Sunteți pe pagina 1din 1
Tudorel Toader: Toate protocoalele trebuie scoase la luminã Ministrul Justiþiei, Tudorel Toader, ºi-a exprimat, joi,
Tudorel Toader:
Toate protocoalele trebuie scoase la luminã
Ministrul Justiþiei, Tudorel Toader, ºi-a exprimat,
joi, speranþa cã Inspecþia Judiciarã (IJ) va
desecretiza protocolul pe care l-a încheiat cu
Serviciul Român de Informaþii (SRI). Referindu-se
la întârzierea desecretizãrii protocolului dintre IJ ºi
SRI, acesta a spus cã “probabil nu i-a venit rândul”. Toader
a subliniat cã “toate protocoalele trebuie scoase la luminã”.
“Toate protocoalele trebuie scoase la luminã pentru cã
justiþia funcþioneazã pe Constituþie, pe Codul de procedurã
penalã, pe legile penale ºi atât, care sunt clare”, a afirmat
Toader.

vineri, 31 august 2018 • anul XXIX, nr. 8432 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini - 2 lei

ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini - 2 lei 1300 de km pentru a scrie
ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini - 2 lei 1300 de km pentru a scrie

1300 de km pentru a scrie istorie

1300 de km pentru a scrie istorie Natalia ZGHEREA A niversarea a o sutã de ani

Natalia ZGHEREA

A niversarea a o sutã de ani de la

Marea Unire este un prilej de

sãrbãtoare pentru suflarea

româneascã. Cu durere în suflet ºi dor de vremuri trecute sãrbãtoresc ºi românii din Basarabia ºi Bucovina. Pentru ei, destinul a fost nemilos. Au fost smulºi cu forþa din braþele Patriei Mamã ºi aruncaþi în ghearele necunoscutului. Astãzi, din pãcate, în an centenar, ne putem vedea fraþii doar trecând vama, o vamã nedreaptã. Pentru a marca acest an important tuturor românilor cu suflet curat, cei care cred în a doua mare unire, unioniºtii din România ºi Republica Moldova, au organizat un marº nemaipomenit. Participanþii aveau ocazia de a descoperi la pas o Românie altfel, strãbãtând locurile semnificative pentru Marea Unire ºi Primul Rãzboi Mondial. Startul acestei aventuri a avut loc pe 1 iulie la Alba-Iulia- cetate simbol, refugiul ºi

speranþa celor care au trãit sau viseazã la o nouã Reîntregire a neamului românesc. Strãbãtând 1300 de km, traversând Carpaþii ºi Prutul, urcând dealuri ºi coborând vãi, bravii cavaleri ai unirii, dupã multe obstacole întâlnite de-a lungul drumului, urmeazã sã ajungã pe 1 septembrie la Chiºinãu, Capitala Unirii 2018. Oraºele în care au rãsunat cântece

continuare în pagina a 12-a

Deputatul Oros spune cã efectele pestei porcine puteau fi diminuate cu mãsuri luate la timp

Vicepreºedinte PNL, deputatul Adrian Oros, a declarat, joi, într-o conferinþã de presã, cã autoritãþile nu sunt capabile sã gestioneze problema pestei porcine africane ºi cã actuala coaliþie de guvernare PSD-ALDE are “alte preocupãri”. El a afirmat cã “mãsurile tardive ºi incomplete” care au fost luate împotriva pestei porcine africane “trãdeazã incompetenþa Guvernului” ºi cã dacã ar fi fost luate la timp ºi ar fi fost corecte, ar fi diminuat mult efectele bolii. “Autoritãþile sunt incapabile sã gestioneze evoluþia pestei porcine africane, am vãzut cã sunt cu totul alte preocupãri ale coaliþiei PSD- ALDE ºi am asistat ieri la un raport de activitate al ministrului

am asistat ieri la un raport de activitate al ministrului Cum vede ALDE Cluj evenimentele din

Cum vede ALDE Cluj evenimentele din 10 august din Piaþa Victoriei

Reprezentanþii ALDE Cluj- Napoca susþin cã violenþele pentru 10 august au fost anunþate cu mult înainte, explicit, de cãtre unii protestatari, inclusiv scopul de a rãsturna autoritãþile, precizând cã inacþiunea ‘’oficialilor’’, pînã la cel mai înalt nivel faþã de aceste acþiuni a fost iresponsabilã. ‘’Violenþele din 10 august fuseserã anunþate cu mult înainte, explicit, de cãtre unii protestatari – inclusiv anunþând scopul: rãsturnarea autoritãþilor. Ce aþi fãcut pentru a

