Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

CENTRUL DE STUDII EUROPEAN BACAU

PROIECT
pentru certificarea competenţelor profesionale
Nivel 5
CALIFICAREA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

ÎNDRUMĂTOR: ABSOLVENT:

2018
TEMA PROIECTULUI