Sunteți pe pagina 1din 16

CERINTE CAIET DE PRACTICA STAGIU AN II/AN III SEMESTRUL I

AUDIT, REVIZUIRE, ALTE SERVICII DE ASIGURARE ŞI


SERVICII CONEXE

Sunteți un profesionist contabil care are trei clienți (prezentați mai jos). Pentru fiecare din
societățile respective pregătiți scrisoarea de angajament, o scurtă planificare și rapoartele finale.
În plus, la fiecare societate în parte există cerințe specifice.

NOTA: In cadrul elementelor prezentate ipotetic mai jos, în măsura in care decideti sa luati
in calcul si alte informații sau elemente suplimentare, o puteţi face, cu precizarea că aceste
ipoteze suplimentare se vor detalia in cadrul caietului de practica la punctul unde sunt
prezentate soluțiile sau rezolvările.

STUDIUL DE CAZ 1 SOCIETATEA RENT-A-CĂRUȚĂ SRL

Informaţii disponibile

Societatea Rent-A-Căruță SRL este o societate a cărei obiect de activitate este închirierea de
mașini. Acționarii săi, neimplicați în conducerea firmei, v-au contactat pentru a vă cere să
efectuați o misiune de proceduri convenite care constau în aplicarea de proceduri analitice și
intervievare. Acționarii vor să știe dacă veniturile raportate de societate în anul 2017 sunt corecte
sau nu. Managementul are dreptul la un bonus de 5% din vânzări cu condiția ca vânzările să
depășească 6 milioane de lei.

CERINŢE
a. Ce aspecte veți clarifica la întâlnirea inițială?
b. Care sunt etapele premergătoare acceptării misiunii?

Informații disponibile

În urma discuției cu acționarii şi după parcurgerea etapelor premergătoare acceptării misiunii, aţi
decis să acceptați misiunea de proceduri convenite.

CERINŢE
c. Care este următorul pas? Întocmiți scrisoarea de angajament.

Informații disponibile

1
După ce aţi primit scrisoarea de angajament semnată de la SC Rent- A- Căruţă SRL, agreaţi cu
cei din conducere un program al desfășurării misiunii şi al interviurilor pe care le veţi avea cu ei,
în principal.
Următoarele informaţii sunt disponibile:

1. SC Rent- A- Căruţă SRL are 3 categorii de maşini şi le închiriază cu ziua. Primul tip de
maşină este maşina mica de oraş cu 2 uşi. Al doilea tip este maşina mare de familie iar al
treilea tip este limuzina. Pentru fiecare tip de maşină găsiţi informaţii privind numărul de
autoturisme disponibile în anexa.
2. Veniturile declarate de societate pentru anul 2017 sunt de 6,057,750 lei. Diferenţa pe care
sunteţi dispus să o acceptaţi ca fiind rezonabilă, între estimarea dvoastră şi smele
raportate de conducere, este de 50,000 lei.
3. Cei din conducere vă pun la dispoziţie informaţii despre numărul de maşini disponibile
pentru închiriere lunar, tarifele lor lunare, consumul mediu şi numărul de zile de
închiriere pe total maşini din lunile respective (vezi Anexa A). De exemplu, 1500 zile de
închiriere înseamnă că în total în luna respectivă numărul de maşini închiriate ori zilele
de închiriere pentru fiecare maşină înseamnă 1,500 de zile. Tarifele medii au fost
calculate pe categorie de maşini.
4. Maşina este închiriată fără combustibil dar cu asigurare Casco. Pentru fiecare zi în care
maşina este închiriată se plăteşte asigurătorului un tarif zilnic diferit în funcţie de tipul
maşinii. Cheltuielile cu poliţele CASCO pentru anul 2017 au fost de 330,000 lei.
5. Clienţii achită cash, cu excepţia clienţilor business care au card şi care pot achita în
termen de pȃnă la 30 de zile prin card. Clienţii business reprezintă 5% din totalul
clienţilor lunari (circa 200 de zile de închiriere pe lună) şi utilzează, de regulă, maşini de
tipul 2 şi 3. De asemenea ei sunt buni platnici şi beneficiază de o reducere de 10% din
tarifele oferite clienţilor obişnuiţi.
6. La finalul perioadei, creanţele comerciale sunt de 560,000 lei, contrar tuturor estimărilor
făcute în buget. Sumele bugetate erau de 100,000 lei pentru decembrie 2017.

