Sunteți pe pagina 1din 5

EVALUARE INIȚIALĂ

-COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ-

1.Scrie după dictare:

____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ ___
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

2. Citește cu atenție textul:

Iepurele pornise spre un iarmaroc vestit. Avea la el doi galbeni. Mergea


zgribulit şi era desculţ. Pe drum se întâlni cu Ogarul. Acesta avea şubă călduroasă şi
purta în picioare ciuboţele nou – nouţe.
-Cât ai dat pe încălţări? întrebă sfios Iepurele.
-Doi galbeni, cât să dau! Îi răspunse fudul Ogarul.
(Călin Gruia-Ciuboțelele ogarului)
3. Răspunde la următoarele întrebări:

a) Unde se ducea Iepurele?


_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________

b)Cu cine s-a întâlnit Iepurele în drum spre iarmaroc?


____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________
c)Ce purta Ogarul în picioare?
____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________

4.Desparte în silabe cuvintele:

galbeni ______________________ iepure _______________________

mergea ______________________ călduroasă _____________________

șubă __________________ picioare _____________________

5.Unește cuvintele cu înțeles asemănător: 6.Unește cuvintele cu înțeles opus:

ciuboțele lanuri harnică călduroasă


prieten ghetuțe aproape leneșă
ogoare amic friguroasă departe

7.Alcătuiește propoziții folosind următoarele cuvinte: școală, vacanță, bucuroși.

____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ ___
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂTII INIȚIALE
-COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ-

I.OBIECTIVE:
O1-să scrie corect după dictare: litere, cuvinte, enunțuri;
O2-să citească corect, conștient și expresiv textul suport;
O3-să formuleze răspunsuri la întrebările date;
O4-să despartă corect în silabe cuvintele date;
O5-să identifice cuvintele cu sens asemănător;
O6-să identifice cuvinte cu sens opus;
O7-să alcătuiască enunțuri folosind cuvinte date;

II.DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ:
SUFICIENT BINE FOARTE BINE
1.Scrie după dictare cu 6-10 1.Scrie după dictare cu 3-5 1.Scrie după dictare cu 1-2
greșeli; greșeli; greșeli;
2.Citește textul cu dificultăți/cu 2.Citește textul corect; 2.Citește corect, conștient și
ajutor; 3.Formulează răspunsurile la expresiv textul suport;
3.Formulează răspunsul la o două întrebări; 3.Formulează răspunsurile la trei
întrebare; 4.Desparte corect în silabe patru întrebări;
4.Desparte corect în silabe două cuvinte; 4.Desparte corect în silabe șase
cuvinte; 5.Identifică două perechi de cuvinte;
5.Identifică o pereche de cuvinte cuvinte cu sens asemănător; 5.Identifică trei perechi de
cu sens asemănător; 6.Identifică două perechi de cuvinte cu sens asemănător;
6.Identifică o pereche de cuvinte cuvinte cu sens opus; 6.Identifică trei perechi de
cu sens opus; 7.Alcătuiește două enunțuri cuvinte cu sens opus;
7.Alcătuiește un enunț folosind folosind cuvinte date; 7.Alcătuiește trei enunțuri
cuvinte date; folosind cuvinte date;
III.CALIFICATIVE:

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL


Rezolvă integral și corect 5-7 itemi, restul itemilor FOARTE BINE
cu B/orice altă combinație apropiată acesteia;
Rezolvă integral și corect 4-5 itemi, partial 2 BINE
itemi/orice altă combinație apropiată acesteia;
Rezolvă integral și corect 2-3 itemi;partial 2 SUFICIENT
itemi/incorect2 itemi/orice altă combinație
apropiată acesteia;
Rezolvă incorect/partial corect itemii; INSUFICIENT

Rezultatele au fost contabilizate conform fișei de înregistrare astfel:


CALIFICATIV I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7
Foarte Bine
Bine
Suficient
Insuficient

CALIFICATIVE FINALE FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT


NUMĂR ELEVI

IV.ASPECTE POZITIVE:
Evaluarea inițială pregătită a urmărit stabilirea nivelului de pregătire a elevilor la începutul clasei a II-a.Acest test
presupune un nivel mediu de dificultate și nu depășește sfera conținuturilor reactualizate la orele de curs.
In urma corectării și analizării evaluărilor s-a observant că jumatate din elevi scriu după dictare și reușesc să
înțeleagă mesajul transmis de un text citit.De asemenea elevii au identificat cuvintele cu sens asemănător și sens
opus, oglindind astfel faptul că aceștia au un vocabular dezvoltat.

V.ASPECTE NEGATIVE:
Un număr mare de elevi a întâmpinat dificultăți în scrierea dupa dictare ,despărțirea cuvintelor în
silabe.Alcătuirea enunțurilor a fost o cerință care de asemenea nu a fost realizată de un număr mare de elevi.

VI.MĂSURI AMELIORATIVE:
Pentru îmbunătățirea rezultatelor elevilor la evaluările următoare se vor avea în vedere următoarele măsuri:

-realizarea unor dictări frecvente;


-exersarea actului de citire prin modalități diferite:citire în lanț, pe roluri, citire selectivă;
-exerciții de despărțire a cuvintelor în silabe, oral și în scris;
-exerciții de formulare a unor enunțuri proprii;