Sunteți pe pagina 1din 17

Obiect nr. 08.

07/16-1,2,3-SAC

Beneficiar:

Reconstrucția

Bloc - 1,2,3

Album 1
MEMORIU EXPLICATIV GENERAL

1
Obiect nr. 08.07/16-1,2,3-SAC

Beneficiar:

Reconstrucția

Bloc - 1, 2, 3

Album 1
MEMORIU EXPLICATIV GENERAL

Architect Sef de Proiect……………………………………………………………….Luca Oleg

AUTORII PROIECTULUI

Arhitect Sef de proiect Certificat nr.

2
3
Proiectul este elaborat în conformitate cu exigentele normelor şi corespund criteriilor de bază a
calităţii în construcţii, reglamentate de "legea R. Moldova privind calitatea în constructii nr. 721-XIII
din 02.02.1996 art.9:
a) rezistenţăşi stabilitate;
b) siguranţăîn exploatare;
c) siguranţă la foc;
d) igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător;
e) izolaţie termică, hidrofugăşi economie de energie;
f) protectia împotriva focului.

Arhitect Şef de Proiect …………………………………………….

Acte Anexate:

Certificat de urbanism nr.


1. Ridicarea Topografică din

2. Raportul de expertiza.

3. Încadrarea în teritoriu şi avizele serviciilor.

4. Avize şi condiţii tehnice.

4
CUPRINS

1. Memoriu explicative…………………………………………………………………………. 6
2. Date generale…………………………………………………………….…………….………7
3. Solutia arhitecturală………………………………………………………….…………...……8
4. Terenul de construcție………………………………………………………….……….….…10
5. Siguranta la foc in exploatare………………………………………………………...…..…..10
6. Încălzirea şi alimntarea cu apă caldă………………………………………………….……..12
7. Ventilatia……………………………………………………………………………...……...12
8. Alimentarea cu apă……………………………………………………………….………….12
9. Canalizarea………………………………………………………………………...…………12
10. Echipamentul electric………………………………………………………………………...12
11. Alimentarea cu gaze………………………………………………………………….…...….12
12. Instalatzii de curenti slabi……………………………………………………………....…….12
13. Compartimentul ingineria…………………………………………………………….….…...13
14. Protecţia muncii si siguranta antiincendiară ……………………………………….…....…..16
15. Date generale la organizarea santierului de constructii…………………………….…….…..17

5
PROIECTUL DE EXECUTIE A FOST ELABORAT IN CONFORMITATE CU:

-Certificatul de Urbanism nr.


- СниП 2.04.05-91 “Отопление , вентиляция, кондиционирование” ;
- NCM С.01.02 -99 “Proiectarea constructiilor pentru gradiniti de copii”;
-NCM F.02.02-2006 ,,Calculul, proiectarea si alcatuirea elementelor de constructii din beton armat si
beton precomprimat'';
-СНИП II-7-81*,,Строительство в сейсмических районах'';
-CP F.01.02-2008 ,,Priectarea si construirea temeliilor si fundatiilor pentru cladiri si instalatii'';
-СНиП 2.01.07-85*,,Нагрузкиивоздействия''.- СниП 2.09.04-87* “Административные и бытовые
здания”;
- СниП 2.01.01-82 “Строительная климатология и геофизика”;
- NCME.04.01-2006 “Тепловая защита зданий”;
- NCM E.03.02-2014 “Protectia impotriva incendiilor a cladirilor si instalatiilor”;
- NCM E.04.02-2006 “Protectia contra zgomotului”;
- NCMG.04.10 -2009 “Centraletermice”;
- СаН ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификацияпредприятий, сооружений и иных обьектов.
- ГОСТ 12.1.005-88 “Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны“.

MEMORIU EXPLICATIV

Proiectul este elaborat in conformitate cu exigentele compozitionale, sanitaro-igienice,


antiincendiare si conditiile de exploatare a cladirilor sociale in vigoare si in conformitate cu cerintele
benificiarului. In proiect este indicata solutia de sistematizare a terenului cu amplasarea concera a
cladirii proiectate, si elementelor de amenajare.

