Sunteți pe pagina 1din 5

ANUNȚ

privind rezultatele soluţionării contestaţiilor cu privire la rezultatul probei


scrise a concursului de ocupare a funcţiei de execuţie de ofițer de stat major la
biroul management personal din UM 02022 Constanța în conformitate cu ordinul
ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017

PROCES-VERBAL

Nr. ___________ din _____________

Încheiat astăzi 17.09.2018 la sediul U.M. 02022 Constanța în urma desfășurării


activităţii de soluţionare a contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise.
1. Comisia de soluţionare a contestaţiilor s-a întrunit în data de 17.09.2018 la ora
09.50 şi a procedat la reevaluarea lucrărilor ale căror note inițiale au fost contestate.
S-a întocmit tabelul cu rezultatele soluţionării contestaţiilor, anexă la prezentul
proces verbal în care au fost consemnate observaţiile privind admiterea/respingerea
contestațiilor formulate.
S-a procedat la recalcularea notelor și s-a întocmit tabelul cu rezultatele obținute
în urma soluționării contestațiilor, anexă la prezentul proces verbal.
2. Având în vedere cele de mai sus, comisia de soluţionare a contestaţiilor
constată că au fost îndeplinite toate procedurile privind desfășurarea acestei activităţi.
Procesul-verbal s-a întocmit în exemplar unic.

Anexe:
Tabelul cu rezultatele soluţionării contestaţiilor cu privire la rezultatul probei
scrise, 1 exemplar cu 2 file, neclasificat
Tabelul cu rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor, 1 exemplar cu
2 file, neclasificat
TABEL
privind rezultatele soluţionării contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise

