Sunteți pe pagina 1din 35
Ih. eo oo & 4 Y ci) LEONIDA NEAMTU TNTOARCERE FaORGaUBIEU 10, COLOANA MISTERIOASK DE CUPRE Ye pica es eat pe yn el de ah d-lngal wnt ding la prea epic abe # ep fa ale cad Semel val PS nme vile . tne nar nl ret psn ‘S'cevn ma bine Jedt Um papacy gc toate ac SSvsta ni reveea deseo fr cle ma cudate variants, Cine jam sah cu nwt gor innib al Ii Well eu binelageles SIEGE Sac i ee oma 9 edeant foarte bine ni am de mi enor am doumit prea nae de date arse, re ce zie foams ea i ram supe peved fir fron din cot tg cob Cola sano cout fee snp, fscerh bitin paint pty. tuner far apo alte trunchionfaeesd bate onsonah, Ta chip de) perio SEoureal ch archi spe care priven Goat era de tel ori ma ‘gros dec toate cla DL eth Gone? SEES SN Teh a ma sai de sone clas i Ina snp ml mai veh ‘cap gi ne apt am nc Ito, owe = Vam ceca: E lena de sei ge need oat tor fehl de ume pe le Amv inpreta ks serve Ino trea ator cltorvs coli ip afar de sees. "Toy exalt spi ts batt fn-pumin, pe cad acl day nck foare adn, aa mn impress Sea afd de aaa Cras ef = Apron imi esl care se trestert si ce fnaintea mes, intervie tn sca ‘Goat a descopeit 0 colsnil mistioast de numere pe eranchilacla ie Valentin, in no eran de Intrebare se vee, se forum dricuora. Zoli cw mingea sb aot ca inion) Bt fam apropiat de sive ‘oliba. Ca if vid tal bine a tilizasem aproape loc pind tenon, Gear din intinplare GS jo st wreo comoard? bray. View motrele noaste grave. fl cn cart de ca Girl pe ae Ecce (si passe panto acolo i cot, spon, tee Fodyrs ails oneal pin Spa) fuer areca Feral rons, ot 0 dali pa va eine yl man incre ficcare de sain le cant ‘mari intrvate de timp tna de cesalt, apr hi ming, ciel nimerae senna de lot weal es Par afi mai mult nine date ssei eu, Cifra cu care se dtd cleans © 1745: Unnea 1763 clue akeidaat al cole ar tor ese cont angel ni maltor gene MSL"Poate au note a 3 avut ce face lnuro sca. propricsrel de 8 apocae 2 facd soul, presopue Za rise: Noy acne date par a fi serie sci des el tat anil cind I sau nlseut copii, opin = T= 'Sos lod au marc bra. Sat Gnd & cor clon allt pi = Siu ind saat ee comet — No, rite Goar,chestia eu cometa na se potrveste, Vietor, in diceani-mi cifele alea! Tle dice dups cum urmeaza : 1745 1763 1817 1853, i971 1925, Acadenicanl le not x git ta cera si earneel. Era be tera, oral ts. potrivs pon acres Fuh Co do hhierin idravin doplmats, eam odd 3 ficsam © pared am fi fost o i @ no inc: Plearin toy in ise | fore si vwscltori. Fapit stiteau in amurg uriag qi nelintigh De- supra mungilor se arcuse un cer de plats, vineyia, mal adinc spre miazizi, mai jos spre miazinoapte: La aparitia noastri dine We copaci se ridicd 0 gale, scofind un tiple. a New pom am fe cl a a ee SPREE SREB Sec al a O tropes it pon Zan trae ciate ec pePEAT ane uot sa ig nso pe awa de un drm SERS ROOLRAG ly ope cee oar SS ape Mind on Sy pS, rat ae pe ree dt pind foe sig ee areca Zl Sk facom 0 mick 1a Bt et "Fie fn ae daca = Be eh pe He bak. peek devene a cos tneageexpedie dando tm lumina ne I ee eee nd dado oe Si Gaps caches 9 ovr de cap marcod fn poares Sao dh Shee pees pe pe clr aoe So re eat © pod de pale mick ee ed wed end ae ee cts rf Roads cane ven ne aps SE GRP Phe atte a doar Gea, sees imal = SS Bante cme sume ptt 11, LUPI Moeam sir de Sina gi deem antnda. ind ne mene Hag ste teres pop he at Sing ok dod al fine ore bee Sa tet se teprerneDn clpl n cph ape et hope‘ Tete Sina ates ee se aed sce surmitoare voi de drumsl uni afirmattnechbauive gi ireversbil ir ac timp pret o doe Dar Invi