Solutia Arhitecturala:

Clădirea existent a blocului administrative, in conformitate cu prevederile Certificatului de


Urbanism pentru proiectarea nr. se va supune cărorva intervenții pentru a satisfice conditiilor
curente a confortului. Complexul taberei trebuie sa satisfaca conditiilor pentru odihna a 180 de copii.
La baza sistematizatii spatiale a cladirii este pus principiul zonarii functionale. Legaturile intre
zonele si intre incaperi sunt asigurate prin coridor. Pe verticala accesul se va face pin scara exterioară
existenă care se va repara.

Finisarea exterioara se fa face conform proiectului in care s-a tinut cont de conditiile climaterice,
materialele moderne dar si cele disponibile.

6
. Finisajul general al fatadelor - priveste pasaportul coloristic.
Acoperișul existent este izolat și acoperisul nou proiectat , în 4 pante cu 1 fronton și cu 2 ferestre
de ventilare, nu necesita izolare.

Finisarea Exterioara:

Peretii exteriori sunt executati din blocuri de calcar 390x190x190 și îndeplinesc funcție portantă.
Se vor izola cu vata mineral 80mm dupa tehnologia prevăzută de proiect..Elementele de tîmplărie
(usile, ferestrele etc. ) din profil din aluminiu cu microventilatie.

Finisarea Interioara:

Peretii interiori portanți si despartitorii si tavanele se vor tencui cu vopsire ulterioara. In incaperile
de baza si antreu se va folosi vopsea de calitate superioara, in celelalte incaperi de calitate obisnuite.
In incaperile umede, peretii pina la inaltimea de 1,8m se vor placa cu teracota se vor placa cu gresie
și faianță încăperile indicate conform borderoului.

Solutia Constructiva:

Vezi proiectul.

DATE GENERALE

1. Proiectul este elaborat conform Certificatului de Urbanism


pentru elaborarea documentaţiei de proiect privind reconstrucția blocului 1, 2, 3, P+E al complexului
taberei pentru copii, din
Beneficiar:

2. Clădirea este proiectată cu următoarele caracteristice tehnice:


Presiunea de la vînt - 0.30 kPa
Greutatea de zăpadă - 0.50 kPa
Temperatura aerului, iarnă -18º
Gradul de seismicitate - 8 grade
3. Elemente de bază ale construcției sunt:
Fundaţii - din beton armat monolit B15
Pereţii portanți mai sus de cota 0.000 - blocuri de calcar
Centuri- beton armat
Planșeu intermediar din panouri prefabricate cu goluri
Pereţii despărţitori -caramida
Categoria clădirii - II
Grad de durabilitate - II
Grad de rezistenţă la foc - II

4. Cota convecţională ± 0.000 este primită nivelul podelei la parterul clădirii, care corespunde
cotei absolute +68.75 conform ridicării topografice.
5. Clădirea proiectata este de formă dreptunghiulara, cu mărimile intre axe în plan
cuprinse intre 11.900 x 11.000 m
6. Elemente de finisare a încăperilor:
Pardosele - plăci din ceramică si lenoleum.
Tavan - Tencuiala, driscuire, vopsitorie.
Uşi -din aluminiu.
Ferestre - din profiluri din aluminiu.
7
7. În procesul de demolare, construcţie şi montarea lucrărilor de respectat cerinţele din: СНиП III-4-80
"Техникабезопасностивстроительстве".
8. Toate elementele metalice se prelucrează cu vopsea de email în 2 straturi marca ПФ-
115(ГОСТ6465-76) pe grund marca ГФ-021 (ГОСТ25129-82).
9. Finisarea faţadelor.

SOLUTIA ARHITECTURALA

Constructia prezinta un patrulater in plan cu dimensiunile 11.200x24.000: P+E.


La parter, cota ±0.000 sint amplasate încăperile: (vezi plansa 8)
La etaj, cota ±3.000 sint amplasate: casa scarii: (vezi plansa 9)

Fazelor determinate a lucrarilor de constructie la care obligatoriu se vor intocmi procese verbale de
verificare cu participarea proiectantului si reprezentantului ISC ( formular C-2002, CPA.08.01-96 )

1. Demolări
2. Demontări
3. Acoperiș
4. Obiectiv total

Lucrarilor de constructie ce devin ascunse si la care se vor intocmi procese verbale a calitatii
lucrarilor
( formular C-2002, CPA.08.01-96 ).

