Sunteți pe pagina 1din 3

Investirea pe piata de capital.

Piaţa de capital este acea piaţă pe care se tranzacţionează diverse tipuri de


titluri de valoare cum ar fi acţiunile, obligaţiunile, titlurile de stat, şi altele.
Majoritatea tranzacţiilor pe piaţa de capital constau in cumpărarea şi vanzarea
de acţiuni ale societăţilor cotate la BVB şi Rasdaq, obiectul tranzacţiilor fiind
deci părţi din capitalul social al acelor firme. In momentul cand cumpăraţi acţiuni
la o firmă pe piaţa de capital, deveniţi de indată acţionar al respectivei firme.
Dacă conducerea firmei respective hotăraşte să distribuie o parte din profit
către acţionari sub formă de dividende şi dacă la momentul prestabilit pentru
aceasta sunteţi acţionar al firmei, veţi beneficia de respectivele dividende.
Principalul motiv pentru care investitorii aleg să achiziţioneze acţiuni de pe piaţa
de capital nu este insă obţinerea unui dividend, ci cumpărarea acţiunilor la un
preţ mai mic şi vanzarea lor la un preţ mai mare, obţinand astfel un profit
imediat.
Există numeroase fluctuaţii ale preţului acţiunilor pe piaţa de capital, acest preţ
modificandu- se chiar de la un minut la altul. De cele mai multe ori modificările
sunt de ordinul zecimilor de procent, dar uneori pot exista şi modificări de zeci
de procente intr-o perioadă foarte scurtă.

Datorită acestor fluctuaţii puteţi ciştiga foarte mult, dar la fel de uşor puteţi
pierde foarte mult, aşă că va trebui să depuneţi un efort minim de informare, să
vă planificaţi bine investiţia, şi nu in ultimul rand să apelaţi la un broker de
incredere, care vă poate asigura nu doar efectuarea tranzacţiilor la bursă, ci şi
consultanţa şi asistenţa in ceea ce priveşte alegerea celor mai bune oportunităţi
de cumpărare şi vanzare a titlurilor de valoare. Dacă doriţi să investiţi pe piaţa
de capital cumpărand acţiuni la diverse societăţi comerciale cotate la bursă sau
pe Bursa Electronică Rasdaq pentru a beneficia de calitatea de acţionar al
respectivelor companii, nu o puteţi face in mod direct, ci doar prin intermediul
unei Societăţi de Servicii de Investiţii Financiare (SSIF).

Serviciul de intermediere a tranzacţionării prestat de către compania Broker


incepe cu semnarea unui contract de intermediere şi a unui formular de
deschidere de cont.
In caz că doriţi să tranzacţionaţi prin intermediul unui broker, trebuie să
contactaţi una dintre sucursalele firmei, să negociaţi comisionul de
tranzacţionare, să stabiliţi care sunt obiectivele dumneavoastră investiţionale, să
specificaţi nivelul de risc pe care doriţi să vi-l asumaţi şi să incheiaţi contractul
de intermediere.
Dacă insă doriţi să tranzacţionaţi de acasă, prin intermediul internetului, trebuie
să completaţi formularul de deschidere de cont pentru tranzacţionare online,
după care veţi primi prin poştă contractul de intermediere pe care trebuie să il
semnaţi şi retrimite prin poştă.

După semnarea acestui contract, va fi creat un cont personal, iar compania


Broker va păstra o situaţie detaliată cu sumele băneşti din cont cat şi cu
portofoliul de titluri de valoare pe care aţi ordonat să il achiziţionăm pentru
dumneavoastră de pe piaţa de capital.

In continuare, veţi alimenta acest cont in numerar sau prin transfer bancar cu
sumele necesare indeplinirii ordinelor dumneavoastră de cumpărare, iar apoi de
cate ori veţi dori să achiziţionaţi sau să vindeţi unele titluri din portofoliu, veţi
da un ordin de vanzare respectiv de cumpărare, pe care compania Broker in
calitate de intermediar il va indeplini conform solicitărilor dumneavoastră. După
executarea ordinelor de tranzacţionare, compania Broker vă va informa despre
succesul executării lor.

