Sunteți pe pagina 1din 1

CCR admite sesizarea lui Iohannis

Curtea Constituţională a României a admis joi sesizarea preşedintelui Klaus


Iohannis asupra modificărilor aduse Legii administraţiei publice locale privind
bunurile proprietate publică, constatând că actul normativ este neconstituţional
în ansamblul său.
Potrivit unui comunicat al CCR, plenul Curţii a luat în dezbatere, în cadrul con-
trolului anterior promulgării, obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modifi-
carea şi completarea Legii administraţiei publice locale 215/2001 şi pentru abrogarea art.
21 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, obiecţie formulată de preşe-
dintele României.
„În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a admis obiec-
ţia de neconstituţionalitate şi a constatat că Legea pentru modificarea şi completarea Legii
continuare in pagina a 4-a

vineri, 21 septembrie 2018 • anul XXIX, nr. 8450 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2 lei

Eurodeputatul ALDE, Norica Nicolai:


Ce votăm pe
7 octombrie? „Sper să existe voința de a aduce mai multă coeziune
și unitate în abordarea prezenței noastre în UE”
Eurodeputatul român Norica Nicolai politică internă, europarlamentarul ALDE
Cristian FOCȘANU avertizează că alegerile din mai 2019 vor fi arată că liderii politici de la București
esențiale pentru viitorul Uniunii, menţionând trebuie să înțeleagă că în momentul
că urmează modificări importante, cum ar fi acesta este vorba de interesul țării și nu de
schimbarea majorității de vot din Consiliu, interesele lor personale sau electorale.
recent anunțată de președintele Comisiei Rep: Doamna Norica Nicolai, vă apropiați de

