Sunteți pe pagina 1din 17

FOAIE DE CAPÃT

NUMĂR PROIECT : 03/2010

DENUMIRE : „IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE SI


DEZVOLTAREA DURABILA A SISTEMULUI
ENERGETIC PRIN CONSTRUCTIA UNEI
CENTRALE FOTOVOLTAICE IN SAT TUSTEA,
COMUNA GENERAL BERTHELOT ”

Instalatii electrice de curenti tari

BENEFICIAR: ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE


INTERCOMUNITARĂ SÎNTĂMĂRIA – ORLEA –
RÎU DE MORI
localitatea Sîntămăria-Orlea, jud. Hunedoara

FAZA: DOCUMENTATIE TEHNICA AUTORIZARE CONSTRUIRE


(DTAC)

PROIECTANT S.C. ARMAND CONSULTING S.R.L.


GENERAL:

PROIECTANT S.C. MM ELECTRIC DESIGN S.R.L.


DE SPECIALITATE:

Septembrie 2010
Proiect: 02/2010 „IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE SI DEZVOLTAREA DURABILA A
SISTEMULUI ENERGETIC PRIN CONSTRUCTIA UNEI CENTRALE FOTOVOLTAICE IN SAT
TUSTEA, COMUNA GENERAL BERTHELOT ”
Faza : DTAC
Partea : Instalatii electrice de curenti tari

LISTĂ DE RESPONSABILITĂTI

PROIECTANT SPECIALITATE

SC MM ELECTRIC DESIGN SRL …………………… Ing. Marius Ciolan

…………………… Ing. Mian Giurgev

NOTĂ :
Această documentaţie (piese scrise şi desenate) este proprietatea S.C. MM ELECTRIC DESIGN
S.R.L şi poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform
prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată , întrebuinţată integral sau
parţial, direct sau indirect în alt scop, fără aprobarea prealabilă a S.C. MM ELECTRIC DESIGN S.R.L
acordată legal în scris.

2
Proiect: 02/2010 „IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE SI DEZVOLTAREA DURABILA A
SISTEMULUI ENERGETIC PRIN CONSTRUCTIA UNEI CENTRALE FOTOVOLTAICE IN SAT
TUSTEA, COMUNA GENERAL BERTHELOT ”
Faza : DTAC
Partea : Instalatii electrice de curenti tari

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Noi – S.C. MM ELECTRIC DESIGN S.R.L. cu sediul in Timisoara, str. Nicolae Iliesu nr. 20,
înregistraţi la Registrul Comerţului Timiş sub numărul: J35/1139/21.03.2008 – declarăm pe proprie
raspundere că serviciul:

Proiect nr. 02/2010 – „ IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE SI DEZVOLTAREA


DURABILA A SISTEMULUI ENERGETIC PRIN CONSTRUCTIA UNEI CENTRALE
FOTOVOLTAICE IN SAT TUSTEA, COMUNA GENERAL BERTHELOT ”,
beneficiar ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SÎNTĂMĂRIA – ORLEA
–RÎU DE MORI, la care se referă această declaraţie este in conformitate cu:

STAS-12604/4;5 Privind protectia impotriva electrocutărilor. Priza de pămant


STAS 6616/83 Protectia impotriva atingerilor indirecte
NTE 007-2008 Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice
I20-2000 Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului
NP I7-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana
la 1000 Vca si 1500 Vcc
C56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente
constructiilor
GP052-2000 Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 1000 Vca si 1500 Vcc
Legea 10-1995 Privind calitatea lucrarilor in constructii
Legea 50-1991 Privind autorizarea executarii constructiilor
Legea 90-1996 Norme generale de protecţia muncii elaborate de MMPS şi MS
Legea 608-2001 Privind evaluarea conformitatii produselor.

SC MM ELECTRIC DESIGN S.R.L. Timisoara

Septembrie 2010
Intocmit:
ing. Marius Ciolan

BORDEROU PIESE SCRISE ŞI DESENATE

3
Proiect: 02/2010 „IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE SI DEZVOLTAREA DURABILA A
SISTEMULUI ENERGETIC PRIN CONSTRUCTIA UNEI CENTRALE FOTOVOLTAICE IN SAT
TUSTEA, COMUNA GENERAL BERTHELOT ”
Faza : DTAC
Partea : Instalatii electrice de curenti tari

A. BORDEROU PIESE SCRISE


1.Foaie de capat..........................................................................................................……... pag. 1
2.Lista de responsabilităţi ...........................................................................................…….. pag. 2
3. Declaratie de conformitate ................................................................................................ pag. 3
4.Borderou piese scrise si desenate.............................................................................…….. pag. 4
4.Memoriu tehnic ...................................................................................................……….. pag. 5
5.Program de control al calităţii lucrărilor proiectate şi în curs de execuţie ……….…...….pag. 14
6.Extras de măsuri de protecţia muncii……………………………………………..……... pag. 16