le preveni, stimaþi oficiali? Un cordon de jandarmi - dintre care unii sã pãrãseascã dispozitivul ºi sã comitã abuzuri? Apeluri la participanþii paºnici, sã se disocieze de violenþe? Unde au fost restul autoritãþilor ºi instituþiilor oficiale ale statului? Câte violenþe trebuia sã comitã un „protestatar” pe stradã pe criterii politice în lunile premergãtoare, pentru a se înþelege unde va ajunge? Câte spânzurãtori, pistoale, arme albe sau chemãri solemne la moarte

trebuie sã fluture „online” un „protestatar” pentru a se înþelege unde se poate ajunge? Inacþiunea oficialilor– pânã la cel mai înalt nivel, al preºedinþiei CSAT, a fost în opinia noastrã iresponsabilã. Sângele celor rãniþi în 10 august este pe mâinile acestor oficiali ºi ale altora care de multã vreme au ignorat sau stimulat curentul de violenþã publicã din societatea noastrã. Este acel curent care de ani de zile se manifestã prin ameninþãri cu moartea sau cu alte violenþe, trecute prea uºor cu vederea sau tratate ca „spirit civic” ori ca „umor” câtã vreme erau C.P.

continuare în pagina a 5-a

Agriculturii, un discurs comunistoid, în care ne declara producþii record la hectar, ne spunea cã a plouat foarte mult - pentru cã dl. Dragnea a dispus sã plouã mai mult anul acesta”, a spus Adrian Oros. Deputatul a precizat cã dupã ce în 2017 s-a înregistrat primul focar de pestã porcinã, formaþiunea pe care o reprezintã a solicitat, în repetate rânduri, autoritãþilor centrale sã ia mãsuri pentru a stopa rãspândirea bolii, însã nu s-a fãcut nimic în acest sens. ‘’Am cerut sã se restricþioneze circulaþia animalelor. Nu s-a fãcut nimic în acest sens, dimpotrivã, ministrul Daea a cerut ca târgurile C.P.

continuare în pagina a 5-a

 

Adrian Oros (PNL):

O coaliþie a partidelor de opoziþie pentru prezidenþiale ar fi bunã dupã europarlamentare

Deputatul Adrian Oros, vicepreºedinte al PNL, a

declarat, joi, într-o conferinþã de presã, cã dupã alegerile europarlamentare s-ar putea realiza o coaliþie a partidelor din opoziþie în vederea alegerilor prezidenþiale. “O iniþiativã de colaborare a opoziþiei, o coaliþie a formaþiunilor care se revendicã de dreapta ºi anti PSD - PMP, USR ºi viitorul partid al lui Dacian Cioloº dupã înfiinþarea la Tribunal - ar fi bunã dupã alegerile pentru Parlamentul European. În funcþie de rezultatul obþinut de fiecare formaþiune la europarlamentare, putem face

o

astfel de coaliþie, iar pânã

atunci putem colabora instituþional, ºi vom discuta

despre un proiect comun pentru prezidenþiale. Noi, PNL,

îl

avem drept candidat pe

Klaus Iohannis; nici USR, nici PMP nu s-au pronunþat din acest punct de vedere”, a spus Adrian Oros. El a mai menþionat cã partidele parlamentare din opoziþie vor depune mai multe moþiuni simple ºi de cenzurã pânã la alegerile europarlamentare.

Mult e dulce ºi frumoasã limba ce-o vorbim! Nu voi intra în istoria limbii române,

Mult e dulce ºi frumoasã limba ce-o vorbim!

Nu voi intra în istoria limbii române, o istorie ce trebuie cunoscutã ºi bine stãpânitã de noi toþi. Vã propun în schimb câteva citate, elocvente însã, semnate de cunoscute ºi apreciate nume ale spirtualitãþii româneºti ºi voi începe cu Nichita Stãnescu: “A vorbi despre limba românã este ca o duminicã. Limba românã este patria mea. De aceea, pentru mine, muntele munte se numeºte, de aceea, pentru mine, iarba iarbã se spune, de aceea, pentru mine, izvorul izvorãºte, de aceea, pentru mine,

viaþa se trãieºte”. Mai departe

Timotei Cipariu scria

urmãtoarele “Limba româneascã, cãreia i se închinarã pãrinþii noºtri ca unui idol viu ºi însufleþitor, e singurul tezaur ce ne-a rãmas de la ei, ereditate neînstrãinatã ºi necomunã cu alþii”. În fine, apropiate sufletului nostru sunt ºi cele scrise de Ion Luca Caragiale, “Trãiascã frumoasa ºi cumintea limbã românã! Fie în veci pãstratã

cu sfinþenie aceastã scumpã Carte-de-boierie a unui neam cãlit la focul atâtor încercãri de pierzanie”.

continuare în pagina a 6-a

Demostene ªOFRON

continuare în pagina a 6-a Demostene ªOFRON Redacþia ziarului „Fãclia de Cluj” – str.

Redacþia ziarului „Fãclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (staþiile Agronomia - str. Moþilor) Micã ºi mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 8-17, duminicã orele 15-17 • Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324

Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324