CERINŢE
d. Arătaţi ce proceduri aţi aplicat.
e. Ce alte informaţii aţi mai cere şi analiza?
f. Prin prisma rezultatelor procedurilor aplicate, întocmiţi raportul constatărilor efective.

2
Anexa A

Maşini tip 1 Maşini tip 2 Maşini tip 3


Tarif Zile Tarif Zile Tarif Zile
Lun Nr. de închiria Nr. de închiria Nr. de închiria
a maşini te maşini te maşini te
1 50 100 1500 20 200 500 10 600 100
2 55 100 1200 20 200 400 10 600 120
3 55 100 1100 22 200 400 10 600 130
4 55 100 1300 22 200 500 10 600 275
5 60 100 1400 25 200 400 10 600 300
6 60 125 1370 25 250 500 12 750 330
7 60 125 2200 27 250 700 12 750 350
8 60 125 2200 27 250 700 12 750 350
9 40 100 1100 30 200 875 12 600 350
10 60 100 1500 30 200 875 12 600 330
11 60 100 1600 33 200 600 14 600 200
12 70 150 2400 35 300 1020 14 900 400

Casco / zi
Tip Masina 1 10
Tip Masina 2 15
Tip Masina 3 20

3
STUDIUL DE CAZ 2 SOCIETATEA IMPRIMERIA SRL

Informaţii disponibile

Societatea Imprimeria SRL este o societate a cărei obiect de activitate este importul şi achiziţia
de toner şi alte consumabile pentru imprimante, urmate de revȃnzarea acestora. Acționarii săi,
implicați în conducerea firmei, v-au contactat pentru a vă cere să efectuați o misiune de
compilare a situaţiilor financiare deoarece vechiul contabil a plecat şi a fost înlocuit de o
persoană nouă, cu puţină experienţă în întocmirea situaţiilor financiare. Societatea nu are credite
la bancă, nu este cotată şi nu intenţionează să schimbe nimic în modul în care se finanţează.

CERINŢE
a. Ce aspecte veți clarifica la întâlnirea iniţială?
b. Care sunt etapele premergătoare acceptării misiunii?

Informaţii disponibile

În urma discuţiei cu acţionarii şi după parcurgerea etapelor premergătoare acceptării misiunii, aţi
decis să acceptaţi misiunea de compilare a situaţiilor financiare. Compilarea presupune doar
întocmirea bilanţului şi a contului de profit şi pierdere conform Ordinului 1802/2014, nu şi a
notelor explicative.

CERINŢE
c. Care este următorul pas? Intocmiţi scrisoarea de angajament.

Informaţii disponibile

După ce aţi primit scrisoarea de angajament semnată de conducerea SC Imprimeria SRL, agreaţi
cu cei din conducere un program al desfăşurării misiunii şi al interviurilor pe care le veţi avea cu
ei, în principal.
Următoarele informaţii sunt disponibile:

1. Societatea Imprimeria SRL este o societate a cărei obiect de activitate este importul şi
achiziţia de toner şi alte consumabile pentru imprimante, urmate de revȃnzarea acestora.
În plus, societatea dă gratuit clienţilor săi imprimantele. Pentru imprimantele respective
nu pot fi folosite decȃt produsele vȃndute de Imprimeria SRL.
2. Creanţe imobilizate în sumă de 300,000 lei sunt împrumuturi acordate părţilor afiliate.
Societatea care a primit împrumutul se zbate să supravieţuiască. Probabilitatea să se
recupereze toată sumă este mică. Cei din conducere speră să recupereze măcar 40% din
sumă si restul se gȃndesc să steargă din datoria societăţii afiliate.
3. Contractul de împrumut prevede o dobȃndă de 2%. Pentru că debitoarea are probleme
financiare, conducerea a ales să nu recunoască venitul din dobȃndă în contabilitate, fiind
şanse mici să se mai recupereze principalul, cu atȃt mai puţine şansele pentru recuperarea
dobȃnzilor.