B. BORDEROU PIESE DESENATE

1. Instalatii electrice exterioare …………………..………………..…….……….………….. IE – 01


2. Schema electrica bloc functionala ……………………….……………………………….. IE – 02

Intocmit,
Ing. Marius Ciolan

MEMORIU TEHNIC

4
Proiect: 02/2010 „IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE SI DEZVOLTAREA DURABILA A
SISTEMULUI ENERGETIC PRIN CONSTRUCTIA UNEI CENTRALE FOTOVOLTAICE IN SAT
TUSTEA, COMUNA GENERAL BERTHELOT ”
Faza : DTAC
Partea : Instalatii electrice de curenti tari

A.1. Denumirea obiectivului de investitie


„ IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE SI DEZVOLTAREA DURABILA A
SISTEMULUI ENERGETIC PRIN CONSTRUCTIA UNEI CENTRALE FOTOVOLTAICE IN SAT
TUSTEA, COMUNA GENERAL BERTHELOT ”

A.2. Amplasamentul investitiei


Investitia va fi realizata in satul Tustea, Com. Gen. Berthelot, jud. Hunedoara, adiacent drumului
judetean 687 C HATEG-TUSTEA, in partea sudica a acestuia, parcul fotovoltaic urmand a fi amplasat
pe o suprafata de teren de 30.000 m², la o distanta de cca. 400m fata de ultima locuinta din satul Tustea.
Accesul la acest teren se realizeaza pe drumul de exploatare De582 existent, care deserveste platforma
de dezvoltare din cadrul fostelor ferme agricole. Terenul are in prezent destinatia de teren arabil
intravilan in conformitate cu Extrasul de carte funciara nr.8830.

B. Scenarii tehnice privind realizarea proiectului

Infiintarea unui sistem de obtinere a energiei electrice utilizand energia solara pentru SÎNTĂMĂRIA
– ORLEA –RÎU DE MORI va asigura alimentarea consumatorilor publici de energie electrica
existenti si de perspectiva care sunt racordati in prezent la sistemul de distributie apartinand S.C.
ENEL DISTRIBUTIE. Producerea energiei electrice din surse regenerabile de energie (E-SRE) este
motivata de cateva considerente esentiale: protectia mediului, cresterea independentei energetice fata
de importuri si/sau de producatorii clasici de energie prin diversificarea surselor de aprovizionare cu
energie, precum si motive de ordin economic si de coeziune sociala. La alegerea sistemului se vor lua
in considerare atat scopul in care se doreste utilizarea sistemului, conditiile de impact asupra mediului,
cat si aspectele tehnico-economice.

Varianta aleasa in studiul de fezabilitate este urmatoarea :


Sistem solar-fotovoltaic pentru obtinerea energiei electrice si conectarea acestuia la reteaua electrica de
distributie existenta.

Aceasta varianta a fost aleasa datorita faptului ca energia electrica este produsă mai aproape de locul
unde se consumă şi nu numai în termocentrale sau hidrocentrale mari. În timp, sistemele conectate, vor
reduce necesitatea creşterii capacităţii liniilor de transport şi distribuţie. Un sistem conectat la reţea
asigură necesarul local de energie electrică, iar eventualul excedent îl debitează în reţea; acest transfer,
elimină necesitatea achiziţionării şi întreţinerii unui sistem cu baterii de acumulatoare si aduce avantaje
suplimentare prin accesul direct la piata certificatelor verzi. De asemenea transferul energetic de putere
in acest caz este optim, se face mult mai rapid si fara investitii suplimentare pentru realizarea unor
retele electrice separate.

În cazul generării solare fotovoltaice, energia electrică este produsă direct, prin intermediul celulelor
semiconductoare de siliciu, pe baza energiei conţinute de radiaţia solară. Convertoarele statice de
putere sunt în general utilizate pentru a asigura optimizarea conversiei energetice. În figura este
reprezentată modalitatea solară fotovoltaică de producere a energiei electrice

5
Proiect: 02/2010 „IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE SI DEZVOLTAREA DURABILA A
SISTEMULUI ENERGETIC PRIN CONSTRUCTIA UNEI CENTRALE FOTOVOLTAICE IN SAT
TUSTEA, COMUNA GENERAL BERTHELOT ”
Faza : DTAC
Partea : Instalatii electrice de curenti tari

Componentele de bază a unui sistem fotovoltaic

Componentele unui sistem fotoelectric depind de aplicaţie: cladire (obiectiv) izolată sau în apropierea
reţelei, utilizarea unei baterii sau doar a energiei solare, existenţa convertoarelor statice de putere. Un
sistem fotoelectric general cuprinde:

Celulele solare
Convertoare statice
Alte componente

Celulele solare nu pot fi asimilate cu nici un alt tip de generator clasic de energie electrică de curent
continuu. Aceasta deoarece, celula fotoelectrică nu este nici sursă de tensiune constantă, nici sursă de
curent constant. În prezent, randamentul conversiei energiei solare în energie electrică este slab (cel
mai adesea, sub 12 %). Aceasta înseamnă că, într-o zonă cu expunere nominală de 1000 W/mp, sunt
necesari 12 mp de panouri fotoelectrice pentru a furniza 1 kW, ceea ce determină un cost ridicat al
wattului. Acest randament scăzut, ca şi costurile destul de mari ale sursei fotoelectrice, au determinat
ca utilizatorii să îşi pună problema exploatării la maximum a puterii electrice disponibile la nivelul
generatorului fotovoltaic. Acest maxim se obţine în general, prin asigurarea unei bune adaptări între
generatorul fotovoltaic şi consumatorul asociat. Adaptarea se realizează prin utilizarea convertoarelor
statice, care funcţionează în regimuri variate.
Instalatia solara-fotovoltaica pentru obtinerea energiei electrice cuprinde 6 parti principale:

