Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI Anul universitar

FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 2018-2019

ANUL I EXTRAS din PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2018-2022


Studii universitare de licenţă
Toate domeniile de licență (IETTI-100, CTI-010)
Toate programele de studii (specializări) cu predare în limba engleză (ELA-010,TST-020,RST-030,MON-040,INF-040)/240PC

Hours/Week Individual
ECTS Total hours / sem.
study
Grading type
Subject Code 1st Semester 2nd Semester Weeks
I II C S L P PW C S L P PW Course Applic. Total I II I II
MANDATORY Subjects
Mathematical Analysis 1 04 F 01 O 001 4 3 1 14 42 14 56 48 0 E -
Algebra and Geometry 04 F 01 O 002 5 3 1 14 42 14 56 74 0 E -
Physics 1 04 F 01 O 003 5 3 1 1 14 42 28 70 60 0 E -
Computers Programming 04 F 01 O 004 4 2 2 14 28 28 56 48 0 E -
Fundamentals of Electrical Engineering 1 04 D 01 O 005 5 3 2 14 42 28 70 60 0 E -
Chemistry 04 F 01 O 006 3 2 1 14 28 14 42 36 0 V -
Foreign Language 1 04 C 01 O 007 2 2 14 0 28 28 24 0 A/R -
Physical Education and Sport 1 04 C 01 O 008 2 2 14 0 28 28 24 0 A/R -
Mathematical Analysis 2 04 F 02 O 009 5 3 2 14 42 28 70 0 60 - E
Physics 2 04 F 02 O 010 4 3 1 14 42 14 56 0 48 - E
Algorithms and Data Structures 04 D 02 O 011 4 2 1 14 28 14 42 0 62 - V
Fundamentals of Electrical Engineering 2 04 D 02 O 012 5 3 1 14 42 14 56 0 74 - E
Measurements in Electronics and Telecommunications 04 D 02 O 013 4 2 1.5 14 28 21 49 0 55 - E
Special Mathematics 04 F 02 O 030 4 3 1 14 42 14 56 0 48 - E
OPTIONAL Subject O1
Office Software 04 F 02 A 016
Engineering Graphics and Technical Drawing 04 F 02 A 017 2 1 1 14 14 14 28 - 24 - V
Practical Implementation of Electronic Schemes - Getting Started 04 F 02 A 015
OPTIONAL Subject O2
Philosophy 04 C 02 A 018
Sociology 04 C 02 A 019
Psychology 04 C 02 A 020
Communication 04 C 02 A 021 2 2 14 28 0 28 0 24 - A/R
European Culture and Civilization 04 C 02 A 022
European Political and Administrative Institutions 04 C 02 A 023
European Integration 04 C 02 A 024
Statistics hours (mandatory and optional)
ECTS, No.hours/week/subj. 30 30 16 9 4 0 0 19 4 4.5 0 0 14 490 301 791 374 395 5E 5E
No. hours / week / semester 29 27.5 1560 3V 3V
FACULTATIVE Subjects L1
Servicii Internet 04 D 02 L 025 2 1 1 14 14 14 28 - V
Foreign Language 2 04 C 02 L 026 2 2 14 0 28 28 - V
Physical Education and Sport 2 04 C 02 L 027 2 2 14 0 28 28 - V
Psihologia educaţiei 04 C 01 L 028 5 2 2 14 28 28 56 E -
Pedagogie 1 04 C 02 L 029 5 2 2 14 28 28 56 - E

Nota: Studenţii de la "Ingineria informaţiei" (INF) Preşedinte Senat, Decan,


nu pot opta pentru această disciplină Prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu Prof. dr. ing. Cristian Negrescu
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI Anul universitar
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 2018-2019

ANUL I EXTRAS din PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2018-2022


Studii universitare de licenţă
Toate domeniile de licență (IETTI-100, CTI-010)
Toate programele de studii (specializări) cu predare în limba română (ELA-010,TST-020,RST-030,MON-040,INF-040)/240PC

Puncte Nr.ore/săpt. Studiu Forma


Nr. Total ore
Nume disciplină Cod credit Semestrul I Semestrul II indiv. total verificare
săpt
I II C S L P LP C S L P LP Curs Aplic Total I II I II
Discipline OBLIGATORII comune
Analiză matematică 1 04 F 01 O 001 4 3 1 14 42 14 56 48 0 E -
Algebră şi geometrie 04 F 01 O 002 5 3 1 14 42 14 56 74 0 E -
Fizică 1 04 F 01 O 003 5 3 1 1 14 42 28 70 60 0 E -
Programarea calculatoarelor 04 F 01 O 004 4 2 2 14 28 28 56 48 0 E -
Bazele electrotehnicii 1 04 D 01 O 005 5 3 2 14 42 28 70 60 0 E -
Chimie 04 F 01 O 006 3 2 1 14 28 14 42 36 0 V -
Limba străină 1 04 C 01 O 007 2 2 14 0 28 28 24 0 A/R -
Educaţie fizică şi sport 1 04 C 01 O 008 2 2 14 0 28 28 24 0 A/R -
Analiză matematică 2 04 F 02 O 009 5 3 2 14 42 28 70 0 60 - E
Fizică 2 04 F 02 O 010 4 3 1 14 42 14 56 0 48 - E
Structuri de date şi algoritmi 04 D 02 O 011 4 2 1 14 28 14 42 0 62 - V
Bazele electrotehnicii 2 04 D 02 O 012 5 3 1 14 42 14 56 0 74 - E
Măsurări în electronică şi telecomunicaţii 04 D 02 O 013 4 2 1.5 14 28 21 49 0 55 - E
Matematici speciale 04 F 02 O 030 4 3 1 14 42 14 56 0 48 - E
Disciplină OPŢIONALĂ O1 comună
Software pentru birotică 04 F 02 A 016
Grafică inginerească şi desen tehnic 04 F 02 A 017 2 1 1 14 14 14 28 - 24 - V
Inițiere în realizarea practică a schemelor electronice 04 F 02 A 015
Disciplină OPŢIONALĂ O2 comună
Filozofie 04 C 02 A 018
Sociologie 04 C 02 A 019
Psihologie 04 C 02 A 020
Comunicare 04 C 02 A 021 2 2 14 28 0 28 0 24 - A/R
Cultură şi civilizaţie europeană 04 C 02 A 022
Instituţii politice şi administrative europene 04 C 02 A 023
Integrare europeană 04 C 02 A 024
Statistici ore obligatorii (impuse si la alegere)
PC, Nr.ore/sapt/act. (C,S,L,P,PL,studiu indiv.) 30 30 16 9 4 0 0 19 4 4.5 0 0 14 490 301 791 374 395 5E 5E
Nr. Ore / saptamana / semestru 29 27.5 1560 3V 3V
DISCIPLINE FACULTATIVE (liber alese)
Servicii Internet 04 D 02 L 025 2 1 1 14 14 14 28 - V
Limba străină 2 04 C 02 L 026 2 2 14 0 28 28 - V
Educaţie fizică şi sport 2 04 C 02 L 027 2 2 14 0 28 28 - V
Psihologia educaţiei 04 C 01 L 028 5 2 2 14 28 28 56 E -
Pedagogie 1 04 C 02 L 029 5 2 2 14 28 28 56 - E

Nota: Studenţii de la "Ingineria informaţiei" (INF) Preşedinte Senat, Decan,


nu pot opta pentru această disciplină Prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu Prof. dr. ing. Cristian Negrescu
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI Anul universitar
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 2018-2019

ANUL II EXTRAS din PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2017-2021


Studii universitare de licenţă
Toate domeniile de licență (IETTI-100, CTI-010)
Toate programele de studii (specializări) cu predare în limba română (ELA-010,TST-020,RST-030,MON-040,INF-040)/240PC