1. Betonarea centurii superioare


2. Executarea lucrarilor de protectie a elementelor de metal si lemn.

Executia lucrarilor :
Instructiuni generale :
Lucrarile de executia a cladirii se va indeplini conform СНиП III-4-80, СНиП 3.03.01-87.
Peretii se vor executa din zidarie conform NMC 03.02-05. Odata cu executia peretilor se vor
monta tocurile pentru ferestre si usi. Pentru fixarea tocurilor pentru usi si ferestre in zidarie se vor
prevedea dopuri antiseptizate de lemn ( nu mai putin de 4 dopuri la un toc ).
Pentru ventilare se vor prevedea rasuflatori din tevi de ceramica cu grosimea de 150 mm, in timpul
rece a anului rasuflatorile se vor astupa cu dopuri de plastic. Rasuflatorile se vor amplasa astfel incit
sa asigure ventilarea directa sau unghiulara a incaperilor.
Suprafata caramizilor sau a blocurilor de piatra care intra in contact cu mortarul de legatura se va
curati bine de praf si murdarie, in caz de lungimea mai mare de 3m, dar grosimea 65mm, se vor fixa
suplimentar si de plansee.
Lucrarile de finisare se vor indeplini numai dupa executarea acoperisului, trasarii tuturor
comunicatiilor.
. Dupa montarea tuturor comunicatiilor golurile se vor astupa cu beton C20.
Pentru fixarea maurlatului de centura superioara se vor ridica fire de armatura.

Masuri antiincendiare :

Pentru asigurarea exigentilor antiincendiare sint prevazute urmatoarele masuri:


- Firele electrice ingropate in pereti;
- Pentru alimentarea cu energie electrica este necesara realizarea unui racord electric aerian trifazat cu
conductorii torsordati din stilpul existent pina la o consola verticala montata pe cladire, apoi in tub IPEY
ingropat pina la tabloul electric montat la parter, unde se va realiza si masura energia electrica.

8
Instalatiile electrice interioare se vor realiza cu conductori de cupru introdusi in tuburi IPY si IPEY
montate ingropate in tencuiala peretilor de zidarie. Pe portiunile orizontale de la planseu ( ramificatiile
spre locurile de lampa sau priza ) circuitele de lumina vor fi ingropate in planseu in stratul de egalizare,
iar circuitele de priza vor fi ingropate in pardoseala nivelului respectiv cu mortar ciment.
- Pentru protectia impotriva electrocutarii se va prevedea executarea unei prize de pamint de 4 ohmi
constin in armatura fundatiei cladirii. Racordarea se face prin intermediul unei eclipse de separatie. La
priza de pamint se va lega partea metalica a tabloului electric si paratrasnetului.
- Acordul de furnizare al energiei electrice se va obtine de catre benefeciar de la centrul de distributie
al energiei electrice din or. Chisinau.
- Toate elemtele din metal sunt necesare de prelucrat cu vopsele antiincendiare cu rezistenta &-20mm
( OPF-mm strat fosfat antiincendiar ).
- Constructia portanta este executata din blocuri de polisterol implute cu beton monolit ce trebuie sa
protejeze mai mult de 1 ora.
- Retele electrice sunt executate pe structurile peretilor in cofraj special protejat antiincendiar.
- Alte constructii din lemn se vor prelucra cu solutii combinate de protectie din saruri si paste
speciale antiseptice si antiincendiate. Toate materiale pentru constructie este necesar sa fie cu
durabilitate inalta la foc confrom normelor in vigoare.

Solutia Constructiva

1. Peretii despartitori se vor demola la parter in vol de 23.8 m2, care delimitau blocul sanitar.
2. Pardoselele sint acoperite cu teracoat si laminat si se vor demonta in suprafata de 236.53m2;
3. Planseele cladirii - sunt executate din plansee din beton prefabricate , planseul superior se va
pregati pentru conectarea cu centura adaugatoare de 200x400mm pe perimetrul peretilor exterior
portanti.
4. Blocurile de usi si ferestre - vor fi demontate in volum de 65 m2
5.Acoperisul se va construi conform proiectului.

