Sunteți pe pagina 1din 1

Tăriceanu:

România și Slovacia trebuie să-și promoveze interesele


Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a subliniat marţi, la întrevede-
rea cu prim-ministrul Republicii Slovace, Peter Pellegrini, că România și Slovacia
trebuie să-și sporească eforturile pentru promovarea intereselor convergente în ca-
drul procesului de remodelare a proiectului european.
Premierul slovac se află București într-o vizită oficială, la invitaţia omologului
său, Viorica Dăncilă. „Referitor la preluarea, de către România, a Președinţiei Consi-
liul UE, domnul Călin Popescu-Tăriceanu a opinat că aceasta se va derula într-un context
european și internaţional complex, iar cele două ţări, care se bucură de o relaţie foarte
apropiată, vor trebui să-și sporească eforturile pentru promovarea intereselor convergente
în cadrul procesului de remodelare a proiectului european” , informează un comunicat al
Senatului.

miercuri, 12 septembrie 2018 • anul XXIX, nr. 8442 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2 lei

Cât de periculoase sunt


Potrivit sursei citate, numărul
Până când? podurilor aflate pe reţeaua drumu-
rilor judeţene din judeţul Cluj este
de 237, din care 225 se află în admi-

podurile din judeţul Cluj


nistrarea Consiliului Judeţean Cluj.
Dintre acestea, 23 de poduri sunt
de categoria IV, neexistând niciun
Cosmin PURIȘ pod de categoria V. Pentru a menţi-
ne podurile în condiţii de siguran-
ţă, echipe proprii de muncitori din
cadrul CJ Cluj execută lucrări de