1-Sursa de producere a energiei electrice prin conversia energiei solare - sistemul de panouri
fotovoltaice;
2-Unitatea de invertoare care realizeaza transformarea tensiunii electrice continue (1kV) produsa de
sistemul de panouri fotovoltaice in tensiune electrica alternativa joasa (0,4kV);

6
Proiect: 02/2010 „IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE SI DEZVOLTAREA DURABILA A
SISTEMULUI ENERGETIC PRIN CONSTRUCTIA UNEI CENTRALE FOTOVOLTAICE IN SAT
TUSTEA, COMUNA GENERAL BERTHELOT ”
Faza : DTAC
Partea : Instalatii electrice de curenti tari

3- Echipamentele de transformare (transformator electric 0,4/20kV) a tensiunii electrice joase obtinute


la iesirea din invertoare in tensiune electrica alternativa medie (20kV);
4- Echipamentele de conectare si masurare prin care energia electrica produsa de sistemul de panouri
fotovoltaice este transferata in sistemul de distributie al energiei electrice existent (20kV);
5- Instalatii electrice de racordare a sistemului solar-fotovoltaic la reteaua electrica de distributie
existenta(20kV);
6-Dotari suplimentare : iluminat exterior, supraveghere video, instalatie de paratrasnet si priza de
pamant etc.

1) SURSA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE

Date tehnice testate in conditii standard


(STC)
Putere Nominala Pmpp 200 205 210 [Wp]
Toleranta Putere efectiva +5/-2,5 Wp
133 137 140 p/m2]
Tensiune Vmpp 26,1 26,6 27,0 [V]
Putere maxima Impp 7,66 7,72 7,79 [A]
Circuit deschis Voc 33,4 33,5 33,6 [V]
Protectie scurt circuit Isc 8,28 8,30 8,32 [A]
Eficienta modul 200 W/m² -0,8% Abs.
STC: Standard Test Conditions; 1000 W/m², 25°C, AM 1,5
Sistemul solar-fotovoltaic propus s-a dimensionat pentru o putere electrica instalata de 750kW si se
estimeaza o productie anuala de energie electrica de 889.548,0 kWh in conditiile unei functionalitati a
sistemului la randament optim.

Campul colector solar va fi alcatuit din 3740 panouri fotovoltaice (PV) avand o suprafata activa totala
de 5865mp . Acesta va ocupa o suprafata de teren de 4774,0 mp, pe care se va monta o structura de
sustinere metalica din otel zincat. Pentru montarea asestei structuri sunt necesare fundatii din beton
armat in care sunt incastrati stalpii de sustinere.

Panouri
Panourile fotovoltaice propuse au o putere electrica instalata de 200Wp/panou, avand caracteristicile
tehnice dupa cum urmeaza:

Putere instalata 200 Wp cu crestere pâna la 210 Wp in etape a câte 5 Wp


Toleranta puterii +5 Wp/-2,5 Wp
Randament garantat 25 de ani, 5 ani garantie pentru panouri fotovoltaice
Tablou electric de jonctiune IP65
Sistem de sustinere tip cadru foarte rigid din aluminiu anodizat prevazut cu camere alveolare
concepute sa reziste la 5400Pa
Norme de calitate ISO 9001 si ISO 14001

7
Proiect: 02/2010 „IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE SI DEZVOLTAREA DURABILA A
SISTEMULUI ENERGETIC PRIN CONSTRUCTIA UNEI CENTRALE FOTOVOLTAICE IN SAT
TUSTEA, COMUNA GENERAL BERTHELOT ”
Faza : DTAC
Partea : Instalatii electrice de curenti tari

Date tehnice in conditii normale de operare (NOCT)

Caracteristici termice de operare


Coeficient de temperatura Isc TK Isc 0,07 [%/K]
Coeficient de temperatura Voc TK Voc -0,34 [%/K]
Coeficient de temperatura Pmpp TK Pmpp -0,48 [%/K]

Conditii de operare testate


Temperatura -40°C to 85°C
Presiunea maxima 5400 Pascal fata si 2400 Pascal spate

Date mecanice si sistem constructiv


Dimensiune H x W x D 1500 x 1000 x 42 mm
Tensiune maxima 1000 V
Curent limitat IR 15 A
Celule 54 x 6“ mono cristaline
Sticla securit 4 mm transparenta cu continut minim fier
Cabluri 2 x 4 mm² cu conectori
Sistem de sustinere fix.

Sistemul de panouri fotovoltaice propus va fi compus din in 208 unitati, grupate in cate 18
panouri (module) pentru o unitate, asezate pe 9 randuri/unitate, cu 2 panouri pe un rand cuplate
galvanic intre ele.

