Sunteți pe pagina 1din 1

..

FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE.


.
DECANAT.

Domeniile şi specializările pentru care se organizează concurs de admitere


în ciclul de studii universitare de LICENȚĂ
Cifre de şcolarizare rămase pentru sesiunea de admitere septembrie
2017

Departamentul în buget taxă


cadrul căruia DOMENIUL / PROGRAMELE DE
funcționează STUDII
programul/programele
de studiu
DEPARTAMENTUL Domeniul Biologie
BIOLOGIE-CHIMIE  Biologie 0 25
 Biochimie 0 32
Domeniul Chimie
 Chimie 11 27
 Chimie medicală* 0 32
DEPARTAMENTUL Domeniul Geografie
GEOGRAFIE  Geografie 0 19
 Geografia turismului 0 22
 Planificare teritorială 1 27
Domeniul Știința Mediului
 Știința mediului 5 16
TOTAL 17 200
* există posibilitatea suplimentării cu 6 locuri bugetate, prin redistribuirea de la nivelul UVT.

Domeniile şi specializările pentru care se organizează concurs de admitere


în ciclul de studii universitare de MASTERAT
Cifre de şcolarizare rămase pentru sesiunea de admitere septembrie
2017

Domeniul Programul Număr locuri


(specializarea) Nr. locuri Nr. locuri
bugetate cu taxă
Chimie Chimie clinica si de laborator sanitar 0 26
Chimie criminalistică 2 34
Biologie Biologia dezvoltării şi influenţa factorilor 0 30
exogeni asupra organismelor
Geografie Planificarea şi dezvoltarea durabilă a 10 33
teritoriului (PDDT)
Dezvoltare şi amenajare turistică (DAT) 6 33
Sisteme informaționale geografice (GIS) 5 34
Total 23 190

Str. J. H. Pestalozzi, Nr. 16, 300115 Timişoara, România.


PAGINA | 1 Tel./Fax: +4 0256-592.622 (0), www.cbg.uvt.ro .Telefon: 0256-592.303
. Email: dci@rectorat.uvt.ro
.Website: http://www.uvt.ro/