acta, erlaraile Ae dragese te fac foaree grew, Mergeam com si wnol slur de ‘lila ar Ta yreo doutee de pay fourm venea Valentina, Hafele 4, Goat ae — deve dena fore inditor — fn timp ce Zolli poveea Valentine! peripepile prin ‘are tec In ur cu man ch cana ut carom Le Buca Pe mine mb cum sia anja acck cave oe rerigeau OS lak clad eu si cu dricujoral ne pomeaeam alist Das, ca af finer fi pte bine 4 re dor de mama, fécu deicujorul. Armas singurk, singurl.. Ei vacant acuma, nu mai are nic ore. ‘Mama Sineie fnvigitoare. O femae x paral cSrunt, cu pri- ‘vie impresionant de mindel. Nu acceptase 0a dova c&sitorie, dup¥ ced mars soya in robo, Sia prindea ch proctdane 2+ din pricina cy pentru a meri da un tatl vit, dar poate s¢ fngela, Cauzele pot Bate de male, Padus toa ne itil et fol, ai 2, millor de sel, ne apis gi mai coplejitor deee xu. Valentina tent radu! sab un tran compleccatonizat se dada sdrumal. Risund'o mucicd veld de dans. Nu pot ealific tn nich ‘us fel, dar nici nu-por condamna acest mie get frival al unel ete din fll done Mail de dans ie pe a fcujorulajeck maa et neaged lined radio. Zoli pose mingea de fotbal lings mith. ‘Am simi deodact o furniciord th ceaft i fick si-mi dau scams toi Ito pvr Tn prin cpt ima tn ge in piept. Apoi m-am lint. Vara lupii nu sine periculogn. Patra ‘chi de foc ne priveau. Pentra orice eventualtate ridicl de jos bita, inet, ca pentru ami rezema de ex. Mam vitat nei 9 daek ‘ntr-acolo, Animalele se aflau foarte aproape, dar fiind ta umbr’, fou Je vedeam decie chil, Ochii ardeau. fl inghiontii pe Gost —Uitd-te pug In dreapea t Lupit opti dl. = pe = Par a fi doi.. fl = Ba, Ged eno paisa. An vn sf asche monic. ‘Sa nu-i vadi fetele. a ese clea clipe Valentina se apropie de mine. ee at se ase TE tam cm. Len foe dr a Sin oe, perdi ins wn te th, earl cin, gs a ein, rt Lt uk et vl Vor von Sos en oe cal oe ot 7am pe oe i SET, see ssl — Au mai rimas totusi doi, se afli la douizeci de pasi de mindact Sper Le te da ro dt See os ee ede oe itt ee so ind poricin thapoi fs, lop se ive iar gi ne urmisick & de a dizan pind la colb& Scontonitim Jarl tn vaeel steeva cipefocul arte, luminfad Gino pare ‘eli Sah tu teteel pris oe mipust urlind ca ea, Albace {pre margnea plu, unde se opraerd lpi Acca, duninect Float eapring sagen 7 BP Ase st = erst ee an = EER Sa cake ce si aul ene Zico wn act de cu = wi on en Soar gt 2 lumina focului. Se ae ef fmm oe ta ce ok meen Anal 748. Sashes hice Sa pee: sil sia fl Iuase de multe ori cx 32, PRIMUL JURNAL DE NOAPTE ea og cv inp ces bulls ngs BE RSP SESE NG, Spe haa Es oe ; i mais scour ec ompin deo, Tou ist pen ma SRA Poa ae EAs aloe ¢ ofan Fasc cp Za x Gist a ce a = Gyan dpi ath @ cana ov sie Goa ‘Foe fGglese dest ealenre Kado nee ot PU dieren th wal e's le So A, omy voc Dar i nee Sar did dima Sided Nope T Vain Reps Gebue a facem de pas pe snd Stn a orl Pad ack a ee Dk Pe asta dae Tren so Se wf i ot ceremony SIS Pra am ee © de Daron oe Tne, poke loro odes A ee, plod ta dood gi jumtate si whimal Zoli, pink la patra jumicate aia beet a ! 5 ae el pe care Go pen bees SG Be Be ad el cs avr Ghee ane pat ub Seapeeale Pinctie as etna Pe Sot sh i fe ca ta Soe, Aveam op. eon ie ap Solo oy Se a oo SEE PUG ES 5 ene a le ae eee oi dre ee Sipe ple cle Mot ang ee sei at gn ae ea ha recon Ia Cor, BC genmneh it penelope tok Sasa Sind wipe Cares Star be yO 2 patra gi ‘jn colbt fe aude primal sort. Dyps simbra, eare,e mai sult de baton, dps Imensitate, care ef cscendo # docres Gendoy cu unleariafun in gamele sppsione,Chagiee