Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

Aria curriculară: Consiliere şi orientare


Clasa: a XI-a C
Profesor: Coroamă Viorica
Modulul: PLANIFICAREA CARIEREI
Tema lecţiei : Munca la negru – opţiune pentru tineri ?
Scop: Conştientizarea importanţei deciziilor privind cariera în viaţa fiecăruia
Concepte cheie: muncă la negru, carieră, responsabilitate
Obiective specifice:
- O1 : - să identifice munca la negru ca fiind un pericol în societatea
românească actuală;
- O2 : - să identifice consecinţele muncii la negru;
- O3 : - să evidenţieze drepturile angajatului;
- O4 : - să descopere importanţa unui contract de muncă;
- O5 : - să-şi asume deciziile luate;

STRATEGIA DIDACTICĂ
Resurse procedurale
- explicaţia, studiul de caz, discuţii, problematizare, dezbatere, joc de rol.
Forme de organizare:
- activitate frontală , activitate pe grupe , individuală
Resurse materiale:
chestionare, fişe individuale, pliante, cărţi.
-
Timp de realizare- 50 min.

BIBLIOGRAFIE-
- Băban,A.,Petrovai,G.,Lemeni,G.- Consiliere şi orientare, Ed.Humanitas,
2002
- Super,D.E.-Dezvoltarea carierei, E.D.P., 1978

DEMERSUL DIDACTIC
- EXERCITIUL DE DEZGHET (5 min) : „Floarea” – fiecare elev primeşte o
petală de floare din hârtie colorată pe care trebuie să noteze o calitate a sa. Se
ansamblează floarea.

Profesorul diriginte,prezinta titlul lectiei si obiectivele urmarite, argumentand


necesitatea abordarii unei astfel de teme la clasa a X-a.

DERULAREA ACTIVITĂŢII:
PASUL 1: (20 min) : O1- O2
Colectivul de elevi se organizeaza in 4 grupe.
Se vor nota idei despre:
G1: Ce reprezintă munca la negru?
G2: Avantaje şi dezavantaje ale muncii la negru
G3: Ce prevede legislaţia în vigoare?
G4: Care sunt factorii care determină apariţia muncii la negru?
Timp de 5 minute elevii completează fişele de lucru. Dirigintele sprijină elevii în
vedere completării cu cele mai importante noţiuni despre muna la negru,
urmărind informaţiile de care dispun aceştia.
Sunt invitaţi elevii să participe la discuţii, atingând punctele de dezbatere.
CONCLUZIE: Se vor comunica ideile scrise, se vor aduce completări, ca în
final să rezulte cât mai multe argumente pentru combaterea muncii la negru.

PASUL 2: O3 (10 min.)


Dirigintele prezintă studiul de caz.
1. Mihai munceşte în România fără carte de muncă pe un şantier de
construcţii. Are un accident, în urma căruia îşi pierde un picior. Nu va
primi pensie.
2. Alex este angajat cu carte de muncă, dar salariul din acte este mult mai
mic decât cel real. Nu poate să facă împrumut la bancă pentru a-şi
cumpăra maşină.
Elevii vor discuta despre cele două situaţii şi despre greşeala celor doi.
CONCLUZIE: Angajatul are nişte drepturi pe care trebuie să şi le apere.

PASUL 3: O4 (7 min.)
Clasa se împarte în 2 grupe. Se va cere unei grupe să realizeze portretul acelei
persoane care munceşte la negru, iar celeilalte să realizeze portetul persoanei ce
munceşte legal. Se va discuta cu argumente pro şi contra.
CONCLUZIE: un contract legal între angajat şi angajator este foarte important.
PASUL 4: (4 min.)
Fiecare elev va trebui să convingă o persoană virtuală să renunţe să muncească
la negru.
CONCLUZIE: decizia de a munci la negru ne aparţine. Lipsa încrederii în
forţele proprii are un rol important.
EVALUARE (2 min):
Fiecare elev isi va aprecia activitatea din timpul orei de dirigentie printr-un
cuvant scris pe o hartiuta cu adeziv colorata. Apoi va lipi hartia pe tabla. In felul
acesta , dirigintele obtine un feed-back cu privire la activitatea elevilor.
Dirigintele anunţă tema pentru data viitoare. (2 min)