Sunteți pe pagina 1din 3
 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

 

Legendă:

 

c

curs

 

s

seminar

 

săptămână impară

/

săptămână pară

 

Facultatea de Inginerie Electrică

 

L

laborator

 
 

ANUL I A

 

Anul univ. 2018 - 2019

 

Semestrul I

 

Ziua

0ra

Grupa

 

111A

Grupa

112A

Grupa

 

113A

Grupa

114A

Grupa

115A

Grupa

Disciplina

sala

Disciplina

sala

Disciplina

sala

Disciplina

sala

Disciplina

sala

Disciplina

sala

 

08-09

           

09-10

10-11

   

/

CHI

s

 

/

EG104

     

11-12

/

CHI

s

 

/

EG104

L

12-13

/

CCE

/s

 

/

AN219

LS

s

BN027

/ Ed.F

s

 

/

Sala

Ed.F/

s

sala

/

   

u

13-14

/

CCE

/s

 

/

AN219

LS

s

BN027

/ Ed.F

s

 

/

Sala

Ed.F/

s

sala

/

n

14-15

 

INF

L

EB214

CHI / MPT

L

EG104

/

EA018

 

LS

s

BN026

MPT / CHI

L

EA018

/

EG104

i

15-16

 

INF

L

EB214

CHI / MPT

L

EG104

/

EA018

 

LS

s

BN026

MPT / CHI

L

EA018

/

EG104

16-17

/ALG

/s

 

/

EG309

ALG

s

EG203

/ MPT

L

 

/

EA018

LS

s

BN026

MPT / CHI

L

EA018

/

EG104

 

17-18

/ALG

/s

 

/

EG309

ALG

s

EG203

/ MPT

L

 

/

EA018

LS

s

BN026

MPT / CHI

L

EA018

/

EG104

18-19

/ MPT

L

 

/

EA018

ALG

s

EG203

 

/ALG

s

 

/

EA002

LS

s

BN026

19-20

/ MPT

L

 

/

EA018

   

/ALG

s

 

/

EA002

LS

s

BN026

 

08-09

           

09-10

10-11

     

INF

L

EB212

     

11-12

 

INF

L

EB212

M

12-13

ANM

s

EG307

CCE / TCP

s/L

AN219

/

EA010

DES

s+L

BN321

INF

L

EB212

TCP / CCE

L/

EA010

/

EG309

 

a

13-14

ANM

s

EG307

CCE / TCP

s/L

AN219

/

EA010

DES

s+L

BN321

INF

L

EB212

TCP / CCE

L/

EA010

/

EG309

r

t

14-15

CHI / TCP

L/L

EG104

/

EA010

ANM

s

AN219

TCP / CCE

L/s

EA010

/

AN220

DES

s+L

BN321

INF

L

EB212

i

15-16

CHI / TCP

L/L

EG104

/

EA010

ANM

s

AN219

TCP / CCE

L/s

EA010

/

AN220

DES

s+L

BN321

INF

L

EB212

16-17

     

CCE / TCP

s/L

AN220

/

EA010

ALG

s

AN219

17-18

CCE / TCP

s/L

AN220

/

EA010

ALG

s

AN219

18-19

       

ALG

s

AN219

19-20

           
 

08-09

 

MPT

c

EA002

MPT

c

EA002

MPT

c

EA002

MPT

c

EA002

MPT

c

EA002

 

09-10

 

MPT

c

EA002

MPT

c

EA002

MPT

c

EA002

MPT

c

EA002

MPT

c

EA002

10-11

CCE / INF

c

EA002

CCE / INF

c

EA002

CCE / INF

c

EA002

CCE / INF

c

EA002

CCE / INF

c

EA002

M

                               

i

11-12

CCE / INF

c

EA002

CCE / INF

c

EA002

CCE / INF

c

EA002

CCE / INF

c

EA002

CCE / INF

c

EA002

e

12-13

 

ALG

c

EA002

ALG

c

EA002

ALG

c

EA002

ALG

c

EA002

ALG

c

EA002

r

13-14

 

ALG

c

EA002

ALG

c

EA002

ALG

c

EA002

ALG

c

EA002

ALG

c

EA002

c

14-15

DES/

c

EA002

/

DES/

c

EA002

/

DES/

c

EA002

/

DES/

c/

EA002

/

DES/

c

EA002

/

u

15-16

DES/

c

EA002

/

DES/

c

EA002

/

DES/

c

EA002

/

DES/

c/

EA002

/

DES/

c

EA002

/

r

i

16-17

           

17-18

18-19

19-20

 

08-09

 

/TCP

c

 

/

EA002

/TCP

c

 

/

EA002

/TCP

c

 

