Sunteți pe pagina 1din 1

“A P R O B”

ȘȘ ef catedraă Obstetricaă – Ginecologie,


Dr.hab. îîn medicinaă , prof univ.,
Friptu Valentin

Abilități practice, tehnice și procedurale


în Obstetrică – Ginecologie

1. Maă surarea îînaă ltȘimii fundului uterin (ÎÎFU).


2. Efectuarea pelvimetriei externe.
3. Efectuarea pelvimetriei interne (pe mulaj).
4. Manevrele Leopold.
5. AuscultatȘia baă taă ile cordului uterin.
6. Examenul vaginului sȘ i colului cu specul sau valve vaginale (pe mulaj).
7. Efectuarea tusȘ eului vaginal îîn sarcinaă (pe mulaj).
8. AsistentȘa acordataă la nasȘ tere îîn prezentatȘie cranianaă (expulzia faă tului).
9. Managementul activ al perioadei a ÎÎÎ-a a nasȘ terii.
10. Decolarea manualaă a placentei.
11. Recoltarea secretȘiilor vaginale pentru examen bacterioscopic.
12. Testul BabesȘ - Papanicolaou conventȘional.
13. Testul BabesȘ - Papanicolaou îîn mediu lichid.
14. Blocul paracervical.
15. Șondajul uretro-vezical cu cateter permanent Foley.
16. Asigurarea lantȘului cald.
17. Examinarea initȘialaă a nou-naă scutului la nasȘ tere.
18. Antropometria nou-naă scutului.
19. Resuscitarea nou – naă scutului : ventilarea cu mascaă sȘ i balon.
20. Resuscitarea nou – naă scutului : compresiunile toracice.

ȘȘ ef de studii CATRÎNÎCÎ Rodica