4
4. Sumele din contul 167 reprezintă nişte rate pentru un leasing financiar cu scadenţă de 6
luni de zile.
5. Sumele din contul 508 reprezintă depozite bancare cu scadenţă de 2 ani.
6. Balanţele de verificare sunt date mai jos (în formă sintetică).
7. Politica de depreciere a creanţelor e bazată pe numărul de zile de întȃrziere şi e redată
mai jos, împreună cu structura creanţelor:

Ajustare prevăzută Creanţe în valoare brută


Sub 30 zile 0 987,465
Intre 31- 90 zile 10% 450,543
Intre 90 – 180 zile 20% 120,987
Intre 270– 330 zile 30% 137,851
Peste 331 zile 75% 70,986
TOTAL 1,767,832

CERINŢE
a. Arătaţi ce proceduri aţi aplicat.
b. Ce alte informaţii aţi mai cere şi analiza?
c. Ce ajustări ale conturilor aţi propune celor din conducere?
d. Iniţial cei din conducere nu doresc să făcă nicio ajustare. Ce e de făcut?
e. Ulterior cei din conducere se conving că aveţi dreptate şi ajustează conturile ţinȃnd cont
de cele spuse de dvoastră. Compilaţi situaţiile financiare
f. Întocmiţi raportul de compilare.

5
Balanţa de verificare a anului 2017

Sold Initial Sold Initial Rulaj total Sold Final


Sintetic Denumire cont Debit Credit Rulaj total Debit Credit Sold Final Debit Credit
101 Capital social 0 5,556 0 0 0 5,556
105 Rezerve din reevaluare 0 3,711 0 0 0 3,711
106 Rezerve 0 510,033 0 -501,767 0 8,266
117 Rezultatul reportat 0 1,204,340 832,701 1,334,468 0 1,706,107
121 Profit sau pierdere 0 832,701 4,526,041 4,609,705 0 916,365
Alte împrumuturi și datorii
167 asimilate 0 23,595 12,899 609 0 11,305
Concesiuni, brevete, licențe, mărci
comerciale, drepturi și active
205 similare 31,887 0 2,368 5,052 29,203 0
208 Alte imobilizări necorporale 2,249 0 0 0 2,249 0
211 Terenuri și amenajări de terenuri 8,511 0 0 0 8,511 0
212 Construcții 77,421 0 0 0 77,421 0
Echipamente tehnologice (mașini,
2131 utilaje și instalații de lucru) 1,883,883 0 348,403 52,713 2,179,574 0
Aparate și instalații de măsurare,
2132 control și reglare 52,354 0 9,785 1,323 60,816 0
2133 Mijloace de transport 284,478 0 500 7,414 277,563 0
Mobilier, aparatură birotică,
214 echipamente de protecție a 106,748 0 2,113 0 108,860 0
Acțiuni deținute la entități
263 controlate în comun 556 0 0 0 556 0
267 Creanțe imobilizate 625,884 0 161,014 152,943 633,955 0
Amortizarea concesiunilor,
brevetelor, licențelor, mărcilor
comerciale, drepturilor și activelor
2805 similare 0 21,109 5,052 7,893 0 23,950
Amortizarea altor imobilizări
2808 necorporale 0 1,861 0 388 0 2,249
2812 Amortizarea construcțiilor 0 1,832 0 1,900 0 3,732
Amortizarea instalațiilor și
2813 mijloacelor de transport 0 1,705,788 60,950 247,860 0 1,892,698
Amortizarea altor imobilizări
2814 corporale 0 100,662 0 3,069 0 103,731
296 Ajustări pentru pierderea de 0 161,434 0 120,906 0 282,340