Puncte Nr.ore/săpt. Studiu Forma


Nr. Total ore
Nume disciplină Cod credit Semestrul I Semestrul II indiv. total verificare
săpt
I II C S L P LP C S L P LP Curs Aplic Total I II I II
Discipline OBLIGATORII comune
Semnale și sisteme 04 D 03 O 010 6 3 2 1 14 42 42 84 72 0 E -
Materiale pentru electronică 04 D 03 O 002 3 3 14 42 0 42 36 0 E -
Dispozitive electronice 04 D 03 O 003 5 3 2 14 42 28 70 60 0 E -
Componente și circuite pasive 04 D 03 O 020 4 2 1.5 14 28 21 49 55 0 E -
Programare obiect-orientată 04 D 03 O 005 3 2 1 14 28 14 42 36 0 E -
Proiect - Semnale și programare 04 D 03 O 027 1 1 14 0 14 14 12 0 V -
Materiale şi dispozitive - Laborator 04 D 03 O 006 3 3 14 0 42 42 36 0 V -
Circuite electronice fundamentale 04 D 04 O 007 5 3 2 14 42 28 70 0 60 - E
Circuite integrate digitale 04 D 04 O 008 4 3 1 1 14 42 28 70 0 34 - E
Arhitectura microprocesoarelor 04 D 04 O 009 5 3 1 14 42 14 56 0 74 - E
Analiza și sinteza circuitelor 04 D 04 O 028 6 3 2 2 14 42 56 98 0 58 - E
Circuite electronice - Laborator 04 D 04 O 013 2 1 14 0 14 14 0 38 - V
Educație fizică și sport 4 04 C 04 O 024 2 2 14 0 28 28 0 24 - A/R
Disciplină OPŢIONALĂ O1 comună
Macroeconomie 04 C 03 A 017
Microeconomie 04 C 03 A 018 2 2 14 28 0 28 24 0 V -
Elemente de drept şi legislaţia afacerilor 04 C 03 A 019
Disciplină OPŢIONALĂ O2 comună
Metode numerice 04 F 03 A 012
3 1 1 14 14 14 28 50 0 V -
Teh.. CAD în realiz. modulelor electronice 04 F 03 A 016
Disciplină OPŢIONALĂ O3 comună
Modele ale componentelor electr. pentru SPICE 04 D 04 A 015
Tehnologii de interconectare în electronică 04 D 04 A 032 3 1 1 14 14 14 28 0 50 - V
Programare pe platformă Android 04 D 04 A 033
Disciplină OPŢIONALĂ O4 comună
Management 04 C 04 A 030
3 2 1 14 28 14 42 0 36 - V
Marketing 04 C 04 A 031
Statistici ore obligatorii (impuse si la alegere)
PC, Nr.ore/sapt/act. (C,S,L,P,PL,studiu indiv.) 30 30 16 4 7.5 1 0 15 7 7 0 0 14 434 371 805 381 374 5E 4E
Nr. Ore / saptamana / semestru 28.5 29 1560 4V 4V
DISCIPLINE FACULTATIVE (liber alese)
Limba străină 3 04 C 03 L 021 2 2 14 0 28 28 V -
Educaţie fizică şi sport 3 04 C 03 L 022 2 2 14 0 28 28 V -
Instrumente pentru dezvoltare software 04 C 03 L 041 2 2 14 0 28 28 V -
Limba străină 4 04 C 04 L 023 2 2 14 0 28 28 - V
Pedagogie II 04 C 03 L 025 5 2 2 14 28 28 56 E -
Didactica specialităţii 04 C 04 L 026 5 2 2 14 28 28 56 - E

Nota: Studenţii de la "Ingineria informaţiei" (INF) Preşedinte Senat, Decan,


nu pot opta pentru această disciplină Prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu Prof. dr. ing. Cristian Negrescu
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI Anul universitar
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 2018-2019

ANUL II EXTRAS din PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2017-2021


Studii universitare de licenţă
Domeniul de licență "Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale" (IETTI) - 100
Programul de studii (specializarea) "Electronică aplicată (în limba engleză)" (ELAen) - 010/240PC
Programul de studii (specializarea) "Tehnologii și sisteme de telecomunicații (în limba engleză)" (TSTen) - 020/240PC
Hours/Week Individual
ECTS Total hours / sem.
study
Grading type
Subject Code 1st Semester 2nd Semester Weeks
I II C S L P PW C S L P PW Course Applic. Total I II I II
MANDATORY Subjects
Signals and Systems 04 D 03 O 010 6 3 2 1 14 42 42 84 72 0 E -
Electronic Materials 04 D 03 O 002 3 3 14 42 0 42 36 0 E -
Electronic Devices 04 D 03 O 003 5 3 2 14 42 28 70 60 0 E -
Passive Components and Circuits 04 D 03 O 020 4 2 1.5 14 28 21 49 55 0 E -
Object Oriented Programming 04 F 03 O 005 3 2 1 14 28 14 42 36 0 E -
Project - Signals and programming 04 D 03 O 027 1 1 14 0 14 14 12 0 V -
Electronic Materials and Devices - Laboratory 04 D 03 O 006 3 3 14 0 42 42 36 0 V -
Basic Electronic Circuits 04 D 04 O 007 5 3 2 14 42 28 70 0 60 - E
Digital Integrated Circuits 04 D 04 O 008 4 3 1 1 14 42 28 70 0 34 - E
Microprocessor Architecture 04 D 04 O 009 5 3 1 14 42 14 56 0 74 - E
Circuits Analysis and Synthesis 04 D 04 O 028 6 3 2 2 14 42 56 98 0 58 - E
Electronic Circuits - Laboratory 04 D 04 O 013 2 1 14 0 14 14 0 38 - V
Physical Education and Sport 4 04 C 04 O 024 2 2 14 0 28 28 0 24 - A/R
OPTIONAL Subject O1
Macroeconomie 04 C 03 A 017
Microeconomie 04 C 03 A 018 2 2 14 28 0 28 24 0 V -
Elements of Law and Business Legislation 04 C 03 A 019
OPTIONAL Subject O2
Numerical Methods 04 D 04 A 012
3 1 1 14 14 14 28 50 0 V -
CAD Techniques for Electronic Modules Design 04 D 04 A 016
OPTIONAL Subject O3
Electronic Components Models for SPICE 04 D 04 A 015
Electronic Interconnections Technologies 04 D 04 A 032 3 1 1 14 14 14 28 0 50 - V
Programming for Android 04 D 04 A 033
OPTIONAL Subject O4
Management 04 C 04 A 030
3 2 1 14 28 14 42 0 36 - V
Marketing 04 C 04 A 031
Statistics hours (mandatory and optional)
ECTS, No.hours/week/subj. 30 30 16 4 7.5 1 0 15 7 7 0 0 14 434 371 805 381 374 5E 4E
No. hours / week / semester 28.5 29 1560 4V 4V
ELECTIVE COURSES
Foreign Language 3 04 C 03 L 021 2 2 14 0 28 28 V -
Physical Education and Sport 3 04 C 03 L 022 2 2 14 0 28 28 V -
Foreign Language 4 04 C 04 L 023 2 2 14 0 28 28 - V
Pedagogie II 04 C 03 L 025 5 2 2 14 28 28 56 E -
Didactica specialităţii 04 C 04 L 026 5 2 2 14 28 28 56 - E

Preşedinte Senat, Decan,


Prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu Prof. dr. ing. Cristian Negrescu
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI Anul universitar
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 2018-2019

ANUL III EXTRAS din PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2016-2020


