Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Aria curriculară: Consiliere şi orientare


Clasa: a XI-a C
Profesor: Coroamă Viorica
Modulul: Managementul informaţiilor şi al învăţării

Tema lecţiei : Organizarea timpului liber

Scop: conştientizarea importanţei utilizării eficiente a timpului liber


Concepte cheie: responsabilitate, hobby, eficienţă, dezorganizare
Obiective operaţionale:

- O1 : să identifice criteriile de planificare a timpului liber


- O2 : să evidenţieze metodele şi tehnicile de planificare a timpului liber
- O3 : să descopere importanţa timpului bine utilizat
- O4 : să-şi formeze deprinderea de a folosi eficient timpul liber
STRATEGIA DIDACTICĂ
Resurse procedurale
brainstorming, conversaţia, exerciţii în grup, reprezentări grafice, joc de rol, studiul de caz
Forme de organizare:
- activitate frontală , activitate pe grupe , individuală
Resurse materiale: chestionare, fişe individuale, pliante, hârtie de scris, creioane colorate
Timp de realizare- 50 min.

BIBLIOGRAFIE-
- Băban,A.,Petrovai,G.,Lemeni,G.- Consiliere şi orientare, Ed.Humanitas, 2002

- EXERCITIUL DE DEZGHET (5 min)


Se propune un exerciţiu de creativitate :
Enumeraţi cât mai multe imposibilităţi. (ex. să vorbeşti cu tine le telefon, să dai cu capul
de-o planetă). Pe rând va vorbi fiecare elev.

Profesorul diriginte,prezinta titlul lectiei si obiectivele urmarite, argumentand necesitatea


abordarii unei astfel de teme la clasa a X-a.

1
DERULAREA ACTIVITĂŢII:

PASUL 1: (10 min) : O1


- băncile vor fi grupate sub formă de U pentru a oferi şi posibilitatea muncii în grup;
- clasa se va împărţi pe 5 grupe;

- elevii vor realiza un program al activităţii zilnice, specificând ce anume reprezintă


pentru ei timpul liber;
Timpul de lucru va fi de 5 minute. Testul va fi completat si purtatorul de
cuvant al fiecarei grupe va prezenta ceea ce au rezolvat cei din grupa sa. Elevii din
celelalte grupe vor fi atenti, vor putea pune intrebari, vor putea aduce completari.Astfel se
va observa implicarea fiecarui elev , participarea activa a grupei.
CONCLUZIE: Se vor comunica ideile scrise, se vor aduce completări, ca în final elevii să
conştientizeze că timpul trebuie utilizat în funcţie de priorităţi.

PASUL 2: O2 (10 min.) Se propune elevilor un studiu de caz:


Studiu de caz
A. Claudiu este elev în clasa a X-a. În fiecare zi se trezeşte la ora 7.00, mănâncă şi apoi se
îndreaptă spre şcoală. În timpul orelor este foarte atent şi are rezultate foarte bune la
învăţătură. Când se întoarce de la şcoală, îşi face mai întâi temele şi apoi merge la vecinul
său pentru a juca fotbal.

B. Mihai este elev în clasa a X-a şi întârzie aproape de fiecare dată la prima oră.
Rezultatele sale nu sunt foarte bune şi nu participă activ la ore. Pare mereu obosit şi vine
cu temele pentru acasă incomplet rezolvate.

Răspundeţi la următoarele întrebări:


1. Care credeţi că este deosebirea dintre cei doi elevi?

2. De ce Claudiu are rezultate bune la învăţătură?

3. Cum credeţi că îşi petrece Mihai timpul liber?

4. Cu care din cei doi elevi vă asemănaţi?

2
Profesorul le va propune elevilor cele două situaţii, cerându-le să-şi exprime opiniile în
urma consultării între membrii fiecărei grupe;
- urmează o serie de discuţii legate de situaţia propusă;
- elevii pot aproba sau dezaproba opiniile celorlalţi;

CONCLUZIE: timpul liber este foarte preţios, de aceea trebuie folosit responsabil

PASUL 3: O3 (10 min.)


Se cere fiecărui elev să-şi imagineze 5 activităţi pe care le face cu plăcere în timpul liber.
Fiecare va alege activitatea preferată şi o va nota pe jumătatea stângă a tablei, cu condiţia să
nu se repete.
CONCLUZIE: în timpul liber trebuie să facem şi lucruri care ne fac plăcere.

PASUL 4: O4 (10 min.)


Se cere fiecărui elev să noteze 5 activităţi pe care nu le face cu plăcere în timpul liber.
Se va repeta exerciţiul anterior pe partea dreaptă a tablei.
Elevii vor face observaţii.
CONCLUZIE: necesitatea utilizării eficiente a timpului

Realizarea feed-back-ului (5 min.)


Elevii vor rezolva chestionarul. Răspunsurile vor fi discutate cu dirigintele.
Dirigintele anunţă tema pentru data viitoare.

3
Cât de bine îmi organizez timpul ?
( Chestionar )

Cerinţe :

Răspundeţi sincer la urmatoarele întrebări prin :(DA sau NU).

1. Ai un program stabilit pentru ora de trezire , masă şi culcare ?

( DA sau NU)

2. Ai un loc numai al tău unde ţii înregistrările , lucrările importante

şi motivaţiile ? (DA sau NU)

3. Îţi rămâne zilnic timp şi pentru tine însuţi ? (DA sau NU)

4. Îţi stabileşti prioritaţile şi respecţi aceasta schemă ? (DA sau NU)

5. Îţi faci liste cu ceea ce ai de făcut ? (DA sau NU)

6. Îţi rezervi timp în fiecare zi pentru a –ţi planifica ziua de mâine ?

(DA sau NU )

7. Schema ta zilnică de activităţi este suficient de flexibilă ?

(DA sau NU)

8. Ajungi la timp la întâlniri ? (DA sau NU).

9. Apelezi la alţii să te ajute să termini problemele ? (DA sau NU)

10.Te simţi adesea stresat pentru că nu ai timp să rezolvi

problemele? (DA sau NU)