Sunteți pe pagina 1din 8

Primăriţa Petri Aradul

Arădenii au ieșit

Direct Arad
se joacă de-a stradă,
înwww.livea- are o nouă
investiţiile împotriva sală
în comuna incompetenţei CJA de fitness,
Zădăreni la bazinul
și în 2018 „Delfinul”
P.2 P.4 P.8

www.livearad.ro
Anul 5 | Nr. 94 | 28 martie 2018
Se distribuie gratuit

Actualitate
Primarul Ilie Cheșa
face de râs
comuna Secusigiu
Un primar PNL îl face „praf”
pe Cionca, din cauza drumurilor
judeţene P.4
în toată țara
P.3

Consilierul Gheorghe Grad a


discutat cu ministrul Agriculturii
despre reabilitarea canalului
Aranca P.5

Adrian Todor: „Aradul


a devenit „paradisul”
contractelor fără licitaţie” P.6
2 28 martie 2018 Direct Arad ACTUALITATE

Primărița Petri se joacă de-a investițiile


www.livearad.ro

în comuna Zădăreni și în 2018


Primărița comunei Zădăreni, Doina Petri, a propus
Consiliului Local pentru 2018 cam aceleași investiții pe
care le-a avut și în 2017. Deși a avut la dispoziție sume-
le necesare, anul trecut, Primăria Zădăreni nu a reali-
zat o serie de investiții, care au fost trecute în buget, iar
primărița s-a lăudat public că le va face.
Acum, o dată cu prezentarea bugetului în Consiliul
Local Zădăreni, primărița Petri a propus o listă de
investiții aproape identică cu cea din 2017, după cum
bine se poate vedea din documentele atașate la acest
articol. „Consilierii PSD nu au votat acest buget, fiin-
dcă am considerat că suntem mințiți, ca și anul trecut,
iar cifrele și proiectele prezentate de doamna primar
nu au nicio legătură cu ceea ce se va întâmpla în 2018.
După cum vedeți din planul de achiziții pe 2017 și
2018, primărița ne propune aceleași lucruri pe care nu
le-a realizat anul trecut: noua grădiniță din Zădăreni,
renovarea căminului cultural, lucrări de apă, lucrări de
canalizare, finalizarea școlii. Anul trecut spunea că
aceste investiții vor începe la 1 ianuarie 2017 și se vor
finaliza în decembrie 2017. Acum vine și spune că vor
începe lucrările în ianuarie 2018 (deși suntem la sfârși-
tul lui martie și nu vedem nicio mișcare) și se vor fina-
liza în decembrie 2018. Practic, cu acest buget și acest
plan de achiziții, Doina Petri își bate joc de consilierii
locali și de cetățenii acestei comune, care așteaptă de
mai bine de un an investițiile mult promise. Anul tre-
cut a promis și că va introduce rețeaua de gaz în car-
tierul nou, s-a ales praful și de această investiție, dato- Investițiile promise în 2017 (aproape identice cu 2018)
rită orgoliilor personale ale doamnei primar, care vrea
să-i pedepsească pe cei care nu sunt în aceeași tabără investiții de doar 25 la sută. Iar restul din ceea ce spui electrice și articole sanitare; pentru propagandă, mai
cu ea”, spune Adela Todor, consilier PSD. că se va face în comună să fie bani de la guvern, pe cheltuie 20.000 de lei; pentru piese auto și service, va
Deși bugetul comunei pe anul 2018 depășește un care an de an nu reușești să-i cheltui. Multă lume se cheltui nu mai puțin de 50.000 de lei, de parcă am avea
milion de euro, investițiile reprezintă mai puțin de un întreabă ce face primărița Petri cu restul de 3,8 milioa- un parc auto cu zeci de mașini, iar în plus mai plăteș-
sfert din acești bani, adică puțin peste un milion de lei. ne de lei pe care-i are la dispoziție. Haideți că vă spu- te ratele la Dacia Duster, vreo 25.000 de lei, ca să aibă
Nu este posibil ca dintr-un milion de euro tu să ai nem noi ce face: alocă 45.000 de lei pentru materiale unii să se plimbe prin Arad, pe la magazinele second
hand. Alți 15.000 de lei ar trebui să meargă pentru des-
zăpezire, dar după cum am văzut, utilajele au lipsit de
pe străzile comunei, iar primăria a venit cu scuza peni-
bilă că stratul de zăpadă a fost mult prea subţire pen-
tru a putea fi îndepărtat cu lama atașată tractorului din
dotare. Și nici sare prea multă nu s-a pus pe străzi, în
zilele în care a nins, sub pretextul de a nu distruge
asfaltul. Și atunci, ce ați făcut cu acești bani, doamne-
lor și domnilor din primărie?
Să trecem mai departe, la alte cheltuieli. Doamna
primar, vicele și alți colegi de-ai lor vor vorbi în acest
an la telefon de 30.000 de lei, iar pentru studii și pro-
iecte care nu vor fi niciodată duse la îndeplinire, mai
merg pe apa Sâmbetei 100.000 de lei. Primăria
Zădăreni mai cheltuie încă 100.000 de lei pentru repa-
rația sălii de ședință a Consiliului local. Fiindcă și fir-
mele de spații verzi trebuie să trăiască, în 2018,
Primăria va cumpăra arbori, arbuști și flori în valoare
de 22.600 de lei. Alte 50.000 de lei vor merge pe avo-
cați. Pentru ce le trebuie atâția bani, ce probleme juri-
dice are primăria și nu ni se spune? Sunt nereguli în
primărie, există dosare penale, procese, sau de ce
avem nevoie de avocați? 30.000 de lei se cheltuie pe
combaterea țânțarilor (se dă cu apă chioară), iar cu
50.000 de lei se va cumpăra o scenă pentru evenimen-
te, de parcă asta ne lipsea.
Vorba aia: „Ce-i trebuie chelului? Tichie de mărgă-
Investițiile promise în 2018 (aproape identice cu 2017) ritar”.