Date tehnice in conditii normale de operare (NOCT)


TNOCT 44°C
Puntere nominala Pmpp 146 149 153 [Wp]
Tensiune Vmpp 23,9 24,4 24,8 [V]
Putere curent Impp 6,09 6,14 6,19 [A]
Circuit deschis Voc 31,2 31,3 31,4 [V]
Protectie scurt circuit Isc 6,71 6,73 6,74 [A]
NOCT: Puterea radianta de 800 W/m2, spectrum AM 1,5, viteza vânt 1 m/s si temperatura abianta
de 20°C.

Retea de cabluri pentru conectarea panourilor la grupul de invertoare


Panourile fotovoltaice vor fi conectate in serii , fiecare panou are prevazut un sistem de cuplare a
cablurilor patentat. Cablurile electrice de legatura intre panouri vor avea sectiunea de 2x 4mm², iar
cablurile de legatura cu cutiile de distributie, respective cu grupul de invertoare vor avea sectiunile
corespunzatoare valorii intensitatii curentului carte le va strabate(cca. 10mm² ÷.240mm²). Toate traseele
de cabluri se vor realiza prin pozarea subterana a cablurilor electrice ingropat in pamant, in tuburi de
protectie sau canale de cabluri.
Panourile fotovoltaice vor fi grupate in serii având o putere de 11kWh si sunt prevazute cu cutii
de conexiuni electrice speciale prin care se poate asigura legatura, protectia cat si deconectarea si
reconectarea seriilor de panouri cu grupul de invertoare.

8
Proiect: 02/2010 „IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE SI DEZVOLTAREA DURABILA A
SISTEMULUI ENERGETIC PRIN CONSTRUCTIA UNEI CENTRALE FOTOVOLTAICE IN SAT
TUSTEA, COMUNA GENERAL BERTHELOT ”
Faza : DTAC
Partea : Instalatii electrice de curenti tari

2) UNITATEA DE INVERTOARE
Unitatea de invertoare este componenta sistemului prin care se realizeaza transformarea tensiunii
electrice continue (1kV) produsa de sistemul de panouri fotovoltaice in tensiune electrica alternativa
joasa (0,4kV) de aceeasi frecventa cu cea a retelei electrice de distributie existente.
Invertoarele sunt organizate intr-o unitate centrala fiind montate in 3 dulapuri speciale care la randul
lor sunt amplasate intr-un container prevazut cu usi de acces si ventilare naturala corespunzatoare (vezi
figurile de mai jos). Acest tip de organizare a invertoarelor intr-o unitate centrala prezinta siguranta in
functionare, compatibilitate cu reteaua electrica de distributie, dar este si o solutie economica pentru
ansamblul sistemului. Unitatea centrala a invertoarelor furnizeaza la bornele de iesire tensiune
electrica trifazata compatibila cu tensiunea sistemului de distributie existent.

Caracteristicite tehnice a unei unitati de invertoare aferente unui sistem solar-fotovoltaic cu puterea
electrica instalata de 750kW trebuie sa fie:

Intrare curent continuu

 Tensiune electrica de exploatare (optima) 450 - 750 V


 Tensiune electrica maxima 1000 V
 Puterea electrica de intrare 744 kW
 Curentul electric de intrare 1656 A
 Numar de intrari in c.c. 8
 Curentul nominal pentru o intrare de c.c. 250 A
 Puterea minima c.c.de functionare 1800 W

Iesire curent alternativ

 Tensiune electrica de iesire 3 ~ 400 V; 50Hz


 Puterea electrica de iesire 716 kW
 Curentul electric de iesire 1032 A
 Randament maxim 96,5 %
 Factor de putere (cosφ) > 0,99
 Numar module-sistem master 1
 Temperatura ambientala 0-50 ºC
 Umiditate maxima 85 %
 Tensiunea retelei 3 ~ 360 – 440 V; 50Hz
 Consumul propriu pe timp de noapte 50 W
 Nivel de zgomot < 78 dB(A)

3) ECHIPAMENTELE DE TRANSFORMARE

Echipamentele de transformare sunt componentele sistemului prin care se realizeaza ridicarea


nivelului tensiunii electrice alternative (3 ~ 400 V; 50Hz) obtinuta la bornele de iesire ale unitatii de
invertoare, la nivelul tensiunii alternative a retelei electrice de distributie existenta (3 ~20kV; 50Hz).
Echipamentele de transformare sunt formate din:
- celula de transformator de joasa tensiune (0,4kV);
- transformatorul electric 0,4/20kV, 1000kVA ;

9
Proiect: 02/2010 „IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE SI DEZVOLTAREA DURABILA A
SISTEMULUI ENERGETIC PRIN CONSTRUCTIA UNEI CENTRALE FOTOVOLTAICE IN SAT
TUSTEA, COMUNA GENERAL BERTHELOT ”
Faza : DTAC
Partea : Instalatii electrice de curenti tari

