Sunteți pe pagina 1din 9

SOLUŢII OFTALMICE. OCULOGUTTAE (F.R.

X)

Sinonim: COLIRE
1. Definiţie

Picăturile pentru ochi sunt preparate farmaceutice sterile, sub formă de soluţii sau suspensii
folosite în tratamentul şi diagnosticarea bolilor de ochi. Se pot prezenta sub formă de pulberi
sterile care se dizolvă sau se suspendă înainte de folosire într-un vehicul steril.

La această monografie sunt incluse şi băile oftalmice care presupun condiţii asemănătoare de
preparare, conservare . Băile oculare se prescriu în cantităţi de cel puţin 50 g.

2. Avantaje

Preparatele oftalmice au următoarele avantaje:

- efect rapid;

- efect local direct,

- utilizarea unor concentraţii mici de substanţe active;

- aplicare uşoară, netraumatizantă;

- şi de asemenea posibilitatea obţinerii diferitelor forme oftalmice şi anume: soluţii, suspensii,


emulsii etc.

3. Dezavantaje

- uneori intoleranţă locală;

- necesitatea unor exigenţe speciale similare preparatelor parenterale pentru preparare,


condiţionare şi administrare;

- durata staţionării în ochi a soluţiilor oftalmice este mică (4-5 minute).

4. Clasificare

Soluţiile oftalmice se pot clasifica după mai multe criterii:

E1. După natura solventului avem:

- colire apoase;

- colire uleioase;

- colire cu vehicul vâscos;

E2. După modul de condiţionare:

- colire unidoze;
- colire multidoze.

E3. După modul de formulare:

- colire magistrale;

- colire oficinale;

- colire industriale;

E4. După scopul urmărit:

- preparate pentru tratament oftalmice;

- preparate pentru diagnostic;

- soluţii pentru lentile de contact;

- lacrimi artificiale;

E5. După durata efectului terapeutic:

- cu acţiune imediată (apoase);

- cu acţiune prelungită: (suspensii apoase, uleioase şi soluţii vâscoase);

E6. După acţiunea terapeutică:

- colire antiinfecţioase;

- colire cu anesteyice locale;

- colire miotice;

- colire midriatrice;

- colire antiinflamatoare;

- colire antiglaucomatoase.

5.Formularea soluţiilor oftalmice

Pentru obţinerea soluţiilor oftalmice avem nevoie de:

- substanţe active;

- solvenţi;

- auxiliari;

- recipiente.

A. Substanţele active – utilizate pentru obţinerea soluţiilor oftalmice trebuie să


îndeplinească condiţiile de calitate impuse de F.R. X şi alte norme în vigoare fiind similare
celor prevăzute pentru preparatele parenterale. În cazul preparării suspensiilor oftalmice
diametrul particulelor poate fi de maxim 50 µm.

B. Vehicule utilizate pentru prepararea soluţiilor oftalmice

Pentru soluţiile oftalmice se utilizează ca vehicule:

- apa distilată proaspăt fiartă şi răcită;

- apa pentru preparate injectabile;

- ulei de floarea soarelui neutralizat şi sterilizat.

C. Auxiliari utilizaţi pentru obţinerea colirelor

Pentru a asigura stabilitatea fizico-chimică, microbiologică şi toleranţa medicamentelor


oftalmice se utilizează diferiţi auxiliari:

C1. izotonizanţi – F.R. X prevede izotonizarea soluţiilor hipotonice. Când substanţele active
sunt prescrise în cantităţi sub 1% (m/m) soluţia se prepară prin dizolvarea substanţei active
în soluţie izotonică sterilă.

Când masa substanţei active este mai mare de 1% masa de substanţă necesară izotonizării se
calculează conform formulei prevăzute la monografia „Iniectabilia”.

Ca izotonizanţi se pot utiliza: clorură de sodiu, azotat de sodiu, acid boric, glucoză etc.

C2. Agenţi pentru ajustarea pH-ului

pH-ul lacrimal are următoarea valoare medie: pH = 7,4,

Ochiul tolerează abateri sensibile de la această valoare, pH-ul tolerat de ochi fiind între 7,5-
9,5. Nu în toate cazurile se poate realiza un pH convenabil. De aceea la alegerea pH-ului se are
în vedere în primul rând, stabilitatea substanţei medicamentoase şi apoi toleranţa locală.