La praznicul speranţei celei mari pe Minunea Învierii Domnului Iisus


care ne-o aduce în case Sfânta Hristos să vă lumineze viața
Sărbătoare a Învierii Domnului Iisus și să vă aducă renașterea credinței,
Hristos, urez multă sănătate, a speranței și a bucuriei.
belşug şi fericire tuturor arădenilor.
Paște fericit!
Paște fericit!
Cristian Gavra, director DJST Arad
Adrian Todor, deputat PSD Arad
3 Direct Arad ACTUALITATE

Primarul Ilie Cheșa face de râs


28 martie 2018
www.livearad.ro

comuna Secusigiu în toată țara


Primarul Ilie Cheșa a reușit perfor- am propus după ce finalizăm alimentarea
manța de a face de râs comuna Secusigiu cu apă să o punem în valoare şi acea arte-
la nivel național, din cauza celebrei fân- ză, nu fântână arteziană”, a declarat Ilie
tâni arteziene pe care vrea să o amenajeze Cheşa, primarul comunei Secusigiu, la
la Sânpetru German. De parcă nu era des- Digi24.
tul cât au de suferit cetățenii din cauza Pe primar îl contrazic chiar documen-
acestei administrații incompetente, care tele sale care arată, negru pe alb, că fântâ-
de 10 ani nu reușește să asfalteze străzile, na se regăsește în planul de achiziții direc-
să introducă rețelele de apă și canalizare te pe anul 2018, spun cei de la Digi24, iar
sau să reabiliteze școlile și grădinițele, dovada poate fi văzută în facsimilul atașat
acum oamenii din comună trebuie să acestui articol.
îndure și o lovitură de imagine, povestea „Chiar fântână arteziană se numește în
cu fântâna arteziană ajungând în presa planul de achiziții unde a alocat 10.000 de
centrală. lei pentru aceasta. Şi chiar dânsul a spus la
Reporterii Digi24 au realizat un repor- ultima ședință de consiliu că se va fora un
taj despre „un sat din județul Arad, unde nou puţ, în cazul în care noi nu avem apă
apa e un lux, iar asfaltul un vis îndepăr- trasă în comună. Este un proiect mare la
tat”, dar în care ar putea "răsări" o fântână care se lucrează de ani de zile şi nu este
arteziană. „Investiția este trecută în buge- finalizat. El vine cu un alt puţ. Nu este
tul comunei Secusigiu pe anul 2018 şi ar cazul, sunt alte priorități în comuna noas-
urma să fie realizată în satul Sânpetru tră: vedeți drumurile cum arată, școlile,
German. Și în timp ce oamenii spun că nu cămin cultural nu avem”, a declarat
îi interesează astfel de construcții, prima- Lucian Bănăţan, consilier local în
rul susține că e... o dorință de a sa. Una pe Secusigiu.
care s-a asigurat că o include în hârtiile Nici localnicii nu-l susțin pe primar.
oficiale”, spun cei de la Digi24. Iată ce au spus câțiva dintre ei, la Digi24:
Satul Sânpetru German, din comuna „Dezastru. Gropi, cum se poate mai
Secusigiu, are 2.000 de locuitori. Nimeni rău”. (Reporter: apă, canalizare?) Nu exis-
nu are apă potabilă în casă şi nici nu bene- tă încă”, a declarat un localnic.
ficiază de canalizare. Mai mult, infrastruc- „Ar fi frumos dar ar fi necesar de altce-
tura este la nivelul de acum 100 de ani. va prima dată. Să fie străzile şi astea şi
„Străzile şi trotuarele din satul Sânpetru apoi fântâna, că străzile cum arată...”, a
German sunt de pământ, iar în sezonul spus un altul.
rece sunt acoperite de noroi. Singurul „(Reporter: dumneavoastră ce v-ar
drum asfaltat este cel județean care tranzi- plăcea să se facă prima dată în comună?) Ilie Cheșa a făcut Secusigiu de râs
tează localitatea, însă acesta este întreținut Apa! Asta e de regulă. Şi drumurile”, a
