Sunteți pe pagina 1din 1
Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!

Anunţ achiziţie publică – achiziţie de papetărie, materiale consumabile şi rechizite de birou (coduri CPV: 30192000-1, 30197000-6, 30125100-2)

Data publicării anunţului: 20.08.2010

Fundaţia „Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală”, Cluj-Napoca, str. Ţebei nr. 21, tel: 0264-420490, fax: 0264-420491, anunţă efectuarea achiziţiei publice de livrarea de papetărie, materiale consumabile şi rechizite de birou – cod CPV: 30192000-1, 30197000-6, 30125100-2 etc.

Fundaţia „Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală” este beneficiară a contractului

de finanţare pentru proiectul „Sprijin pentru dezvoltarea economiei sociale în comunităţi multietnice din Regiunile de dezvoltare Nord-Vest şi Centru din România”, co-finanţat din Fondul Social European prin

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect înregistrat sub nr.

POSDRU/84/6.1/S/57485.

Scurta descriere a bunurilor: bunurile achiziţionate constau în papetărie, consumabile şi rechizite de birou, respectiv accesorii de birou, organizatoare de birou, articole mărunte de birou, tonere etc., conform documentaţiei de atribuire.

Procedura selectată: procedura competitivă.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

Valoarea estimată a contractului: 43.200 lei, fără TVA.

Termenul limită şi locaţia prevăzută pentru depunerea ofertelor: 26.08.2010, ora 16:00, la sediul organizaţiei din Cluj-Napoca, str. Ţebei nr. 21.

Data estimată de semnare a contractului: 08.09.2010.

Documentaţia de atribuire este disponibilă pe site-ul www.edrc.ro.

Persoană de contact şi date de contact: Gábor Ádám, manager proiect, 0264-420490, 0264- 420472, e-mail: gadam@edrc.ro.

Aprobat, Gábor Ádám, Manager proiect

Conformitatea legală, Cristina-Camelia Mitrut, Consilier juridic