Tipuri de cont pentru investitori pe piata de capital

Clienţii companiei Broker pot alege să beneficieze de unul dintre cele două tipuri
de cont de investiţii pe piaţa de capital, in funcţie de preferinţele acestora,
astfel:

Cont Asistat

Clienţii care aleg acest tip de cont preferă să işi gestioneze ei inşişi portofoliul,
şi să işi aleagă singuri titlurile de valoare in care doresc să investească. De obicei
aceşti clienţi cunosc bine piaţa de capital şi pot decide singuri care tranzacţii ar
fi cele mai potrivite. Chiar dacă clienţii care beneficiază de acest tip de cont dau
ordine precise in care se va specifica clar care acţiuni ar fi bine să fie cumparate
sau vandute şi compania Broker va executa intocmai respectivele ordine, clienţii
respectivi vor beneficia şi de sfaturi in ceea ce priveşte cele mai bune
oportunităţi de investiţii.

Cont Discreţionar

Piaţa de capital este o piaţă fluctuantă in care preţurile titlurilor de valoare se


pot modifica substanţial intr-o perioadă foarte scurtă de timp, şi acesta este
unul dintre motivele pentru care caştigurile sau pierderile investitorilor pot fi
considerabile.
Pentru această cauză de multe ori clienţii trebuie să ia foarte rapid o decizie de
cumpărare sau vanzare in urma informaţiilor despre evoluţia pieţei şi să
transmită ordinul de cumparare către compania Broker, pentru ca apoi să se
poată demara tranzacţia respectivă. Aceşti paşi pot lua prea mult timp, iar
rezultatul ar putea fi scăderea profitabilităţii portofoliului respectiv, drept
pentru care clientul poate permite companiei Broker să ia decizii in numele sau in
ceea ce priveşte cele mai oportune investiţii in fiecare moment. In acest caz, in
momentul incheierii contractului de intermediere, clientul poate specifica că
doreşte un cont discreţionar, şi compania Broker va decide in care titluri vor fi
investite sumele puse la dispoziţie de către client, urmand a crea şi administra
portofoliul de titluri de valoare al acestuia. In mod evident, chiar şi in cazul unui
cont discretionar, clientul poate in orice moment să dea ordine de vanzare sau
cumpărare, după cum consideră acesta că ar fi mai profitabil.

Aceste două tipuri de cont pot fi alese de către clienţii care tranzacţionează
prin intermediul unui broker. Clienţii care doresc să tranzacţioneze online, au
posibilitatea să utilizeze un cont asistat, drept pentru care trebuie să aibă
cunoştinţele necesare tranzacţionării la bursă.

Suma investită

Bursa de Valori Bucureşti impune un număr minim de acţiuni care pot fi


tranzacţionate pe piaţa REGULAR intr-o tranzacţie, iar in prezent acest numar
este de 100 de acţiuni, cu anumite excepţii. Unele acţiuni au o valoare mai mică,
insă unele au o valoare destul de ridicată, iar acest numar minim de acţiuni care
pot fi tranzacţionate reprezintă o sumă ceva mai mare. Compania Broker ar putea
accepta gestionarea unor conturi cu valori foarte mici, insă in acel caz dacă la un
moment dat ar fi oportună achiziţionarea unor acţiuni cu valori mai ridicate care
ar aduce un profit mai mare, acest lucru nu ar fi posibil, şi ar trebui achiziţionate
acţiuni ale altor companii (care au un preţ mai redus), dar rezultatul ar fi
obţinerea unui profit mai mic.

Compania Broker are ca prim interes o profitabilitate cat mai mare a investiţiilor
clienţilor, şi din acest motiv considerăm că suma minimă care ar fi bine sa fie
investită la Bursa de Valori Bucuresti este de 15 milioane lei, insă aceasta este
doar o recomandare, nu şi o cerinţă obligatorie.