Pentru a menţine pH-ul între anumite limite la prepararea soluţiilor oftalmice se pot utiliza
soluţii tampon, de exemplu: tampon acid boric/borax; tampon fosfat etc.

C3. Agenţi pentru creşterea vâscozităţii: aceşti auxiliari se utilizează pentru obţinerea unui
efect retard. Agenţii de vâscozitate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să fie hidrosolubili;

- să fie inerţi chimic şi farmacologic;

- să aibă un indice de refracţie asemănător lichidului lacrimal şi anume 1,3340 – 1,3370;

- să nu obtureze căile lacrimale;

- şi să fie toleraţi de mucoasa oculară.

Ca agenţi de vâscozitate pentru soluţiile oftalmice se pot utiliza:


- metilceluloza sol 0,25-1%;

- hidroxietilceluloza;

- carboximetilceluloza sodică;

- alcool polivinilic 1,4-4%;

- polivinilpirolidona 2%.

C4. Conservanţi – sunt cei indicaţi în F.R. X şi anume – boratfenilmercuric, clorură de

benzalconiu şi diacetat de clorhexidină.

D1. Recipiente – conform F.R. X soluţiile oftalmice se condiţionează în recipiente multidoză de


maxim 10 ml sau unidoză, închise etanş, prevăzute cu sistem de picurare adecvat.

D2. Băile oculare se ambalează în recipiente incolore sau colorate, sterile de 50 ml, ambalate
în cutii de carton inscripţionate având cu prospectul produsului cât şi paharul de
administrare.

6. Prepararea soluţiilor oftalmice

Conform F.R. X „Picăturile pentru ochi” se prepară prin metoda care le asigură sterilitatea şi
care permit evitarea unei contaminări ulterioare cu microorganisme.

Ochiul sănătos are o puternică capacitate de autoapărare atât împotriva infecţiilor provocate
de microorganisme (un rol important în acest sens având lizozima, o enzimă prezentă în
lichidul lacrimal) cât şi de alţi factori agresivi. Când corneea sau conjunctiva sunt traumatizate
accidental sau în urma unor intervenţii chirurgicale ochiul devine vulnerabil la diferite infecţii
cu microorgansime. Germeni foarte periculoşi pentru ochi sunt:

- Pseudomonas aeruginosa;

- Pseudomonas fluorescens;

- Proteus vulgaris;

- Escherichia coli;

- Bacillus subtilis.

Picăturile pentru ochi se prepară aseptic iar sterilizarea se realizează după condiţionarea în

recipiente sterile.

Pentru picăturile multidoză se admite adaosul de conservant antimicrobian.

La picăturile unidoză nu este admisă adăugarea de conservanţi. Pentru picăturile unidoză


sterilizarea se va realiza printr-o metodă adecvată, conform F.R. X monografia „Sterilizarea” şi
anume:
- Sterilizare cu vapori de apă sub presiune (autoclavare). Operaţia se realizează prin încălzirea
preparatelor respective în autocalv la 121 0C timp de 15-20 minute sau 115 0C timp de 25-30
minute, metodă utilizabilă la soluţii sau suspensii apoase;

- Sterilizare la 98-100 0C timp de 30 minute (metodă folosită în farmacie);

- Sterilizare cu aer cald (în etuvă) la 180 0C timp de 60 minute pentru ustensile, recipiente

de sticlă şi porţelan iar pentru vehicule uleioase la 140 0C timp de 3 ore sau 160 0C timp de 2
ore;

- şi Filtrarea sterilizantă care se aplică substanţelor termolabile utilizând filtre bacteriologice.

Substanţele active utilizate pentru obţinerea colirelor se dizolvă sau se suspendă într-un
vehicul corespunzător şi se completează apoi cu solvent la masa prevăzută (m/m). Soluţiile
oftalmice se filtrează printr-un material filtrant adecvat. Pentru filtrare se poate utiliza hârtie
de filtru sau alte filtre speciale.

