Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti


Splaiul Independenţei nr.313, Bucureşti - 060042, ROMÂNIA
Telefon: 021 318 10 00; Fax: 021 318 10 01
Înregistrat ca operator de date cu caracter personal sub nr. 3291
STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019
PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE LICENŢĂ, MASTERAT, DOCTORAT
[Aprobare Senat UPB 05.07.2018]
Semes- Forma de învăţământ
Perioada Activitatea
trul şi anul de studii
 Licenţă (toţi anii de [L] 24.09.2018 – [V] 21.12.2018 Proces didactic [13 S]
[S] 22.12.2018 – [D] 13.01.2019 Vacanţa de iarnă [3 S]
studii) [L] 14.01.2019 – [V] 18.01.2019 Proces didactic [1 S]
I  Master (toţi anii de
[S] 19.01.2019 – [V] 08.02.2019 Sesiunea de examene [3 S]
studii) [S] 09.02.2019 – [D] 17.02.2019 Vacanţa inter-semestrială [1 S]
 [L] 18.02.2019 – [V] 24.05.2019 Proces didactic [14 S]
Licenţă (anii I şi II de Sesiunea de examene [3 S];
studii) [S] 25.05.2019 – [V] 14.06.2019 Practica după sesiunea de examene
conform planificării facultăţilor
 [L] 18.02.2019 – [V] 24.05.2019 Proces didactic [14 S]
[S] 25.05.2019 – [V] 14.06.2019 Sesiunea de examene [3 S]
Licenţă (anul III de
Practică 360 ore, după sesiunea de
studii) examene, conform planificării
facultăţilor
 Proces didactic şi Pregătirea
[L] 18.02.2019 – [V] 24.05.2019
II proiectului de diplomă [14 S]
Licenţă (anul IV de
[S] 25.05.2019 – [V] 07.06.2019 Sesiunea de examene (Restanţe) [2 S]
studii) Definitivarea proiectului de diplomă [3
[S] 08.06.2019 – [D] 30.06.2019
S]
[L] 01.07.2019 – [V] 05.07.2019 Sesiune examen de diplomă [1 S]
 Master (anul I de [L] 18.02.2019 – [V] 24.05.2019 Proces didactic [14 S]
studii) [S] 25.05.2019 – [V] 14.06.2019 Sesiunea de examene [3 S]
 [L] 18.02.2019 – [V] 24.05.2019 Practica şi pregătirea disertaţiei [14 S]
Master (anul II de [S] 25.05.2019 – [V] 07.06.2019 Sesiunea de examene (Restante) [2 S]
studii) [S] 08.06.2019 – [D] 23.06.2019 Finalizare disertaţie [2 S]
[L] 24.06.2019 – [V] 28.06.2019 Sesiune examen disertaţie [1S]

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE [2019 – 2020]


LICENŢĂ: 08.07 – 19.07.2019 – înscriere şi concurs admitere
MASTERAT: Sesiunea I: 01.07 – 12.07.2019 – înscriere şi concurs admitere
Sesiunea II: 26.09 – 13.09.2019 – înscriere şi concurs admitere
DOCTORAT: Sesiunea I: 24.06 – 10.07.2019 – înscriere şi concurs admitere
Sesiunea II: 26.08 – 20.09.2019 – înscriere şi concurs admitere

ALTE ACTIVITĂŢI – SEPTEMBRIE 2019


1. Sesiunea de reprogramare a verificărilor finale, pentru studenţii de la studiile
universitare de licenţă şi masterat: 26.08 – 08.09.2019
2. Admitere la continuare de studii: 26.08 – 30.08.2019 – înscriere;
02.09 – 04.09.2019 – concurs
3. Examenele de diplomă/disertaţie: 26.08 – 08.09.2019 – înscriere
09.09 – 11.09.2019 – examene