6
valoare a imobilizărilor financiare
302 Materiale consumabile 285 0 14,048 14,048 285 0
Materiale de natura obiectelor de
303 inventar 0 0 9,065 9,065 0 0
371 Mărfuri 374,875 0 2,005,005 2,092,734 287,146 0
401 Furnizori 0 1,123,191 2,468,092 2,424,325 0 1,079,424
404 Furnizori de imobilizări 0 13,590 34,571 21,520 0 539
408 Furnizori - facturi nesosite 0 10,210 0 -4,458 0 5,752
409 Furnizori - debitori 381 0 13,765 14,146 0 0
411 Clienți 1,610,640 0 5,580,100 5,422,908 1,767,832 0
419 Clienți - creditori 0 3,750 7 -2,768 0 974
421 Personal - salarii datorate 0 25,204 609,373 607,269 0 23,100
Personal - ajutoare materiale
423 datorate 0 73 7,760 7,832 0 145
425 Avansuri acordate personalului 0 0 219,770 219,770 0 0
426 Drepturi de personal neridicate 0 0 28 28 0 0
427 Rețineri din salarii datorate terților 0 156 1,993 1,993 0 156
Alte datorii și creanțe în legătură cu
428 personalul 0 892 1,761 1,930 0 1,061
Contribuția unității la asigurările
4311 sociale 0 8,269 89,900 90,035 0 8,404
Contribuția personalului la
4312 asigurările sociale 0 3,803 45,212 45,416 0 4,007
Contribuția angajatorului pentru
4313 asigurările sociale de sănătate 0 2,717 31,681 31,726 0 2,762
Contribuția angajaților pentru
4314 asigurările sociale de sănătate 0 2,873 33,465 33,511 0 2,919
4315 Contribuția de asigurări sociale 0 103 1,194 1,196 0 104
Contribuția de asigurări sociale de
4316 sănătate 1,588 0 8,727 9,040 1,274 0

Contribuția unității la fondul de


4371 șomaj 0 259 3,026 3,030 0 264

Contribuția personalului la fondul


4372 de șomaj 0 260 3,027 3,031 0 264
Contribuția unităţii la fondul de
4373 garantare 0 131 1,523 1,525 0 133
4411 Impozitul pe profit 0 91,100 231,568 231,385 0 90,918

7
4423 TVA de plată 0 89,741 915,592 924,497 0 98,645
4426 TVA deductibilă 0 0 534,210 534,210 0 0
4427 TVA colectată 0 0 1,455,260 1,455,260 0 0
4428 TVA neexigibilă 1,958 0 5,139 6,180 917 0
Impozitul pe venituri de natura
444 salariilor 0 7,455 86,174 86,182 0 7,463
Alte impozite, taxe și vărsăminte
446 asimilate 0 18 107,062 144,139 0 37,095
Fonduri speciale - taxe și
447 vărsăminte asimilate 0 0 751 751 0 0
Sume datorate
455 acționarilor/asociaților 0 0 0 194,751 0 194,751
457 Dividende de plată 0 0 699,468 699,468 0 0
461 Debitori diverși 77,825 0 3,145 3,990 76,979 0
462 Creditori diverși 0 831 0 0 0 831
471 Cheltuieli înregistrate în avans 5,858 0 15,818 16,798 4,877 0
472 Venituri înregistrate în avans 0 0 0 3,552 0 3,552
Decontări din operațiuni în curs de
473 clarificare 0 0 33,914 33,914 0 0
Ajustări pentru deprecierea
491 creanțelor - clienți 0 132,342 4,063 190,081 0 318,359
Ajustări pentru deprecierea
496 creanțelor - debitori diverși 0 22,222 0 14,505 0 36,727
Alte investiții pe termen scurt și
508 creanțe asimilate 748,596 0 8,378,746 8,229,257 898,085 0
5121 Conturi la bănci în lei 230,755 0 15,725,710 15,431,518 524,946 0
5124 Conturi la bănci în valută 39,235 0 5,201,380 5,236,079 4,536 0
5125 Sume în curs de decontare 0 0 313,609 313,609 0 0
5187 Dobânzi de încasat 53 0 89 53 89 0
5191 Credite bancare pe termen scurt 0 55,052 2,014,142 2,026,528 0 67,439
5311 Casa în lei 743 0 42,109 42,733 119 0
5314 Casa în valută 4 0 10,690 10,691 2 0
532 Alte valori 97 0 9,694 9,790 0 0
542 Avansuri de trezorerie 0 0 37,305 37,305 0 0
581 Viramente interne 0 0 5,413,662 5,413,662 0 0
Cheltuieli cu materialele
602 consumabile 0 0 52,990 52,990 0 0
603 Cheltuieli privind materialele de 0 0 9,065 9,065 0 0

