Sunteți pe pagina 1din 7

COLEGIUL NAȚIONAL IASI

PROGRAMA DE CURS OPȚIONAL


CLASA A-XII-A

READY FOR IELTS II


An școlar 2017-2018
1oră/săptămână

Prof. Cristina Avram

1
Argument

In ultimii ani, odata cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, elevii de liceu ai


Colegiului National Iasi, au inceput sa opteze pentru facultati la universitati internationale
de prestigiu. Una din conditiile necesare pentru a fi admis la o universitate din strainatate
este detinerea unui certificat international care sa ateste detinerea unor cunostinte avansate
de limba engleza.
Cursul optional “READY FOR IELTS II ” este adaptat cerintelor si nevoilor elevilor
de liceu, propunandu-si astfel sa pregateasca suplimentar elevii pentru examenele
Cambridge, in principal IELTS-ACADEMIC. Totodata, acest curs optional urmărește și
pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat – proba de competențe lingvistice.
Cursul se va desfasura pe o perioada de 1 an scolar, cuprinzand 14 capitole care se
vor axa mai mult pe latura comunicativa a unei limbi straine, urmand sa dezvolte la un nivel
avansat abilitatile de citit-scris, ascultat-vorbit prin abordarea unor tematici diferite din viata
personala si contemporana a elevilor de liceu. Fiecare tema propusa din acest curs,
urmareste pe langa dezvoltarea abilitatilor comunicative ale elevilor si dezvoltarea gandirii
critice prin metode active-participative diverse: dezbateri, controversa academica, discutia in
piramida, discutii de tip Fishbowl, 6 palarii ganditoare, turul galeriei, joc de rol, metoda
cubului, proiecte, anecdota etc.
Activitatile din fiecare capitol sunt variate si ofera posibilitatea consolidarii si
dezvoltarii vocabularului si a structurilor de limba prin exercitii gen multiple choice,
rephrasing, matching words with definitions, open cloze, care vor familiarize elevii cu tipul
de subiecte administrate la examenele Cambridge. Ca și în primul curs opțional pentru clasa
XI, ”Ready for Ielts I” se va urmări dezvoltarea competențelor de citit ( citire pentru aflarea
sensului global a unui text citit, citire pentu aflarea unor informații specifice din text, citire
pentru înțelegrea detaliată a unui text, deducerea sensului unor cuvinte din context, aflarea
intenției autorului textului citit) a competențelor de ascultat a unui text audiat, competențe de
exprimare orală în limba engleză ( răspuns personal la un text citit, formularea unui punct de
vedere personal, povestire, exprimarea liberă a opiniei pe o temă contemporană, descrierea
preocupărilor tinerilor ( hobbiuri, preocupări pentru alegerea viitoarei profesii, vise,
conturarea rolului tinerilor în societate. În final, dezvoltarea competențelor de scris în limba
engleză vor urmări :completarea de formulare, interpretarea unor grafice, extragerea ideilor
principale dintr-un text și realizarea unui rezumat, scrisori de răspuns adresat unor prieteni,
scrisori de intenție pentru aplicarea la o universitate sau la un loc de muncă, eseuri
argumentative. Formele de evaluare vor combina evaluarea formala cu cea informala si va
consta in teste centrate pe dezvoltarea de competențe, simularea probelor de oral, portofolii
și proiecte realizate de elevi in echipe de lucru. Se va lucra în funcție de nevoile fiecărui elev
și se va avea în vedere și pregătirea pentru examenul de competențe din cadrul
Bacalaureatului..

