Sunteți pe pagina 1din 2

APROBAT,

FISA POSTULUI Presedinte


ADMINISTRATOR Director General
RETEA
Compartiment OFICIUL DE CALCUL
Relatii ierarhice - direct subordonat Directorului Oficiu de Calcul
Relatii de colaborare - cu toate compartimentele societatii, puncte de desfacere,
filiale si reprezentante ROMSTAL;
Relatii de reprezentare - in functie de competenta acordata de conducerea societatii.

Sarcini si responsabilitati:
1. tine evidenta echipamentelor de calcul din societate, in baza Listei Echipamentelor
de Calcul, care contine denumirea, seria, data achizitiei, numele utilizatorului si
compartimentul din care face parte; actualizeaza aceasta lista ori de cate ori se
achizitioneaza noi echipamente de calcul;

2. tine evidenta softurilor instalate si utilizate in societate in baza “Listei licentelor de


soft”, care contine denumire soft, numele utilizatorului si compartimentul din care
face parte; actualizeaza aceasta lista ori de cate ori se instaleaza un nou soft;
urmareste licentele software;

3. asigura intretinerea si depanarea echipamentelor de calcul, prin intermediul


societatilor specializate cu care au fost incheiate contracte in acest sens;
evalueaza activitatea prestata de aceste societati si raporteaza conducerii societatii
orice probleme aparute in colaborarea cu acestea sau necesitatea revizuirii sau
actualizarii contractelor incheiate pentru intretinerea echipamentelor de calcul;

4. centralizeaza necesarele de echipamente de calcul si licente transmise de


Directorii Departamentelor si le prezinta trimestrial (sau, in cazul urgentelor, lunar)
pentru aprobare Presedintelui Director General.

5. acorda asistenta tehnica, raspunzand solicitarilor formulate de utilizatorii


echipamentelor de calcul referitoare la functionarea defectuoasa sau
nefunctionarea uneia sau mai multor componente ale echipamentului sau a soft-
urilor instalate;

6. asigura asistenta tehnica, raspunzand solicitarilor formulate de reprezentantele


(instaleaza programele si bazele de date necesare activitatii acestora);

7. asigura buna functionare a retelei instalate, efectueaza extinderi sau restrangeri


ale acesteia la solicitarea conducerii societatii;

8. administreaza server-ul de internet, stabileste accesul personalului la internet si


asigura buna functionare a acestuia prin relatia cu compania furnizoare.;

9. analizeaza anomaliile care apar in functionarea aplicatiilor, in vederea determinarii


cauzelor si propune masuri pentru eliminarea acestora;

DATA: …………………….. OCUPANT POST


………………………………………

DOCUMENT CONTROLAT Comp. Organizare-Asigurarea Calitatii


APROBAT,
FISA POSTULUI Presedinte
ADMINISTRATOR Director General
RETEA
10. respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara si indeplineste orice alte
sarcini de serviciu trasate de persoanele carora le este subordonat.

DATA: …………………….. OCUPANT POST


………………………………………

DOCUMENT CONTROLAT Comp. Organizare-Asigurarea Calitatii