Sunteți pe pagina 1din 1

COLEGIUL NAŢIONAL “CONSTANTIN CARABELLA” TÂRGOVIŞTE

Strada Pârvan Popescu, nr. 58, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa


Telefon/Fax: 0040245210785; telefon: 0372702678
E-mail: colegiucarabella@yahoo.com; Web: carabella.ro
_______________________________________________________________________________________

Nr. …………../……………

ANALIZA CU PRIVIRE LA STADIUL PREGATIRILOR IN VEDEREA


INCEPERII ANULUI SCOLAR 2018-2019

Prin prezenta va aducem la cunoștință stadiul pregătirilor pentru creșterea gradului de


siguranță în cadrul Colegiului Național ”Constantin Carabella” pentru anul școlar 2018- 2019:

 Au fost identificate corpurile de clădire care necesită autorizație pentru securitate la incendiu;
 A fost verificată periodic instalația de detecție fum și sistemul antiefracție ;
 S-au instalat camere video în interiorul sălilor de curs;
 Au fost verificate , reparate sau înlocuite stingătoarele de incendiu a căror modele nu mai sunt
acceptate .
 A fost verificat gardul care împrejmuiește incinta școlii ;
 Au fost reparate toate defecțiunile care ar fi putut reprezenta pericole privind siguranța
elevilor și personalului.
 Instructaje periodice pe linie de protecția muncii, protecția incendiilor;
 S-a întocmit o listă cu obiective propuse pentru anul școlar 2018-2019.
Obiective propuse pentru anul școlar 2018-2019:
 Căutarea unor soluții financiare pentru instalarea sistemelor de supraveghere video pe holuri
și în curtea interioară a instituției;
 Invitarea unor persoane specializate pentru a discuta cu elevii în vederea prevenirii actelor de
violență;
 Crearea unui colț destinat informării atât a elevilor cât și părinților asupra regulamentului de
ordine interioară și a situației privind rezultatele și disciplina elevilor.
 Dorim intensificarea colaborării cu instituțiile abilitate în acest sens.

Director, Administrator,

Prof. Stoicescu Corneliu Ing. Ionescu Irina