4). ECHIPAMENTELE DE CONECTARE SI MASURARE

Echipamentele de conectare si masurare sunt acele elemente componente ale sistemului prin care
se asigura conectarea automata, respectiv deconectarea automata a transformatorului de la reteaua de
distributie. Deasemenea este asigurata protectia electrica atat a retelei electrice de distributie cat si a
transformatorului fata de supratensiunile care pot apare in sistem si sau retea, fata de curentii de scurt
circuit, etc.
Este obligatoriu a se monta in sistemul solar-fotovoltaic si a echipamentelor de masurare a
energiei electrica produsa de sistemul de panouri fotovoltaice si care este transferata in sistemul de
distributie al energiei electrice existent (20kV).
Echipamentele de conectare si masurare sunt formate din:
- 1 buc. celula de transformator de medie tensiune (20kV) modulara cu izolatie in SF6,
echipata cu separator de sarcina prevazut cu bobina de declansare, combinat cu sigurante
fuzibile 63A/20kV si clema de legare la pamant (CLP);
- 1 buc. celula de masura de medie tensiune (20kV) modulara, echipata cu contoar de
energie electrica la tensiunea de 20kV;
- 1 buc. celula de linie de medie tensiune (20kV) modulara cu izolatie in SF6, echipata cu
separator de sarcina si CLP;
- 1 buc priza de pamant exterioara cu rezistenta de valoare ≤ 4Ω, prin utilizarea electrozilor
din teava de OLZn 2 ½” si uniti intre ei prin platbanda de OLZn 40x5mm. Priza de
pamant exterioara se va conecta prin intermediul unor piese de separatie la priza de
pamant a postului prevazuta de catre producator.
Excluzand priza de pamant exterioara, toate echipamentele prezentate mai sus se vor monta intr-o
constructie tip post de transformare in anvelopa de beton prefabricata, a carui fundatie prefabricata se
va monta pe un pat de balast si un strat de egalizare din nisip.

5) INSTALATII ELECTRICE DE RACORDARE

Instalatiile electrice de racordare a sistemului solar-fotovoltaic la reteaua electrica de distributie


existenta(20kV) apartinand companiei de furnizare a energiei electrice S.C. ENEL DISTRIBUTIE
BANAT S.A fiind exploatata si intretinuta de catre Unitatea Teritoriala de Retea (U.T.R.) , se vor
elabora in urma studiului de solutie elaborat de catre Unitatea Teritoriala de Retea (U.T.R.).
Ridicarea tensiunii de la un nivel de tensiune 0.4 kV la 20 kV se va realiza prin intermediul unui
transformator ridicator de tensiune care va fi montat intrun punct de conexiune alaturi de celulele de
protectie si masura pe 20 kV.
Priza de pamant exterioara se va conecta prin intermediul unor piese de separatie la priza de pamant a
postului prevazuta de catre producator. Excluzand priza de pamant exterioara, toate echipamentele
prezentate mai sus se vor monta intr-o constructie tip post de transformare in anvelopa de beton
prefabricata, a carui fundatie prefabricata se va monta pe un pat de balast si un strat de egalizare din
nisip.

6) DOTARI SUPLIMENTARE

6.1. Retea de cabluri pentru conectarea panourilor la grupul de invertoare


Panourile fotovoltaice vor fi conectate in serii, fiecare panou are prevazut un sistem de cuplare a
cablurilor patentat. Cablurile electrice de legatura intre panouri vor avea sectiunea de 2x 4mm², iar
cablurile de legatura cu cutiile de distributie, respective cu grupul de invertoare vor avea sectiunile
corespunzatoare valorii intensitatii curentului carte le va strabate(cca. 10mm² ÷.240mm²). Toate

10
Proiect: 02/2010 „IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE SI DEZVOLTAREA DURABILA A
SISTEMULUI ENERGETIC PRIN CONSTRUCTIA UNEI CENTRALE FOTOVOLTAICE IN SAT
TUSTEA, COMUNA GENERAL BERTHELOT ”
Faza : DTAC
Partea : Instalatii electrice de curenti tari

traseele de cabluri se vor realiza prin pozarea subterana a cablurilor electrice ingropat in pamant, in
tuburi de protectie sau canale de cabluri.

Panourile fotovoltaice vor fi grupate in serii având o putere de 11kWh si sunt prevazute cu cutii de
conexiuni electrice speciale prin care se poate asigura legatura, protectia cat si deconectarea si
reconectarea seriilor de panouri cu grupul de invertoare.

6.2. Instalaţii pentru iluminat general

-sistemul de iluminat exterior se va realiza partial pe perimetrul incintei si partial in incinta pentru
iluminarea accesului la containerul cu invertoare si a postului electric de transformare. Instalatia de
iluminat perimetrala va fi alcatuita din 27 stalpi de iluminat din teava zincata (h=6m) echipati cu
corpuri electrice de iluminat de 1x150W (lampa cu descarcari in vapori de sodiu la inalta presiune SON-
T) si cutie de conexiuni montata la baza stalpului.
Circuitele de iluminat vor fi efectuate cu cablu electric tip CYAbY 5x6mmp, montat ingropat in sant de
cabluri tip m, cota montaj -0.8m fata de cota terenului sistematizat.
Stalpii de iluminat vor fi legati suplimentare la prize de pamant generala prin platbanda OL Zn 40x4mm,
montata ingropat in sapatura, cota montaj -0.8m fata de cota terenului sistematizat.

