Sunteți pe pagina 1din 3

Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu” Mărășești Aviz, şef catedră:

Profesor: Murariu Gabriela Cremona


Disciplina: Informatică Director:
Clasa: a XIIa A (matematică-informatică) Modulul 1 (1+1 ore/săpt.)+Modulul 2 (3 ore/săpt.)

Nr. ore: 4+1 CDS oră / săptămână  34 săptămâni

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Modulul 1: BAZE DE DATE
NR. ORE: 1+1 ore / săptămână

Competenţe Nr. Sem I Sem II Observa


Unitatea de învăţare Conţinuturi
specifice Ore T L T L ţii
Norme protectia muncii. Test initial 2 S1
Entităţi si instanţe
Atribute
Identificator unic
Modelul conceptual al unei S2-
1.1, 1.2 Relaţii între entităţi (one-to-one, one-to-many, many-to-many) 10
probleme de gestiune S6
Rezolvarea relaţiilor many-to-many
Normalizarea datelor: prima forma normală, a doua forma
normală, a treia formă normală
Crearea structurii tabelelor (tipuri de date, structură, S7
câmpuri/coloane) Scoala
S8-
Tabele 1.3 Conţinutul unei tabele (linii/înregistrări) 20 altfel
S17
Operaţii specifice prelucrării tabelelor (adăugare, modificare, Recap
stergere, sortare, căutare, vizualizare, calcule statistice) S18
Modele de baze de date (modelul relaţional, modelul reţea,
modelul ierarhic)
Relaţionare, cheie primară, chei externe S19-
Baze de date 14
Reguli de integritat S25
Programe de validare, de acţiune
Operaţii specifice prelucrării bazelor de date (interogări, rapoarte)
Identificarea aptitudinilor pentru anumite tipuri de activităţi
Recapitul
Dezvoltarea profesională în Crearea unui CV si reguli de susţinere a unui interviu S26-
14 are S31-
domeniul IT 10 reguli în susţinerea unei prelegeri S30
S32
Principii de lucru în echipă
Modulul 2: SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE
VARIANTA B. PROGRAMARE Visual FoxPro (Microsoft) NR. ORE: 3 ore / săptămână

Competenţe Nr. Sem I Sem II


Unitatea de învăţare Conţinuturi Observaţii
specifice Ore T L T L
Test initial 1 S1
Mediul de programare Facilităţi oferite în lucrul cu baze de date
Microsoft Visual 2.1, 2.2, 2.3 Moduri de lucru (asistat, comandă, program)
2 S1
FoxPro Obiecte vizuale (ferestre, butoane, liste etc.), proprietăţi
(atribute, condiţii, evenimente)
S2-
Tipuri de date 2.1, 2.2, 2.3 Tipuri de date 6
S3
Stabilirea structurii unei tabele simple - CREATE, CREATE
TABLE S4-
6
Afisarea, modificarea structurii unei tabele- S5
DISPLAY/LIST/MODIFY STRUCTURE
Introducerea, modificarea, stergerea datelor în/din tabele
S7- Școala
(APPEND, REPLACE, DELETE, RECALL, PACK, 3 S6
altfel
CHANGE, EDIT, BROWSE)
Tabele simple 2.1, 2.2, 2.3
Afisarea datelor din tabele (LIST, DISPLAY)
PoziŃionarea si căutarea în tabele (GO, SKIP, LOCATE, 3 S8
CONTINUE)
Sortarea înregistrărilor unei tabele (SORT)
Lucrul simultan cu mai multe tabele. Zone de lucru
3 S9
(SELECT)
Comenzi de calcul (CALCULATE)
Editarea, compilarea si
MODIFY COMMAND, DO) 3 S10
rularea unui program
Instrucţiuni simple de citire/scriere (INPUT, ACCEPT, ?, ??)
Instrucţiuni condiţionale (IF, DO CASE) S11-
Instrucţiuni 3
Instrucţiuni repetitive (DO WHILE, FOR, SCAN, LOOP, S12
EXIT)
Proceduri si funcţii Funcţii standard 6 S13-
Proceduri si funcţii utilizator (definire, apel, transmiterea S14
informaţiilor prin parametri)
Proiecte Project Manager 3 S15 Teza
Operaţii asupra tabelelor incluse în baza de date, Filtre
Indecsi în Visual FoxPro (INDEX, SET ORDER, DELETE
Baze de date 3
TAG) S16
Relaţii între tabele (SET RELATION, SET SKIP, JOIN)
Competenţe Nr.
Unitatea de învăţare Conţinuturi Sem I Sem II Observaţii
specifice Ore
Comenzi SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, S17-
Limbajul SQL 6
Query Designer) S18
Creare si caracteristici
Utilizarea controalelor (butoane de comandă, butoane radio,
butoane de tip casetă cu
Formulare (Form
incrementare, casete de validare, casete de text, casete de S19-
Designer) 15
editare, imagini, liste, etc.), S23
Fixarea proprietăŃilor si stabilirea răspunsului la
evenimente, stabilirea ierarhizării obiectelor din
formular
Rapoarte (Report Designer)
Rapoarte, Etichete, S24-
Etichete (Label Designer) 15
Meniuri S25
Meniuri (Menu Builder)

S26-
Proiect de gestiune a datelor specifice unui domeniu de interes practic. 16
S32 2 ore teza

2 săptămâni pregătire Bac