Finisare interioara

Peretii interiori, despartitori si tavanele se vor tencui cu vopsea pe baza de acril;


Usule si ferestrele se vor executa din profil aluminiu la comanda.
Finisare exterioara
Peretii ziditi din brikston se vor tencui cu termoizolare cu vata minerala de grosimea 80mm.

Masuri antiseismice

Pentru asigurarea exigentilor antiseismice conform СНиП II-7-81* NMC F 03.02-05, sint prevazute
urmatoarele masuri :
Pe verticala ( seismicitate 8 grade ), in zonele cu seismicitatea 7 grade intersectiile intre pereti
portanti se executa din stilpisori armati; pe tot perimetrul peretilor capitali la nivelul planseelor se vor
executa centuri antiseismice din beton armat turnat monolit cu armare continua din beton C20 si
armatura clasa AIII; pentru fixarea cosoroabei de pereti in centura antiseismica se vor prevedea fire
de armatura ridicate deasupra parapetelor ; deasupra golurilor din despartitorii de zidarie se vor
executa buiandrugi din beton armat cu armatura clasa AIII si reazem cu cel putin 1000 mm din
fiecare parte pe un strat de mortar de ciment cu grosimea 30mm; rezistenta rosturilor la intindere
axiala trebuie sa fie mai mare de 60kPa ( conform СНиП 11-7-81 ).

Protectia anticoroziva :

Pentru asigurarea durabilitatii necesare toate elelmentele metalice neacoperite cu beton se vor vopsi
cu lac de protectie anticoroziva . Toate lucrarile se vor executa conform СНиП 2.03.02-85.
Hidroizolarea orizontala a peretilor se va indeplini prin ungere de 2 ori prin bitum la cald sau rece,

9
conform " Protectia anticoroziva a elementelor de constructie a edificiilor ". Hidroizolarea peretilor ce
se ating de prundis va fi executata prin acoperirea exterioara a suprafetelor cu bitum fierbinte de
doua ori.

TERENUL IN CONSTRUCTII

Inainte de inceputul lucrarilor de constructie se vor indeplini urmatoarele:


- ingradirea terenului de constructie cu un gard provizoriu;
- racordarea la reteaua electrica conform proiectului de elictrificare a santierului;
- racordarea provizorie la reteaua de alimentare cu apa si canalizare;
Terenul de constructie se va ingradi cu un gard provizoriu care dupa finalizarea lucrarilor de
constructie - montaj se va inlocui cu un gard permanent. Lucrarile de constructie se vor indeplini in
conformitate cu prevederile СНиП-III-4-80 "Tehnica securitatii in constructie" si "Regulile securitatii
instalarii si exploatarii macaralelor". Indeplinirea lucrarilor de constructie - montaj se va efectua in
prezenta responsabilului tehnic cu respectarea stricta a distantei de la locul posibil al caderii incarcaturii
pina la hotarele zonei de pericol (nu mai putin de 3 m). La intrare pe teritoriul santierului va fi montat un
panou antiincendiar inzestrat cu cel putin: doua stingatoare, o canga, doua caldari, un hirlet, un tirnacop,
o ranga si o lada cu cel putin 0,20 m.c. de nisip.

SIGURANŢA LA FOC ÎN EXPLOATARE

Exigenta de calitate a construciilor - siguranta la foc - impune ca solutiile adoptate prin proiect,
realizate si mentinute in exploatare, in caz de incendiu sa asigure:
- protectia utilizatorilor, tinind seama de virsta, starea lor de sanatate si riscul de incendiu;
- evitarea pierderilor de vieti si bunuri materiale;
- impiedicare extinderii incendiului la obiectele invecinate, in cazul prabusirii constructiei acestora;
- protectia serviciior mobile de pompiere care intervin pentru stingerea incendiului, evacuarea
utilizatorilor si a bunurilor materiale.

Materialele de constructie folosite, in caz de incendiu, nu trebuie sa degajeze cantitati mari de fum si
gaze toxice prin ardere. In spatiile accesibile copiilor se va evita folosirea materialelor din mase plastice,
iar atunci cind nu este posibil, se iau masuri de impiedicare a propagarii fumului si se prevad dispozitive
de evacuare automata a fumului.
Toate incaperile in cladirile gradinitelor de copii, cu exceptia spatiilor clozetelor, dusurilor si a altor
incaperi unde se utilizeaza apa in scopuri tehnologice, trebuie amenajate cu sistem de semnalizare
automata contra focului.