Studii universitare de licenţă
Domeniul de licență "Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale" (IETTI) - 100
Programul de studii (specializarea) "Electronică aplicată" (ELA) - 010/240PC
Puncte Nr.ore/săpt. Studiu Forma
Nr. Total ore
Nume disciplină Cod credit Semestrul I Semestrul II indiv. total verificare
săpt
I II C S L P LP C S L P LP Curs Aplic Total I II I II
Discipline OBLIGATORII comune
Teoria transmisiunii informaţiei 04 D 05 O 001 5 3 1 1 14 42 28 70 60 0 E -
Microunde 04 D 05 O 102 5 3 1 1 14 42 28 70 60 0 E -
Circuite integrate analogice 04 D 05 O 103 5 3 1 1 14 42 28 70 60 0 E -
Instrumentaţie electronică de măsură 04 D 05 O 004 4 3 1.5 14 42 21 63 41 0 E -
Microcontrolere 04 D 05 O 005 3 2 1 14 28 14 42 36 0 V -
Examen de certificare competenţe de programare 04 D 05 O 006 2 1 8 8 0 8 44 0 A/R -
Proiect 1 - Dispozitive şi circuite electronice 04 D 05 O 007 2 1 14 0 14 14 38 0 V -
Activitate pregătire Proiect 2 04 D 05 O 025 1 0.5 14 0 7 7 19 0 A/R -
Decizie şi estimare în prelucrarea informaţiilor 04 D 06 O 008 5 3 1 1 14 42 28 70 0 60 - E
Practică (an III) 04 D 06 O 009 6 30 12 0 360 360 0 0 - A/R
Discipline OBLIGATORII (ELA)
Prelucrarea digitala a semnalelor 04 D 06 O 110 4 3 2 14 42 28 70 0 34 - E
Televiziune 04 D 06 O 111 3 2 1 14 28 14 42 0 36 - V
Senzori şi circuite de condiţionare a semnalelor 04 S 06 O 112 3 2 1 14 28 14 42 0 36 - E
Sisteme de comunicaţii 04 D 06 O 113 2 2 1 14 28 14 42 0 10 - E
Electronică şi informatică industrială 04 S 06 O 114 2 2 1 14 28 14 42 0 10 - E
Disciplină OPŢIONALĂ O1 comună
Controlul automat în electronică şi telecomunicaţii 04 D 05 A 020
Compatibilitate electromagnetică 04 D 05 A 021
1
Inginerie audio 04 D 05 A 022 3 2 14 28 14 42 0 0 V -
Bazele ştiinţei informaţiei 04 D 05 A 023
Programare aplicativă a interfețelor 04 D 05 A 024 1
Disciplină OPŢIONALĂ O2 (comună)
Proiect 2 - Electronică programabilă 04 D 06 O 025 2 1 14 0 14 14 0 38 V
Disciplină OPŢIONALĂ O3 (ELA)
Baze de date 04 D 06 A 126
3 2 1 14 28 14 42 0 36 - V
Sisteme de operare 04 S 06 A 015
Statistici ore obligatorii (impuse si la alegere)
PC, Nr.ore/sapt/act. (C,S,L,P,PL,studiu indiv.) 30 30 17 3 6.5 1.5 0 16 1 8 1 30 14 456 654 1110 358 260
Nr. Ore / saptamana / semestru 28 26 1728
DISCIPLINE FACULTATIVE (liber alese) L1 comune
Dezvoltarea aplicațiilor Android inovatoare 04 D 05 L 028 3 1 1 1 14 14 28 42 V -
Educație fizica și sport 5 04 C 05 L 029 2 2 14 0 28 28 V -
Educație fizica și sport 6 04 C 05 L 032 2 2 14 0 28 28 - V
Instruire asistată de calculator 04 C 05 L 025 2 1 1 14 14 14 28 V -
Verificare în proiectarea circuitelor 04 C 05 L 033 2 1 2 14 14 28 42 V -
Practică pedagogică în învaţamântul preuniversitar obligatoriu (1) 04 C 05 L 026 3 3 14 0 42 42 V -
Managementul clasei de elevi 04 C 06 L 024 3 1 1 14 14 14 28 - E
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) 04 C 06 L 022 2 3 12 0 36 36 - V
Examen de absolvire: nivelul I 04 C 06 L 023 5 2 0 0 0 - E
Preşedinte Senat, Decan,
Notă: Activitate susținută în regim de consultații Prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu Prof. dr. ing. Cristian Negrescu
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI Anul universitar
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 2018-2019

ANUL III EXTRAS din PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2016-2020


Studii universitare de licenţă
Domeniul de licență "Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale" (IETTI) - 100
Programul de studii (specializarea) "Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii" (TST) - 020/240PC
Puncte Nr.ore/săpt. Studiu Forma
Nr. Total ore
Nume disciplină Cod credit Semestrul I Semestrul II indiv. total verificare
săpt
I II C S L P LP C S L P LP Curs Aplic Total I II I II
Discipline OBLIGATORII comune
Teoria transmisiunii informaţiei 04 D 05 O 001 5 3 1 1 14 42 28 70 60 0 E -
Microunde 04 D 05 O 102 5 3 1 1 14 42 28 70 60 0 E -
Circuite integrate analogice 04 D 05 O 003 5 3 1 1 14 42 28 70 60 0 E -
Instrumentaţie electronică de măsură 04 D 05 O 004 4 3 1.5 14 42 21 63 41 0 E -
Microcontrolere 04 D 05 O 005 3 2 1 14 28 14 42 36 0 V -
Examen de certificare competenţe de programare 04 D 05 O 006 2 1 8 8 0 8 44 0 A/R -
Proiect 1 - Dispozitive şi circuite electronice 04 D 05 O 007 2 1 14 0 14 14 38 0 V -
Activitate pregătire Proiect 2 04 D 05 O 025 1 0.5 14 0 7 7 19 0 A/R -
Decizie şi estimare în prelucrarea informaţiilor 04 D 06 O 008 5 3 1 1 14 42 28 70 0 60 - E
Practică (an III) 04 D 06 O 009 6 30 12 0 360 360 0 0 - A/R
Discipline OBLIGATORII (TST)
Prelucrarea digitala a semnalelor 04 D 06 O 210 5 3 1 1 1 14 42 42 84 0 46 - E
Comunicaţii analogice şi digitale 04 S 06 O 211 3 3 1 14 42 14 56 0 22 - E
Arhitecturi de reţea şi Internet 04 D 06 O 212 3 2 1 14 28 14 42 0 36 - E
Circuite de microunde 04 S 06 O 213 3 2 1 1 14 28 28 56 0 22 - E
Disciplină OPŢIONALĂ O1 comună
Controlul automat în electronică şi telecomunicaţii 04 D 05 A 020
Compatibilitate electromagnetică 04 D 05 A 021
1
Inginerie audio 04 D 05 A 022 3 2 14 28 14 42 0 0 V -
Bazele ştiinţei informaţiei 04 D 05 A 023
Programare aplicativă a interfețelor 04 D 05 A 024 1
Disciplină OPŢIONALĂ O2 (comună)
Proiect 2 - Electronică programabilă 04 D 06 O 025 2 1 14 0 14 14 0 38 V
Disciplină OPŢIONALĂ O3 (TST)
Televiziune 04 D 06 A 226
Securitatea reţelelor şi serviciilor 04 06 A 227
3 2 1 14 28 14 42 0 36 - V
Introducere în sisteme de operare și virtualizare 04 06 A 228
Bazele criptologiei 04 D 06 A 229
Statistici ore obligatorii (impuse si la alegere)
PC, Nr.ore/sapt/act. (C,S,L,P,PL,studiu indiv.) 30 30 17 3 6.5 1.5 0 15 4 5 2 30 14 442 668 1110 358 260
Nr. Ore / saptamana / semestru 28 26 1728
DISCIPLINE FACULTATIVE (liber alese) L1 comune
Dezvoltarea aplicațiilor Android inovatoare 04 D 05 L 028 3 1 1 1 14 14 28 42 V -
Educație fizica și sport 5 04 C 05 L 029 2 2 14 0 28 28 V -
Educație fizica și sport 6 04 C 05 L 032 2 2 14 0 28 28 - V
Instruire asistată de calculator 04 C 05 L 025 2 1 1 14 14 14 28 V -
Verificare în proiectarea circuitelor 04 C 05 L 033 2 1 2 14 14 28 42 V -
Practică pedagogică în învaţamântul preuniversitar obligatoriu (1) 04 C 05 L 026 3 3 14 0 42 42 V -
Managementul clasei de elevi 04 C 06 L 024 3 1 1 14 14 14 28 - E
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) 04 C 06 L 022 2 3 12 0 36 36 - V
Examen de absolvire: nivelul I 04 C 06 L 023 5 2 0 0 0 - E
Discipline comune pentru programele TST şi RST Preşedinte Senat, Decan,
Notă: Activitate susținută în regim de consultații Prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu Prof. dr. ing. Cristian Negrescu
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI Anul universitar
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 2018-2019

ANUL III EXTRAS din PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2016-2020


