Sunteți pe pagina 1din 1

Podul de peste Someº din zona

strada Fabricii intrã în reabilitare


Podul de peste Someºul Mic din zona strãzii Fabricii
va fi supus unor lucrãri de reabilitare, a anunþat
municipalitatea clujeanã. Lucrãrile au fost demarate
dejat de ieri ºi se vor desfãºura pe parcursul a douã luni.
Intervenþiile vor presupune restricþii de circulaþie pe câte 2
benzi carosabile, situaþie în care se va circula doar pe câte o
bandã pe sens. ‘’Recomandãm conducãtorilor auto sã circule
cu prudenþã prin zonã ºi sã respecte semnalizarea rutierã
temporarã instalatã de executantul lucrãrilor’’, precizeazã
Primãria Cluj-Napoca. C.P.

marþi, 28 august 2018 • anul XXIX, nr. 8429 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini - 2 lei

viitoare miºcãri de unitãþi de aviaþie.


A uitat Orban SUA ar putea desfãºura drone Forþele aeriene ale SUA în Europa
desfãºoarã în mod curent miºcãri de
Constituþia României? aparate de zbor pe teritoriul Europei

MQ-9 la baza de la Câmpia Turzii pentru familiarizare cu terenul,


pentru antrenament ºi susþinerea
obiectivelor de comandã’, a declarat
Forþele aeriene americane (U.S. cãpitanul Nathan Czuba, manager de
Air Force) au construit un hangar program pentru Iniþiativa de
Cosmin PURIª la Baza Aerianã 71 de la Câmpia Descurajare Europeanã, într-un
Turzii, ce ar putea fi folositã pentru comunicat.
a gãzdui avioane fãrã pilot MQ-9 Conform unui document al U.S. Air
Reapers ºi a sprijini operaþiuni de Forces Europe care listeazã proiecte
culegere de informaþii în Europa de de construcþii la Câmpia Turzii, noul
Est ºi zona Mãrii Negre, scrie hangar de 950 de milioane de dolari
reºedintele Klaus Iohannis se

