Sunteți pe pagina 1din 7
oo enn oti aig ren Madatr w MENIU Analize Premiera in Rom@nia: justitia apara presa Dragomir Saiaing ‘tpelhwaw mediastandrdsalpremiere-n-omaria-stie-apare.pvesa EME) Premiera in Romania: justitia apara presa Cer Da ey De multe ori libertatea pres ste suprimata de unii magistrati sau politicieni care acuza pe nedrept jurnal rante de sute de mii de lei sau chiar sute de mii de euro, doar pe ntru faptul c& acest Un astfel de caz este reprezentat de actiunile fost oare DNA Alina Stoica (in prezent magistra DIICOT) ce a intentat u a jurnalistilor Catalin Tolontan $i Sporturi le-a cerut celor doi cate 300,000 de lei cen tat din niciun salariu de jurnalist in aceasta si tie procuroarea Alina Stoica gi Mirela Neag in car nstrumentata inifial de Alina Stoica De Stoica drept uncle prin care i-ar fi fost inca Judecatoarea Adela Coman de la Secfia a IV-a Civil& a Tribunalului Bucuresti a considerat c& articolele celor doi jurnalisti de la Gazeta Sporturilor nu au lezat-o in niciun fel pe procuroarea Stoica. in acest sens, judecitoarea TMB aminteste ¢& CEDO a statuat in nenumarate rinduri rolul important pe care presa il are in investigarea persoanelor publice, acestea din urma flind obligate sA accepte o doz mai mare de criticd in comparatie cu persoanele private. Fapt ce se aplicd gi in cazul Alinei Stoica, avand in vedere ca aceasta desfagoard o activitate ce implica exerciqiul autoritatii de sta. “Find o persoana care ocupa o functie publica, reclamanta este expusa inevitabil si constient unui control tent al faptelor si gesturilor sale din partea ziaristlor, a organizatiilor neguvernamentale saw a masei de ccetateni, si trebuie sa arate o mai mare toleranta in aceasta privinia. Ea are, desigur, drepail la protejarea reputatiei sale, chiar in afara cadrului vieii private, dar imperativele acestei protect trebuie sa fie puse in ‘balanta cu interesele liberei discutari a chestiunilor de interes public, exceptiile la ibertatea de exprimare impunand o interpretare restrictiva”, informeaza luju.ro. ‘Adela Coman uustine decizia, menionnd faptul c& presa are datoria de a prezenta publicului informatii gi idei de interes public, ar la randul sau publicul are dreptul si le primeasea. In caz contrat, “presa nu ar putea -$i joace rolul vital de ‘cdine de pa: De asemenea, judecatoarea Adela Coman de la Tribunalul Bucuresti a constatat c& firmatiile din articolele cu pricina se incadreaza in doza de exagerare specifica presei. lar in legaturd cu acest aspect, judecdtoarea Coman face 0 precizare extrem de importanta conform cdreia presei Ti este permis chiar s& ofenseze, s@ gocheze sau sa nclinisteascd. Toate acestea cui menfiunea c& cele enumerate mai sus sunt ceringele pluralismului, toleranei gi spiritului deschis, in absenga c&rora nu existé societate democratica, Sentinja judecatoarei TMB Adela Coman o puteti reggsi in format integral pe Lumea Justitici.