7. Caractere şi control. Conservare

F.R. X prevede verificarea următorilor parametrii:

A. Aspect

A1. Picăturile de ochi, soluţii apoase sau uleioase trebuie să fie limpezi şi practic lipsite de
impurităţi mecanice.

A2. Picăturile de ochi, suspensii pot prezenta un uşor sediment redispersabil prin agitare.

B. pH-ul picăturilor pentru ochi se determină potenţiometric.

C. Mărimea particulelor. Se determină prin examinarea la microscop a unei mase de preparat


care trebuie să conţină cel puţin 10 mg substanţă activă suspendată pe o lamelă în strat
subţire.

8. Colire oficinale în F.R. X

1. Oculoguttae Atropini Sulfatis 1%

Picături pentru ochi cu sulfat de antropină 1%

Preparare

Atropini sulfas gta 1

Acidum boricum gta 1,5

Natrii tetraboras gmma 0,15

Solutio phenylhydragyri boratis 0,2% gta 1

Aqua destillata q.s.ad gta 100


Acidul boric şi tetraboratul de sodiu se dizolvă în 90 g apă la fierbere iar după răcire, se
adaugă sulfatul de atropină, soluţia de borat de fenilmercur 0,2%, completându-se apoi cu apă
la 100 g, se filtrează apoi se ambalează şi se etichetează corespunzător.

Acţiune farmacologică şi întrebuinţări: midriatic (în scop diagnostic).

2. Oculoguttae Pilocarpini Nitratis 2%

Picături pentru ochi cu nitrat de pilocarpină 2%

Preparare

Pilocarpini nitras gta 2

Acidum boricum gta 1,5

Natrii tetraboras gmma 0,15

Solutio phenylhydrargyri boratis 0,2% gta 1

Aqua destillata q.s.ad gta 100 g

Acidul boric şi tetraboratul de sodiu se dizolvă, prin încălzire la fierbere, în 90 g apă şi după
răcire se adaugă nitratul de pilocarpină şi soluţia de borat de fenilmercur 0,2%, apoi se
completează cu acelaşi solvent la 100 g, se filtrează după care se ambalează în recipiente cu
dop picurător şi se etichetează corespunzător.

Acţiune farmacologică şi întrebuinţări: antiglaucomatos.

3. Oculoguttae Resorcinoli 1%

Picături pentru ochi cu rezorcinol 1%

Preparare

Resorcinolum gta 1,00 g

Acidum boricum gta 1,3 g

Solutio phenylhydrargyri boratis 0,2% gmma 0,5 g

Aqua destillata q.s.a.d.gta 100

Acidul boric se dizolvă la fierbere în 80 ml apă. După răcire se adaugă rezorcinolul şi soluţia
de borat de fenilmercur 0,2%, se completează cu apă la 100 g, se filtrează după care se
ambalează în recipiente cu dop picurător şi se etichetează corespunzător.

Acţiune farmacologică şi întrebuinţări: antiseptic în conjunctivite.

9.Colire neoficinale în F.R. X prescrise pe Rp Magistrale


1. Oculoguttae argenti nitratis

Preparare

Argenti nitras gta 1,00

Natrii nitras (R) gta 1,00

Aqua g.s.ad gta 100,00

Substanţele se dizolvă în 90 g apă distilată, proaspăt fiartă şi răcită, se completează la 100 g şi


se filtrează.

Se eliberează în flacoane colorate, prevăzute cu picurător, etichetate corespunzător.

Acţiune farmacologică şi întrebuinţări: antiseptic.

2. Oculoguttae chloramphenicoli 0,50%

Preparare

Chloramphenicolum gmma 0,50

Acidum boricum (R) gta 1,60

Natrii tetraboras (R) gmma 0,50

Solutio phenylbydragyri boratis gta 0,50

Aqua q.s. ad gta 100

Acidul boric şi tetraboratul de sodiu se dizolvă în 80 g apă la fierbere, se adaugă


cloramfenicolul şi soluţia de borat fenilmercuric, se completează cu apă la 100 g şi se filtrează.

Se eliberează în flacoane colorate prevăzute cu picurător şi etichetate corespunzător.

Termenul de valabilitate este de 14 zile, motiv pentru care se recomandă prepararea unor
cantităţi reduse, care se eliberează în cel mult 5 zile.