Numele și Data
Nr.
prenumele primirii Motivarea deciziei Decizia
crt.
candidatului contestaţiei
1. Ardeleanu Liliana 14.09.201 Răspunsul corect la întrebarea nr. 2
9 este a) întrucât potrivit art. 17 alin. (5)
din Legea nr. 53/2003 / Codul muncii,
republicată
”(5) Orice modificare a unuia dintre
elementele prevăzute la alin. (3) în
timpul executării contractului
individual de muncă impune Respinsă
încheierea unui act adiţional la
contract, anterior producerii
modificării, cu excepţia situaţiilor în
care o asemenea modificare este
prevăzută în mod expres de lege sau în
contractul colectiv de muncă
aplicabil.”
Varanta b) de răspuns la întrebarea nr.
12 este greșită întrucât potrivit art.
41^1 din Legea nr. 80/1995 privind
statutul cadrelor militare, cu
modificările și completările ulterioare, Respinsă
contracte cu durata de 8 ani încheie
”persoanele care urmează să devină
cadre militare” și nu cadrele militare
așa cum este formulată întrebarea.
Subiectul nr. 24 nu este în concordanță Admisă,
cu bibiografia publicată în anunț.
Comisia acordă punctaj maxim tuturor
acordat 0,25
candidaţilor. p
Răspunsurile corecte la întrebarea nr.
26 sunt a) și c) în temeiul art. 12 alin.
(1) din Legea nr. 384/2006 care
prevede: ”Soldaţii şi gradaţii
profesionişti au dreptul, în timp de
pace, la un concediu de odihnă anual
de 32 de zile calendaristice, cei cu o
Respinsă
vechime în serviciu şi în muncă de
până la 10 ani, şi de 38 de zile
calendaristice, cei cu o vechime în
serviciu şi în muncă mai mare de 10
ani”.
2. Bureac Vali-Elena 14.09.201 Răspunsul corect la întrebarea nr. 2 Respinsă
9 este a) întrucât potrivit art. 17 alin. (5)
din Legea nr. 53/2003 / Codul muncii,
republicată
”(5) Orice modificare a unuia dintre
elementele prevăzute la alin. (3) în
timpul executării contractului
individual de muncă impune
Numele și Data
Nr.
prenumele primirii Motivarea deciziei Decizia
crt.
candidatului contestaţiei
încheierea unui act adiţional la
contract, anterior producerii
modificării, cu excepţia situaţiilor în
care o asemenea modificare este
prevăzută în mod expres de lege sau în
contractul colectiv de muncă
aplicabil.”
La întrebarea nr. 36 răspunsurile
corecte sunt a) și b) potrivit
prevederilor art. 20 din Legea nr.
122/2011 privind regimul armelor,
dispozitivelor militare şi muniţiilor
deţinute de Ministerul Apărării
Naţionale şi de forţele armate străine
pe teritoriul României care prevede:
”Se interzice uzul de armă:
a) împotriva copiilor, femeilor Respinsă
vizibil gravide, cu excepţia cazurilor
în care înfăptuiesc un atac armat
izolat sau în grup, care pune în pericol
viaţa ori integritatea corporală a unei
persoane;
b) în situaţiile în care s-ar
primejdui viaţa altor persoane ori s-ar
viola teritoriul, spaţiul aerian sau
apele naţionale ale unui stat vecin.”
Subiectul nr. 23 nu este în concordanță Admisă,
cu bibiografia publicată în anunț.
Comisia acordă punctaj maxim tuturor
acordat 0,25
candidaţilor. p
Admisă,
nu se acordă
Subiectul nr. 24 nu este în concordanță punctaj
cu bibiografia publicată în anunț. suplimentar
Comisia acordă punctaj maxim tuturor deoarece
candidaţilor. răspunsul a fost
punctat în nota
inițială
Răspunsurile corecte la întrebarea nr.
26 sunt a) și c) în temeiul art. 12 alin.
(1) din Legea nr. 384/2006 care
prevede: ”Soldaţii şi gradaţii
profesionişti au dreptul, în timp de
pace, la un concediu de odihnă anual
de 32 de zile calendaristice, cei cu o
Respinsă
vechime în serviciu şi în muncă de
până la 10 ani, şi de 38 de zile
calendaristice, cei cu o vechime în
serviciu şi în muncă mai mare de 10
ani”.
3. Popa Marius- 14.09.201 Răspunsul corect la întrebarea nr. 2 Respinsă
este a) întrucât potrivit art. 17 alin. (5)
Numele și Data
Nr.
prenumele primirii Motivarea deciziei Decizia
crt.
candidatului contestaţiei
Constantin 9 din Legea nr. 53/2003 / Codul muncii,
republicată
”(5) Orice modificare a unuia dintre
elementele prevăzute la alin. (3) în
timpul executării contractului
individual de muncă impune
încheierea unui act adiţional la
contract, anterior producerii
modificării, cu excepţia situaţiilor în
care o asemenea modificare este
prevăzută în mod expres de lege sau în
contractul colectiv de muncă
aplicabil.”
Admisă,
nu se acordă
Subiectul nr. 23 nu este în concordanță punctaj
cu bibiografia publicată în anunț. suplimentar
Comisia acordă punctaj maxim tuturor deoarece
candidaţilor. răspunsul a fost
punctat în nota
inițială
Subiectul nr. 24 nu este în concordanță Admisă,
cu bibiografia publicată în anunț.
Comisia acordă punctaj maxim tuturor
acordat 0,25
candidaţilor. p
4. Cojocaru Elena- 14.09.201 Răspunsul corect la întrebarea nr. 2
Amelia 9 este a) întrucât potrivit art. 17 alin. (5)
din Legea nr. 53/2003 / Codul muncii,
republicată
”(5) Orice modificare a unuia dintre
elementele prevăzute la alin. (3) în
timpul executării contractului
individual de muncă impune Respinsă
încheierea unui act adiţional la
contract, anterior producerii
modificării, cu excepţia situaţiilor în
care o asemenea modificare este
prevăzută în mod expres de lege sau în
contractul colectiv de muncă
aplicabil”.
Răspunsurile corecte la întrebarea nr.
26 sunt a) și c) în temeiul art. 12 alin.
(1) din Legea nr. 384/2006 care
prevede: ”Soldaţii şi gradaţii
profesionişti au dreptul, în timp de
pace, la un concediu de odihnă anual
de 32 de zile calendaristice, cei cu o
Respinsă
vechime în serviciu şi în muncă de
până la 10 ani, şi de 38 de zile
calendaristice, cei cu o vechime în
serviciu şi în muncă mai mare de 10
ani”.
TABEL

cu rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor

Nr. Notă acordată în


Gradul (după caz), numele și prenumele candidatului
Crt. urma contestațiilor

1. Popa Marius-Constantin 7,75


2. Cojocaru Elena-Amelia 7,50
3. Bureac Vali-Elena 7,00
4. Ardeleanu Liliana 5,75

PREȘEDINTELE COMISIEI DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR


Căpitan comandor
ROTARU Cătalin-Ioan

SECRETARUL COMISIEI DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR


Locotenent
MIRON Ionuț

S-ar putea să vă placă și