Studii universitare de licenţă
Domeniul de licență "Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale" (IETTI) - 100
Programul de studii (specializarea) "Reţele şi software de telecomunicaţii" (RST) - 030/240PC
Puncte Nr.ore/săpt. Studiu Forma
Nr. Total ore
Nume disciplină Cod credit Semestrul I Semestrul II indiv. total verificare
săpt
I II C S L P LP C S L P LP Curs Aplic Total I II I II
Discipline OBLIGATORII comune
Teoria transmisiunii informaţiei 04 D 05 O 001 5 3 1 1 14 42 28 70 60 0 E -
Microunde 04 D 05 O 102 5 3 1 1 14 42 28 70 60 0 E -
Circuite integrate analogice 04 D 05 O 003 5 3 1 1 14 42 28 70 60 0 E -
Instrumentaţie electronică de măsură 04 D 05 O 004 4 3 1.5 14 42 21 63 41 0 E -
Microcontrolere 04 D 05 O 005 3 2 1 14 28 14 42 36 0 V -
Examen de certificare competenţe de programare 04 D 05 O 006 2 1 8 8 0 8 44 0 A/R -
Proiect 1 - Dispozitive şi circuite electronice 04 D 05 O 007 2 1 14 0 14 14 38 0 V -
Activitate pregătire Proiect 2 04 D 05 O 025 1 0.5 14 0 7 7 19 0 A/R -
Decizie şi estimare în prelucrarea informaţiilor 04 D 06 O 008 5 3 1 1 14 42 28 70 0 60 - E
Practică (an III) 04 D 06 O 009 6 30 12 0 360 360 0 0 - A/R
Discipline OBLIGATORII (RST)
Prelucrarea digitala a semnalelor 04 D 06 O 310 4 3 1 2 14 42 42 84 0 20 - E
Comunicaţii analogice şi digitale 04 S 06 O 311 3 3 1 14 42 14 56 0 22 - E
Tehnologii de programare în Internet 04 S 06 O 312 3 2 1 14 28 14 42 0 36 - E
Arhitecturi şi protocoale de comunicaţii 04 S 06 O 313 4 3 2 14 42 28 70 0 34 - E
Disciplină OPŢIONALĂ O1 comună
Controlul automat în electronică şi telecomunicaţii 04 D 05 A 020
Compatibilitate electromagnetică 04 D 05 A 021
1
Inginerie audio 04 D 05 A 022 3 2 14 28 14 42 0 0 V -
Bazele ştiinţei informaţiei 04 D 05 A 023
Programare aplicativă a interfețelor 04 D 05 A 024 1
Disciplină OPŢIONALĂ O2 comună
Proiect 2 - Electronică programabilă 04 D 06 O 025 2 1 14 0 14 14 0 38 - V
Disciplină OPŢIONALĂ O3 (RST)
Televiziune 04 D 06 A 226
Securitatea reţelelor şi serviciilor 04 06 A 227
3 2 1 14 28 14 42 0 36 - V
Introducere în sisteme de operare și virtualizare 04 06 A 228
Bazele criptologiei 04 D 06 A 229
Statistici ore obligatorii (impuse si la alegere)
PC, Nr.ore/sapt/act. (C,S,L,P,PL,studiu indiv.) 30 30 17 3 6.5 1.5 0 16 3 7 1 30 14 456 668 1124 358 246
Nr. Ore / saptamana / semestru 28 27 1728
DISCIPLINE FACULTATIVE (liber alese) L1 comune
Dezvoltarea aplicațiilor Android inovatoare 04 D 05 L 028 3 1 1 1 14 14 28 42 V -
Educație fizica și sport 5 04 C 05 L 029 2 2 14 0 28 28 V -
Educație fizica și sport 6 04 C 05 L 032 2 2 14 0 28 28 - V
Instruire asistată de calculator 04 C 05 L 025 2 1 1 14 14 14 28 V -
Verificare în proiectarea circuitelor 04 C 05 L 033 2 1 2 14 14 28 42 V -
Practică pedagogică în învaţamântul preuniversitar obligatoriu (1) 04 C 05 L 026 3 3 14 0 42 42 V -
Managementul clasei de elevi 04 C 06 L 024 3 1 1 14 14 14 28 - E
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) 04 C 06 L 022 2 3 12 0 36 36 - V
Examen de absolvire: nivelul I 04 C 06 L 023 5 2 0 0 0 - E
Discipline comune pentru programele TST şi RST Preşedinte Senat, Decan,
Notă: Activitate susținută în regim de consultații Prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu Prof. dr. ing. Cristian Negrescu
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI Anul universitar
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 2018-2019

ANUL III EXTRAS din PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2016-2020


Studii universitare de licenţă

Domeniul de licență "Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale" (IETTI) - 100


Programul de studii (specializarea) "Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii" (MON) - 040/240PC
Puncte Nr.ore/săpt. Studiu Forma
Nr. Total ore
Nume disciplină Cod credit Semestrul I Semestrul II indiv. total verificare
săpt
I II C S L P LP C S L P LP Curs Aplic Total I II I II
Discipline OBLIGATORII comune
Teoria transmisiunii informaţiei 04 D 05 O 001 5 3 1 1 14 42 28 70 60 0 E -
Microunde 04 D 05 O 002 5 2 1 1 14 28 28 56 74 0 E -
Circuite integrate analogice 04 D 05 O 103 5 3 1 1 14 42 28 70 60 0 E -
Instrumentaţie electronică de măsură 04 D 05 O 004 4 3 1.5 14 42 21 63 41 0 E -
Microcontrolere 04 D 05 O 005 3 2 1 14 28 14 42 36 0 V -
Examen de certificare competenţe de programare 04 D 05 O 006 2 1 8 8 0 8 44 0 A/R -
Proiect 1 - Dispozitive şi circuite electronice 04 D 05 O 007 2 1 14 0 14 14 38 0 V -
Activitate pregătire Proiect 2 04 D 05 O 025 1 0.5 14 0 7 7 19 0 A/R -
Decizie şi estimare în prelucrarea informaţiilor 04 D 06 O 008 5 3 1 1 14 42 28 70 0 60 - E
Practică (an III) 04 D 06 O 009 6 30 12 0 360 360 0 0 - A/R
Discipline OBLIGATORII (MON)
Prelucrarea digitala a semnalelor 04 D 06 O 410 4 3 2 14 42 28 70 0 34 - E
Televiziune 04 D 06 O 411 3 2 1 14 28 14 42 0 36 - V
Senzori şi circuite de condiţionare a semnalelor 04 S 06 O 412 3 3 1 14 42 14 56 0 22 - E
Instrumente software pentru microelectronică 04 S 06 O 405 2 2 1 14 28 14 42 0 10 - E
Sisteme de comunicații 04 D 06 O 414 2 2 1 14 28 14 42 0 10 - E
Calitate si fiabiliate 04 D 06 O 001 3 1 1 14 14 14 28 0 50 - V
Disciplină OPŢIONALĂ O1 comună
Controlul automat în electronică şi telecomunicaţii 04 D 05 A 020
Compatibilitate electromagnetică 04 D 05 A 021
1
Inginerie audio 04 D 05 A 022 3 2 14 28 14 42 0 0 V -
Bazele ştiinţei informaţiei 04 D 05 A 023
Programare aplicativă a interfețelor 04 D 05 A 024 1
Disciplină OPŢIONALĂ O2 comună
Proiect 2 - Electronică programabilă 04 D 06 O 025 2 1 14 0 14 14 0 38 - V
Statistici ore obligatorii (impuse si la alegere)
PC, Nr.ore/sapt/act. (C,S,L,P,PL,studiu indiv.) 30 30 16 3 6.5 1.5 0 16 1 8 1 30 14 442 654 1096 372 260
Nr. Ore / saptamana / semestru 27 26 1728
DISCIPLINE FACULTATIVE (liber alese) L1 comune
Dezvoltarea aplicațiilor Android inovatoare 04 D 05 L 028 3 1 1 1 14 14 28 42 V -
Educație fizica și sport 5 04 C 05 L 029 2 2 14 0 28 28 V -
Educație fizica și sport 6 04 C 05 L 032 2 2 14 0 28 28 - V
Instruire asistată de calculator 04 C 05 L 025 2 1 1 14 14 14 28 V -
Verificare în proiectarea circuitelor 04 C 05 L 033 2 1 2 14 14 28 42 V -
Practică pedagogică în învaţamântul preuniversitar obligatoriu (1) 04 C 05 L 026 3 3 14 0 42 42 V -
Managementul clasei de elevi 04 C 06 L 024 3 1 1 14 14 14 28 - E
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) 04 C 06 L 022 2 3 12 0 36 36 - V
Examen de absolvire: nivelul I 04 C 06 L 023 5 2 0 0 0 - E
Preşedinte Senat, Decan,
Notă: Activitate susținută în regim de consultații Prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu Prof. dr. ing. Cristian Negrescu
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI Anul universitar
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 2018-2019

ANUL III EXTRAS din PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2016-2020


