Sunteți pe pagina 1din 1

Acord pentru publicarea de date personale

inclusiv imagini, înregistrări audio, video și filme

Dragi părinți și tutori, Dragi elevi,

In anumite situații dorim să punem la dispoziția unui public mai larg informații, inclusiv personale,
referitoare la evenimentele din viața noastră școlară. Intenționăm deci să facem publice texte și poze care
sunt în special produsul activității pedagogice sau au luat naștere în cadrul evenimentelor școlare. Pe lângă
fotografii cu clasa avem în vedere aici informații personale despre excursii școlare, schimb de elevi,
concursuri (concursuri sportive), proiecte educaționale sau stagii de practică.
În acest scop vă solicităm mai jos acordul.
______________________________________________________________________________
Nume, prenume, data nașterii a elevului / elevei
Prin prezenta îmi exprim acordul / dezacordul pentru publicarea de date personale, inclusiv
publicarea de imagini* ale persoanei mai sus numite în următoarele mijloace media: Vă rugăm
bifați!
 Internet pe site-ul școlii http://www.grigorieghicavoievod.ro/ (acces public)**
 Anuarul școlii, precum și secțiuni ale site-ului protejate de parolă
 Buletinul informativ electronic (circular via e-mail) al școlii.
 Alte pagini de internet întreținute de școală
 Presă în cazul articolelor despre școală
 În scopuri publicitare pe materiale publicitare și eventual pe pagini de internet care nu au legătură
cu școala
Drepturile asupra fotografiilor nu sunt remunerate și includ și dreptul la prelucrare, în măsura în care
prelucrarea nu denaturează. Fotografiile cu clasa sunt însotite în anuar doar de o listă de nume în ordine
alfabetică, altfel lângă fotografii nu apare numele.
Revocarea acordului se poate face în orice moment în scris adresat directorului / directoarei școlii. În
cazul documentelor tipărite acordul nu mai este revocabil odată ce a fost dată comanda de tipărire. În cazul
în care nu se revocă acordul, acesta rămâne valabil pe termen nelimitat, adică pe parcursul întregului an
școlar și chiar după încetarea frecventării școlii.
Acordul este voluntar. Nu rezultă dezavantaje în urma refuzului acordului sau retragerii acestuia.

Semnătura tutorelui
Semnătura elevului / elevei

*Prin imagini înțelegem fotografii, grafice, desene sau înregistrări video sau audio elevii pot fi recunoscuți
individual
**Publicare pe internet / indicație referitoare la protecția datelor:
În cazul publicării pe internet datele personale (inclusiv fotografiile) pot fi accesate în întreaga lume
și stocate. Datele pot fi accesate și prin intermediul așa-numitelor motoare de căutare. În acest proces nu se
poate exclude niciodată situația în care alte persoane sau companii corelează datele cu alte date personale
disponibile pe internet și creează astfel un profil delictual, modifică datele sau le utilizează în alte
scopuri.