Peretii si tavanele in salile polivalente si caile de evacuare se finiseaza cu materiale neinflamabile,


iar celelalte incaperi se finiseaza cu materiale inflamabile sau greu inflamabile.
La finisajul cladirilor gradinitelor de copii se pot utiliza numai materiale din polimeri autorizate de
Ministerul Sanatatii, Centrul de Medicina Preventiva si de organele de paza contra incendiilor.

Gradul de rezistenta la foc a cladirilor gradinitelor de copii se stabileste in sarcina de proiect si


trebuie sa fie nu mai mic de gradul trei

In cazul, in care in cladirea gradinitelor de copii este situat si localul scolii primare, toate incaperile
gradinitei trebuie sa aiba iesire separata.
In cladirile cu numarul utilizatorilor de 50 copii incaperile destinate pe gradinita si pentru scoala
primara se izoleaza printr-un perete despartitor fara goluri cu gradul unu de rezistenta la foc si planseu
intermediar cu gradul trei de rezistenta la foc.

10
Fiecare spatiu propriu unei grupe se asigura cu cel putin doua cai de evacuare.

In subsolurile si demisolurile cladiri gradinitei de copii se interzice amplasarea incaperilor in care se


pot afla permament oameni, se prevad urmatoarele masuri:
-usile incaperilor in care se afla copii si cele de evacuare din cladiri se proiecteaza astfel incit sa se
evite pericolul de blocare a acestora;
- la intrare in cladire u se monteaza elemente ornamentale grele;
- pe caile de evacuare nuse folosesc finisaje fragile (tip sticla, ceramica);
- pardoselele cailor de evacuare nu trebuie sa impiedice circulatia libera a personalului.

Mobilierul se amplaseaza si se fixeaza in asa fel, incit la cadere, lunecare sau rasturnare sa nu
provoace leziuni corporale si pierderi de vieti omenesti.
Deplasarea copiilor de la o functie la alta sau in cazul unei evacuari intensive, trebuie sa se
desfasoare in condtii de siguranta maxima. Coridoarele de evacuare trebuie sa aiba latimea de trecere cel
putin 1,4m.

Latimea usilor amplasate pe caile de evacuare din cladire se va stabili prin calcul cu minima de
0,9m.

Casele de scari se amplaseaza in cadrul constructiei cu respectarea prevederilor normativelor si


standardelor in vigoare in ce priveste numarul si distantele maxime admise intre ele. Scarile vor fi
realizate astfel ca sa asigure comunicarea intre nivele in doua rampe egale. Ochiul scarii trebuie sa aiba
minimum 0,2m pe orizontala. Treptele vor asigura o urcare comoda si pentru copii mai mici, cu
contratrepte de 0,16m.

Pentru a asigura exploatarea nepericuloasa a cladirilor gradinitelor de copii se cere indeplinirea


urmatoarelor cerinte:
- inaltimea balustradei de protectie a scarilor trebuie sa fie cel putin 0,9m cu mina curenta;
- distanta intre segmentele verticale ale balustradei de protectie trebuie sa fie cel mult 0,1m; segmente
orizontale nu se admit;
- balustrada de protectie a platformei de intrare cu inaltimea de 0,45m si mai mult, trebuie sa fie de
cel putin 0,8m;
- usile cu geam se prevad cu bare de protectie cu inaltimea de cel putin 1,2m;
- latimea scarii trebuie sa fie nu mai putin decit latimea caii de evacuare, dar nu mai putin de 1,2m;
- caile de circulatie si evacuare sint luminate si ventilate natural;
- pardoselele se executa din materiale nealunecoase, durabile in timp si fara denivelari in plan
orizontal;
- nu se admit muchii ascutite ale elementelor de constructii.

In caile de evacuare se interzice amplasarea mobilierului care poate restringe calea evacuarii; Usile
coridoarelor se deschid in sensul iesirii din cladire.

