Sunteți pe pagina 1din 10

POPP CRISTINA MARIA NR. REG.

MATRICOL : 39938
Stagiu anul II CA – sistem colectiv

SUBIECTE CONTABILITATE

2.O societate cumpara pe data de 1 octombrie 2006 un certificat de depozit cu scadenta la


4 luni, adica pe 31 ianuarie 2007. Valoarea certificatului este de 50000 ron iar rata anuala
a dobanzii este de 9% calculate liniar. Comisionul de ridicare este de 1% iar certificatul
este pastrat pana la scadenta. Care este valoarea ratei lunare a dobanzii efective?
a. 0.000049%
b. 1.0197%
c. 0.0197%
d. 0.0049%

REZOLVARE:
50.000 x 9% x 4/12 = 1.500 dobanda 4 luni
Calcul comision ridicare :
(50.000+1.500) x 1% = 515
Dobanda efectiva:
1.500-515 = 985
Rata lunara efectiva a dobanzii:
r = 985/50.000 x ¼ = 0.0049

10. O societate cumpara pe data de 20 decembrie 2006 500 instrumente financiare pentru
cursul de 40 Ron/ actiune. Plata si intrarea in posesie a titlurilor se va face pe data de 4
ianuarie 2007. Cursul bursier de la 31 decembrie 2006 a fost de 39 Ron iar pe 4 ianuarie
2007 de 42 Ron. Daca titlurile sunt clasificate ca fiind detinute pentru vanzare, atunci
valoarea platii de pe data de 4 ianuarie 2007 va implica o iesire de numerar de:
a. 20000 Ron
b. 21000 Ron
c. 19500 Ron
d. 20150 Ron.

REZOLVARE:
Iesire de numerar: 500 x 42 = 21.000 (la data de 4 ianuarie, data platii si a intrarii in
posesie)

14. In ianuarie N societatea primeste factura de energie electrica pentru perioada


15.12.N-1 – 14.01.N in suma de 1.400 lei, TVA 19%. Care sunt inregistrarile contabile
ocazionate de aceasta tranzactie, atat in N, cat si in N+1.

1/10
REZOLVARE:
Inregistare factura in N-1:
= % 401 1666
605 700
471 700
4426 266
Inregistare N:
605 – 471 700
19. La sfarsitul celui de-al 7-lea an de functionare un mijloc de transport, cu valoare
contabila de 20.000 lei şi amortizare cumulata de 14.000, este casat. Din casare rezulta
materiale in valoare de 700 u.m. Cheltuielile ocazionate de casare (materiale
consumabile) sunt de 200 u.m.
1.Colectare cheltuieli casare:
602 – 302 =200
2.Valorificare materiale:
302 – 7588 = 700
3.Valoarea neta recuperate din dezmembrare (se considera amortizare):
6813 – 2813 = 500
4.Scoaterea din gestiune :
% 2133 = 20.000
2813 14.500
6583 5.500

22. Se obtin produse finite la un cost standard de 90.000 lei, costul efectiv 86.500 lei. Se
vand produsele finite obtinute la pret de vanzare de 120.000 lei, TVA 19%.

REZOLVARE:
1.Obtinere produse finite:
345 – 711 = 90.000
2. Iesire din gestiune produse finite:
711 – 345 = 90.000
3.Inregistare cost efectiv
348 – 711 = - 4.500
Vanzare produse finite:
411 % = 142.800
701 120.000
4427 22.800

26. In luna X a exercitiului N, societatea A primeste materii prime de la un furnizor fara


factura, evaluate la pretul de 1.000 lei, TVA 20%. In luna Y se primeste factura: pretul de
cumparare 1.200 lei, TVA 20%. Care sunt inregistrarile contabile?

2/10
REZOLVARE:
1.Intrare materii prime in gestiune luna X:
% 408 = 1.200
301 1.000
4428 200
2.Primire factura luna Y:
408 – 401 = 1000
4426 – 4428 = 200
% 401 = 240
301 200
4426 40

45. Pe 1.07.N, o societate a semnat un contract de leaseback pentru un utilaj, în


următoarele condiţii: preţ de vânzare 42.171 u.m., durata contractului de închiriere 4 ani,
chiria trimestrială 3.500 u.m, rata de actualizare este 3,55%. La sfârşitul perioadei de
locaţie, societatea va redeveni proprietara bunului. La data vânzării, utilajul avea o
valoare contabilă netă de 34.000 u.m.
Se cere: a)să se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvării
acestui caz;
b)să se prezinte înregistrările privind tranzacţia de leaseback şi primirea primei facturi de
leasing.