2
Continuturi Competente specifice Activitati de invatare Modalitati de evaluare
Forme de prezentare
Unit 1 Leadership I Receptarea mesajelor - Exercitii cu Teste centrate pe
Unit 2 The pursuit of transmise oral sau în scris alegere multipla dezvoltarea
happiness în diferite situaţii de - Exercitii de competențelor de
Unit 3 Are you a slave to comunicare alegere a receptare a mesajuului
your mobile phone? 1.1 Identificarea ideilor raspunsului citit și audiat
Unit 4 Brands principale din texte correct A/F cu
Unit 5 Spotlight on audiate/ citite referitoare argumentarea Simulări examinare
communication la probleme de actualitate opțiunii orală
Unit 6 Altered images - Dezbateri
Unit 7 What makes us 1.2 Identificarea, prin - Joc de rol Portofoliul elevului
tick citire rapidă, de informaţii - Simularea unor
Unit 8 A cry for help / detalii specifice dintr-un interviuri Proiecte
Unit 9 Best friends text mai lung, în vederea - Controversa
Unit 10 Footprints rezolvării unei sarcini de accademica
Unit 11 Words lucru - Anecdota
Unit 12 Conscience 1.3 Corelarea, în mod ( raspunsuri la
coerent, a mai multor intrebari
informaţii din diverse personala sau
părţi ale unui text/ din legate de
texte diferite, pentru a experienta
rezolva o sarcină de lucru personala
- Discutii in
1.4 Identificarea, în Fishbowl
mesaje orale şi texte - “6 palarii
scrise diverse, a unor ganditoare
puncte de vedere şi opinii - Exercitii de
exprimate, pentru a le deducere a
compara cu punctul de sensului unor
vedere personal cuvinte in
II Producerea de mesaje context
orale sau scrise adecvate - Exercitii de
unor contexte variate de comparare,
comunicare analiza,
2.1 Oferirea şi descriere
solicitarea, oral / în (Metoda
scris, de informaţii şi cubului)
instrucţiuni clare şi - Conversatii cu
precise pentru un partener pe
îndeplinirea unei baza unui
sarcini de lucru support visual
- Exerciții de
2.2 Prezentarea, oral / în scriere a unor
scris, de filme, cărţi, scrisori de
evenimente, experienţe, motivație,
cu exprimarea scrisori formale
sentimentelor/ reacţiilor și infomale
personale în legătură cu - Exercitii de
acestea scriere eseuri de
2.3 Prezentarea, oral / în opinie, eseuri
scris, de descrieri clare şi argumentative
detaliate pe subiecte - Exercitii de
legate de domenii de scriere articole
interes propriu şi de pentru ziare,
domeniul de specializare reviste ale
2.4 Completarea de tinerilor
formulare şi - Redactare de
redactarea de texte proiecte prin
funcţionale, cu lucrul in echipa

3
respectarea - Activități de
convenţiilor specifice înțelegere a
*2.5 Redactarea de sensului global a
eseuri de opinie, unui text audiat
eficiente/convingătoare - Activități de
înțelegere
III Realizarea de detaliată a unui
interacţiuni în text audiat
comunicarea orală sau
scrisă
3.1 Solicitarea adecvată,
oral / în scris, a ideilor,
opiniilor, părerilor
interlocutorului şi
răspunsuri /
comentarii adecvate
la acestea
3.2 Verificarea înţelegerii
şi solicitarea / oferirea
de reformulări /
clarificări / explicaţii,
atunci când
informaţia nu este
clar înţeleasă
3.3 Susţinerea unui punct
de vedere în cadrul unei
discuţii orale/ al unui
schimb de mesaje scrise,
pe teme de interes
3.4 Avansarea, oral sau în
scris, a unor ipoteze şi
formularea de răspunsuri
adecvate la ipotezele
emise de ceilalţi
*3.5 Susţinerea cu
argumente şi contra-
argumente relevante a
unui punct de vedere în
cadrul unei
discuţii/dezbateri/schimb
de mesaje scrise, pe teme
culturale/literare

4
Tema optional: Ready for IELTS II
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
An 2017-2018

Nr. Conţinuturi
unit.  Tema Competenţe Nr. ore Săptămâna Observaţii
 Elemente de construcţie a specifice vizate alocate
comunicării
 Funcţii comunicative
1 Leadership 2 1-2
Viaţa personală – identitate
1.1, 1.2
Adverbe: tipuri şi poziţie; verbe cu 2.1, 2.2, *2.5
particulă (separabilă/neseparabilă). 3.1, 3.2
Exprimarea opiniei; solicitarea de
informaţii; comentarea părerilor
altora; exprimarea
acordului/dezacordului; exprimarea
presupunerilor; iniţierea,
întreţinerea şi încheierea unui
dialog/conversaţii; solicitarea
repetării şi formulării.
2 The pursuit of happiness 2 3-4
Viaţa personală şi aspecte din viaţa
contemporană 1.1, 1.2
2.1
Descrierea: substantive, adjective 3.2, 3.4, *3.5
de emoție
Exprimarea opiniei pe tema fericirii
personale, exprimarea
acordului/dezacordului; exprimarea
entuziasmului/temerilor pentru
viitor, comentarea părerilor.
3 Are you a slave to your mobile 2 4-5
phone?
Aspecte din viaţa contemporană 1.1, 1.2
(noile tehnologii); . 2.1, 2.2, *2.5
3.1, 3.2
Expresii formale pentru scrierea
unei scrisori, Elemente de coeziune
( due to, as a result, although,
nevertheless, despite the fact,
inversiunea elipsa, referirea la ceva
menționat deja prin pronume
personale și demonstrative)
Exprimarea îndoielii (hedging);
exprimarea opiniei;
4 Brands 3 6-7-8 Evaluarea
Viaţa personală (comportament abilitatilor de
social – arta conversaţiei) 1.1, 1.2 citit și scris –
2.1, 2.2 Reading test
Exprimarea rutinei în prezent şi 3.1, 3.2, *3.5 (Writing a
trecut (will/would) personal
Iniţierea, întreţinerea şi încheierea statement )
unui dialog/conversaţii; exprimarea