8
natura obiectelor de inventar
Cheltuieli privind materialele
604 nestocate 0 0 10,198 10,198 0 0
605 Cheltuieli privind energia și apa 0 0 6,782 6,782 0 0
607 Cheltuieli privind mărfurile 0 0 1,720,434 1,720,434 0 0
609 Reduceri comerciale primite 0 0 -8,289 -8,289 0 0
Cheltuieli cu întreținerea și
611 reparațiile 0 0 19,194 19,194 0 0
Cheltuieli cu redevențele, locațiile
612 de gestiune și chiriile 0 0 53,287 53,287 0 0
613 Cheltuieli cu primele de asigurare 0 0 11,613 11,613 0 0
Cheltuieli de protocol, reclamă și
623 publicitate 0 0 21,876 21,876 0 0
Cheltuieli cu transportul de bunuri
624 și personal 0 0 14,408 14,408 0 0
Cheltuieli cu deplasări, detașări și
625 transferări 0 0 23,132 23,132 0 0
Cheltuieli poștale și taxe de
626 telecomunicații 0 0 10,618 10,618 0 0
Cheltuieli cu serviciile bancare și
627 asimilate 0 0 12,413 12,413 0 0
Alte cheltuieli cu serviciile
628 executate de terți 0 0 48,743 48,743 0 0
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și
635 vărsăminte asimilate 0 0 5,315 5,315 0 0
641 Cheltuieli cu salariile personalului 0 0 607,241 607,241 0 0
Cheltuieli cu avantajele în natură și
642 tichetele acordate salariaților 0 0 9,782 9,782 0 0
Cheltuieli privind asigurările și
645 protecția socială 0 0 133,609 133,609 0 0
Pierderi din creanțe și debitori
654 diverși 0 0 2,941 2,941 0 0
658 Alte cheltuieli de exploatare 0 0 39,437 39,437 0 0
Cheltuieli din diferențe de curs
665 valutar 0 0 69,294 69,294 0 0
666 Cheltuieli privind dobânzile 0 0 1,269 1,269 0 0
Cheltuieli de exploatare privind
amortizările, provizioanele și
681 ajustările pentru depreciere 0 0 465,695 465,695 0 0
686 Cheltuieli financiare privind 0 0 120,906 120,906 0 0

9
amortizările, provizioanele și
ajustările pentru pierdere de
valoare
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 0 0 231,385 231,385 0 0
704 Venituri din servicii prestate 0 0 53,368 53,368 0 0
Venituri din redevențe, locații de
706 gestiune și chirii 0 0 14,855 14,855 0 0
707 Venituri din vânzarea mărfurilor 0 0 4,432,938 4,432,938 0 0
758 Alte venituri din exploatare 0 0 8,030 8,030 0 0
Venituri din diferențe de curs
765 valutar 0 0 64,385 64,385 0 0
766 Venituri din dobânzi 0 0 32,066 32,066 0 0
Venituri din provizioane și ajustări
pentru depreciere privind
781 activitatea de exploatare 0 0 4,063 4,063 0 0
TOTAL 6,166,862 6,166,862 66,687,262 66,687,262 6,945,795 6,945,795