ÎNCĂLZIREA ŞI ALIMENTAREA CU APĂ CALDĂ

Încălzirea şi alimentarea cu apă caldă se va face de la cazangeria aflata pe teritoriul complexului care se
va supune reconstructiei. Proiectul sistemului de încălzire va fi elaborat de persoane autorizate şi se va
coordona în ordinea stabilită de legislaţia în vigoare.
Parametrii agentului termic 95-70°C.
Corpuri de încălzire - radiatoare M140-AO.

11
VENTILAŢIA

Ventilaţia încăperilor de locuit se va face prin intermediul ferestrelor. Ventilarea încăperilor sanitaro-
igienice - prin canale de ventilare.

ALIMENTAREA CU APĂ

Alimentarea cu apă potabilă se va face de la fintina arteziana existenta. Reţeaua interioară - reţea de
alimentare cu apă menajeră-potabilă, se va monta din ţevi conform proiectului.

CANALIZAREA

Apele menajere se vor evacua în reţeaua da canalizare care va duce la statia de epurare ce se va afla pe
teritoriul complexului. Reţeaua interioară de canalizare se va monta din ţevi de polietilena cu Ø
50...110mm.

ECHIPAMENTUL ELECTRIC

Alimentarea cu energie electrică se va face de la punctul transformator existent e se afla pe teritoril


taberei. Distribuţia energiei electrice se va face de la un panou de distribuţie a energiei electrice de tipul
PA.

INSTALAŢII DE CURENŢI SLABI

Telefonizarea clădirii se va îndeplini conform proiectelor individuale.

EXECUTAREA LUCRARILOR PE TIMP DE IARNA

Lucrările de construcţie pe timp de iarnă se vor executa conform СНиП 3.02.01-83


"Основаниеифундаменты" cu următoarele indicaţii:
- nu se admite îngheţarea terenului de fundare;
- nu se admite îngheţarea betonului în construcţiile din beton monolit armat până la atingerea
rezistenţei de proiect;
- zidăria fundaţiilor şi a pereţilor pe timp de iarnă se va executa pe mortar de ciment cu nisip marca
50 cu adaosuri chimice. Se interzice utilizarea în calitate de accelerator pentru întărirea betonului a
clorurii de calciu sau a clorurii de natriu din cauza agresivităţii acestora;
- în timpul dezgheţării zidăriei, planşeul se va descărca la maximum; se admite executarea
zidăriei mai sus de cota 0.000, fără adaosuri chimice, pe mortare marca de un ordin mai mare
decât cea de proiect;
- pe timp de dezgheţare a zidăriei sectoarele monolite şi buiandrugii prefabricaţi se vor rezema
suplimentar cu popi temporari.

INGINERIA

1. Date initiale pentru elaborarea compartimentului constructii din beton armat:


a) Tema de proiectare;

12
b) Certificat de urbanism nr.03 din 24.06.2016 ,eliberat de Consiliul raional Rezina.
c) Compartimentul Solutii Arhitecturale Constructive;
2. Proiectul este elaborat in conformitate cu cerintele normative:
a) NCM F.02.02-2006 ,,Calculul, proiectarea si alcatuirea
elementelor de constructii din beton armat si beton precomprimat'';
b) СНИП II-7-81*,,Строительство в сейсмических районах'';
c)СНиП 2.01.07-85*,,Нагрузки и воздействия''.
3. Conditiile climaterice ale amplasamentului :
a) zona climaterica - III
b) zona de umiditate - 3 (uscata);
1. Seismicitatea terenului de constructie - 7 grade.
2. Seismicitatea de calcul a constructiei - 8 grade.
3. Clasa de importanta a constructiei - II, conform NCM E.01.02-2005.
4. Clasa de pericol la incendiu -III.
5. Cota conventionala 0,000=68.75 este adoptata cota superioara a pardoselei parterului;
6. Sarcina normata de la vint - 300N/m2.
7. Sarcina normata de la zapada - 500N/m2.