Studii universitare de licenţă
Domeniul de licență "Calculatoare şi tehnologia informaţiei" (CTI) - 010
Programul de studii (specializarea) "Ingineria informaţiei" (INF) - 040/240PC
Puncte Nr.ore/săpt. Studiu Forma
Nr. Total ore
Nume disciplină Cod credit Semestrul I Semestrul II indiv. total verificare
săpt
I II C S L P LP C S L P LP Curs Aplic Total I II I II
Discipline OBLIGATORII comune
Teoria transmisiunii informaţiei 04 D 05 O 001 5 3 1 1 14 42 28 70 60 0 E -
Microunde 04 D 05 O 002 5 2 1 1 14 28 28 56 74 0 E -
Circuite integrate analogice 04 D 05 O 003 5 3 1 1 14 42 28 70 60 0 E -
Instrumentaţie electronică de măsură 04 D 05 O 004 4 3 1.5 14 42 21 63 41 0 E -
Microcontrolere 04 D 05 O 005 3 2 1 14 28 14 42 36 0 V -
Examen de certificare competenţe de programare 04 D 05 O 006 2 1 8 8 0 8 44 0 A/R -
Proiect 1 - Dispozitive şi circuite electronice 04 D 05 O 007 2 1 14 0 14 14 38 0 V -
Activitate pregătire Proiect 2 04 D 05 O 025 1 0.5 14 0 7 7 19 0 A/R -
Decizie şi estimare în prelucrarea informaţiilor 04 D 06 O 008 5 3 1 1 14 42 28 70 0 60 - E
Practică (an III) 04 D 06 O 009 6 30 12 0 360 360 0 0 - A/R
Discipline OBLIGATORII (INF)
Prelucrarea digitala a semnalelor 04 S 06 O 010 4 3 2 14 42 28 70 0 34 - E
Televiziune 04 D 06 O 011 3 2 1 14 28 14 42 0 36 - V
Tehnologii de programare în Internet 04 D 06 O 012 3 2 1 1 14 28 28 56 0 22 - E
Sisteme de comunicaţii 04 S 06 O 013 2 2 1 14 28 14 42 0 10 - E
Arhitectura sistemelor de calcul 04 D 06 O 014 3 2 1 14 28 14 42 0 36 - E
Sisteme de operare 04 D 06 O 015 2 2 1 14 28 14 42 0 10 - V
Disciplină OPŢIONALĂ O1 comună
Controlul automat în electronică şi telecomunicaţii 04 D 05 A 020
Compatibilitate electromagnetică 04 D 05 A 021
1
Inginerie audio 04 D 05 A 022 3 2 14 28 14 42 0 0 V -
Bazele ştiinţei informaţiei 04 D 05 A 023
Programare aplicativă a interfețelor 04 D 05 A 024 1
Disciplină OPŢIONALĂ O2 comună
Proiect 2 - Electronică programabilă 04 D 06 O 025 2 1 14 0 14 14 0 38 - V
Statistici ore obligatorii (impuse si la alegere)
PC, Nr.ore/sapt/act. (C,S,L,P,PL,studiu indiv.) 30 30 16 3 6.5 1.5 0 16 1 8 2 30 14 442 668 1110 372 246
Nr. Ore / saptamana / semestru 27 27 1728
DISCIPLINE FACULTATIVE (liber alese) L1 comune
Dezvoltarea aplicațiilor Android inovatoare 04 D 05 L 028 3 1 1 1 14 14 28 42 V -
Educație fizica și sport 5 04 C 05 L 029 2 2 14 0 28 28 V -
Educație fizica și sport 6 04 C 05 L 032 2 2 14 0 28 28 - V
Instruire asistată de calculator 04 C 05 L 025 2 1 1 14 14 14 28 V -
Practică pedagogică în învaţamântul preuniversitar obligatoriu (1) 04 C 05 L 026 3 3 14 0 42 42 V -
Managementul clasei de elevi 04 C 06 L 024 3 1 1 14 14 14 28 - E
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) 04 C 06 L 022 2 3 12 0 36 36 - V
Examen de absolvire: nivelul I 04 C 06 L 023 5 2 0 0 0 - E
Preşedinte Senat, Decan,
Notă: Activitate susținută în regim de consultații Prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu Prof. dr. ing. Cristian Negrescu
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI Anul universitar
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 2018-2019

ANUL III EXTRAS din PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2016-2020


Studii universitare de licenţă
Domeniul de licență "Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale" (IETTI) - 100
Programul de studii (specializarea)"Electronica aplicată (în limba engleză)" (ELAen) - 010/240PC
Hours/Week Individual
ECTS Total hours / sem.
study
Grading type
Subject Code 1st Semester 2nd Semester Weeks
I II C S L P PW C S L P PW Course Applic. Total I II I II
MANDATORY Subjects
Information Transmission Theory 04 D 05 O 501 5 3 1 1 14 42 28 70 60 0 E -
Microwaves 04 D 05 O 502 5 3 1 1 14 42 28 70 60 0 E -
Analogic Integrated Circuits 04 D 05 O 503 5 3 1 1 14 42 28 70 60 0 E -
Electronic Measuring Instruments 04 D 05 O 504 4 3 1.5 14 42 21 63 41 0 E -
Microcontrollers 04 D 05 O 505 3 2 1 14 28 14 42 36 0 V -
Programming competences - Certifying Exam 04 D 05 O 506 2 1 8 8 0 8 44 0 A/R -
Project 1 - Electronic Devices and Circuits 04 D 05 O 507 2 1 14 0 14 14 38 0 V -
Activitate pregătire Proiect 2 04 D 05 O 525 1 0.5 14 0 7 7 19 0 A/R
Decision and Estimation in Information Processing 04 D 06 O 508 5 3 1 1 14 42 28 70 0 60 - E
Practical Activity (3rd year) 04 D 06 O 509 6 30 12 0 360 360 0 0 - A/R
MANDATORY Subjects (ELAeng)
Digital Signal Processing 04 D 06 O 510 4 3 1 1 14 42 28 70 0 34 - E
Television 04 D 06 O 511 3 2 1 14 28 14 42 0 36 - V
Sensors and Signal Conditioning Circuits 04 S 06 O 512 3 2 1 14 28 14 42 0 36 - E
Communications Systems 04 S 06 O 513 2 2 1 14 28 14 42 0 10 - E
Industrial Electronics and Informatics 04 S 06 O 514 2 2 1 14 28 14 42 0 10 - E
Programming Technologies for Internet 04 S 06 O 515 3 2 1 14 28 14 42 0 10 - V
OPTIONAL Subject O1
Automatic Control in Electronics and Telecommunications 04 D 05 A 520
Electromagnetic Compatibility (lb. română) 04 D 05 A 021
1
Audio Engineering (lb română) 04 D 05 A 022 3 2 14 28 14 42 0 0 V -
Fundamentals of Information Science (lb. română) 04 D 05 A 023
Applied Programming of Interfaces (lb. română) 04 D 05 A 024 1
OPTIONAL Subject O2
Project 2 Programmable Electronics 04 D 06 O 525 2 1 14 0 14 14 0 38 - V
Statistics hours (mandatory and optional)
ECTS, No.hours/week/subj. 30 30 17 3 6.5 1.5 0 16 1 7 2 30 14 456 654 1110 358 234
No. hours / week / semester 28 26 1702
ELECTIVE COURSES
Development of Innovative Android Applications 04 D 05 L 028 3 1 1 1 14 14 28 42 V -
Physical Education and Sport 5 04 C 05 L 029 2 2 14 0 28 28 V -
Physical Education and Sport 6 04 C 05 L 032 2 2 14 0 28 28 - V
Computer-assisted instruction 04 C 05 L 025 2 1 1 14 14 14 28 V -
Pedagogical practice in preuniversitary education (1) 04 C 05 L 026 3 3 14 0 42 42 V -
Classroom management 04 C 06 L 024 3 1 1 14 14 14 28 - E
Pedagogical practice in preuniversitary education (2) 04 C 06 L 022 2 3 12 0 36 36 - V
Graduation exam: level 1 – Didactical Portfolio 04 C 06 L 023 5 2 0 0 0 - E
Preşedinte Senat, Decan,
Notă: Activitate susținută în regim de consultații Prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu Prof. dr. ing. Cristian Negrescu
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI Anul universitar
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 2018-2019

ANUL III EXTRAS din PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2016-2020