10
Balanţa de verificare a anului 2016

Denumire cont Sold Initial Sold Initial Rulaj total Rulaj total Sold Final
Sintetic Debit Credit Debit Credit Sold Final Debit Credit
101 Capital social 0 5,556 0 0 0 5,556
105 Rezerve din reevaluare 0 3,711 0 0 0 3,711
106 Rezerve 0 510,033 0 0 0 510,033
117 Rezultatul reportat 0 1,713,864 967,454 457,930 0 1,204,340
121 Profit sau pierdere 0 457,930 3,742,979 4,121,528 0 836,479
167 Alte împrumuturi și datorii asimilate 0 15,641 16,502 24,456 0 23,595
Concesiuni, brevete, licențe, mărci
205 comerciale, drepturi și active similare 25,593 0 11,446 5,152 31,887 0
208 Alte imobilizări necorporale 2,212 0 1,551 1,514 2,249 0
211 Terenuri și amenajări de terenuri 8,511 0 0 0 8,511 0
212 Construcții 96,725 0 701 20,005 77,421 0
Echipamente tehnologice (mașini,
2131 utilaje și instalații de lucru) 1,675,095 0 222,258 13,471 1,883,883 0
Aparate și instalații de măsurare,
2132 control și reglare 45,276 0 7,078 0 52,354 0
2133 Mijloace de transport 265,608 0 29,739 10,869 284,478 0
Mobilier, aparatură birotică,
214 echipamente de protecție a 107,082 0 3,059 3,393 106,748 0
Acțiuni deținute la entități controlate în
263 comun 556 0 0 0 556 0
267 Creanțe imobilizate 559,241 0 164,548 97,905 625,884 0
Amortizarea concesiunilor, brevetelor,
licențelor, mărcilor comerciale,
2805 drepturilor și activelor similare 0 20,541 5,152 5,720 0 21,109
Amortizarea altor imobilizări
2808 necorporale 0 1,135 1,514 2,240 0 1,861
2812 Amortizarea construcțiilor 0 18,852 20,005 2,984 0 1,832
Amortizarea instalațiilor și mijloacelor
2813 de transport 0 1,460,754 24,339 269,374 0 1,705,788
2814 Amortizarea altor imobilizări corporale 0 96,624 3,393 7,431 0 100,662
Ajustări pentru pierderea de valoare a
296 imobilizărilor financiare 0 55,556 0 105,878 0 161,434
302 Materiale consumabile 197 0 16,851 16,763 285 0
303 Materiale de natura obiectelor de 0 0 11,407 11,407 0 0

11
inventar
371 Mărfuri 233,116 0 1,838,676 1,696,916 374,875 0
401 Furnizori 0 817,506 1,936,962 2,242,647 0 1,123,191
404 Furnizori de imobilizări 0 7,318 44,725 50,998 0 13,590
408 Furnizori - facturi nesosite 0 12,420 0 -7,788 0 4,632
409 Furnizori - debitori 200 0 29,371 29,190 381 0
411 Clienți 1,528,378 0 4,815,050 4,732,788 1,610,640 0
419 Clienți - creditori 0 251 56 3,554 0 3,750
421 Personal - salarii datorate 0 18,278 533,177 540,102 0 25,204
423 Personal - ajutoare materiale datorate 0 0 6,377 6,450 0 73
425 Avansuri acordate personalului 0 0 138,378 138,378 0 0
427 Rețineri din salarii datorate terților 0 200 1,978 1,933 0 156
Alte datorii și creanțe în legătură cu
428 personalul 0 1,491 1,822 1,223 0 892
Contribuția unității la asigurările
4311 sociale 0 9,039 104,210 103,440 0 8,269
Contribuția personalului la asigurările
4312 sociale 0 3,630 44,310 44,483 0 3,803
Contribuția angajatorului pentru
4313 asigurările sociale de sănătate 0 2,260 27,872 28,329 0 2,717
Contribuția angajaților pentru
4314 asigurările sociale de sănătate 0 2,390 29,371 29,855 0 2,873
4315 Contribuția de asigurări sociale 0 85 1,049 1,067 0 103
Contribuția de asigurări sociale de
4316 sănătate 0 369 6,409 4,451 1,588 0

