Sunteți pe pagina 1din 1

ANUNȚ

cu rezultatele testului scris susținut în data de 14.09.2018, în vederea încadrării funcțiilor


vacante prin chemarea/rechemarea în activitate

Nr. Gradul (după caz), Nota acordată în urma susținerii Obs.


crt. numele și prenumele candidatului testului scris
Subofițer specialist la formația croitorie din Comandamentul Bazei Logistice
Navale „Pontica”- U.M. 02022 Constanța

1. GORUN Gabriela 6,80

2. BOANCĂTĂ Sevastița 6,40

3. DIACU Florentina NEPREZENTAT

PREȘEDINTELE COMISIEI DE CONCURS


Locotenent-colonel
Marius SECRIERU

SECRETARUL GENERAL AL COMISIEI DE CONCURS


Colonel
Adrian TURICIANU