REZOLVARE:
a) Reguli OMFP 3055/2009:
Dacă tranzacţia de vânzare şi închiriere a aceluiaşi activ are ca rezultat un leasing operaţional,
entitatea vânzătoare contabilizează o tranzacţie de vânzare, cu înregistrarea scoaterii din evidenţă
a activului şi a sumelor încasate sau de încasat şi a taxei pe valoarea adăugată pentru operaţiunile
taxabile, conform prevederilor legale.
Operaţiunea de închiriere a activului în regim de leasing operaţional se contabilizează de
utilizator conform prezentelor reglementări. Ca urmare, operaţiunea se reflectă în contul de profit
şi pierdere.

b)Inregistari in contabilitate:
Anul N (2 trimestre)
471 – 5121 = 7000
Primirea facturii pentru primul trimestru
612 – 471 = 3500
Rata de actualizare anul N+1
3500 x 4x 3,55% /12 = 497
Chirie trimestriala: 124,25

46. Pe 1.07.N, o societate a semnat un contract de leaseback pentru un utilaj, în


următoarele condiţii: preţ de vânzare 42.171 u.m., durata contractului de închiriere 4 ani,
chiria trimestrială 3.500 u.m, rata de actualizare este 3,55%. La sfârşitul perioadei de
locaţie, societatea nu va redeveni proprietara bunului. Pe durata contractului riscurile
semnificative sunt în sarcina locatorului. La data vânzării, utilajul avea o valoare
contabilă netă de 34.000 u.m (cost 40.000 u.m., amortizare cumulată 6.000 u.m.).
Se cere:

3/10
a)să se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvării acestui caz;
b)să se prezinte înregistrările privind tranzacţia de leaseback şi primirea primei facturi de
leasing.

REZOLVARE:
a) Reguli OMFP 3055/2009:
-dacă tranzacţia de vânzare şi închiriere a aceluiaşi activ are ca rezultat un leasing financiar,
tranzacţia reprezintă un mijloc prin care locatorul acordă o finanţare locatarului, activul având rol
de garanţie.
Entitatea beneficiară a finanţării (locatarul) nu va recunoaşte în contabilitate operaţiunea de
vânzare a activului, nefiind îndeplinite condiţiile de recunoaştere a veniturilor. Activul rămâne
înregistrat în continuare la valoarea existentă anterior operaţiunii de leasing, cu regimul de
amortizare aferent.
Operaţiunea de finanţare va fi evidenţiată prin articolul contabil

512 "Conturi curente la bănci" = 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate",

urmând ca dobânda şi alte costuri ale finanţării, potrivit contractelor încheiate, să fie înregistrate
conform prezentelor reglementări.
Din punctul de vedere al regimului taxei pe valoarea adăugată, au loc două operaţiuni distincte,
respectiv livrarea bunului, efectuată de locatar, şi operaţiunea de leasing, efectuată de locator,
pentru care taxa pe valoarea adăugată se evidenţiază potrivit legii
b)Tranzactia de leaseback:
1.461 = 7583 42.171
2.5121= 461 42.171
3. = % 2133 42.171
2813 34.000
6583 8171
4. 612 = 404 14000 (1 an)
612 = 404 10.332 (14.000/1.35 p2) anul 2
612 = 404 7625 (10.332/1.355 ) anul 3
612 = 404 5627 (7625/1.355) anul 4

59. Trei intreprinderi : A, B si C detin in aceeasi zona cate un teren de 1000 m 2 .


Terenurile au fost cumparate la sfarsitul anului N, cu scopul de a le creste valoarea si au
fost recunoscute in bilantul de la sfarsitul exercitiului financiar N, ca investitii imobiliare,
la valoarea de 100.000 lei. Societatea A alege modelul evaluarii la valoarea justa, iar
societatile B si C modelul evaluarii la cost. La sfarsitul anului N+1, valoarea justa a
terenurilor este de 140.000 lei, iar la sfarsitul exercitiului N+2, 110.000 lei. Societatea B
care a ales modelul evaluarii la cost reevalueaza la sfarsitul fiecarui an terenurile detinute.
Societatea C efectueaza reevaluarea terenurilor odata la 3 ani, ultima reevaluare
efectuandu-se in anul N-1. Ce inregistrari contabile efectueaza cele trei intreprinderi la
sfarsitul fiecarui exercitiu financiar, conform IAS 40?
REZOLVARE:
Societatea A –evaluare justa:
Achizitie teren:
2111 = 404 100.000

4/10
Valoare teren N+1:
2111 = 105 40.000
Valoare teren N+2:
105 = 2111 30.000
Societatea B: metoda evaluarii la cost:
Anul N+1: (crestere de valoare se contabilizeaza la venituri)
2111 = 781 40.000
Anul N+2: descrestere de valoare se contabilizeaza la cheltuieli
6813 = 2111 30.000

