Sunteți pe pagina 1din 1

Denumirea modulului Pedagogia socială - teorie şi aplicaţii

Codul modulului Tipul modulului

Anul de studiu / semestrul Anul III, semestrul V Limba de predare Română și rusa

S.05.A.029

De specialitate, obțională

Credite ECTS

4

Numărul de ore de

60/120

contact/ Numărul total de ore Evaluare

Examen (test docimologic)

Titularii cursului dr., conf univ. Adelina Ştefârţa Conţinutul cursului:

PEDAGOGIE SOCIALĂ: ISTORIE ŞI DOMENII DE APLICARE Fundamente teoretico-metodologie ale pedagogiei sociale (PS) Evoluţia pedagogiei sociale CADRUL LEGISLATIV NATIONAL SI INTERNATIONAL PRIVIND PROTECTIA COPILULUI SI A FAMILIEI Sistemul instituţional de protecţie a copilului şi a familiei

Finalităţi de studiu:

La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:

va analiza conceptul de pedagogie socială ;însuşirea conotaţiilor conceptului de pedagogie socială ;parcurgerea principalelor caracteristici ale pedagogiei sociale, repere şi delimitări conceptuale ;reliefarea elementelor specifice pedagogei sociale ;familiarizarea cu procesul de permanentizare a educaţiei. enumerarea şi caracterizarea fundamentelor teoretico-metodologie ale pedagogiei sociale;analiza etapelor istorice de dezvoltare a pedagogiei sociale;enumerarea şi caracterizarea ideilor social-pedagogice a lui Confucius, Platon, Aristotel;cunoaşterea şi explicarea reperelor unui program educaţional din perspectiva pedagogiei sociale.

Bibliografie:

1. Cerghit, Ioan. Sisteme de instruire alternative şi complementare. Bucureşti: Ed. Aramis. 2002

2. Bontaş I. Pedagogie. Ed. Bucureşti: ALL, 1996.

3. Chelcea, Septimiu. Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative.

Bucureşti: Editura

4. Cerghit, I., Neacşu, I.,s.a., Prelegeri pedagogice, Ed. Polirom, Iaşi, 2001. ISBN 973-30-2339-2

5. Ciolan, Lucian. Învăţarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. Iaşi: Ed.

Polirom 2008

http://www.creeaza.com/familie/asistenta-sociala/PEDAGOGIA-SOCIALA-TEORII-SI-

RE318.php