6.3. Instalatia de protectie impotriva paratrăsnetului

-sistemul de protectie impotriva descarcarilor electrice este compus din stalpi metalici din OLZn cu
inaltimea de cca.12m, cu fundatie din beton armat, fiind echipati cu tije de captare din inox si
dispozitiv de amorsare PDA, fiind racordate la priza de pamant prin intermediul intermediul unor
conductoare de coborâre formate din platbandă de cupru stanat 30x2 mm. Stalpii tip paratraznet se se
vor monta in incinta parcului solar-fotovoltaic astfel incat sa se asigure o protectie totala a incintei fata
de descarcarile electrice atmosferice.
Pentru întregul obiectiv se ia în considerare un nivel intarit (II) de protecţie împotriva trăsnetului.

6.4. Instalatia de priza de pământ

Priza de pământ este artificiala si este executata din platbanda de OL Zn 40x4mm, montata ingropat in
sapatura, cota montaj -0.8m fata de cota terenului sistematizat.
Deoarece se utilizează o priză comună, se va verifica valoarea rezistenţei de dispersie, ce nu trebuie
să depăşească 1ohm. În cazul în care această valoare nu este respectată se vor lua măsuri pentru
reducerea valorii sub cea impusă, prin executarea unor prize secundare ce vor fi legate la priza
principală.
Au fost prevazute piese de separatie pentru conectarea cu instalatia de paratrasnet, pentru legarea la
priza de pamant a tablourilor electrice.

C. Masuri speciale

C.1. Protecţia contra atingerilor accidentale


S-a prevăzut legarea la priza de pamant generala a tuturor materialelor metalice (gard metalic de
protectie, suporti panouri, stalpi instalatie paratrasnet) precum si a stalpilor pentru iluminatl
perimetral.
Legaturile se fac prin platbanda OL Zn 40x4mm, montata ingropat in sapatura, cota montaj -0.8m fata
de cota terenului sistematizat sau montata apparent pe constructii.

11
Proiect: 02/2010 „IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE SI DEZVOLTAREA DURABILA A
SISTEMULUI ENERGETIC PRIN CONSTRUCTIA UNEI CENTRALE FOTOVOLTAICE IN SAT
TUSTEA, COMUNA GENERAL BERTHELOT ”
Faza : DTAC
Partea : Instalatii electrice de curenti tari

C.2. Măsuri pentru protecţia la foc


Personalul de exploatare va fi instruit periodic cu privire la respectarea normelor de P.S.I.
În caz de incendiu la instalaţiile electrice, înainte de a se acţiona pentru stingerea acestora, se vor
scoate de sub tensiune instalaţiile electrice afectate şi cele periclitate.
La instalaţiile electrice, pentru stingerea incendiilor se vor folosi numai stingătoare cu praf şi bioxid
de carbon.
Mijloacele de primă intervenţie în caz de incendiu trebuie să fie în perfectă stare de utilizare în
permanenţă, amplasate în locuri vizibile, uşor accesibile şi ferite de îngheţ.

C.3. Măsuri de protecţia muncii


Este obligatorie legarea la pământ a aparatelor şi utilajelor ce se pot afla în mod accidental sub
tensiune.
La montajul, punerea în funcţiune, exploatarea şi întreţinerea instalaţiei ce face obiectul prezentului
proiect, se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii specifice lucrărilor ce se execută.
Toate lucrările se vor executa numai de personal calificat, special instruit pentru aceste tipuri de
operaţii. Se verifică efectuarea, însuşirea şi perioada de validitate a instructajului general.
Pe timpul execuţiei lucrărilor se vor aplica prevederile următoarelor normative:
-Ordin nr.665/10.09.1997 al MMPS privind "Norme specifice de protecţie a muncii pentru
transportul şi distribuţia energiei electrice", ed. 1997.
-STAS 12217 – Protecţia împotriva electrocutării la utilajele şi echipamentele electrice mobile.
Prescripţii.
-STAS 12604 – Protecţia împotriva electrocutării. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii
-STAS 2612 Protecţia de separaţie împotriva electrocutării. Limite admisibile.
Obiectivele proiectate nu se vor pune în funcţiune, parţial sau total, nici măcar pe timp limitat, înainte
de asigurarea tuturor măsurilor de tehnica securităţii şi igienei muncii.
Beneficiarul va asigura personalului de exploatare toate echipamentele şi mijloacele de protecţia
muncii prevăzute în normativele în vigoare.
Se vor monta dispozitive de protecţie cu chei speciale la uşile tablourilor electrice şi se prevăd
plăcuţe avertizoare şi alte mijloace pentru interzicerea accesului neautorizat la circuitele electrice.

