Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA : SC IMPERIAL PROCONSTRUCT SRL

SANTIER :Modernizare strazi si DC 262 in comuna CRISTIORU DE JOS,judetul BIHOR,comuna


CRISTIORU DE JOS
PUNCT DE LUCRU : DC 262, km 0+ 874,00
OBIECTUL : PODET TUBULAR TRANSVERSAL DN 1000

PROCES-VERBAL PENTRU VERIFlCAREA


COTEI DE FUNDARE
Nr._____ Data : ______________

Faza din lucrare supusã verificãrii: Verificarea pregatirii terenului si a cotei terenului de fundare

__________________________________________________________________________________
Elementele de identificare (sector, portiune, ax, cotã, etc.):
km 0+ 874,00 ( aproape de P22 –km 0+874,21)

Verificãrile s-au fãcut pe baza prevederilor proiectului nr. 285/ 2014 – SC Aqua Cons SRL ORADEA
plansele Plan de situatie nr.S17- S27, profil longitudinal L11-L16, profil transversal tip TP1.
sau a dispozitiei de santier nr.2 din data de 1.07.2016 si nr.3 din data de 30.08.2016..

Concluzii:
Sapatura s-a executat la cota si de dimensiunile prevazute in proiect.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Se poate trece la urmatoarea faza de executie : depunere strat din balast.

CONSTRUCTOR BENEFICIAR PROIECTANT


/DIRIGINTE SANTIER

RTE SC Aqua Cons SRL ORADEA


Numele ing. Costea ing. Rosu ing. Unita
Prenumele Ioan George Petru
Semnãtura