Studii universitare de licenţă
Domeniul de licență "Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale" (IETTI) - 100
Programul de studii (specializarea) "Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză)" (TSTen) - 020/240PC
Hours/Week Individual
ECTS Total hours / sem.
study
Grading type
Subject Code 1st Semester 2nd Semester Weeks
I II C S L P PW C S L P PW Course Applic. Total I II I II
MANDATORY Subjects
Information Transmission Theory 04 D 05 O 501 5 3 1 1 14 42 28 70 60 0 E -
Microwaves 04 D 05 O 502 5 3 1 1 14 42 28 70 60 0 E -
Analogic Integrated Circuits 04 D 05 O 503 5 3 1 1 14 42 28 70 60 0 E -
Electronic Measuring Instruments 04 D 05 O 504 4 3 1.5 14 42 21 63 41 0 E -
Microcontrollers 04 D 05 O 505 3 2 1 14 28 14 42 36 0 V -
Programming competences - Certifying Exam 04 D 05 O 506 2 1 8 8 0 8 44 0 A/R -
Project 1 - Electronic Devices and Circuits 04 D 05 O 507 2 1 14 0 14 14 38 0 V -
Activitate pregătire Proiect 2 04 D 05 O 525 1 0.5 14 0 7 7 19 0 A/R
Decision and Estimation in Information Processing 04 D 06 O 508 5 3 1 1 14 42 28 70 0 60 - E
Practical Activity (3rd year) 04 D 06 O 509 6 30 12 0 360 360 0 0 - A/R
MANDATORY Subjects (TSTeng)
Digital Signal Processing 04 D 06 O 510 5 3 1 1 1 14 42 42 84 0 46 - E
Analog and Digital Communications 04 S 06 O 611 3 3 1 14 42 14 56 0 22 - E
Network Architectures and Internet 04 D 06 O 612 3 2 1 14 28 14 42 0 36 - E
Microwaves Circuits 04 S 06 O 613 3 2 1 1 14 28 28 56 0 22 - E
OPTIONAL Subject O1
Automatic Control in Electronics and Telecommunications 04 D 05 A 520
Electromagnetic Compatibility (lb. română) 04 D 05 A 021
1
Audio Engineering (lb română) 04 D 05 A 022 3 2 14 28 14 42 0 0 V -
Fundamentals of Information Science (lb. română) 04 D 05 A 023
Applied Programming of Interfaces (lb. română) 04 D 05 A 024 1
OPTIONAL Subject O2
Project 2 Programmable Electronics 04 D 06 O 525 2 1 14 0 14 14 0 38 - V
OPTIONAL Subject O3-TSTeng
Television 04 D 06 A 511
Network and Services Security (lb română) 04 06 A 227
3 2 1 14 28 14 42 0 36 - V
Basics of Operating Sistemems and Virtualization (lb. română) 04 06 A 228
Fundamentals of Cryptology (lb română) 04 D 06 A 229
Statistics hours (mandatory and optional)
ECTS, No.hours/week/subj. 30 30 17 3 6.5 1.5 0 15 4 5 2 30 14 442 668 1110 358 260
No. hours / week / semester 28 26 1728
ELECTIVE COURSES
Development of Innovative Android Applications 04 D 05 L 028 3 1 1 1 14 14 28 42 V -
Physical Education and Sport 5 04 C 05 L 029 2 2 14 0 28 28 V -
Physical Education and Sport 6 04 C 05 L 032 2 2 14 0 28 28 - V
Computer-assisted instruction 04 C 05 L 025 2 1 1 14 14 14 28 V -
Pedagogical practice in preuniversitary education (1) 04 C 05 L 026 3 3 14 0 42 42 V -
Classroom management 04 C 06 L 024 3 1 1 14 14 14 28 - E
Pedagogical practice in preuniversitary education (2) 04 C 06 L 022 2 3 12 0 36 36 - V
Graduation exam: level 1 – Didactical Portfolio 04 C 06 L 023 5 2 0 0 0 - E
Preşedinte Senat, Decan,
Notă: Activitate susținută în regim de consultații Prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu Prof. dr. ing. Cristian Negrescu
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI Anul universitar
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 2018-2019

ANUL IV EXTRAS din PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2015-2019


Studii universitare de licenţă

Domeniul de licență "Inginerie electronică și telecomunicații" (IETC) - 100


Programul de studii (specializarea) "Electronică aplicată" (ELA) - 010/240PC
Puncte Nr.ore/săpt. Studiu Forma
Nr. Total ore
Nume disciplină Cod credit Semestrul I Semestrul II indiv. total verificare
săpt
I II C S L P LP C S L P LP Curs Aplic Total I II I II
Discipline OBLIGATORII (ELA)
Arhitectura sistemelor de calcul 04 S 07 O 101 4 2 2 14 28 28 56 48 0 E -
Sisteme electronice programabile 04 S 07 O 102 5 2 1 14 28 14 42 88 0 E -
Imagistică medicală 04 S 07 O 103 4 2 2 14 28 28 56 48 0 E -
Electronică şi informatică medicală 04 S 07 O 104 4 2 2 14 28 28 56 48 0 E -
Procesoare electronice de putere 04 S 07 O 105 4 2 1 14 28 14 42 62 0 E -
Grafică 3D 04 S 07 O 106 4 2 1.5 14 28 21 49 55 0 V -
Tehnologii de programare în Internet 04 S 07 O 108 3 2 1 14 28 14 42 36 0 V
Robotică 04 S 08 O 111 4 2 1 14 28 14 42 0 62 - V
Testarea automată a echipamentelor şi a proceselor 04 S 08 O 112 3 2 1 14 28 14 42 0 36 - V
Sisteme reconfigurabile de calcul 04 S 08 O 113 3 2 1 14 28 14 42 0 36 - V
Calitate şi fiabilitate 04 S 08 O 001 3 1 1 14 14 14 28 0 50 - V
Analiza asist. de calculator a circ. electr. de putere 04 S 08 O 114 4 2 2 14 28 28 56 0 48 - V
Retele neurale si Sisteme Fuzzy 04 S 08 O 115 3 2 1 14 28 14 42 0 36 - V
Disciplină OPŢIONALĂ O1 (ELA)
Proiect 3 04 S 07 O 107 2 1 14 0 14 14 38 0 V -
Disciplină OPŢIONALĂ O2 (ELA)

Disciplină OPŢIONALĂ O3 (ELA)

Proiect licenţă
Activitate pregătire proiect licenţă 04 S 08 O 003 5 4 14 0 56 56 0 0 - A/R
Practică pentru proiect licenţă 04 S 08 O 002 5 30 2 0 60 60 0 0 - A/R
Statistici ore obligatorii (impuse si la alegere)
PC, Nr.ore/sapt/act. (C,S,L,P,PL,studiu indiv.) 30 30 14 0 11 1 0 11 0 7 0 34 14 350 375 725 423 268
Nr. Ore / saptamana / semestru 25.5 18 1416
DISCIPLINE FACULTATIVE (liber alese) ELA
Electronică auto 04 S 07 L 117 3 2 1 14 28 14 42 V -
Practică S7 04 S 07 L 120 2 30 2 0 60 60 A/R -
Echipamente periferice 04 S 08 L 518 3 2 1 14 28 14 42 - V

Preşedinte Senat, Decan,


Prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu Prof. dr. ing. Cristian Negrescu
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI Anul universitar
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 2018-2019

ANUL IV EXTRAS din PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2015-2019


Studii universitare de licenţă

Domeniul de licență "Inginerie electronică și telecomunicații" (IETC) - 100


Programul de studii (specializarea) "Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii" (TST) - 020/240PC
Puncte Nr.ore/săpt. Studiu Forma
Nr. Total ore
Nume disciplină Cod credit Semestrul I Semestrul II indiv. total verificare
săpt
I II C S L P PL C S L P PL Curs Aplic Total I II I II
Discipline OBLIGATORII (TST)
Comunicaţii de date 04 S 07 O 201 5 3 1 14 42 14 56 74 0 E -
Reţele de comunicaţii 04 S 07 O 202 4 2 1.5 14 28 21 49 55 0 E -
Procesoare de semnal în comunicaţii 04 S 07 O 203 4 2 1.5 14 28 21 49 55 0 E -
Sisteme şi echipamente de comunicaţii radio 04 S 07 O 204 4 2 1.5 14 28 21 49 55 0 E -
Antene şi propagare 04 S 07 O 205 3 2 1 14 28 14 42 36 0 E -
Baze de date 04 S 07 O 208 3 2 1 14 28 14 42 36 0 V
Comunicaţii analogice şi digitale - Laborator 04 S 07 O 206 2 2 14 0 28 28 24 0 V -
Comunicaţii mobile 04 S 08 O 211 6 2 0.5 1.5 14 28 28 56 0 100 - V
Tehnici de compresie a semnalelor multimedia 04 S 08 O 209 4 2 1.5 14 28 21 49 0 55 - V
Tehnici si sisteme de transmisiuni multiplex 04 S 08 O 210 4 2 1.5 14 28 21 49 0 55 - V
Disciplină OPŢIONALĂ O1 (TST)
Radar 04 S 07 A 220
Medii de transmisiune 04 S 07 A 221 3 2 1 14 28 14 42 36 0 V -
Bazele criptologiei 2 04 S 07 A 222
Disciplină OPŢIONALĂ O2 (TST)
Proiect 3 04 S 07 O 207 2 1 14 0 14 14 38 0 V -
Disciplină OPŢIONALĂ O3 (TST)
Tehnici de acces multiplu 04 S 08 A 223
Comunicaţii optice 04 S 08 A 224 3 2 1 14 28 14 42 0 36 - V
Ingineria traficului 04 S 08 A 225
Disciplină OPŢIONALĂ O4 (TST)
Calitate şi fiabilitate 04 S 08 A 001
3 1 1 14 14 14 28 0 50 - V
Man. și reglem. în comunicații și electronică (lb eng.) 04 S 08 A 226
Proiect licenţă
Activitate pregătire proiect licenţă 04 S 08 A 003 5 4 14 0 56 56 0 0 - A/R
Practică pentru proiect licenţă 04 S 08 A 002 5 30 2 0 60 60 0 0 - A/R
Statistici ore obligatorii (impuse si la alegere)
PC, Nr.ore/sapt/act. (C,S,L,P,PL,studiu indiv.) 30 30 15 1 9.5 1 0 9 0.5 6.5 0 34 14 336 375 711 409 296
Nr. Ore / saptamana / semestru 26.5 16 1416
DISCIPLINE FACULTATIVE (liber alese) TST
Electronică auto 04 S 07 L 117 3 2 1 14 28 14 42 V -
Practică S7 04 S 07 L 120 2 30 2 0 60 60 A/R -
Introducere în radioastronomie 04 S 07 L 118 2 1 1 14 14 14 28 V -