4371 Contribuția unității la fondul de șomaj 0 216 2,661 2,704 0 259

Contribuția personalului la fondul de


4372 șomaj 0 216 2,661 2,704 0 260
Contribuția unităţii la fondul de
4373 garantare 0 109 1,340 1,362 0 131
4411 Impozitul pe profit 0 41,780 145,311 195,351 0 91,820
4423 TVA de plată 0 59,717 773,308 803,331 0 89,741
4426 TVA deductibilă 0 0 505,756 505,756 0 0
4427 TVA colectată 0 0 1,305,870 1,305,870 0 0
4428 TVA neexigibilă 2,483 0 5,590 7,194 878 0
444 Impozitul pe venituri de natura 0 6,068 75,130 76,516 0 7,455

12
salariilor
Alte impozite, taxe și vărsăminte
446 asimilate 0 179 165,536 165,375 0 18
Fonduri speciale - taxe și vărsăminte
447 asimilate 0 1,016 1,454 438 0 0
457 Dividende de plată 0 0 812,662 812,662 0 0
461 Debitori diverși 77,967 0 5,969 6,111 77,825 0
462 Creditori diverși 0 1,431 -2 -603 0 831
471 Cheltuieli înregistrate în avans 8,996 0 26,330 29,469 5,858 0
472 Venituri înregistrate în avans 0 2,073 45 -2,028 0 0
Decontări din operațiuni în curs de
473 clarificare 0 0 7,179 7,179 0 0
475 Subvenții pentru investiții 0 380 380 0 0 0
Ajustări pentru deprecierea creanțelor
491 - clienți 0 33,687 7,813 106,467 0 132,342
Ajustări pentru deprecierea creanțelor
496 - debitori diverși 0 22,222 0 0 0 22,222
Alte investiții pe termen scurt și
508 creanțe asimilate 656,923 0 11,797,666 11,705,993 748,596 0
5121 Conturi la bănci în lei 96,640 0 17,774,528 17,640,412 230,755 0
5124 Conturi la bănci în valută 12,820 0 5,087,117 5,060,702 39,235 0
5125 Sume în curs de decontare 0 0 398,711 398,711 0 0
5187 Dobânzi de încasat 522 0 53 522 53 0
5191 Credite bancare pe termen scurt 0 0 1,666,540 1,721,592 0 55,052
5311 Casa în lei 333 0 40,566 40,156 743 0
5314 Casa în valută 7 0 16,652 16,655 4 0
532 Alte valori 48 0 9,434 9,385 97 0
542 Avansuri de trezorerie 0 0 50,272 50,272 0 0
581 Viramente interne 0 0 5,043,228 5,043,228 0 0
602 Cheltuieli cu materialele consumabile 0 0 60,330 60,330 0 0
Cheltuieli privind materialele de natura
603 obiectelor de inventar 0 0 11,345 11,345 0 0
604 Cheltuieli privind materialele nestocate 0 0 12,289 12,289 0 0
605 Cheltuieli privind energia și apa 0 0 8,779 8,779 0 0
607 Cheltuieli privind mărfurile 0 0 1,458,562 1,458,562 0 0
609 Reduceri comerciale primite 0 0 -578 -578 0 0
611 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 0 0 24,970 24,970 0 0

