Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR

TEMA DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?


PROIECTUL TEMATIC: Magia Primăverii
SUBTEME: Primăvara a sosit, Flori pentru mama, Lucrări de primăvară, Păsări
călătoare, Carnavalul primăverii (evaluare)
PERIOADA: 27.02 – 30.03.2012

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE:


 Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de
vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
 Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
 Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
 Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;
 Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date
ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a
cantităţii prin punere în corespondenţă;
 Să numere de la 1 la 9 recunoscând grupele cu 1-9 obiecte şi cifrele corespunzătoare;
 Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa,
solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii),
precum şi interdependenţa dintre ele;
 Să recunoască şi să descrie verbal anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat.
 Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi
practice;
 Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice;
 Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;
 Să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană,
valorificând deprinderile de lucru însuşite;
 Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.

1
 Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme
plastice;
 Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;
 Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri,
rostogoliri, căţărări;
 Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare;
 Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de
competiţie, fairplay.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALELE PUSE LA


DISPOZIŢIE COPIILOR:

BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ


- cărţi şi reviste, - imagini cu aspecte de - creioane colorate,
- fişe de lucru, primăvară, carioca, acuarele, pensule,
- enciclopedii, atlase - enciclopedii, - plastilină, suport de
- imagini cu caracteristici - flori naturale lucru,
ale anotimpului - jetoane, - hârtie, lipici
primăvara, - calendarul naturii - cărţi de colorat,
- jetoane. - unelte de grădinărit - fişe,
- imagini cu păsări - Culorile primăverii –
călătoare caiet special
JOC DE ROL JOC DE MASĂ CONSTRUCŢII
- marionete, - puzzle, - cuburi din plastic,
- jetoane, - joc cu cifre, - forme geometrice din
- păpuşi, - fişe de lucru, plastic.
- accesorii pentru - jetoane, - lego
realizarea jocului de rol - domino, - set materiale mărunte
- mozaic

CE ŞTIU ŞI CE NU ŞTIU COPIII DESPRE:

CE ŞTIM CE NU ŞTIM
- Soarele străluceşte mai tare - Ce fac oamenii în grădini
- Oamenii se îmbracă mai subţire - Ce se întâmplă cu plantele, copacii,
- Zăpada începe să se topească insectele
- Se întorc păsările călătoare - Cum este ziua faţă de noapte
- Au înflorit ghioceii - Care sunt părţile componente ale unei
- Plouă mai des flori
2
- Oamenii îşi curăţă grădinile - De ce deasupra florilor zboară fluturii
- Copacii se văruiesc şi albinele
- Florile sunt frumoase şi colorate - Cum îngrijim florile
- Florile cresc în grădini şi le putem - Care sunt florile şi legumele de
cumpăra de la florărie primăvară
- Legumele le cumpărăm de la piaţă - Ce importanţă au legumele pentru om
- Ce reguli de igienă trebuie să
respectăm

DIRECŢII DE DEZVOLTARE:

EVALUARE:

Finalizarea proiectului reprezintă realizarea unei expoziţii cu lucrările


copiilor, menţionarea proiectului în Jurnalul grupei alături de fotografii din timpul

3
activităţilor şi completarea Portofoliilor personale ale copiilor cu lucrările realizate
pe parcursul proiectului.