Discipline comune pentru programele TST şi RST Preşedinte Senat, Decan,


Prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu Prof. dr. ing. Cristian Negrescu
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI Anul universitar
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 2018-2019

ANUL IV EXTRAS din PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2015-2019


Studii universitare de licenţă

Domeniul de licență "Inginerie electronică și telecomunicații" (IETC) - 100


Programul de studii (specializarea) "Reţele şi software de telecomunicaţii" (RST) - 030/240PC
Puncte Nr.ore/săpt. Studiu Forma
Nr. Total ore
Nume disciplină Cod credit Semestrul I Semestrul II indiv. total verificare
săpt
I II C S L P PL C S L P PL Curs Aplic Total I II I II
Discipline OBLIGATORII (RST)
Comunicaţii de date 04 S 07 O 301 5 3 1 14 42 14 56 74 0 E -
Sisteme de operare 04 S 07 A 302 3 2 1 14 28 14 42 36 0 E
Arhitectura sistemelor de calcul 04 S 07 O 303 4 2 2 14 28 28 56 48 0 E -
Tehnici şi sisteme de comutaţie 04 S 07 O 304 5 2 1 14 28 14 42 88 0 E -
Inginerie software pentru comunicaţii 04 S 07 O 305 3 2 0.5 14 28 7 35 43 0 E -
Baze de date 04 S 07 O 208 3 2 1 14 28 14 42 36 0 V -
Comunicaţii analogice şi digitale - Laborator 04 S 07 O 206 2 2 14 0 28 28 24 0 V -
Tehnici şi sisteme de transmisiuni multiplex 04 S 08 O 308 4 2 1 14 28 14 42 0 62 - V
Reţele de comunicaţii mobile 04 S 08 O 309 5 3 1 1 14 42 28 70 0 60 - V
Reţele şi servicii 04 S 08 O 310 5 2 2 14 28 28 56 0 74 - V
Disciplină OPŢIONALĂ O1 (RST)
Radar 04 S 07 A 220
Medii de transmisiune 04 S 07 A 221 3 2 1 14 28 14 42 36 0 V -
Bazele criptologiei 2 04 S 07 A 222
Disciplină OPŢIONALĂ O2 (RST)
Proiect 3 04 S 07 O 307 2 1 14 0 14 14 38 0 V -
Disciplină OPŢIONALĂ O3 (RST)
Tehnici de acces multiplu 04 S 08 A 223
Comunicaţii optice 04 S 08 A 224 3 2 1 14 28 14 42 0 36 - V
Ingineria traficului 04 S 08 A 225
Disciplină OPŢIONALĂ O4 (RST)
Calitate și fiabilitate 04 S 08 A 001
3 1 1 14 14 14 28 0 50 - V
Man. și reglem. în comunicații și electronică (lb eng.) 04 S 08 A 226
Proiect licenţă
Activitate pregătire proiect licenţă 04 S 08 A 003 5 4 14 0 56 56 0 0 - A/R
Practică pentru proiect licenţă 04 S 08 A 002 5 30 2 0 60 60 0 0 - A/R
Statistici ore obligatorii (impuse si la alegere)
PC, Nr.ore/sapt/act. (C,S,L,P,PL,studiu indiv.) 30 30 15 1 8 1.5 0 10 1 6 0 34 14 350 361 711 423 282
Nr. Ore / saptamana / semestru 25.5 17 1416
DISCIPLINE FACULTATIVE (liber alese) RST
Electronică auto 04 S 07 L 117 3 2 1 14 28 14 42 V -
Practică S7 04 S 07 L 120 2 30 2 0 60 60 A/R -
Introducere în radioastronomie 04 S 07 L 118 2 1 1 14 14 14 28 V -

Discipline comune pentru programele TST şi RST Preşedinte Senat, Decan,


Prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu Prof. dr. ing. Cristian Negrescu
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI Anul universitar
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 2018-2019

ANUL IV EXTRAS din PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2015-2019


Studii universitare de licenţă

Domeniul de licență "Inginerie electronică și telecomunicații" (IETC) - 100


Programul de studii (specializarea) "Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii" (MON) - 040/240PC
Puncte Nr.ore/săpt. Studiu Forma
Nr. Total ore
Nume disciplină Cod credit Semestrul I Semestrul II indiv. total verificare
săpt
I II C S L P PL C S L P PL Curs Aplic Total I II I II
Discipline OBLIGATORII (MON)
Tehnici avansate de prelucrare digitală a semnalelor 04 S 07 O 401 5 2 1.5 14 28 21 49 81 0 E -
Tehnici de proiectare pentru structuri VLSI 04 S 07 O 402 4 2 1 14 28 14 42 62 0 E -
Bazele tehnologice ale microelectronicii 04 S 07 O 403 5 3 1.5 14 42 21 63 67 0 E -
Dispozitive optoelectronice 04 S 07 O 404 5 2 1 1.5 14 28 35 63 67 0 E -
Testare şi instrumentație virtuală în microelectronică 04 S 07 O 406 5 2 1.5 14 28 21 49 81 0 V -
Arhitectura sistemelor de calcul 04 S 07 O 407 3 2 1 14 28 14 42 36 0 V -
Microsenzori 04 S 07 O 409 3 2 1 14 28 14 42 36 0 V -
Calitate şi fiabilitate 14 0 0 0 0 0 V -
Modelarea componentelor microelectronice active 04 S 08 O 411 5 3 1 14 42 14 56 0 74 - V
Senzori şi traductori fotonici 04 S 08 O 412 4 2 1.5 14 28 21 49 0 55 - V
Circuite integrate de joasă tensiune şi mică putere 04 S 08 O 413 4 2 1 14 28 14 42 0 62 - V
Sisteme optice de comunicaţii 04 S 08 O 414 4 2 1.5 14 28 21 49 0 55 - V
Dispozitive dielectrice si magnetice 04 S 08 O 415 3 2 1 14 28 14 42 0 36 - V
Disciplină OPŢIONALĂ O1 (MON)

Disciplină OPŢIONALĂ O2 (MON)

Proiect licenţă
Activitate pregătire proiect licenţă 04 S 08 A 003 5 4 14 0 56 56 0 0 - A/R
Practică pentru proiect licenţă 04 S 08 A 002 5 30 2 0 60 60 0 0 - A/R
Statistici ore obligatorii (impuse si la alegere)
PC, Nr.ore/sapt/act. (C,S,L,P,PL,studiu indiv.) 30 30 15 2 8 0 0 11 0 5 1 34 14 364 340 704 430 282
Nr. Ore / saptamana / semestru 25 17 1416
DISCIPLINE FACULTATIVE (liber alese) MON
Electronică auto 04 S 07 L 117 3 2 1 14 28 14 42 V -
Practică S7 04 S 07 L 120 2 30 2 0 60 60 A/R -

Preşedinte Senat, Decan,


Prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu Prof. dr. ing. Cristian Negrescu
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI Anul universitar
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 2018-2019

ANUL IV EXTRAS din PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2015-2019