/

EA002

/TCP

s/c

 

/

EA002

/TCP

c

 

/

EA002

 

09-10

 

/TCP

c

 

/

EA002

/TCP

c

 

/

EA002

/TCP

c

 

/

EA002

/TCP

s/c

 

/

EA002

/TCP

c

 

/

EA002

10-11

 

CHI

c

EA002

CHI

c

EA002

CHI

c

EA002

CHI

c

EA002

CHI

c

EA002

11-12

 

CHI

c

EA002

CHI

c

EA002

CHI

c

EA002

CHI

c

EA002

CHI

c

EA002

12-13

ANM

c

EA002

ANM

c

EA002

ANM

c

EA002

ANM

c

EA002

ANM

c

EA002

j

13-14

ANM

c

EA002

ANM

c

EA002

ANM

c

EA002

ANM

c

EA002

ANM

c

EA002

o

i

14-15

ANM

c

EA002

ANM

c

EA002

ANM

c

EA002

ANM

c

EA002

ANM

c

EA002

15-16

           

16-17

17-18

18-19

 

Psi

c

JA101

Psi

c

JA101

 

Psi

c

JA101

Psi

c

JA101

Psi

c

JA101

 

19-20

 

Psi

c

JA101

Psi

c

JA101

 

Psi

c

JA101

Psi

c

JA101

Psi

c

JA101

 

08-09

/ Ed.F

/s

 

/

sala

   

ALG

s

EG201

   

09-10

/ Ed.F

/s

 

/

sala

ALG

s

EG201

10-11

 

LS

s

BN026

/ Ed.F

/s

 

/

sala

 

ANM

s

EG309

V

11-12

 

LS

s

BN026

/ Ed.F

/s

 

/

sala

ANM

s

EG309

i

12-13

 

ALG

s

AN218

DES

s+L

BN321

ANM

s

AN219

 

/ Ed.F

/s

 

/

sala

 

n

13-14

 

ALG

s

AN218

DES

s+L

BN321

ANM

s

AN219

/ Ed.F

/s

 

/

sala

e

14-15

 

DES

s+L

BN321

INF

L

EB212

ALG

s

AN219

ANM

s

AN218

r

15-16

 

DES

s+L

BN321

INF

L

EB212

ALG

s

AN219

ANM

s

AN218

i

16-17

   

ALG

s

AN219

DES

s+L

BN321

17-18

       

DES

s+L

BN321

18-19

           

19-20

 

Grupa

 

111A

Grupa

112A

Grupa

 

113A

Grupa

114A

Grupa

115A

Grupa

Denumire materie

Abreviere

Profesor

Denumire materie

Abreviere

Profesor

Analiza matematica

ANM

Corina Grosu

Tehnici de comunicare prof.

TCP

Alin Dobre

Algebra

ALG

Cătălin Ioniţă

Grafica asistata de calculator

DES

Narcisa Valter

Chimie

CHI

Nicoleta Badea

Cultura si civ. Europeana

CCE

Adrian Stoica

Metode si procedee tehnologice

MPT

Vasile Petre

Limba straina

LS

Anca Greculescu

Informatica aplicata

INF

Victor Bucata

Educatie fizica

Ed.F (la Sala de Sport)

Nicoleta Leonte

Psihologia educatiei (liber aleasă)

Psi

Ioana Stancu

Intocmit:

Ş.l. dr. ing. Dragoş ANGHEL

Decan:

Conf.dr.ing. Dragoş NICULAE

Verificat:

Prof. dr. ing. Octavian GHIŢĂ

Resp. orar FIE:

Ş.l. dr. ing. Dragoş DEACONU

 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

 

Legendă:

c

curs

 

s

seminar

 

săptămână impară

/

săptămână pară

 

Facultatea de Inginerie Electrică

 

L

laborator

 
 

ANUL I B

 

Anul univ. 2018 - 2019

 

Semestrul I

 

Ziua

 

Grupa

111B

Grupa

112B

Grupa

113B

Grupa

114B

Grupa

 

111 IE

Grupa

0ra

Disciplina

sala

Disciplina

sala

Disciplina

sala

Disciplina

sala

Disciplina

sala

Disciplina

sala

 

08-09

LS

s

BN027

Ed.F / CHI

s/L

sala

/

EG104

 

DES

s+L

BN321

CHI/

L/

EG104

/

 

09-10

LS

s

BN027

Ed.F / CHI

s/L

sala

/

EG104

DES

s+L

BN321

CHI/

L/

EG104

/

10-11

DES

s+L

BN321

ANM

s

AN220

Ed.F/

/s

sala

/

CHI /

L/

EG104

/

 