C.4. Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor


Pentru prevenirea izbucnirii şi dezvoltării incendiilor în timpul executării şi exploatării
echipamentelor şi instalaţiilor electrice se vor respecta prevederile din normativele republicane şi
departamentale de prevenire şi stingere a incendiilor.
Beneficiarul va lua măsuri ca dotarile cu mijloace PSI şi instalaţiile de prevenire şi stingere a
incendiilor să fie în perfectă stare de funcţionare.
În cazul în care beneficiarul sau constructorul consideră că măsurile luate prin proiect nu sunt
suficiente, vor cere odată cu observaţiile ce trebuiesc făcute la proiect să se introducă în proiect
măsurile suplimentare de prevenire şi stingere a incendiilor, pe care le consideră necesare.
Obligaţia şi răspunderea pentru realizarea deplină a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, a
instructajului şi pregătirii personalului, potrivit atribuţiilor ce le revin, o au cei ce conduc,
organizează şi controlează execuţia.
În cazul în care normativele şi instrucţiunile departamentale nu cuprind prevederi pentru unele locuri
de muncă, sau dacă prevederile existente nu pot fi aplicate în condiţiile specifice, comisia tehnică PSI
a beneficiarului va dispune sarcinile şi măsurile necesare specifice, aplicarea lor se va face după ce au
fost aprobate de conducerea societaţii.
În mod expres, la executarea lucrărilor, pentru lucrul cu foc deschis se va cere avizul beneficiarului,
întocmind permisul de lucru cu foc deschis.

12
Proiect: 02/2010 „IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE SI DEZVOLTAREA DURABILA A
SISTEMULUI ENERGETIC PRIN CONSTRUCTIA UNEI CENTRALE FOTOVOLTAICE IN SAT
TUSTEA, COMUNA GENERAL BERTHELOT ”
Faza : DTAC
Partea : Instalatii electrice de curenti tari

Recepţia şi acceptarea lucrărilor


În conformitate cu standardele în vigoare în România la punerea în funcţiune a instalaţiilor se va
aplica următoarea procedură :
-Se va verifica existenţa buletinelor de verificare a prizelor de pământ şi conformitatea valorilor
conţinute cu normativele în vigoare;
-Se va verifica continuitatea conductoarelor şi conectarea corectă la echipamente;
-Se va verifica legarea nulului de protecţie şi legarea la priza de pământ (unde este cazul) a
echipamentelor electrice;
-Se va verifica tensiunea de alimentare a echipamentelor să fie corespunzătoare cu cea înscrisă pe
eticheta aparatajului sau a echipamentului electric;
-Se va verifica funcţionarea corectă a tuturor instalaţiilor şi echipamentelor electrice.

Intocmit
ing. Marius Ciolan

13
Proiect: 02/2010 „IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE SI DEZVOLTAREA DURABILA A
SISTEMULUI ENERGETIC PRIN CONSTRUCTIA UNEI CENTRALE FOTOVOLTAICE IN SAT
TUSTEA, COMUNA GENERAL BERTHELOT ”
Faza : DTAC
Partea : Instalatii electrice de curenti tari

VIZAT
I.S.C.

PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR PROIECTATE


ŞI IN CURS DE EXECUTIE

Investiţia: IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE SI


DEZVOLTAREA DURABILA A SISTEMULUIENERGETIC
PRIN CONSTRUCTIA UNEI CENTRALE FOTOVOLTAICE
IN SAT TUSTEA, COMUNA GENERAL BERTHELOT ”

Obiectul supus contr.: INSTALAŢII ELECTRICE

Beneficiarul: ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ


SÎNTĂMĂRIA – ORLEA –RÎU DE MORI, HUNEDOARA

Proiectantul: SC MM ELECTRIC DESIGN S.R.L. Timisoara


Executantul:

În conformitate cu Legea nr. 10/1995 „Legea privind calitatea in construcţii”; C56-85 -Normativ
privind verificarea calităţii lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente; HG 925/1995 privind
aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei
construcţiilor, completat cu Îndrumătorul de aplicare MLPTL nr. 77/N/1996; HG nr. 272/1994
referitor la Regulamentul privind controlul de stat în construcţii; .HG nr. 261/1994 pentru aprobarea
Regulamentului privind conducerea şi asigurarea calităţii in construcţii -Regulamentul privind
stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor; HG nr. 273/1994 privind Regulamentul de
recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente; OG nr. 623/2001 privind înfiinţarea
Inspectoratului de Stat in Construcţii; HG nr. 766/1997 referitor la Hotărîrea pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in construcţii; HG 278/1994 - Regulamentul privind certificarea calităţii
produselor folosite in construcţii; HG 456/1994 privind „Regulamentul de recepţie a lucrărilor de
montaj utilaje şi instalaţii tehnologice şi a punerii in funcţiune a capacităţilor de producţie; şi
Normativele tehnice in vigoare, se stabilesc de comun acord cu prezentul program pentru controlul
calităţii lucrărilor.

