Sunteți pe pagina 1din 1

COMISIA DE CONTROL A

DOCUMENTELOR ȘCOLARE

COMISIA PROGR. ,,A DOUA ȘANSĂ”

COMISIA ORG. EX. CORIGENȚĂ,


SIT. NEÎNCHEIATE...

paznic de noapte
administrator financiar,
COMISIA ORGANIZAREA MUNCII, PSI

PERSONAL NEDIDACTIC:
bibliotecar, analist programator

îngrijitori, muncitori de întreținere,


secretar, administrator de patrimoniu,
COMISIA PENTRU PREVENIREA PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR:
ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI
CCOMISIA PT. PROGRAME
EDUCAȚIONALE EUROPENE

COMISIA PARITARĂ

COMISIA DE ACTIVITĂȚI
EXTRACURRICULARE

COMISIA DE LICITAȚII, ACHIZIȚII

COMISIA DE RECEPȚIE,
COMISIA DE EVALUARE

(LB. STRĂINE)
(LB. ROMÂNĂ)

INVENTARIERE ȘI CASARE
ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII

COMISIA DE ÎNCADRARE ȘI SALARIZARE


COMISIA METODICĂ DIRIGINȚI

COMISIA DE EFECTUARE
COMISIA METODICĂ ÎNVĂȚĂTORI

COMISIA MET LB. ȘI COMUNICARE

COMISIA MET. LB. ȘI COMUNICARE

A ORARULUI ȘI SERVICIULUI...
DIRECTOR

COMISIA ,,LAPTELE ȘI CORNUL”

COMISIA DE PROMOVARE A LEGĂTURII


COMISIA DE CURRICULUM

CU COMUNITATEA
COMISIA PENTRU PĂSTRAREA AMBIENTULUI
ȘCOLAR

CONSILIUL PROFESORAL
RESPONSABILII COMISIILOR METODICE

COMISIA PENTRU PERFECȚIONARE METODICĂ

COMISIA DE BURSE
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

COMISIA S.I.I.I.R.

COMISIA REVISAL
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ȘI ED. MUZICALĂ
INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

COMISIA CIVITAS
COMISIA METODICĂ ȘTIINȚE

COMISIA MET. OM ȘI SOCIETATE


COMISIA METODICĂ ÎNVĂȚĂTORI
COMISIA ED. FIZICĂ, ED. PLASTICĂ

COMISIA O.S.P.
ȘI PROGRAME

COMISIA DE PATRIMONIU
COORDONATOR PROIECTE

COMISIA DE ELABORARE R.O.I.

COMISIA DE VERIFICARE A
DOCUMENTELOR PT. PROGR. ,,A DOUA ȘANSĂ”
COMISIA DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAMUL
COMISIA S.C.I.M.

,,A DOUA ȘANSĂ”


DE LUCRU

COMISIA DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNV. PRIMAR (C.P.)


AL PĂRINȚILOR
CONSILIUL ELEVILOR

CONSILIUL REPREZENTATIV

RESPONSABILII COMISIILOR
PSIHOLOG ȘCOLAR