13
Cheltuieli cu redevențele, locațiile de
612 gestiune și chiriile 0 0 69,700 69,700 0 0
613 Cheltuieli cu primele de asigurare 0 0 13,915 13,915 0 0
Cheltuieli privind comisioanele și
622 onorariile 0 0 22 22 0 0
Cheltuieli de protocol, reclamă și
623 publicitate 0 0 19,665 19,665 0 0
Cheltuieli cu transportul de bunuri și
624 personal 0 0 15,047 15,047 0 0
Cheltuieli cu deplasări, detașări și
625 transferări 0 0 29,524 29,524 0 0
Cheltuieli poștale și taxe de
626 telecomunicații 0 0 10,477 10,477 0 0
Cheltuieli cu serviciile bancare și
627 asimilate 0 0 13,374 13,374 0 0
Alte cheltuieli cu serviciile executate de
628 terți 0 0 53,126 53,126 0 0
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și
635 vărsăminte asimilate 0 0 6,426 6,426 0 0
641 Cheltuieli cu salariile personalului 0 0 540,102 540,102 0 0
Cheltuieli cu avantajele în natură și
642 tichetele acordate salariaților 0 0 9,384 9,384 0 0
Cheltuieli privind asigurările și protecția
645 socială 0 0 143,426 143,426 0 0
654 Pierderi din creanțe și debitori diverși 0 0 3,823 3,823 0 0
658 Alte cheltuieli de exploatare 0 0 26,455 26,455 0 0
Pierderi din creanțe legate de
663 participații 0 0 568 568 0 0
665 Cheltuieli din diferențe de curs valutar 0 0 56,690 56,690 0 0
666 Cheltuieli privind dobânzile 0 0 2,180 2,180 0 0
Cheltuieli de exploatare privind
amortizările, provizioanele și ajustările
681 pentru depreciere 0 0 394,216 394,216 0 0
Cheltuieli financiare privind
amortizările, provizioanele și ajustările
686 pentru pierdere de valoare 0 0 105,878 105,878 0 0
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 0 0 195,351 195,351 0 0
704 Venituri din servicii prestate 0 0 43,371 43,371 0 0
Venituri din redevențe, locații de
706 gestiune și chirii 0 0 13,991 13,991 0 0

14
707 Venituri din vânzarea mărfurilor 0 0 3,820,138 3,820,138 0 0
709 Reduceri comerciale acordate 0 0 -1,117 -1,117 0 0
758 Alte venituri din exploatare 0 0 156,587 156,587 0 0
765 Venituri din diferențe de curs valutar 0 0 50,358 50,358 0 0
768 Alte venituri financiare 0 0 23,199 23,199 0 0
766 Venituri din dobânzi 0 0 6,486 6,486 0 0
Venituri din provizioane și ajustări
pentru depreciere privind activitatea
781 de exploatare 0 0 8,514 8,514 0 0
TOTAL 5,404,529 5,404,529 67,946,105 67,946,105 6,165,782 6,165,782

15
STUDIUL DE CAZ 3 SOCIETATEA IMPRIMERIA SRL

Presupunȃnd că Societatea Imprimeria SRL vă cere o revizuire, nu o misiune de compilare:

1. Redactaţi scrisoarea de angajament


2. Redactaţi raportul dacă cei din conducere refuză să ajusteze situaţiile financiare în sensul
cerut de dvoastră.
3. Redactaţi raportul dacă cei din conducere ajustează situaţiile financiare în sensul cerut de
dvoastră.

Conditii generale de promovabilitate:

 Stagiarul trebuie să facă dovada elaborarii propriului caietul de practica. In acest sens, trebuie
sa cunoască în detaliu continutul caietului si sa faca o prezentare coerenta si legata a modului
in care a raspuns cerintelor.
 Caietul va fi prezentat in dosar de plastic cu o referentiere riguroasa a rezolvarilor.
 Se va printa pe cat posibil fata-verso.
 Stagiarul nu trebuie sa aiba dificultati in a identifica in caietul de practica documentele si
informatiile care sa ateste raspunsurile la cerinte.
 Nu se accepta partile incluse in caiet si care nu pot fi prezentate corespunzator de stagiar (de
exemplu, cazurile de preluare a informatiilor din alte surse de tip ”copy-paste”).

16