a
siguranţa circulaţiei, cosiri și cură-
vem în continuare parte de tot fe- ţări de șanţuri. De asemenea, Con-
lul de gesturi ofensatoare și sfidă- siliul Judeţean Cluj are în derulare
toare la adresa Centenarului Marii un program de întreţinere curentă
Uniri, și asistăm la acţiuni concepute de și periodică care include și podurile
Budapesta și derulate de UDMR prin care din administrare aflate pe traseu.
se dorește, cu orice preţ, să se umbrească Consiliul Judeţean Cluj anunţă,
aniversarea a 100 de ani la Marea Unire. totodată, că, în perioada care ur-
Tonul acestor provocări a fost dat de mează, va derula un program de
însuși liderul UDMR, Kelemen Hunor. reabilitare și modernizare a dru-
Acesta a transmis, încă din ajunul anului murilor judeţene însumând 411
Centenar, că etnicii maghiari nu vor săr- Starea podurilor din reţeaua de drumuri judeţene este de la mediocră spre km, program care are ca obiect atât
bători, în 2018, o sută de ani de la Marea bună însă nu există niciun risc de prăbuşire la vreunul dintre acestea, se arată drumurile cât și podurile din admi-
Unire și că “această acceptare ar trebui să într-o informare a Consiliului Judeţean Cluj pusă la dispoziţia ziarului Făclia. nistrare aflate pe traseu.
fie parte a înţelegerii și respectului reci- Cosmin PURIȘ
proc”.
În ianuarie, președintele Consiliului
Demnităţii Umane din Ungaria, aflat la Tudorel Toader, vizat într-un dosar penal Evaluările naţionale
de la finalul claselor
Cluj-Napoca, alături de parlamentarul Parchetul General a precizat, septembrie 2018, prin ordonanţă, Reacţia ministrului a venit
ungar Gergely Gaal, spunea că „în Româ- a II-a, a IV-a şi a VI-a,
marţi, că a deschis un dosar s-a dispus începerea urmăririi pe- după ce presa a relatat că acesta
nia trebuie să se comemoreze și aniversa- penal în care verifică dacă nale in rem pentru infracţiunile ar fi cerut, mai întâi, admiterea în luna mai 2019
rea a o sută de ani de la ocuparea Tran- ministrul Justiţiei, Tudorel de abuz în serviciu (prev. de art. în Uniunea Notarilor Publici, Probele din cadrul Evaluări-
silvaniei. Da, într-adevăr asta este ceea ce Toader, a procedat corect atunci 297 alin. 1 Cod penal) și folosire fără examen, la Iași, iar ulterior, lor naţionale de la finalul cla-
numesc românii Marea Unire!”. În iulie, când a cerut Uniunii Notarilor a funcţiei pentru favorizarea unei suspendarea din această calitate selor a II-a, a IV-a și a VI-a se
la Tușnad, premierul Ungariei Victor Or- Publici să propună numirea persoane (art. 301 alin. 1 Cod pe- pentru a nu se afla în incompati- vor desfășura în perioada 7 - 23
ban declara că România a intrat în urmă sa în funcţia de notar public. nal)”, au precizat reprezentanţi ai bilitate. mai 2019, informează MEN.
cu o sută de ani în epoca modernă și că „Urmare a unui denunţ, pe ro- Parchetului General. „Simple precizări! ‚După înceta- Calendarul de administrare a
din punctul de vedere al maghiarilor Cen- lul Secţiei de urmărire penală și Pe 4 septembrie, ministrul Tu- rea mandatului, ca urmare a expi- evaluărilor a fost aprobat de
tenarul Marii Uniri nu este un moment de dorel Toader preciza într-o postare rării termenului pentru care a fost Ministerul Educaţiei Naţiona-
criminalistică din cadrul Parche- le și publicat pe edu.ro. Astfel,
sărbătoare. Tot la Tușnad, în această vară, tului de pe lângă Înalta Curte de pe Facebook că nu intenţionează numit, judecătorul Curţii Consti-
președintele Comisiei de politică externă să demisioneze de la Ministerul tuţionale poate opta pentru intra- evaluarea elevilor la finalul
Casaţie și Justiţie s-a înregistrat clasei a II-a (EN II) va avea loc
a Parlamentului Ungariei, Nemeth Zsolt, un dosar penal având obiectul la Justiţiei, în contextul apariţiei în rea în avocatură sau notariat, fără
spaţiul public a unor informaţii examen’ - art. 69 aln 4) din Legea în perioada 7 - 10 mai. Probele
continuare în pagina a 12-a care faceţi referire. La data de 7 scrise la limba română și limba
privind solicitarea sa de a fi notar. continuare în pagina a 4-a
maternă sunt programate în 7
mai, fiind urmate a doua zi (8
mai) de testele de citire la cele
Noul ambasador al Marii Britanii în două discipline. Proba de ma-
tematică este prevăzută pentru
România, în vizită la Cluj-Napoca data de 9 mai, în timp ce proba
de limbă română (scris și citit)
Noul ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei pentru elevii din rândul mino-
de Nord în România, Excelenţa Sa Andrew Noble, s-a întâlnit ieri cu rităţilor naţionale se va desfă-
Marius Mînzat, vicepreședintele Consiliului Judeţean Cluj. șura în data de 10 mai.
Discuţiile s-au axat pe oportunităţile pe care le oferă judeţul Cluj pe Evaluarea competenţelor
plan economic și investițional al județului. Principalul scop al acestor fundamentale dobândite în
discuții a fost extinderea relaţiilor de cooperare bilaterală în multiple ciclul primar (la finalul clasei a
domenii, inclusiv atragerea de investitori britanici în vederea inten- IV-a) are următorul calendar:
sificării cooperării economice și dezvoltării schimburilor comerciale. limba română (14 mai), mate-
„Am profitat de această întrevedere pentru a evidenția, o dată în matică (15 mai) și limba mater-
plus, toate avantajele și atuurile județului Cluj, astfel că, am toată nă (16 mai).
convingerea că domnul ambasador Noble va transmite mai departe Elevii claselor a VI-a vor sus-
mesajul nostru, de încurajare și susținere a unor parteneriate bilate- ţine evaluarea competenţelor
rale. Cu certitudine, suntem mai mult decât interesați atât să atra- fundamentale dobândite în ci-
gem investiții britanice cât și să învățăm cât mai mult din experiența clul inferior al gimnaziului (V-
pozitivă a acestui extrem de prosper stat”, a declarat Marius Mînzat, VI) în zilele de 22 mai (limbă
S.P. și comunicare) și 23 mai (mate-
continuare în pagina a 4-a matică și știinţele naturii).

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 8-17, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324