Nr. Faza de lucrare supusă controlului Participă Documentele de


crt. la control atestare a controlului
1. Predarea amplasamentului B; E P.V.
2. Verificarea calitatii materialelor puse in lucru B; E P.V
3. Verificarea punctelor de racordare la instalaţia de legare B; E PVLA
la pământ
4. Verificarea instalaţiei electrice înainte de punerea sub B; E; P.V
tensiune
5. Verificare rezistenta de izolatie B; E P.V
6. Verificarea instalaţiei de paratrăsnet şi instalatiei de B; E; I; P PVLA; - FD
legare la pământ înainte de acoperirea unor elemente ale

14
Proiect: 02/2010 „IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE SI DEZVOLTAREA DURABILA A
SISTEMULUI ENERGETIC PRIN CONSTRUCTIA UNEI CENTRALE FOTOVOLTAICE IN SAT
TUSTEA, COMUNA GENERAL BERTHELOT ”
Faza : DTAC
Partea : Instalatii electrice de curenti tari

acestora
7. Verificarea rezistentei prizei de legare la pământ B; E; I BI ; P.V.
8. Punere sub tensiune de probă B; E PV
9. Recepţie tehnică pentru fiecare tip de instalaţie B; E; P PVR; BI

NOTAŢII B-beneficiar; P-proiectant; E-executant; I-inspector BI buletin de încercare


PVLA proces verbal de recepţie lucrări ascunse M măsurare
PVR proces verbal de recepţie PV proces verbal

NOTĂ
Conform reglementărilor in vigoare. executantul si beneficiarul au obligaţia de a anunţa, cu cel puţin
10 zile înaintea fazei determinante, pe cei care trebuie să participe la realizarea controlului şi la
întocmirea actelor. Beneficiarul va lua toate măsurile pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce-i
revin conform Legii 10-1995. Un exemplar din prezentul program si actele mai sus menţionate precum
si proiectul se vor anexa la Cartea tehnică a construcţiei.

Proiectant Beneficiar Executant

15
Proiect: 02/2010 „IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE SI DEZVOLTAREA DURABILA A SISTEMULUI ENERGETIC PRIN CONSTRUCTIA
UNEI CENTRALE FOTOVOLTAICE IN SAT TUSTEA, COMUNA GENERAL BERTHELOT ”
Faza : DTAC
Partea : Instalatii electrice de curenti tari

EXTRAS DE MĂSURI

pentru lucrările de tehnica securităţii şi protecţia muncii preconizate la elaborarea documentaţiei tehnice privind execuţia proiectului “
IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE SI DEZVOLTAREA DURABILA A SISTEMULUIENERGETIC PRIN CONSTRUCTIA
UNEI CENTRALE FOTOVOLTAICE IN SAT TUSTEA, COMUNA GENERAL BERTHELOT ”

Nr. Denumirea proiectului Denumirea Cauzele care ar Măsuri preconizate pentru evitarea Valoarea lucrării de
crt. obiectului putea produce îmbolnăvirilor profesionale şi accidentelor de tehnica securităţii şi
îmbolnăviri muncă protecţia muncii pentru
profesionale şi înlăturarea
accidente de muncă îmbolnăvirilor
în procesele profesionale şi
respective accidentelor de muncă
1 IMBUNATATIREA Tablouri de electrocutări - instalaţia de legare la nul;
EFICIENTEI distributie - instalaţia de legare la pământ;
ENERGETICE SI - protecţie contra supratensiunilor;
DEZVOLTAREA - protecţie diferenţială la curenţi de defect contra
DURABILA A atingerilor indirecte ( I∆<30mA );
SISTEMULUIENERGE - etichetarea aparatajului şi a circuitelor electrice;
TIC PRIN - interiorul tabloului (după deschiderea uşii ) va
CONSTRUCTIA UNEI avea gradul de protecţie de minimum IP 30;
CENTRALE - marcarea tabloului electric conf. STAS 297;
FOTOVOLTAICE IN - posibilitate de deconectare rapidă în caz de
SAT TUSTEA, incendiu.
COMUNA GENERAL
BERTHELOT ”
incendii - utilizarea elementelor combustibile sau greu
combustibile la realizarea tabloului ;
- protecţie contra supratensiunilor;
- marcarea tabloului electric;
- deconectarea rapidă a instalaţiei electrice fie de
16
Proiect: 02/2010 „IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE SI DEZVOLTAREA DURABILA A SISTEMULUI ENERGETIC PRIN CONSTRUCTIA
UNEI CENTRALE FOTOVOLTAICE IN SAT TUSTEA, COMUNA GENERAL BERTHELOT ”
Faza : DTAC
Partea : Instalatii electrice de curenti tari

Nr. Denumirea proiectului Denumirea Cauzele care ar Măsuri preconizate pentru evitarea Valoarea lucrării de
crt. obiectului putea produce îmbolnăvirilor profesionale şi accidentelor de tehnica securităţii şi
îmbolnăviri muncă protecţia muncii pentru
profesionale şi înlăturarea
accidente de muncă îmbolnăvirilor
în procesele profesionale şi
respective accidentelor de muncă
la întrerupătorul general fie de la firida de
branşament
2 Instalaţii Electrocutări - instalaţia de legare la nul;
electrice în - instalaţia de legare la pământ;
incintă. - instalaţia de paratrăsnet;
- protecţie contra supratensiunilor;
- legături de egalizare a potenţialelor;
- etichetarea circuitelor electrice;
- descărcarea sarcinilor electrostatice.
incendii, explozii - instalaţia de paratrăsnet;
- protecţie contra supratensiunilor;
- legături de egalizare a potenţialelor;
- deconectarea rapidă a instalaţiei electrice fie de
la întrerupătorul general fie de la firida de
branşament

Intocmit,
Ing. Marius Ciolan

17