Sunteți pe pagina 1din 2

SC BODU SRL FISA POSTULUI

Anexa Nr. 1 la contractul individual de munca


inregistrat sub numarul ....... /......................... la I.T.M.

CAP. I. - DEFINIREA POSTULUI


DENUMIRE
DEPARTAMENT RESTAURANT
POST BARMAN COD COR 512301
TITULAR

CAP. II. - CERINTE


a) STUDII
· De specialitate
b) VECHIME
· 1 an
c) SPECIFICE
· persoana ordonata, amabila si prietenoasa, ambitioasa

CAP. III. - RELATII


a) IERARHICE
– raspunde in fata sefilor ierarhic superiori pentru activitatea desfasurata

CAP. IV. - ATRIBUTII, LUCRARI SI SARCINI


In aceasta fereastra se definesc domeniile de activitate cu atributiile, lucrarile si sarcinile fiecarui domeniu
1. prepara si serveste la bar băuturi alcoolice şi nealcoolice
2. Prepara bauturile conform reţetarului
3. Urmareste pastrarea normelor de conduita morala
4. Are grija ca barul si ustensilele de lucru sa fie curate
5. Raspunde conform reglementarilor in vigoare, pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a sarcinilor ce-i
revin
6. Raspunde de bunurile materiale luate pe inventar propriu
7. Respecta regulile de igiena, protectia muncii si PSI
8. Respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara si Contractul Colectiv de Munca aplicabil
9. Respecta secretul profesional si se ingrijeste de pastrarea documentelor cu care intra in contact

CAP. V. – DREPTURI SALARIAT


In aceasta fereastra se definesc drepturile ocupantului postului
· Dreptul de a lucra maxim 8 ore pe zi si maxim 40 de ore pe saptamana .
· Dreptul la repaus zilnic si saptamanal
· Dreptul la salarizare pentru munca depusa.
· Dreptul la zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza
· Dreptul la acces la formare profesionala
· Dreptul la securitate si sanatate in munca
· Dreptul la informare si consultare
· Dreptul la un concediu de odihna anual platit de 20 de zile
· Dreptul la un preaviz la concediere de minim 15 zile lucratoare
CAP. VI. – PROTECTIA MUNCII
Salariatul are urmatoarele obligatii din punct de vedere al Protectiei Muncii
· Sa respecte normele generale si specifice unitatii si postului de securitate a muncii precum si de aparare
impotriva incendiilor;
· sa respecte atributiile si raspunderea ce le revine in domeniul protectiei muncii pentru functia exercitata;
· sa-si insuseasca si sa respecte normele de protectia muncii, luand masuri de aplicare a acestora;
· sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice situatie care constituie pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala;
· sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca accidentele suferite de propria persoana sau alte
personae participante la procesul de munca.

CAP. VII. - PReVEDERI SPECIALE


· Respecta confidentialitatea sarcinilor de servici si a tuturor datelor si informatiilor de care a luat la cunostinta
in timpul executarii contractului individual de munca si a prezentei fise de post
· raspunde material, disciplinar, dupa caz, pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor
de serviciu;
· raspunde in fata sefilor ierarhici de sarcinile trasate, asupra folosirii eficiente a timpului e lucru si a disciplinei
in munca.

FUNCTIA ASOCIAT UNIC SALARIAT


NUME & PRENUME BOGDAN DRAGOMIR
SEMNATURA