Sunteți pe pagina 1din 1

ANUNȚ

privind rezultatele concursului în vederea încadrării funcțiilor vacante


prin chemarea/rechemarea în activitate

Nr. Gradul (după caz), NOTA ADMIS/RESPINS/ Obs.


crt. numele și prenumele candidatului* OBȚINUTĂ ABSENT
Ofițer de stat major în biroul managementul mentenanței și dezvoltare capabilități tehnice la
locțiitorul tehnic din N.4-Logistică în statul major din Comandamentul Flotilei Fluviale ”Mihail
Kogălniceanu”
Locotenent-comandor (r.) ICHIM Honoriu
1. 9,50 ADMIS
Dragoș-Răzvan

PREȘEDINTELE COMISIEI DE CONCURS


Comandor
Marian RÎȘNOVEANU

SECRETARUL GENERAL AL COMISIEI DE CONCURS


Colonel
Adrian TURICIANU