Sunteți pe pagina 1din 1

Agita;ia termica.

Difuzia

Aerul, apa, solidele sunt compuse din particule foarte mici atomi şi molecule.

Ce credeţi: Aceste particule se află în repaus sau mişcare?


Robert Brown a observat la microscop mişcarea continuă lşi dezordonată a particulelor mici de polen
pe suprafaţa apei ceea ce dovedeşte că moleculele de apă se află în continuă mişcare antrenând şi
polenul.

Definiţie: Agitaţia termică e mişcarea permanentă şi deordonată a particulelor oricăgrui corp. Agitaţia
termică este mai intensă la temperaturi mari.

Dacă picurăm cerneală într-un pahar cu apă,observăm răspândirea cernelii în apă- aceasta se
datorează mişcării de agitaţie termică a moleculelor de apă şi cerneală.

Definiţie: Difuzia este răspândirea spontană a particulelor unui corp printre particulele altui corp.

!!! Observaţie : Difuzia se realizează fără intervenţia cuiva din exterior.

Difuzia este determinată de agitaţia termică, aşadar este mai intensă la temperaturi mai mari.

Difuzia apare în toate stările de agregare ale corpurilor.

Ex : Când punem plantele de ceai în apă , aceasta se colorează datorită difuziei. Ceaiul se colorează
datorită difuziei. Ceaiul se colorează mult mai mult dacă apa este fierbinte.

Difuzia este ireversibilă. Fenomen invers difuziei nu există.

Factorii de care depinde difuzia:


-temperatură
-difuzia gaz-gaz are loc mai rapid decât difuzia lichid-lichid şi solid- solid
-difuzia are loc în regiunile în care moleculele sunt mai dese spre celelalte regiuni până la
omogenizare:EX:apă şi cerneală – partea de jos a paharului va fi mai colorată iniţial.
-Alt Ex:moleculele din atmosfera terestră nu difuzează!!!

Aplicaţii
-datorită difuziei odorizantele din cameră îşi răspândesc mirosul
-în gazul de la reţlea sau de la butelii folosit pentru încălzit se amestecă un alt gaz cu miros pentru a se
simţi în cayul în care s-a uitat deschis aragazul.
- din cauza difuziei Luna nu are atmosferă- atracţia gravitaţională a Lunii este prea slabă şi nu poate
împiedica difuzia .