Sunteți pe pagina 1din 1

 

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni! 

ANUNŢ DE ATRIBUIRE
privind atribuirea contractului de furnizare – Achiziţia de papetărie, materiale
consumabile şi rechizite de birou, în cadrul proiectului Sprijin pentru dezvoltarea
economiei sociale în comunităţi multietnice din Regiunile de dezvoltare Nord-Vest şi Centru
din România, ID POSDRU/84/6.1/S/57485

1. Denumirea şi adresa autorităţii contractante: Fundaţia „Centrul de Resurse pentru


Diversitate Etnoculturală”, str. Țebei nr. 21, cod poştal: 400305, localitate: Cluj-Napoca, Ţara:
România.

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: procedura competitivă.

3. Contractul de furnizare: achiziţia de papetărie, materiale consumabile şi rechizite de


birou, având ca obiect consumabile şi rechizite de birou, respectiv accesorii de birou,
organizatoare de birou, articole mărunte de birou, tonere etc. cod CPV: 30192000-1,
30197000-6, 30125100-2 etc., în conformitate cu specificaţiile tehnice din documentaţia de
atribuire.

4. Data atribuirii contractului de furnizare: 30.08.2010.

5. Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică: preţul cel mai scăzut.

6. Numărul de oferte primite: 1 (una), din România.

7. Denumirea şi adresa ofertantului câştigător: S.C. RTC PROFFICE EXPERIENCE


S.A., Drumul Săbăreni nr. 24-26, cod poştal: 060647, localitate: Bucureşti, sector 6, ţara:
România.

8. Preţul total al contractului încheiat cu S.C. RTC PROFFICE EXPERIENCE S.A. este de
42.935,12 lei, fără TVA.

9. Informaţii privind publicarea anunţului de achiziţie publică: anunţul de achiziţie


publică a fost publicat în cotidianul Făclia din Cluj-Napoca în ziua de 20.08.2010 şi pe pagina
de internet a achizitorului, www.edrc.ro începând cu ziua de 20.08.2010. Documentaţia de
atribuire a fost publicată pe pagina de internet a achizitorului, www.edrc.ro începând cu ziua
de 20.08.2010.

10. Data publicării anunţului de atribuire: 03.09.2010.

  1