105. Societatea Comercială ALFA SRL produce o cantitate de 3000 sticle de vin spumos
a 0,75 l/sticlă la un preţ de producţie de 9 lei/sticlă. SC ALFA SRL vinde către SC BETA
SRL cele 3000 de sticle în luna mai 2009. Valoarea accizei pentru vinul spumos este de
34,05 euro/kl produs, iar cursul de schimb este de 4,2 lei/euro.
Să se determine valoarea accizei şi a TVA aferente lunii mai pe care trebuie să le
declare SC BETA SRL la administraţia fiscală, dacă SC BETA SRL nu mai realizează
nici o altă operaţiune în luna mai 2009.
REZOLVARE:
Formula calcul acciza A = K x R x Q
Unde: A =acciza ; K=acciza unitara ; R=curs de schimb ; Q=cantitatea
3000 X 0.75 = 2250 l
A = 2250 x 34,05/1000 x4,2 = 331,22
TVA = 62,93
TVA vanzare : 27.000 x 19% = 5.130

107. Societatea Comercială “X” deţine un capital social de 150.000 u.m.n divizat în
15.000 de acţiuni. Se decide majorarea capitalului social prin emiterea a încă 2.000 de
acţiuni noi la o valoare de emisiune de 13 u.m.n/acţiune. Acţiunile sunt nominative iar
contravaloarea lor se depune în numerar în contul de la bancă astfel:
- 80% odată cu subscrierea, când se depune integral şi prima de capital,
- diferenţa de 20% după 60 de zile.
Pe seama valorii nominale a acţiunilor emise se majorează capitalul social, iar primele
sunt încorporate la alte rezerve.

REZOLVARE:
Emitere acțiuni noi :
2.000 acțiuni x 13u.m =26.000
Actiuni =20.000
Prime de emisiune = 6.000
Subscriere
456 = % 26.000
1011 20.000
104 6.000

5/10
Depunere in banca 80% din capitalul subscris și integral prima de capital
5121 = 456 22.000
Varsare capital subscris:
1011 = 1012 16.000
Incorporare prime de emisiune la alte rezerve:
104 = 106 6.000
Dupa 60 de zile diferența:
5121 = 456 4.000
1011 = 1012 4.000

112. Se răscumpără şi se anulează acţiuni proprii la valoarea nominală de 20.000.


Valoarea de răscumpărare 18.000 u.m.n
REZOLVARE:
Răscumpărare acțiuni:
109 = 5121 20.000
Anulare acțiuni:
% = 109 20.000
101 18.000
149 2.000

120. Societatea Comercială „D” are ca obiect de activitate producerea şi comercializarea


de agregate frigorifice. Pentru eventualele defecţiuni constatate de clienţi în perioada de
garanţie se constituie, pornind de la defecţiunile din anii precedenţi, provizioane pentru
garanţii în sumă de 200.000 u.m.n.
În anul următor se efectuează cheltuieli cu reparaţiile în perioada de garanţie astfel:
100.000 u.m.n. materiale consumabile şi salarii achitate personalului de întreţinere şi
reparaţii 50.000 u.m.n.

REZOLVARE:
-Constituire provizion:
6812 = 151 200.000
-Cheltuieli efectuate in perioada de garanție:
6028 = 3028 100.000
641 = 421 50.000
-Desființare provizion :
151 = 782 50.000

130. Societatea Comercială “Y” achiziţionează un teren la preţul de 30.000 u.m.n, TVA
19%. Se realizează lucrări de amenajări (împrejurimi) în sumă de 10.000 u.m.n. Durata
de amortizare a amenajărilor este de 2 ani. După 1 an de exploatare a terenului, acesta se
vinde la preţul de 40.000 u.m.n, inclusiv TVA.

6/10
REZOLVARE:
Achiziție teren:
% = 404 35.700
211 20.000
4426 5.700
Amenajare teren
2112 = 231 10.000
Amortizare amenajare teren 1 an
681=281 5000
Vanzare teren :
461 = % 40.000
7588 33.614
4427 6.386
Diferenta neamortizata:
6588 = 2122 5.000
131. Societatea comercială A înregistrează un plus de mobilier, evaluat la 40.000 u.m.n,
pe care îl amortizează într-o perioadă de 2 ani.
REZOLVARE:
Inregistrare plus de mobilier
214 = 7588 40.000
Amortizare :
6814 = 281 20.000 anul 1
6814 = 281 20.000 anul 2

141. Societatea comercială A cumpără în leasing financiar un echipament în valoare de


500.400 lei de la o societate de leasing românească. Durata leasingului este de 36 luni,
avansul este 30%, valoarea reziduală este de 20%, iar rata lunară este de 6.950 lei.
Eşalonarea ratelor se găseşte în următorul tabel. Înregistraţi operaţiile aferente în
contabilitatea locatorului şi locatarului. Utilizaţi IAS 17 „Contracte de leasing”.

