Sunteți pe pagina 1din 1

SITUAȚIE STINGĂTOARE INCENDIU

Nr. Crt. Tip stingator UM Cantitate


1 Stingator P5 buc 9
2 Stingator P6 buc 4
3 Stingator P6 cu ceas buc 11
4 Stingator SM6 cu ceas buc 3
5 G3 buc 1
6 G6 buc 1
Total 29