Sunteți pe pagina 1din 1

STRUCTURA UNUI SISTEM DE CALCUL

Norme de securitate și protecție a muncii în laboratorul de informatică


- conform instructajului și Procesului verbal încheiat.

Structura generală a unui sistem de calcul


Istoria calculatoarelor
- de la dispozitive antice de calcul, precum abacul (o vechime mai mare de 4000 de ani), la primele
mașini de calculat – MECANICE – din secolul XVII (care foloseau mai multe roți dințate), la mașina
de țesut creată de Joseph Jacquard (începutul secolului al XIX) care putea fi programată cu ajutorul
unor cartele perforate – istoria calculatoarelor ne aduce în jurul anilor 1940, când este descrisă
arhitectura von Neumann: prima arhitectură a unui calculator format din 4 module (UAL, UCC, MC,
dispozitive I/O – care comunică prin magistrala de date). Integrarea UAL și UCC a dus la definirea
UCP.
Notă: Arhitectură (în informatică) = modul în care elemenetele informatice sunt construite, dar și
îmbinate unele cu altele.

COMPONENTELE PRINCIPALE ALE UNUI SISTEM DE CALCUL


- HARDWARE - partea FIZICĂ a calculatorului (obiecte ce există fizic: monitorul, tastatura, mouse-ul
carcasa și tot ce conține ea)
- SOFTWARE - reprezintă totalitatea PROGRAMELOR care sunt incluse într-un sistem de calcul.
Rolul software-ului este de a asigura legătura dintre acțiunile utilizatorului și componenta hardware,
pentru realizarea diverselor sarcini.

Cum funcționează un calculator?


Un program este încărcat în memoria internă de unde instrucțiunile sale sunt preluate și executate de
UCP/CPU. Datele necesare rulării programului – date de INTRARE – sunt preluate de la dispozitivele
de intrare și/sau din memoria externă, apoi sunt prelucrate obținându-se informații – numite date de
ieșire, care sunt salvate în memoria externă sau sunt livrate mai departe prin intermediul dispozitivelor
de ieșire.

Ce înseamnă BIT?
Majoritatea procesoarelor sunt digitale, deoarce informațiile primite și prelucrate de procesor sunt șiruri
de cifre de 0 ș 1. O cifră 1 sau 0 formează un bit. 8 biți formează un byte (octet / bait în română). Bitul
se prescurtează cu b, byte-ul cu B, iar octetul cu o.
Termenul BIT este prescurtare de la BInary digiT (cifră binară, în engleză). Cantitatea de informație
este exprimată în biți (pluralul în engleză este bits). Se folosesc multiplii bit-ului (kb – kilobit (1000 de
biți), Mb – megabit (1 000 000 biți), Gb – gigabit ( 1 000 000 000 biți), Tb – terabit (1 urmat de 12
zerouri biți – o mie de miliarde, un bilion de biți).

Care este structura internă a unui procesor?


UCC – unitatea de comandă și control – rol: aducerea instrucțiunilor din memorie și execuția lor
UAL – unitatea aritmetică și logică – rol: executarea instrucțiunilor aritmetice și logice.
Registre – zone de memorie foarte rapidă, în care se stochează informația ce se prelucrează și
intrucțiuni.
Ceas intern – procesorul execută