CAP.II ELEMENTE CONSTRUCTIVE


1. Centura superioara din beton armat
2. Sarpanta din elemente de lemn.
3. Acoperisul din tigla metalica

CAP.III PREVEDERI CONSTRUCTIVE GENERALE


1. Peretii despartitori din caramida de armat cu 2∅4 Bp-I pe lungime, peste 6 rinduri pe inaltime si de
legat de stilpi si pereti cu elemente metalice.
3. Continuetatea armaturii de rezistenta de realizat prin sudura conform nodului K;
4. Grosimea stratului de acoperire a armaturii de lucru neindicata - 30 mm.
5. Repetarea etrierilor este prezentata fata de partea exterioara a armaturii de rezistenta.
6. Sudura pieselor inglobate conform ГОСТ14098-91, manuala cu arc, electrozi 42A.
7. Decofrarea elementelor structurii de rezistenta din beton armat monolit de efectuat numai dupa
atingerea a 70% din rezistenta de proiect a betonului.

13
8. Lucrarile de constructie se vor efectua conform СНиП III-4-80*,,Tehnica securitatii în constructii''

Inainte de executia zidariie de umplutura , pe suprafetele respectiveale stilpilor se va aplica un sprit de


ciment,iar rostul vertical dintre zidarie si element de beton va fi umplut complect cu mortar. Zidaria de
umplutura va fi bine impanata la partea superioara si ancorata lateral in stilpii de beton armat.
In proiectul data zidaria este realizata dupa turnarea grinzilor aceasta nu va conlucra cu cadrele,iar
rezistenta minima a blocurilor ceramice trebuie sa fie minim de 5 N/mm²
Mortarul folosit nu trebuie sa contina var. Acesta poate duce in timp la aparitia eflorescentelor si la
corodarea elementelor metalice ( bride, agrafe, armaturi) ce se inglobeaza eventuala in mortar.
Rosturile trebuie sa fie drepte, paralele si sa aiba o grosime uniforma.
Aceasta trebuie sa fie egale cu 10mm in cazul rostului vertical (intre doua caramizi inlaturate) si 12mm
in cazul rostuluiorizontal (intre doua caramizi suprapuse)
Se pot folosi bare de otel OB cu diametru inferior grosimii rostului pentru asigurarea uniformitatii
grosimii rostului.
Ancorarea armaturelor se va executa peste o bara ca in final sa nu depasesca 50% de bare sa fie
ancorate.
Ancorarea fiecarei bare poate duce la surplusul de armare si la factorul economic (cheltueli
suplimentare).

Terenul de amplasare a constructiei este linistit, zonele alaturate sunt cu declivitate mare.
Cota ±0.000=47.50
Stratul de protectie a armaturii neindicate este minim de 35mm maximum 50mm
Amenajarea terenului adiacent de executat cu inclinare de la cladire.

PROTECTIA MUNCII SI SIGURANTA ANTIINCENDIARA

Siguranța în privința protecției muncii include masuri luate pentru asigurarea tehnicii securității, a
situației sanitar-epidemiologice și a situației antiincendiare.
În scopul prevenirii accidentelor, lucrările de construcție-montaj trebuie îndeplinite în strictă
conformitate cu СНиП III-4-80* ”Siguranța muncii în construcții”. Organizarea lucrărilor de muncă cu
echipamentul necesar se elaborează în cărțile tehnologice și intră în competența proiectului de execuție a
lucrărilor, conform СНиП 3.01.03-85.

14
Administrația unității de construcție este obligată să asigure muncitorii cu salopete și încălțăminte de
marimi corespunzătoare, deasemenea cu mijloace de protecție individuală, corespunzătoare cu specificul
locului de muncă.
Pentru necesitățile lucrărilor de construcție se vor utiliza rețelele de apă și canalizare existente pe
teritoriul șantierului.
Se vor instala panouri cu inscripții și avertismente, la toate sectoarele de construcții, pe mașini și utilaje,
pe drumuri de aces și în orice alt loc care se cere acest lucru.
La construcția, confecționarea și exploatarea instalațiilor electrice provizorii și a rețelei electrice de
șantier, se vor respecta obligatoriu cerințele indicate în ”Regulile de confecționare a dispozitivelor
electrice” și în ”Regulile tehnicii securității în exploatarea dispozitivelor electrice în intreprinderile
industriale”.
Constructorii sunt obligați să respecte strict cerințele securității antiincendiare în toate etapele
construcției, începînd cu lucrarile de pregatire, în conformitate cu ”Regulile siguranței antiincendiare la
efectuarea lucrarilor de construcție-montaj”.