LS

s

BN027

11-12

DES

s+L

BN321

ANM

s

AN220

Ed.F/

/s

sala

/

CHI /

L/

EG104

/

 

LS

s

BN027

L

12-13

/ CHI

/L

 

/

EG104

DES

s+L

BN321

CHI/

L/

EG104

/

CCE /

s/

AN218

/

ANM

s

EG203

u

13-14

/ CHI

/L

 

/

EG104

DES

s+L

BN321

CHI/

L/

EG104

/

CCE /

s/

AN218

/

ANM

s

EG203

n

14-15

 

CCE /

s/

AN218

/

DES

s+L

BN321

     

i

15-16

CCE /

s/

AN218

/

DES

s+L

BN321

16-17

   

ALG

s

EG307

17-18

ALG

s

EG307

18-19

           

19-20

 

08-09

           

09-10

10-11

11-12

M

12-13

a

13-14

ANM

c

EA002

ANM

c

EA002

ANM

c

EA002

ANM

c

EA002

ANM

c

EA002

 

r

t

14-15

ANM

c

EA002

ANM

c

EA002

ANM

c

EA002

ANM

c

EA002

ANM

c

EA002

i

15-16

ANM

c

EA002

ANM

c

EA002

ANM

c

EA002

ANM

c

EA002

ANM

c

EA002

16-17

MPT

c

EA002

MPT

c

EA002

MPT

c

EA002

MPT

c

EA002

 

SM

c

JK110

17-18

MPT

c

EA002

MPT

c

EA002

MPT

c

EA002

MPT

c

EA002

 

SM

c

JK110

18-19

ALG

c

EA002

ALG

c

EA002

ALG

c

EA002

ALG

c

EA002

ALG

c

EA002

19-20

ALG

c

EA002

ALG

c

EA002

ALG

c

EA002

ALG

c

EA002

ALG

c

EA002

 

08-09

           

09-10

10-11

M

i

11-12

e

12-13

         

SM

L

JK110

 

r

13-14

 

SM

L

JK110

c

14-15

INF / DES

c

EA004

/

EA002

INF / DES

c

EA004

/

EA002

INF / DES

c

EA004

/

EA002

INF / DES

c

EA004

/

EA002

INF / DES

c

EA004

/

EA002

u

15-16

INF / DES

c

EA004

/

EA002

INF / DES

c

EA004

/

EA002

INF / DES

c

EA004

/

EA002

INF / DES

c

EA004

/

EA002

INF / DES

c

EA004

/

EA002

r

i

16-17

CHI

c

EA002

CHI

c

EA002

CHI

c

EA002

CHI

c

EA002

 

CHI

c

EA002

17-18

CHI

c

EA002

CHI

c

EA002

CHI

c

EA002

CHI

c

EA002

 

CHI

c

EA002

18-19

TCP / CCE

c

EA002

/

EA002

TCP / CCE

c

EA002

/

EA002

TCP / CCE

c

EA002

/

EA002

TCP / CCE

c

EA002

/

EA002

TCP / CCE

c

EA002

/

EA002

19-20

TCP / CCE

c

EA002

/

EA002

TCP / CCE

c

EA002

/

EA002

TCP / CCE

c

EA002

/

EA002

TCP / CCE

c

EA002

/

EA002

TCP / CCE

c

EA002

/

EA002

 

08-09

 

/MPT

L

 

/

EA018

 

MPT / TCP

s

EA018

/

     

09-10

/ MPT

L

 

/

EA018

MPT / TCP

s

EA018

/

 

10-11

MPT /

L

EA018

/

INF

L

EB212

/ MPT

L

 

/

EA018

ANM

s

AN218

/

TCP

s

 

/

   

11-12

MPT /

L

EA018

/

INF

L

EB212

/ MPT

L

 

/

EA018

ANM

s

AN218

/

TCP

s

 

/

 

12-13

ANM

s

AN219

 

INF

L

EB212

ALG / Ed.F

s

AN218

/

Sala

/ALG

s

 

/

AN218

j

13-14

ANM

s

AN219

INF

L

EB212

ALG / Ed.F

s

AN218

/

Sala

/ALG

s

 

/

AN218

o

i

14-15

ALG

s

AN219

CCE /

s/

AN220

/

 

/ CCE

/s

 

/

AN218

15-16

ALG

s

AN219

CCE /

s/

AN220

/

/ CCE

/s

 

/

AN218

16-17

CCE / ALG

S/S

AN219

/

AN219

ALG /

s/

AN220

/

 

INF

L

EB212

17-18

CCE / ALG

S/S

AN219

/

AN219

ALG /

s/

AN220

/

 

INF

L

EB212

18-19

Psi

c

JA101

Psi

c

JA101

Psi

c

JA101

Psi

c

JA101

 

