Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR - Ordin nr.

1366/2018 din
12 septembrie 2018

Fi
Ordinul nr. 1366/2018 pentru aprobarea ş
Procedurii privind scoaterea din circuitul a
a
agricol a pajiştilor permanente ct
ul
ui
În vigoare de la 17 septembrie 2018

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 792 din 17 septembrie


2018. Formă aplicabilă la 18 septembrie 2018.

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 292.050/2018 al Direcţiei


îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,
în baza prevederilor art. 5 şi art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente
şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările
ulterioare, şi a prevederilor art. IV alin. (3) din Legea nr. 44/2018 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,
în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum
şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului
Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind scoaterea din circuitul agricol a pajiştilor


permanente, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,


Petre Daea

Bucureşti, 12 septembrie 2018.


Nr. 1.366.
ANEXĂ

PROCEDURĂ
privind scoaterea din circuitul agricol a pajiştilor permanente

S-ar putea să vă placă și