Sunteți pe pagina 1din 2

Chestionar actualizare SF Galați

Chestionar actualizare SF Galați


Beneficiar Primăria Mun. Galați
Denumire & localizare Servicii de consultanță pentru actualizare SF și elaborare PT
proiect pentru investiția/proiectul:
„Implementarea unui sistem informatic integrat de
management al documentelor, arhivă electronică si
managementul relației cu cetățenii si mediul de afaceri”
Telefon contact beneficiar Email beneficiar Contract
…………………….. …………………………… 91470/31.08.2017

Date de identificare beneficiar


Vă rugăm să actualizați datele de mai jos:
Denumire: _____________Primaria Mun. Galati ______________
Adresă: _________Str. Domneasca nr. 54________________________
CUI: ____________ 3814810 __________________________
Persoană de contact: _______Virgil Moldoveanu _____________________
Nr. telefon: _____________0236-307-722______________________________
Adresă e-mail: _______moldoveanu.virgil@primariagalati.ro________________

Descriere activitate instituție publică


De la data elaborării SF-ului inițial și până în prezent, au survenit modificări în situația actuală a primăriei:
 Referitor la tipurile de servicii oferite de către autoritatea publică?
Dacă DA, vă rugăm detaliați: ______________________________________________________
 Referitor la componența și responsabilitățile autorității?
Dacă DA, vă rugăm detaliați: ______________________________________________________
 în organigrama autorității?
Dacă DA, vă rugăm detaliați: ______________________________________________________
 vă rugăm să completați cu orice alte informații ce au apărut în această perioadă si considerați că
sunt importante pentru buna implementare a sistemului ce face obiectului prezentei actualizări a
SF-ului:
______________________________________________________
Sistemele informatice existente
De la data elaborării SF-ului inițial și până în prezent, au survenit modificări în sistemele informatice
deținute de către primărie:
Dacă DA, vă rugăm detaliați: ______________________________________________________
(de ex: ce modificări au survenit referitor sistemele hardware? S-au achiziționat produse noi? S-a
renunțat la anumite produse din cele existente? Sunt defecțiuni la echipamente hardware? S-au
achiziționat licențe software noi? Sunt licențe ale căror valabilitate este aproape de termenul de expirare?
Există sisteme hardware sau software care se apropie de expirarea duratei de viață – EOL = end of life?
Etc.)
Vă rugăm să menționați producătorii pentru fiecare componentă în parte, inclusiv numele
modelului, dar și integratorii sistemelor existente, precum și furnizorii serviciilor de post-
garanție și/sau mentenanță.
Vă rugăm să revizuiți cu mare atenție infrastructura hardware și software existentă în
cadrul instituțiilor ce vor beneficia de acest sistem informatic pentru a putea crea o
arhitectură a sistemului IT potrivită pentru nevoile dvs. Cu cât sunt mai detaliate și mai
corecte informațiile, cu atât șansele de implementare cu succes a unui sistem informatic
complex cresc.

F–7.2–02, Rev. 1
Chestionar actualizare SF Galați

Vă rugăm să includeți aici orice tip de interconectare între sistemele existente pe care le
folosiți.
Alte aspecte ale investiției/Puncte critice
De la data elaborării SF-ului inițial și până în prezent, au survenit modificări în nevoia reală a autorității:
Dacă DA, vă rugăm detaliați: ______________________________________________________

De ex: există funcționalități suplimentare pe care autoritatea publică le consideră imperios necesare în
desfășurarea/ușurarea activității zilnice?

Vă rugăm să menționați orice necesitate pe care o considerați importantă pentru a putea


analiza necesitatea și utilitatea implementării în cadrul sistemului informatic ce face
obiectul prezentei actualizări de SF.
Estimare cantitate documente necesare pentru arhivare și vizualizare
Vă rugăm să estimați cantitatea necesară a documentelor existente în cadrul autorității ce
trebuie arhivată și digitalizată pentru buna funcționare
Instruire personal
Vă rugăm să estimați numărul persoanelor ce vor fi instruite în total, pe categorii:
 tehnici: administratori software/baze de date/hardware/rețelistică etc.
 utilizatori, angajați ai primăriei
 utilizatori, persoane fizice și/sau juridice și/sau parteneri strategici ai instituției

F–7.2–02, Rev. 1