Î
ntrebarea se justifică, întrucât foarte Europene. Într-un interviu acordat ziarului finalul mandatului de europarlamentar. Care
mulți oameni, inclusiv intelectuali, nu Făclia de Cluj, Norica Nicolai susţine că au fost principalele direcții de acțiune pe care
prea știu ce se întâmplă și ce trebuie să toate acestea ne vor slăbi capacitatea de le-ați avut în acești ani în legislativul european?
voteze pe 7 octombrie? Unii au impresia apărare a intereselor proprii. Cât priveşte Europarlamentar Norica Nicolai: Am ac-
că se votează o nouă Constituție, alții că declaraţia comisarului european pentru tivat în cele patru comisii și patru delegații în
minoritățile sexuale vor primi o serie de buget Günther Oettinger cum că România, care sunt membră, iar o parte destul de mare
drepturi, motiv pentru care aleg să nu Ungaria, Polonia și o parte din guvernul dintre activități s-au desfășurat în cadrul Co-
meargă la vot. Italiei vor să slăbească și să distrugă misiei pentru Pescuit, unde am coordonat mai
Ordonanța de urgență cu privire la orga- proiectul european, Norica Nicolai susţine multe dosare importante din calitatea de rapor-
nizarea mult-mediatizatului referendum că astfel de afirmaţii pur politice nu servesc tor principal dar și secundar.
pentru redefinirea familiei în Constituție intereselor unei Uniuni mai coezive, ci Interviu realizat de Cosmin PURIŞ
a fost adoptată, însă să nu vă așteptați la dimpotrivă, o slăbesc. Legat de disputa continuare în pagina a 5-a
o unanimitate din partea deputaților. Un
număr de 22 au votat împotriva redefini-
rii articolului 48 din Constituție.
Iar referendumul propriu-zis are loc în
PSD Cluj: Liviu Dragnea nu trebuie să demisioneze Spor de 15% din salariul
de bază pentru persoanele
două zile, pe 6 și 7 octombrie. Întrebarea Membrii Biroului Politic Jude- partidului şi rezolvarea tuturor
țean al PSD Cluj, reuniți miercuri problemelor în cadru statutar; pre- cu grad de handicap grav
la care va trebuie să răspundem cu „da” sau sau accentuat
„nu” este următoarea: „Sunteți de acord cu seara, și-au reafirmat susținerea şedintele Liviu Dragnea nu trebuie
legea de revizuire a Constituției României față de Liviu Dragnea de a rămâ- să demisioneze; Poziția PSD Cluj Persoanele care deţin un certifi-
în forma adoptată de Parlament?”. Întreba- ne în fruntea PSD. Totodată, so- vine în contextul în care lideri ai cat de încadrare în grad de handi-
rea este cel puțin neclară și cu siguranță îi cial democrații clujeni și-au ară- PSD au semnat o scrisoare deschi- cap grav sau accentuat vor benefi-
va pune în încurcătură pe mulți, care se vor tat sprijinul necondiţionat față să prin care cer „demisia imediată” cia de un spor de 15% din salariul
trezi puși în situația de a nu ști ce votează de Guvernul PSD+ALDE şi de a lui Liviu Dragnea din funcţiile de bază şi pentru activitatea des-
și pe ce să pună ștampila, întrucât informa- programul de guvernare. „Biroul de preşedinte al PSD şi al Camerei făşurată în cadrul programului
rea corectă a cetățenilor lasă de dorit. Ca să Permanent Județean al PSD Cluj Deputaţilor şi asigurarea interi- Dezvoltării Regionale şi Admi- normal de lucru, a anunţat joi pur-
ne lămurească în acest sens pe noi cei mulți a luat astăzi următoarele decizii în matului la conducerea partidului nistraţiei Publice, de Gabriela Fi- tătorul de cuvânt al Guvernului,
și proști, premierul Viorica Dăncilă a pre- unanimitate: susţinerea necondi- de către premierul Viorica Dăn- rea, vicepreşedinte PSD şi primar Nelu Barbu. „S-a luat decizia ca
cizat că referendumul din 7 octombrie nu ţionată a Guvernului PSD+ALDE cilă, care este preşedinte executiv. general al Capitalei, de Adrian persoanele care deţin un certificat
este împotriva minorităților sexuale. şi a programului de guvernare; Documentul este semnat de vice- Ţuţuianu, vicepreşedinte PSD şi de încadrare în grad de handicap
solicită membrilor CEX soluţio- preşedintele PSD Paul Stănescu, vicepreşedinte al Senatului. grav sau accentuat, indiferent de
continuare în pagina a 12-a tipul acestuia, să beneficieze de un
narea divergenţelor în interiorul viceprim-ministru şi ministru al C.P. spor de 15% din salariul de bază şi
pentru activitatea desfăşurată în
Omagiu adus veteranilor de război clujeni cadrul programului normal de lu-
cru. Aşadar, persoanele care deţin
Aproape 160 de veterani care au luptat pe fronturile celei de-Al Doi- un certificat de încadrare în grad
lea Război Mondial au fost omagiaţi, joi, în cadrul evenimentului „Un de handicap grav sau accentuat
secol de eroism: 1918-2018”, găzduit de Universitatea ‚’Babeş-Bolyai’’. fizic, vizual, auditiv, surdo-cecita-
Festivitatea a fost organizată de universitatea clujeană în colaborare cu te, somatic, mintal, psihic, HIV/
Asociația Națională a Veteranilor de Război, Filiala Județeană „Avram SIDA, asociat şi boli rare vor bene-
Iancu” Cluj şi s-a dorit a fi semn de respect şi preţuire faţă de sacrifi- ficia de acest spor de 15% din sa-
ciul de sine dovedit de veteranii de război clujeni. Printre cei prezenţi lariul de bază sau soldă de funcţie
la eveniment s-au numărat prof. univ. dr. Ioan Bolovan, prorector res- sau salariul de funcţie, indemniza-
ponsabil de Administrație, patrimoniu și relația cu studenții din cadrul ţie de încadrare, aşa cum este pre-
UBB, conf. univ. dr. Ana Victoria Sima, director al Direcției Patrimo- văzut în legislaţie, mai exact în art.
22 din Legea-cadru 153/2017”, a
niu Cultural Universitar, dr. Lukács József, muzeograf la Muzeul de Is- arătat Barbu, într-o conferinţă de
torie al Universității, cercetători şi reprezentanţi ai Diviziei 4 Infanterie presă, la finalul şedinţei de Gu-
Gemina. vern. El a menţionat că până acum
Istoricul Ioan Bolovan a afirmat că veteranii de război reprezintă o doar nevăzătorii cu handicap grav
experinţă de viaţă extraordinară pe care încă avem privilegiu s-o avem şi accentuat beneficiau de acest
lângă noi şi pe care nu trebuie s-o neglijăm. ‚’Ne-am gândit ca eveni- spor, situaţie care „genera o dife-
mentul prin care UBB omagiază o categorie extraordinar de importan- renţiere pe criterii de dizabilitate
tă pentru istoria naţiunii române, respectiv corpul militarilor-soldaţi, în ceea ce priveşte câştigurile sa-
Cosmin PURIȘ lariale realizate de persoanele cu
continuare în pagina a 4-a handicap”.

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 8-17, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324