P teme. Astfel, cum s-ar putea


explica prezenþa ºefului statului la
douã reuniuni de lucru ale PNL, ambele
publicaþia Defense News.
Forþele aeriene ale SUA în
Europa au refuzat sã comenteze
dacã au planuri concrete sã înceapã
va putea gãzdui drone de altitudine
medie, probabil de tipul MQ-9,
singurul sistem aerian MALE fãrã
pilot aflat în dotare, cu respectarea
desfãºurate în luna august? Prima întâlnire operarea de drone MQ-9 de la ‘tuturor cerinþelor de securitate’
a lui Klaus Iohannis cu liberalii a avut loc în Câmpia Turzii în viitorul apropiat, necesare pentru operaþiunile fãrã
4 august, în contextul ºedinþei Consiliului însã noua facilitate ar putea pilot. Cu prilejul unei deplasãri la
Naþional al PNL, ce a avut loc la Palatul deschide calea pentru prima bazã în luna iulie, reporterul Defense
Parlamentului. Atunci, preºedintele desfãºurare a acestor avioane fãrã News a vãzut hangarul finalizat, la
României le-a cerut liberalilor sã vinã cu un pilot în România. doar câteva luni dupã terminarea
program solid pentru a reprezenta o ‘Ca politicã, nu facem speculaþii cu construcþiei.
alternativã realã în politicã, ºi i-a îndemnat privire la dezvoltãri potenþiale sau continuare în pagina a 9-a
sã vorbeascã cu oamenii care sunt în stradã.
În discursul sãu, ºeful statului a atacat, de
asemenea, guvernarea PSD, spunând cã Tiºe vine cu lãmuriri legate de starea faptul cã se folosesc de starea
drumului pentru a face campanie
Clujeni, printre
scopul real al coaliþiei de guvernare a fost sã
demonteze justiþia, iar creºterea salariilor drumului judeþean care duce la Sãnduleºti electoralã. ‘’Este regretabil ca în nuntaºii de
astfel de modalitãþi sã-þi faci
este o pãcãlealã. Vinerea trecutã, Klaus care exista în prealabil asfalt. duminicã seara de
Preºedintele Consiliului campanie electoralã, însuºindu-þi în
Iohannis s-a întâlnit din nou cu liberalii. De Întârzierea asfaltãrii celor 4 km
Judeþean Alin Tiºe dã asigurãri cã acelaºi timp, fãrã nici un merit,
data aceasta, acasã la el, la Sibiu, unde s-a
e la curent cu starea drumului care rãmaºi, din care 800 m în lucrãrile de asfaltare fãcute pânã la Palatul Snagov
desfãºurat Biroul Executiv al PNL. Acolo, interiorul localitãþii, se datoreazã
asigurã accesul prin comuna acum de Consiliul Judeþean Cluj Sute de politicieni au
ºeful statului ºi-a reafirmat susþinerea pentru procedurii de licitaþie, care este în
Sãnduleºti la Cheile Turzii, spre ºi înspre comuna Sãnduleºti’’, participat, duminicã, la nunta
liderul PNL, Ludovic Orban, cerând sã se curs, pentru proiectare în vederea
precizând cã instituþia pe care o a precizat Tiºe. Menþionãm cã, lui Valentin, fiul lui Liviu
punã capãt acþiunilor negative la adresa execuþiei lucrãrilor. Porþiunea
conduce e preocupatã sã-l vinerea trecutã, peste 50 de sãteni Dragnea, eveniment ce s-a
conducerii liberalilor, pentru cã nu ar fi aceasta rãmasã fiind drum de
asfalteze cât mai repede. din Sãnduleºti au protestat, desfãºurat la Palatul Snagov.
niciun motiv ca Orban sã fie înlãturat de la pãmânt nu poate intra în
‘’Regretãm disconfortul creat ameninþând cu blocarea drumului Printre cei care au þinut sã fie
ºefia partidului. Totodatã, Iohannis a profitat categoria întreþinere curentã în
locuitorilor comunei. În ultimii doi judeþean de piatrã care asigurã alãturi de Valentin ªtefan
de ocazie ºi le-a reamintit liberalilor cã îºi contextul respectãrii normativelor
ani am asfaltat peste 20 de km de accesul la obiectivul turistic Cheile Dragnea ºi de mireasa lui Gina
doreºte ‘’un guvern al meu’’. Dar de ce se ºi metodologiei’’, aratã Alin Tiºe.
drumuri care duc la Sãnduleºti ºi Turzii. Oamenii au cerut ca drumul Alexandra Tãtulescu s-au
teme Iohannis? Se teme de faptul cã PNL nu- Totodatã, preºedintele Consiliului
Cheile Turzii, respectiv DJ 103 G DJ 103 G sã fie asfaltat, deoarece numãrat ºi câþiva clujeni.
l va putea ajuta suficient la alegerile Judeþean Cluj condamnã primarul
ºi DJ 107 L. A fost asfaltat inclusiv C.P. Potrivit unor surse, printre
continuare în pagina a 12-a PSD ºi conducerea PSD Cluj pentru
drumul aflat în intravilan ºi pe continuare în pagina a 9-a clujenii care au fost prezenþi la
petrecerea de duminicã seara
de la Snagov s-a numãrat fostul
Zilele Jucului, dedicate vicepremier din perioada
Guvernului Cioloº, Vasile
Dâncu, acestea fiind însoþit de
sãrbãtorii Centenarului soþie. Totodatã, au mai fost
prezenþi liderul PSD Cluj, Horia
Nasra ºi deputatul Cornel Itu.
Deºi rãmâne în geografia Sursele noastre susþin cã Nasra
comunelor de dimensiuni medii, ºi cu Itu au fost aºezaþi foarte
aproape de masa socrului mare
Jucul, patentat de Nokia în toamna Liviu Dragnea, mai exact la o
lui 2007, a deschis poarta multor distanþã de douã mese. Un alt
clujean prezent la nunta fiului
investitori în ultimul deceniu, lui Dragnea este sociologul
Mihai Mocanu, unul dintre foºtii
devenind unitatea administrativ colaboratori ai lui Vasile Dâncu.
teritorialã care-ºi asigurã vigoarea Fiul preºedintelui PSD a ales sã-
ºi organizeze nunta într-un
bugetarã ce rezidã chiar din PIB - ul decor pitoresc, pe malul lacului
produs în perimetrul sãu industrial, Snagov, la 40 de km de
Bucureºti, în apropiere de
numit Tetarom lll. Mãnãstirea Snagov. Invitaþii la
Dumitru VATAU C.P.
continuare în pagina a 7-a continuare în pagina a 9-a

Redacþia ziarului „Fãclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (staþiile Agronomia - str. Moþilor)
Micã ºi mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 8-17, duminicã orele 15-18
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324