Studii universitare de licenţă

Domeniul de licență "Inginerie electronică și telecomunicații" (IETC) - 100


Programul de studii (specializarea) "Ingineria informaţiei" (INF) - 040/240PC
Puncte Nr.ore/săpt. Studiu Forma
Nr. Total ore
Nume disciplină Cod credit Semestrul I Semestrul II indiv. total verificare
săpt
I II C S L P LP C S L P LP Curs Aplic Total I II I II
Discipline OBLIGATORII (INF)
Reţele de calculatoare 04 D 07 O 004 4 2 1 14 28 14 42 62 0 E -
Proiectarea bazelor de date 04 D 07 O 005 4 2 2 14 28 28 56 48 0 E -
Recunoaşterea formelor şi inteligenţă artificială 04 D 07 O 006 4 2 1 14 28 14 42 62 0 E -
Prelucrarea imaginilor 04 D 07 O 008 4 2 1 14 28 14 42 62 0 E -
Inginerie software 04 D 07 O 009 3 2 1 14 28 14 42 36 0 V -
Procesoare de semnal 04 S 07 O 010 3 2 1 14 28 14 42 36 0 V -
Calitate şi fiabilitate 04 S 07 O 001 3 1 1 14 14 14 28 50 0 V -
Interfețe om - mașină 04 S 07 O 011 3 2 1 14 28 14 42 36 0 E -
Calcul paralel 04 D 08 O 012 4 2 1.5 14 28 21 49 0 55 - V
Inteligenţă computaţională integrată 04 S 08 O 013 4 2 1 14 28 14 42 0 62 - V
Programare distribuită 04 D 08 O 014 3 2 1 14 28 14 42 0 36 - V
Tehnici de optimizare în programare 04 S 08 O 015 3 2 1 14 28 14 42 0 36 - V
Analiza imaginilor 04 S 08 O 016 3 2 1 14 28 14 42 0 36 - V
Criptografie şi protecţia datelor 04 S 08 O 017 3 2 1 14 28 14 42 0 36 - V
Disciplină OPŢIONALĂ O1 (INF)
Proiect 3 04 S 07 A 007 2 1 14 0 14 14 38 0 V -
Proiect licenţă
Activitate pregătire proiect licenţă 04 S 08 O 003 5 4 14 0 56 56 0 0 - A/R
Practică pentru proiect licenţă 04 S 08 O 002 5 30 2 0 60 60 0 0 - A/R
Statistici ore obligatorii (impuse si la alegere)
PC, Nr.ore/sapt/act. (C,S,L,P,PL,studiu indiv.) 30 30 15 0 9 1 0 12 0 6.5 0 34 14 378 347 725 430 261
Nr. Ore / saptamana / semestru 25 18.5 1416
DISCIPLINE FACULTATIVE (liber alese) INF
Electronică auto 04 S 07 L 117 3 2 1 14 28 14 42 V -
Practică S7 04 S 07 L 120 2 30 2 0 60 60 A/R -
Echipamente periferice 04 S 08 L 518 3 2 1 14 28 14 42 - V

Preşedinte Senat, Decan,


Prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu Prof. dr. ing. Cristian Negrescu
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI Anul universitar
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 2018-2019

ANUL IV EXTRAS din PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2015-2019


Studii universitare de licenţă

Domeniul de licență "Inginerie electronică și telecomunicații" (IETC) - 100


Programul de studii (specializarea) "Electronică aplicată (în limba engleză)" (ELA) - 010/240PC
Puncte Nr.ore/săpt. Studiu Forma
Nr. Total ore
Nume disciplină Cod credit Semestrul I Semestrul II indiv. total verificare
săpt
I II C S L P LP C S L P LP Curs Aplic Total I II I II
Discipline OBLIGATORII (ELAeng)
Computer Architectures 04 S 07 O 502 4 2 2 14 28 28 56 48 0 E -
Programable Electronic Systems 04 S 07 O 503 5 2 1 14 28 14 42 88 0 E -
Medical imaging 04 S 07 O 504 4 2 2 14 28 28 56 48 0 E -
Medical electronics and informatics 04 S 07 O 505 4 2 2 14 28 28 56 48 0 E -
Power Electronic Processors 04 S 07 O 506 4 2 1 14 28 14 42 62 0 E -
3D Graphics 04 S 07 O 509 4 2 1.5 14 28 21 49 55 0 V -
Databases 04 S 07 O 508 3 2 1 14 28 14 42 36 0 V -
Robotics 04 S 08 O 511 4 2 1 14 28 14 42 0 62 - V
Automatic Testing of Equipments and Processes 04 S 08 O 512 3 2 1 14 28 14 42 0 36 - V
Reconfigurable Computing Systems 04 S 08 O 513 3 2 1 14 28 14 42 0 36 - V
Computer Aided Analysis of Power Electronic Circuits 04 S 08 O 514 4 2 2 14 28 28 56 0 48 - V
Neural Networks and Fuzzy Systems 04 S 08 O 515 3 2 1 14 28 14 42 0 36 - V
Disciplină OPŢIONALĂ O1 (ELAeng)
Project 3 04 S 07 O 507 2 1 14 0 14 14 38 0 V -
OPTIONAL Subject O2 (ELAeng)
Quality and Reliability (lb. română) 04 S 08 A 001
3 1 1 14 14 14 28 0 50 - V
Manag. and Legislation in Telecom and Electronics 04 S 08 A 614
Proiect licenţă
Activities for Diploma Project Preparation 04 S 08 O 003 5 4 14 0 56 56 0 0 - A/R
Practice for Diploma Project 04 S 08 O 002 5 30 2 0 60 60 0 0 - A/R
Statistici ore obligatorii (impuse si la alegere)
PC, Nr.ore/sapt/act. (C,S,L,P,PL,studiu indiv.) 30 30 14 0 11 1 0 11 0 7 0 34 14 350 375 725 423 268
Nr. Ore / saptamana / semestru 25.5 18 1416
DISCIPLINE FACULTATIVE (liber alese) ELA
Automotive electronics 04 S 07 L 117 3 2 1 14 28 14 42 V -
Practical Activity S7 04 S 07 L 120 2 30 2 0 60 60 A/R -
Peripherals equipments 04 S 08 L 518 3 2 1 14 28 14 42 - V

Preşedinte Senat, Decan,


Prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu Prof. dr. ing. Cristian Negrescu
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI Anul universitar
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 2018-2019

ANUL IV EXTRAS din PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2015-2019


Studii universitare de licenţă

Domeniul de licență "Inginerie electronică și telecomunicații" (IETC) - 100


Programul de studii (specializarea) "Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză)" (TSTen) - 020/240PC
Hours/Week Individual
ECTS Total hours / sem.
study
Grading type
Subject Code 1st Semester 2nd Semester Weeks
I II C S L P PW C S L P PW Course Applic. Total I II I II
MANDATORY Subjects TSTeng
Data Communications 04 S 07 O 601 5 3 1 14 42 14 56 74 0 E -
Communications Networks 04 S 07 O 602 4 2 1.5 14 28 21 49 55 0 E -
Signal Processors for Communications 04 S 07 O 603 4 2 1.5 14 28 21 49 55 0 E -
Radio Communications Systems and Equipments 04 S 07 O 604 4 2 1.5 14 28 21 49 55 0 E -
Antennas and Propagation 04 S 07 O 605 3 2 1 14 28 14 42 36 0 E -
Databases 04 S 07 O 508 3 2 1 14 28 14 42 36 0 V -
Analog and Digital Communications - Laboratory 04 S 07 O 606 2 2 14 0 28 28 24 0 V -
Mobile Communications 04 S 08 O 611 6 2 0.5 1.5 14 28 28 56 0 100 - V
Multimedia Coding - Techniques and Applications 04 S 08 O 612 4 2 1.5 14 28 21 49 0 55 - V
Multiplex Transmission Techniques and Systems 04 S 08 O 613 4 2 1.5 14 28 21 49 0 55 - V
OPTIONAL Subject O1-TSTeng
Radar (lb. română) 04 S 07 A 220
Transmission Media (lb. română) 04 S 07 A 221 3 2 1 14 28 14 42 36 0 V -
Fundamentals of Cryptology 2 04 S 07 A 222
OPTIONAL Subject O2-TSTeng
Project 3 04 S 07 O 607 2 1 14 0 14 14 38 0 V -
OPTIONAL Subject O3-TSTeng
Multiple Access Techniques (lb. română) 04 S 08 A 223
Optical Communications (lb română) 04 S 08 A 224 3 2 1 14 28 14 42 0 36 - V
Traffic Engineering (lb română) 04 S 08 A 225
OPTIONAL Subject O4-TSTeng
Quality and Reliability (lb. română) 04 S 08 A 001
3 1 1 14 14 14 28 0 50 - V
Manag. and Legislation in Telecom and Electronics 04 S 08 A 614
Diploma Project
Practical Activity for Diploma Project 04 S 08 A 003 5 4 14 0 56 56 0 0 - A/R
Diploma Project Preparation Activities 04 S 08 A 002 5 30 2 0 60 60 0 0 - A/R
Statistici ore obligatorii (impuse si la alegere)
PC, Nr.ore/sapt/act. (C,S,L,P,PL,studiu indiv.) 30 30 15 1 9.5 1 0 9 0.5 6.5 0 34 14 336 375 711 409 296
Nr. Ore / saptamana / semestru 26.5 16 1416
DISCIPLINE FACULTATIVE (liber alese) TST
Electronică auto 04 S 07 L 117 3 2 1 14 28 14 42 V -
Practical Activity S7 04 S 07 L 120 2 30 2 0 60 60 A/R -
Introducere în radioastronomie 04 S 07 L 118 2 1 1 14 14 14 28 V -

Preşedinte Senat, Decan,


Prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu Prof. dr. ing. Cristian Negrescu