Rata Valoare rămasă Dobândă

Avans 150,120 350,280

Rata 1 20,850 329,43 46,120


0

Rata 2 20,850 308,58 43,201

7/10
0

Rata 3 20,850 287,73 40,282


0

Rata 4 20,850 266,88 37,363


0

Rata 5 20,850 246,03 34,444


0

Rata 6 20,850 225,18 31,525


0

Rata 7 20,850 204,33 28,606


0

Rata 8 20,850 183,48 25,687


0

Rata 9 20,850 162,63 22,768


0

Rata 10 20,850 141,78 19,849


0

Rata 11 20,850 120,93 16,930


0

Rata 12 20,850 100,08 14,011


0

Valoare reziduală 100,08 0 0


0

Total 500,40 x x
0

Rata şi dobânda se plătesc lunar din contul de la bancă. După expirarea


contractului de leasing, locatarul poate cumpăra echipamentul la valoarea
reziduală. Durata de viaţă, conform catalogului de clasificare a mijloacelor fixe,
este de 5 ani. Predarea bunului se face imediat după plata avansului.
Să se înregistreze în contabilitatea locatarului (cumpărătorului) factura de avans,
plata avansului, primirea bunului în leasing, regularizarea avansului, înregistrarea
şi plata ratelor şi a dobânzilor, înregistrarea amortizării lunare şi transferul de
proprietate la valoarea reziduală.

REZOLVARE:

8/10
Contabilizare – locatar
a)Recunosterea initiala
213 = 167 500.400
b)Plata avans
167 = 5121 150.200
c)Plata primei redevente
% = 5121 66.970
167 20.850
666 46.120
d)Inregistare amortizare: valoare echipament – valoare reziduala
Valoare amortizabila: 500.400- 100080 = 400.380
Calcul amortizare :
400.320:36 = 11.120
6811 = 381 11.120
e)Transfer proprietate echipament:
167 = 404 100.080
404 = 5121 100.080

160. Se achiziţionează mărfuri din import fără factură în valoare de 20.000 € la un curs de
4,05 u.m.n/€ pe bază de aviz de însoţire. În luna următoare se primeşte factura care se
achită prin contul de la bancă. Taxele vamale sunt de 20%, iar comisionul vamal de
0,75%. La data primirii facturii cursul de schimb este de 4,1 u.m.n/€.

REZOLVARE:
Achizitie marfuri:
371 =408 81.000
Primire factura si plata
408 = 401 80.000
371 = 401 2.000
401 = 5121 82.000
Inregistrare taxe vamale:
446 = 5121 16.400
448 = 5121 615

171. S.C. „X” desfăşoară activităţi de comercializare a mărfurilor atât de tip en gros cât şi
en detail. Se achiziţionează mărfuri în valoare de 200.000 u.m.n, din care o parte în
valoare de 90.000 u.m.n o vinde unei societăţi comerciale specializate în comerţul en
detail cu un adaos comercial de 15%, iar mărfurile rămase sunt transferate din depozit la
magazinele proprii unde există un sold de mărfuri în valoare de 20.000 u.m.n - preţ de
achiziţie. La punctele de desfacere proprii se practică un adaos comercial de 30% Se vând
mărfuri la preţul cu amănuntul în valoare de 94.010 u.m.n.
REZOLVARE:
Achizitie marfuri:
371 = 401 200.000
Vanzare

9/10
411 = 707 103.500
Descarcare gestiune marfuri:
607 = 371 90.000
371 = 378 13.500
Vanzare marfa din magazin:
707 = % 94.010
371 72315,38
378 21694,62
175. Se primesc ambalaje facturate în preţul mărfurilor în valoare de 7.000 u.m Se
recuperează ambalaje în valoare de 450 u.m.n, care se înregistrează ca produse reziduale.
Se vând ambalajele recuperate la un preţ de 500 u.m.n.
REZOLVARE:
381 = 401 7.000
346 = 381 450
711 = 346 450
709 = 411 500
186. O societate de comert prezinta urmatoarele informatii la inceputul lunii ianuarie N:
cont 371 – SI 1.071 lei, cont 378 – SIC 150 lei, cont 4428 - SIC 171 lei. In cursul lunii
ianuarie societatea se aprovizioneaza cu marfuri in valoare de 1.000 lei, TVA 19% cota
de adaos comercial este de 25%. Incasarile din vanzarea marfurilor in aceasta luna sunt
de 2042 lei. In luna februarie societatea se aprovizioneaza cu marfuri in suma de 500 lei,
TVA 19%, cota de adaos este de 30%. Incasarile din vanzarea marfurilor in aceasta luna
sunt de 1.190 lei. Inregistraţi operaţiile din lună şi regularizarea TVA la sfârşitul lunii
REZOLVARE:
4426 = 190
4427 = 388
4427=4426 190
4427 = 4426 198

10/10