Pe santier va fi instalat un tablou antiincendiar cu necesarul de inventar și un indicator al locației


hidrantului antiincendiar.
Se vor respecta regulile de depozitare și păstrare a materialelor ușor inflamabile și explozibile.
Către toate clădirile aflate în construcție și cele aflate în exploatar, inclusiv și către cele provizorii, se va
asigura acces liber. Construcția drumului și a acesului către clădirea în construcție, trebuie să fie
finalizat înaintea demararii lucrărilor de bază.
Blocarea acceselor, trecerilor, intrărilor și eșirilor din clădire, la fel și căii de acces la inventarul și
echipamentului antiincendiar, a hidrantului și a mijloacelor de comunicare, sunt interzise.
Toate accesele, drumurile, hidrantului antiincendiar, trebuie sa fie în stare bună de funcționare și libere
pentru acces și intrare la ele și iluminate pe timp de noapte.
În cazurile de traversări ale drumurilor de catre conducte sau cabluri provizorii, acestea vor fi protejate
cu podețe sau cu ocolire provizorie.
Despre efectuarea lucrărilor de reparații, ori despre închiderea provizorie a drumurilor, a trecerilor sau a
căilor de acces trebuie înștiințate urgent Autoritățile Locale.

DATE GENERALE LA ORGANIZAREA SANTIERULUI DE CONSTRUCII

În calitate de date inițiale pentru elaborarea proiectului de organizare a santierului de construcției au


servit
- sarcina de proiectare
- materialele investigărilor inginerești
- documentația de proiect

15
La elaborarea proiectului de organizare a constructiei ”POC” s-au folosit urmatoarele documente
normative:
1. Norme si reguli în construcții ”Organizarea producției în construcții” СНиП 3.01-85;
2. Îndrumarul proiectantului ”Organizarea lucrărilor de construcții”;
3. СНиП III-4-80* ”Siguranța muncii în construcții”.

Caracterizarea constructiei proiectate:


Terenul de construcție este situat in raionul Rezina, satul Saharna.Pe lotul respectiv se preconizeaza
reconstructia complexului taberei “Nistru’’. Obiectul proiectat constitue o construcție combinată cu
structura de rezistență din pereti portanți din blocuri de calcar.

Fundamentarea metodelor de efectuare a lucrarilor principale


1. Lucrări de pregătire a șantierului
- instalarea gardului de protecție temporar (pe perioada construcției);
- demolarea construcțiilor existente (dupa caz);
- marcarea axelor de delimitare în natură;
- instalarea conductelor provizorii de alimentare cu apă potabilă și tehnologică (antiincediu);

2. Lucrari de betonare

3. Betonul se va aduce pe șantier cu autobetoniere speciale și se va descărca în raza de acțiune a pompei


de beton. Pentru compactarea betonului proaspat turnat se va folosi vibratorul de compactare a betonului
IV-47.
- Toate lucrarile grele, de efectuare a cofrajului cît și a carcaselor de armatură se vor efectua cu ajutorul
automacaralei.
- Toate construcțiile efectuate din beton si beton armat, vor fi îndeplinite comform cerințelor NCM
F.02-2006 și a cărților tehnologice aferente.

3. Lucrările de construcție-montaj
- Lucrările de constructii-montaj și de ridicare la alte nivele se vor efectua cu ajutorul macaralei auto și
cu ajutorul utilajelor și echipamentelor speciale.
4. Particularitățile efectuării lucrarilor în condiții de iarna.
- Lucratile de construcții-montaj la temperatura medie pe zi mai jos de +5°C și la temperatura medie pe
zi mai jos de 0°C, de efectuat în conformitate cu ”Indicații la efectuarea lucrărilor pe timp de iarna”
(ВСН-150-179).

16
LISTA DESENELOR DE EXECUTIE DIN COMPARTIMENTUL ORGANIZAREA SANTIERULUI
DE CONSTRUCTIE

1. Date generale
2. Plan organizare a santierului de constructie, sc. 1:500
3. Schema ingradirii temporare a santierului de constructie
4. Schema panoului antiincendiar

17

S-ar putea să vă placă și