Sunteți pe pagina 1din 1

FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE

Departamentul de Biologie-Chimie
Anul: I; Specializarea: Biologia dezvoltarii si influenta factorilor exogeni asupra organismelor

PLANIFICAREA EXAMENELOR si COLOCVIILOR la disciplinele din semestrul I al anului academic 2017-2018


E: examen
Nr. Disciplina Forma de Data Ora Sala Numele cadrului didactic examinator
Crt. examinare Numele asistentului la examen C: colocviu
E/C

1 Metode computationale 15.01.18 15:00 LCAM Prof. Dr. Adriana Isvoran


utilizate in biologia C
moleculara

Lector Dr. Daniela Dascalu


2 Embriogeneza la om si 23.01.18 16:00 Lector Dr. Delia Hutanu
reproducere umana E
asistata
Asist. Univ. Dr. Diana Roman

31.01.18 18:00 Lector Dr. Adrian Sinitean


3 Micologie E Conf.
Univ. Dr. Nicoleta Ianovici

05.02.18 12:00 Conf. Dr. Lucian Parvulescu


4 Parazitologie medicala E
Asist. Univ. Dr. Octavian Pacioglu
09.02.18 18:00 LCAM Lector Dr. Corina Duda-Seiman
5 Biochimie medicala E

Conf. Univ. Dr. Constantin Bolcu