Psi

c

JA101

19-20

Psi

c

JA101

Psi

c

JA101

Psi

c

JA101

Psi

c

JA101

 

Psi

c

JA101

 

08-09

INF

L

EB212

 

LS

s

BN026

 

Ed.F/ TCP

s/L

sala

/

   

09-10

INF

L

EB212

ALG

s

AN219

LS

s

BN026

Ed.F/ TCP

s/L

sala

/

 

10-11

Ed.F/ TCP

s/L

sala

/

 

ALG

s

AN219

ANM

s

AN218

DES

s+L

BN321

V

11-12

Ed.F/ TCP

s/L

sala

/

 

ALG

s

AN219

ANM

s

AN218

DES

s+L

BN321

i

12-13

 

LS

s

BN026

TCP /

L/

EA103

/

INF

L

EB212

ALG

s

AN220,

n

13-14

LS

s

BN026

TCP /

L/

EA103

/

INF

L

EB212

ALG

s

AN220,

e

14-15

TCP /

L/

EA103

/

 

ALG

s

AN220,

   

r

15-16

TCP /

L/

EA103

/

ALG

s

AN220,

i

16-17

     

LS

s

BN026

17-18

LS

s

BN026

18-19

           

19-20

 

Grupa

111B

Grupa

112B

Grupa

113B

Grupa

114B

Grupa

 

111 IE

Grupa

0

Denumire materie

Abreviere

Profesor

Denumire materie

Abreviere

Profesor

Analiza matematica

ANM

Simona Bibic

Tehnici de comunicare prof.

TCP

Lucian Parvulescu

Algebra

ALG

Adrian Ionescu

Grafica asistata de calculator

DES

Narcisa Valter

Chimie

CHI

Florentina Golgovici

Cultura si civ. Europeana

CCE

Adrian Stoica

Metode si procedee tehnologice

MPT

Vasile Petre

Limba straina

ENG

Anca Greculescu/ Dana Diaconu

Informatica aplicata

INF

Adelina Bordianu

Psihologia educatiei (liber aleasă)

Psi

Ioana Stancu

Educatie fizica

Ed.F (la Sala de Sport)

Nicoleta Leonte

Intocmit:

Ş.l. dr. ing. Dragoş ANGHEL

Decan:

Conf.dr.ing. Dragoş NICULAE

Verificat:

Prof. dr. ing. Octavian GHIŢĂ

Resp. orar FIE:

Ş.l. dr. ing. Dragoş DEACONU

 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

 

Legendă:

c

curs

 

s

seminar

săptămână impară

/

săptămână pară

 

Facultatea de Inginerie Electrică

 

L

laborator

 
 

ANUL I C

 

Anul univ. 2018 - 2019

 

Semestrul I

 

Ziua

0ra

Grupa

111C

Grupa

112C

Grupa

113C

Grupa

Grupa

Grupa

Disciplina

sala

Disciplina

sala

Disciplina

sala

Disciplina

sala

Disciplina

sala

Disciplina

sala

 

08-09

           

09-10

10-11

11-12

L

12-13

u

13-14

INF/ CCE

c

EA002

INF/ TCP

c

EA002

INF/ TCP

c

EA002

     

n

14-15

INF/ CCE

c

EA002

INF/ TCP

c

EA002

INF/ TCP

c

EA002

i

15-16

ANM

c

EA002

ANM

c

EA002

ANM

c

EA002

16-17

ANM

c

EA002

ANM

c

EA002

ANM

c

EA002

17-18

ANM

c

EA002

ANM

c

EA002

ANM

c

EA002

18-19

   

MPT /

L

EA018

/

19-20

MPT /

L

EA018

/

 

08-09

 

DES

s+L

BN321

       

09-10

DES

s+L

BN321

10-11

ALG

s

AN218

DES

s+L

BN321

     

11-12

ALG

s

AN218

DES

s+L

BN321

M

12-13

   

CHI/

L/

EG104

/

a

13-14

CHI/

L/

EG104

/

r

t

14-15

ALG /

s

/ EG309

 

CCE /

s/

AN218

/

i

15-16

ALG /

s

/ EG309

CCE /

s/

AN218

/

16-17

DES

s+L

BN321

         

17-18

DES

s+L

BN321

18-19

           

19-20

 

08-09

ANM

s

AN218

LS

s

BN026

       

09-10

ANM

s

AN218

LS

s

BN026

10-11

INF

L

EB214

ANM

s

AN219

LS

s

BN026

     

M

                   

i

11-12

INF

L

EB214

ANM

s

AN219

LS

s

BN026

e

12-13

LS

s

BN026

INF

L

EB214

ANM

s