Sunteți pe pagina 1din 3

GENUL LIRIC.

OPERA
LIRICĂ

Definiţie:
În genul liric, autorul își exprimă în mod direct sentimente,
trăiri, creând imagini artistice cu ajutorul figurilor de stil.
Vocea autorului în opera lirică este eul liric.

Trăsături ale operei lirice :

1. Prezența eului liric, care se face simţită prin:

 mărci lexico-gramaticale ale eului liric:


-verbe la persoana I, singular și plural;
-forme pronominale la persoana I, singular și plural;

 mărci ale relației eu liric-interlocutor:


-verbe la persoana a II-a, singular și plural;
-forme pronominale la persoana a II-a, singural și plural;
-construcții în cazul vocativ;
-verbe la modul imperativ;
-interjecții;
-puncte de suspensie;
-exclamații si interogații;
2. Exprimarea unor sentimente, trăiri.
3. Prezența imaginilor artistice (vizuale, auditive, olfactive etc.)
4. Prezenţa figurilor de stil(figurile de stil sunt mijloace artistice
caracterizate prin diversitate şi forţă expresivă, menite să nuanţeze
stările sufleteşti şi să contureze imaginile artistice)
5. Prezența unor moduri de expunere specifice (monologul liric,
descrierea).
ARGUMENTARE-model

În opinia mea ................... (titlul), de ................... (numele


autorului), aparține genului liric, în care autorul își exprimă în
mod direct sentimente, trăiri, creând imagini artistice cu ajutorul
figurilor de stil.
În primul rând, apar mărci lexico-gramaticale ale prezenței
eului liric: verbe la persoana I: ....................................................
(exemple) și forme pronominale de persoana I:
.......................................................... (exemple) ale relației eu liric-
interlocutor: ................................................................. (exemple),
iar poetul își exprimă sentimente
...........................................................................................................
................................................... (ce sentimente se degajă din
text).
În al doilea rând, se remarcă imaginile artistice vizuale
...........................................................................................................
............................................................................................
(exemple),auditive............................................................................
...........................................................................................................
....(exemple),
olfactive……....................................................................
(exemple), create cu ajutorul figurilor de stil
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………...........
......... (numirea a trei-patru figuri de stil diferite, ilustrate cu
ajutorul citatelor).
În concluzie, trăsăturile mai sus prezentate justifică încadrarea
textului suport în genul liric.

S-ar putea să vă placă și