Acţiune farmacologică şi întrebuinţări: antibiotic utilizat în conjunctivite.

3. Oculoguttae chloramphenicoli 1%

Preparare

Chloramphenicolum gta 1,00

Acidum boricum (R) gta 1,50

Natrii tetraboras (R) gta 2,50

Solutio phenylbydragyri boratis gta 0,50


Aqua q.s. ad gta 100

Acidul boric şi tetraboratul de sodiu se dizolvă în 80 g apă la fierbere, se adaugă


cloramfenicolul şi soluţia de borat fenilmercuric, se completează cu apă la 100 g şi se filtrează.

Se eliberează în flacoane colorate prevăzute cu picurător.

Termenul de valabilitate este de 10 zile, motiv pentru care se recomandă prepararea unor
cantităţi reduse, ce se eliberează cel mult în 2-3 zile.

Acţiune farmacologică şi întrebuinţări: antibiotic utilizat în conjunctivite.

4. Oculoguttae zinci sulfatis 0,25%

Preparare

Zinci sulfas (ZnSO4 ·7H2O) gta 0,25

Natrii acetas (R) gta 0,50

Natrii chloridum gta 0,70

Solutio phenylbydrargyri boratis gta 1,00

Aqua g.s. ad gta 100

O cantitate suficientă de sulfat de zinc se menţine la etuvă la 1700C timp de 4 ore. Din sulfatul
de zinc obţinut (ZnSO4·H2O) se cântăreşte cantitatea corespunzătoare la 0,25 g sulfat de zinc
7H2O (0,16 g).

Sulfatul de zinc, clorura de sodiu şi acetatul de sodiu se dizolvă în 80 g apă proaspăt fiartă şi
răcită, se adaugă soluţia de borat fenilmercuric, se completează la 100 g iar după 60 minute se
filtrează.

Se eliberează în flacoane, prevăzute cu picurător etichetate corespunzător.

Acţiune farmacologică şi întrebuinţări: antiseptic în conjunctive.

10. Alte preparate oculare

A. Băi oculare. Au fost prezentate câteva detalii despre băile oculare în partea de generalităţi,
formulare şi preparare a soluţiilor oftalmice. Având în vedere că aceste soluţii se
administrează în cantităţi mari pe mucoasa oculară subliniem următoarele aspecte foarte
importante legat de acest preparat:

- băile oculare trebuie să fie sterile;

- băile oculare trebuie să fie lipsite de particule în suspensie;

- băile oculare trebuie să fie izotonice şi izohidrice.


Ca substanţe active se utilizează: acid boric, clorură de sodiu, sulfat de zinc, soluţii extractive
etc. Băile oculare sunt utilizate pentru spălarea globului ocular şi al conjunctivei, având efect
antiseptic, calmant, astringent, decongestionant etc.

Băile oculare se administrează călduţe (35-370C) cu ajutorul unui pahar special steril.

Ambalarea băilor oftalmice se face în flacoane de 50 ml şi se recomandă utilizarea lor în timp


de 24 ore de la deschiderea flaconului.

B. Soluţii pentru lentile de contact

Lentilele de contact utilizate tot mai frecvent se aplică pe partea anterioară a globului ocular.
Există două tipuri de lentile:

- lentile dure din polimetilmetacrilat;

- lentile moi (flexibile) din hidroxietilmetacrilat.

Mai frecvent utilizate în prezent sunt lentilele moi. Pentru utilizarea acestora în condiţii
aseptice se pot utiliza diferite soluţii:

- soluţii pentru spălare;

- soluţii pentru lubrifiere;

- soluţii pentru umectare;

- soluţii cu antiseptice.

Soluţiile sunt condiţionate steril în recipiente potrivite.

C. Lacrimi artificiale.

Această formă are rolul de a completa insuficienţa lacrimală, umectând ochiului şi asigurând
funcţionarea normală a organului ocular.

Lacrimile artificiale se obţine din polimeri hidrofili şi trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii
ca şi colirele şi anume: izotonicitate, izohidrie şi sterilitate. De asemenea condiţionarea
trebuie să se facă în funcţie de formulare în recipiente potrivite etichetate corespunzător.

S-ar putea să vă placă și