Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Aria curriculară: Consiliere şi orientare


Data:………….
Clasa: a X-a
Profesor: Coroamă Viorica
Modulul: Autocunoaştere şi dezvoltare personală
Tema lecţiei : Eu în oglindă
Scop: Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine ca persoană unică şi valoroasă
Concepte cheie: eul ideal, eul real, imagine de sine, încredere
Obiective operaţionale:

- O1 : Să identifice caracteristicile personale , dar şi pe cele comune cu ale altor elevi, altor
oameni
- O2 : Să identifice factorii care afecteaza stima de sine;
- O3 : Să valorifice rolul imaginii de sine în dezvoltarea armonioasă a personalităţii;
- O4 : Să găsească modalităţi de dezvoltare a stimei de sine ;

STRATEGIA DIDACTICĂ
Resurse procedurale
brainstorming, conversaţia, exerciţii , reprezentări grafice, joc de rol, studiul de cay
Forme de organizare:
- activitate frontală , activitate pe grupe , individuală
Resurse materiale: chestionare, fişe individuale, pliante, hârtie de scris, creioane colorate
Timp de realizare- 50 min.

BIBLIOGRAFIE-
- Băban,A.,Petrovai,G.,Lemeni,G.- Consiliere şi orientare, Ed.Humanitas, 2002
- Cassirer, Ernst – Eseu despre om, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1994
- Băban, Adriana- Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere, 2003
-
- EXERCITIUL DE DEZGHET (5 min)
Se propune un exerciţiu de creativitate :
STATUIA EMOŢIILOR
O persoană se gândeşte la o emoţie, o mimează (ca şi statuie). Ceilalţi intuiesc ce stare a
imitat.

1
Profesorul diriginte,prezinta titlul lectiei si obiectivele urmarite, argumentand necesitatea
abordarii unei astfel de teme la clasa a X-a.

DERULAREA ACTIVITĂŢII:

PASUL 1: (15 min) : O1


Se va realiza muncă individuală şi în grup.
Elevii vor completa fişa Cine sunt eu – partea I.
Timpul de lucru va fi de 5 minute.
Elevii vor completa fişa Cine sunt eu – partea a II-a.
Timpul de lucru va fi de 5 minute.
Se vor citi raspunsurile.
CONCLUZIE: oamenii sunt diferiti, de aceea imaginea despre noi înşine poate să nu
corespundă cu a celorlalţi.
PASUL 2: O2 (10 min.) Se propune elevilor un chestionar despre încrederea în sine.
Elevii completează chestionarul apoi confruntă rezultatul cu cei din grupă şi apoi cu cei din
clasă
Se face clasamentul celor siguri pe ei.
PASUL 3: O3 (10 min.)
Se propune elevilor un chestionar despre sinceritate
Elevii completează chestionarul apoi confruntă rezultatul cu cei din grupă şi apoi cu cei din
clasă
Se face clasamentul celor sinceri

PASUL 4: O4 (10 min.)


Se propune elevilor un chestionar despre emotivitate
Elevii completează chestionarul apoi confruntă rezultatul cu cei din grupă şi apoi cu cei din
clasă
Se face clasamentul emotivilor

CONCLUZIE:
Conştientizarea faptului că fiecare este unic
.
Dirigintele anunţă tema pentru data viitoare.

2
CINE SUNT EU ?
(imaginea de sine)
Prima parte a acestui exerciţiu te va ajuta să obţii informaţii despre EUL tău actual şi EUL tău ideal.
Partea a doua a exerciţiului îţi va da o imagine despre modul cum te "văd" alte persoane.

PARTEA I
Îndoaie foaia între coloanele 2 şi 3. Notează în coloana 2 câte un "X" în dreptul adjectivelor care, după
părerea ta, exprimă o trăsătură care te caracterizează. Îndoaie apoi foaia între coloanele 3 şi 4 astfel încât
coloana 2 să fie acoperită. Notează în coloana 4 un "O" pentru fiecare adjectiv care exprimă însuşirea pe care
ai dori să o ai dacă ai putea fi o persoană ideală.
NUMELE__________________________________________

ADJECTIV Cum sunt în prezent Cum aş dori să fiu


(X) (O)
1. 2. 3. 4.
1. impresionabil
2. plin de umor
3. independent
4. prietenos
5. pătimaş
6. ambiţios
7. interesant
8. cinstit
9. atrăgător
10. rezervat
11. entuziast
12. şmecher
13. mediu
14. sensibil
15. demn de încredere
16. aspru
17. inteligent
18. comod
19. vesel
20. invidios
21. energic
22. cheltuitor
23. politicos
24. iscusit
25. emotiv
26. sigur pe sine
27. liniştit
28. curajos
29. maleabil
30. interiorizat
31. echilibrat
32. fragil
33. sincer
34. relaxat
35. tonic
36. puternic
37. cinic
38. riguros
39. impulsiv
40. apatic
3
PARTEA a II a

Notează-ţi numele pe acest formular. Roagă-i pe colegii din grupa ta să bifeze, pe rând, adjectivele care
consideră că ţi se potrivesc. Compară apoi adjectivele bifate de ei cu lista ta (coloana 2), completată în partea
I a exerciţiului. Vei obţine o imagine comparativă între modul în care te vezi tu şi modul cum te văd alţii.
Concluziile le vei trage singur !!!

NUMELE__________________________________________

ADJECTIV

1. 2. 3. 4.
1. impresionabil
2. plin de umor
3. independent
4. prietenos
5. pătimaş
6. ambiţios
7. interesant
8. cinstit
9. atrăgător
10. rezervat
11. entuziast
12. şmecher
13. mediu
14. sensibil
15. demn de încredere
16. aspru
17. inteligent
18. comod
19. vesel
20. invidios
21. energic
22. cheltuitor
23. politicos
24. iscusit
25. emotiv
26. sigur pe sine
27. liniştit
28. curajos
29. maleabil
30. interiorizat
31. echilibrat
32. fragil
33. sincer
34. relaxat
35. tonic
36. puternic
37. cinic
38. riguros
39. impulsiv
40. apatic