Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
NESECRET

Nr.
Ex. nr.

Operator de date cu caracter personal nr. 1975


INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI PRAHOVA
POSTUL DE POLITIE COMUNAL CORNU

CITAŢIE
ziua ........ luna ............ anul .........
Numele (denumirea persoanei juridice) ................................………… Prenumele ..........………………
fiul/fiica lui ..……................ şi al ….............………… de ani …… de profesie …......……… din
comuna/satul/oraşul/municipiul ......................................... strada …………………..….. nr. ..… bloc .......
scara ....... etaj ........... ap …..... sector/judeţ ....………………………….. alte date privind adresa
…………………………………… este chemat la această unitate de poliţie, camera nr. …………… pentru
ziua ….. luna ................. anul ......... ora ..... în calitate de ...................în cauza privind
…………………………..........…………………................................................................(denumirea
infracţiunii şi indicarea încadrării juridice).

Inculpatul/partea/suspectul/ persoana vătămată, citat/citată, are dreptul la un avocat cu care să se


prezinte la termenul fixat.

În cazurile prevăzute de art. 90 şi art.93 alin.(4) Cod procedură penală, asistenţa juridică este
obligatorie, iar în cazul în care apărarea este obligatorie, iar în cazul în care suspectul/ inculpatul/ persoana
vătămată/ partea civilă nu şi-a ales un avocat, , i se va desemna un avocat din oficiu.

În vederea exercitării dreptului la apărare, inculpatul/suspectul/partea /persoana vătămată, poate


consulta dosarul.
În caz de neprezentare nejustificată se poate dispune aducerea în baza unui mandat de aducere.
Totodată, lipsa nejustificată a persoanei chemate să dea declaraţii, sau părăsirea fără permisiune ori fără
un motiv întemeiat a locului unde urmează a fi audiate, se sancţionează cu amenda judiciară de la 250 la
5.000 lei.

Organ de cercetare penală,


ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
NESECRET
Nr.
Ex. nr.
Operator de date cu caracter personal nr. 1975
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI PRAHOVA
POSTUL DE POLITIE COMUNAL CORNU

DOVADA DE PRIMIRE A CITAŢIEI

Astăzi………luna………………..anul .......
Subsemnatul…………………………………….în calitate de……………………………………având de înmânat citaţia
în dosarul cu nr. de mai sus, pentru data de .......................... m-am deplasat în: (adresa) comuna, satul, oraşul,
municipiul...............................................................str. ….........................................................................…… nr. ...............
blocul…………scara………etaj…….ap. ..…….sectorul ..…judeţul....................................la adresa numitei/numitului, citat în
calitate de……………………………….pentru…………..…….în ziua …...……. luna …………………………….. anul ……. ora
….…. la Postul de Politie Comunal Cornu, jud.Prahova.
1.Găsind pe………………………........………destinatar / soţ/ rudă cu destinatarul/ persoană majoră care locuieşte cu destinatarul/
persoană însărcinată cu primirea corespondenţei/ administrator sau portar/ persoana care îl înlocuieşte/ funcţionar însărcinat cu
primirea corespondenţei /serviciul personal/ administraţia spitalului, aşezământului medical ori de asistenţă socială/ administraţia
locului de deţinere/ comandamentul unităţii militare/ căpitănia portului unde este înregistrată nava, altă calitate.............................
a) aceasta a primit semnând în faţa noastră;
b) refuzând primirea, am afişat actul ;
c) primind actul, a refuzat să semneze de primire ;
d) primind actul, nu a putut să semneze de primire deoarece………………………………………………................................
2. Am afişat actul pe uşa principală a: locuinţei destinatarului; clădirii;hotelului *), deoarece:
a) persoana prevăzută la punctul 1 a refuzat primirea;
b) nici o persoană de la pct. 1 nu a fost găsită;
c) în lipsa persoanelor de la pct. 1 nu s-a putut afla data când cel citat poate fi găsit;
d) persoana citată schimbându-şi adresa, nu s-a putut afla noua adresă (noua adresă este……………...............................
………………………………………………………………………………………………….. ..........................................................
e) persoana citată fiind o persoană juridică, a refuzat primirea...................................................................................................
f) investigaţiile privind apartamentul sau camera în care locuieşte au rămas fără rezultat;
g) Imobilul nu există,este nelocuit ;
h) Alte menţiuni..............................................................................................................................................

Semnătura primitorului actului…………………


Semnătura agentului Calitatea în care a primit actul………………….
Actul de identitate al primitorului……………….
*) Se vor sublinia cuvintele care corespund modului de îndeplinire a procedurii..

S-ar putea să vă placă și