Sunteți pe pagina 1din 2

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013
Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”
Titlul proiectului: “Formarea continuă a profesorilor de Matematică şi Ştiinţe economice în societatea cunoaşterii”
Nr. Contract: POSDRU/87/1.3/S/63698
Operator de date cu caracter personal nr. 20180

2. Detalierea conţinuturilor unei ore de curs din cadrul CDŞ - ului


„Matematică şi ştiinţe economice”

UNITATEA DE INVATARE: Ambalaje recuperabile


DETALIERI DE OB.D ACTIVITATI DE RESURSE EVALUA NR.D DATA OBS.
CONTINUT E INVATARE RE E
REF. ORE

1. Definirea, 1.1 -exercitii de -Materiale Obs.sist 2


rolul si functiile identificare a ematica
2.2 tipului de Planse,fise de
ambalajelor
ambalaj folosit lucru Probe
2.4 orale
-exercitii de ilustratii,suport
descoperire a electronic Probe
produselor cu practice
ambalajele Aprecier
deteriorate Procedurale:obs. i verbale
dirijata,conversa
-exercitii de tia,problematiza Proba
retinere rolului rea,exercitiul, scrisa
ambalajului
Forme de org.:

Act.frontala,in
echipa,in
perechi,individu
al

2 Controlul 1.1 - exercitii de -Materiale Obs.sist 2


produsului si al descoperire a ematica
2.2 produselor cu Planse,fise de
ambalajului
ambalajul lucruilustratii,su Probe
2.4 port electronic orale
deteriorat

- exercitii de Probe
identificare a practice
Procedurale:obs.
metodelor dirijata,conversa Aprecier
privind tia,problematiza i verbale
determinarea rea,exercitiul,
calitatii Proba
produselor scrisa

Forme de org.:

Act.frontala,in
echipa,in
perechi,individu
al

3. Caracterizarea 1.1 -exercitii de -Materiale Obs.sist 2


principalelor identificare a ematica
2.2 materialelor din Planse,fise de
tipuri de
care sunt lucru ilustratii Probe
ambalaje 2.4
confectionate orale
ambalajele Probe
Procedurale:obs. practice
- exercitii de dirijata,conversa
retinere a celor tia,problematiza Aprecier
mai utilizate rea,exercitiul, i verbale
materiale