Sunteți pe pagina 1din 3

TEST INIȚIAL

CLASA a XII-a

! Se acordă 10 puncte din oficiu

I. Citește cu atenție următorul text:

„28.VIII.1960
Nu mai pot, nu mai pot. M-am săturat! Atâta îngrozitoare singurătate! Și tocmai acum am
înțeles că, singur, omul nu e decât o jalnică parodie a propiei sale ființe.
E bună singurătatea atunci când ai trecut activ prin viață. Atunci te poți trăi pe tine, viața
pe care ai asimilat-o.
Singurătatea e bună ca refugiu sau ca o largă, liberă meditație autumnală a celor care știu
da celor ce au trăit. E o singurătate care mustește de tine, de viața ta și a celor al căror destin s-a
interferat pe alocuri cu al tău.
Pe când eu...aruncată în ciuda vrerii mele într-o izolare aridă, goală de mine.
La Predeal, de una singură, eram atât de fericită! Toata ființa mea respira prin el. Îl
recunoșteam peste tot, în lumină, în ceață și-n gândurile mele. Mi-erau sufletul, privirea,
zâmbetul, atât de plin de el! Cum aș fi putut să mă simt singură?
Aici...nu mai văd decât distanțele...imposibilitatea de a-l regăsi...de a ne regăsi. E un
soare crud. Mușcă. Îmi omoară gândurile, îmi frânge toate zborurile. Nimic nu cruță. Nimic. Îmi
vine să sparg ceva, să stric, să rup, să mușc, să-mi înfig unghiile în carne, dar să simt că fac rău,
să simt că doare”
Ioana Em. Petrescu, Jurnal
Scrie răspunsurile la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:
1. Menționează sensul din text al expresiei îmi frânge toate zborurile. 8 puncte
2. Indică o definiție a omului singur așa cum reiese din text. 8 puncte
3. Explică pe baza informațiilor oferite de text motivul, pentru care autoarea s-a simțit fericită
singură în timpul șederii la Predeal. 8 puncte
4. Precizează o situație în care, în viziunea autoarei, starea de singurătate este bună. 8 puncte
5. Prezintă în 30-50 de cuvinte o trăsătură de caracter a autoarei raportându-te la întregul conținut
al textului.
8 puncte

II. Comentează în minimum 50 de cuvinte textul următor, evidențiind două trăsături specifice
simbolismului: 50 puncte
„Când singur iar mă revăd
Și trece curând al meu nume,
Și-atâtea sperări....
Mi-am zis: e târziu
O, gânduri,
În lume!

Când inspirata de evocări


Mai crezi în câteva glume
Sau al beției mister...
Mi-am zis: e târziu-
O gânduri,
În lume!

Și când, aproape, nimic nu mai ești,


Când cauți ca orice renume,
De-acum e târziu...
Mi-am zis: e târziu-
O gânduri,
În lume”
George Bacovia, Când singur

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE


I.
1. Indicarea sensului secvenței date ( exemplu: Expresia se referă la imposibilitatea de a realiza
un vis)- 6 puncte; formularea răspunsului în enunț- 1 punct, corectitudinea exprimării,
respectarea normelor de ortografie și punctuație- 1 punct.
2. Indicarea unei definiții a omului singur (exemplu: singur, omul nu e decât o jalnică parodie a
propiei sale ființe)- 6 puncte; formularea răspunsului în enunț-1 punct, corectitudinea exprimării,
respectarea normelor de ortografie și punctuație- 1 punct.
3. Explicarea nuanțată a motivului pentru care autoarea s-a simțit fericită singură în timpul
șederii la Predeal- 6 puncte; încercare de explicare- 3 puncte, formularea răspunsului în enunț-1
punct, corectitudinea exprimării, respectarea normelor de ortografie și punctuație- 1 punct.
4. Precizarea unei situații în care, în viziunea autoarei, starea de singurătate este bună,- 3 puncte,
justificarea răspunsului cu o secvență din textul suport- 3 puncte ( exemplu: Singurătatea e bună
ca refugiu sau ca o largă, liberă meditație autumnală a celor care știu da celor ce au trăit),
formularea răspunsului în enunț-1 punct, corectitudinea exprimării, respectarea normelor de
ortografie și punctuație- 1 punct.
5. Prezentarea clară și nuanțată a unei trăsături de caracter a autoarei- 6 puncte, abordare
schematică, ezitantă- 3 puncte, încercare de prezentare- 1 punct, respectarea numărului de
cuvinte indicat- 1 punct, corectitudinea exprimării, respectarea normelor de ortografie și
punctuație- 1 punct.

II. Comentarea textului dat, evidențiind două trăsături ale simbolismului 40 puncte
- Comentarea adecvată și nuanțată, prin evidențierea a două trăsături ale simbolismului
întâlnite în textul dat 40 puncte
- Comentarea textului, prin evidențierea ezitantă a două trăsături ale simbolismului
întâlnite în textul dat 20 puncte
- Simpla precizare a trăsăturilor simbolismului sau tendința de generalizare 10 puncte
10 puncte:
- 2.5 puncte utilizarea limbii literare
- 2.5 puncte logica înlănțuirii ideilor
- 2.5 puncte ortografia
- 2.5 puncte punctuația