5
opiniilor; comentarea părerilor;
contrazicerea părerilor altora;
solicitarea repetării şi reformulării;
solicitarea confirmării/infirmării
unor informaţii.
Redactarea unei scrisori de
motivatie /Personal statement
5 Spotlight on communication 2 8-9
Aspecte din viaţa contemporană 1.1, 1.2
(comunicarea interumană) 2.1, 2.2
3.1
Adverbial clauses; Comentarea si
interpretarea unui grafic

6 Altered images 2 10-11


Viaţa personală (cunoaşterea de
sine) 1.1, 1.2
2.1, *2.5
Expresii idiomatice și metafore, 3.2
Folosirea verbelor la trecut pentru 4.1
exprimarea situațiilor ipotetice.
Exprimarea opiniilor; compararea
părerilor.
REVIEW 1 2 12-13 Evaluarea
Assessing Speaking and Listening 1.1 abilităților de
Skills 3.2, 3.4 ascultat și
Iniţierea, întreţinerea şi încheierea vorbit
unui dialog/conversaţii; formularea
de comparaţii; comentarea părerilor,
descrierea unei experiente personale
7 What makes us tick 2 14-15
1.1, 1.2
Exprimarea sentimentelor prin 2.3, *2.5
vocabular specific ( substantive, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
verbe de emoție, adjective ce
descriu personalitatea umană
Exprimarea presupunerilor şi
prezicerilor (Modal verbs);
exprimarea opiniei; comentarea
părerilor.
8 A cry for help 2 16--18
Comentarea părerilor; exprimarea
presupunerilor; formularea de 1.2
sfaturi; formularea de propuneri şi 2.1
sugestii. 3.1, 3.2

Scoala Altfel 17
9 Best friends 2 19-20
Viaţă personală (stil de viaţă)
1.2
Exprimarea contrastului: but, 2.1
however, whereas; folosirea 3.1.3.2
verbului get;
Exprimarea opiniilor; comentarea
părerilor; descrierea de evenimente;
formularea de comparaţii.
10 Footprints 2 21-22
Elemente de cultură şi civilizaţie.
Aspecte din viaţa contemporană 1.1, 1.2
(environmental issues ) 2.1, *2.5

6
3.3
Reciclare vocabular legat de
mediul înconjurător

Diateza pasivă Exprimarea opiniei;


comentarea părerilor; descrierea
unei persoane; formularea de
comparaţii. Povestirea unei
experiențe personale
Review 2 1.1, 1.2 23 Project -
Assessing writing and speaking 2.1, *2.5 Adopting an
skills 3.3 eco-friendly
lifestyle –
advantages and
disadvantages
Talking about a
walk you have
been to
(anecdote)
11 WORDS 3 24-25-26
Elemente de cultură şi civilizaţie
engleză şi americană
1.1, 1.2
Folosirea verbului have; folosirea 2.1
sufixului –ever (whatever, whoever, 3.2, 3.3, 3.4
whichever, whenever, wherever,
however);Cuvinte noi intrate în
dicționare
Exprimarea opiniilor; comentarea
părerilor; exprimarea
acordului/dezacordului faţă de
opiniile altora; exprimarea de
mulţumiri; formularea de invitaţii;
exprimarea refuzului.
12 CONSCIENCE 3 28-29-30
Democraţie, civism şi drepturile
omului
Past tense: cazuri speciale de 1.1, 1.2
folosire (it’s time, would rather, 2.3, *2.5
suppose, imagine ); colocaţii. 3.1, 3.2
Exprimarea opiniilor; compararea
părerilor; exprimarea preferinţelor,
intenţiilor; formularea de
comparaţii; exprimarea regretului;
14 REVIEW 2 3 31-32-33 Portfolio
Assessing all skills ( Reading, 1.1 Assessment
Speaking, Listening, Writing 2.1, 2.2, *2.5
3.2
Bibiliografie:
1 Haines Simon, Advanced Skills, 2006, CUP (units 1,2,3,8,9
2 Black Michael, Annette Capel Objective IELTS, Advanced, 2006, CUP (units 4,5
3 Nick Kenny, Jacky Newbrook, Gold Advanced (unit 7)
4 Liz and John Soars, New Headway Advanced , 2009, OUP(unit 6)
5 Ceri Jones, Tania Bastow, Amanda Jeffries New Inside Out Advanced, Macmillan (10,11,12)