de Consiliul Județean Arad”, relatează declarat alt localnic. exact pe dos, iar Cheșa a primit sute de am nimic cu acea fântână, dar sunt lucruri
Caterina Ledrer, jurnalist Digi24. Tot în bugetul din 2018 sunt alocați comentarii negative, din partea localnici- mai importante de făcut.
Acum, șeful administrației locale e pus 50.000 de lei pentru evenimente culturale. lor. Iată câteva dintre ele: Paula Ciuban: Domnule primar, nu
pe fapte mari și hotărât să dea bani din Consilierii spun că banii se cheltuie anual Cornelius Mircea Lupuţiu: La Zădă- am nimic cu fântâna aceasta, nu zice
reni – asfalt, Călugăreni – asfalt, Bodrog – nimeni să nu o reabilitați, dar în Sânpetru
asfalt, Felnac - asfalt. Începând de la după câte știți și dumneavoastră sunt
Sânpetru German până la Satu Mare - mult mai multe lucruri de făcut decât
mocirlă și nămol. PROBLEMA E CĂ, această amărâtă de fântână… sincer sunt
COMUNA SECUSIGIU A FOST VACA DE străzi pe care nici nu poți circula după ce
MULS PENTRU DIFERITE CAMPANII... plouă... școala… toți elevii au plecat de
SUNT 12 ANI !!! acolo, pentru că frigul era pe primul plan,
Florentina Beserman: D-nul primar, fa- băile jalnice și așa mai departe, nu aveau
ceți ce trebuie în primul rând, nu fântâna... condiții deloc… grădinița e jalnică... eu nu
faceți drumurile, căminul cultural... și multe am nimic de împărțit cu nimeni, dar eu zic
altele că nu ați făcut nimic de valoare în că prima oară să facem lucrurile necesare
satul Sânpetru German. Nu am nimic cu comunei și apoi restu…
nimeni, dar dacă sunteți primar adevarat, Remus Uveges: Lăsați, nu vă mai stre-
arătați-vă valoarea nu vorbele aruncate... sați că vine votarea și iară o să umble prin
Otilia Georgeta: Fără supărare, de ce sat cu cutiile de chibrite ca să-l voteze
nu ajutați copiii care sunt nevoiași, sunt lumea și o să ne promită că ne mai face și
dezbrăcați și morți de foame, bătrâni care grădinița care urmează să se îmburde pe
nu au medicamente sau lemne de foc, copiii noștri, dar mai importantă îi fântâna
faceți ceva pentru a ajuta populația comu- arteziană, nu grădinița sau condiții pentru
nei folositor. De ce nu se pot crea locuri de copiii mei.
muncă, să ne dezvoltăm, să fim o comună Stefan Ciga: Părerea mea este că pri-
cu sate frumoase și îngrijite. Nu am văzut mele lucruri de care avem nevoie sunt
un coș de gunoi în toată comuna și spu- APA... CANALIZAREA… ȘI GAZ. După
neți că este mizerie? Ce să facem cu amba- care dispensar și nu în ultimul rând grădi-
lajele și altele, să le pune în geantă și le nița, care cred că este mult mai importan-
ducem acasă? tă decât căminele (lui pește prăjit).
Dolga Florin: Iar ne promiți locuri de Calin Craciun: Ai mare dreptate
casă domnu primar Cheşa Ilie, până trec Stefan Ciga și drumurile sunt de parcă e
Fântâna lui Ilie Cheșa a ajuns vedetă la televizor alegerile și după… pfoaiii, să vezi că nu se război mondial, ne rupem mașinile în
poate, vechiu obicei... două. De Crăciun am fost la primărie niște
bugetul local. Nu pentru canalizare sau pentru sărbătoarea „Fiii satului". În ulti- Kalmar Monica Petruta: Mai bine erau băieți de la Sânpetru, ne-a promis că tri-
rețeaua de apă, ci pentru o... fântână arte- mii 8 ani însă, la Sânpetru German, nu s- drumuri bune, decât becuri peste tot, cred mite o mașinărie măcar să îndrepte un pic
ziană. au găsit fonduri pentru introducerea rețe- că circulăm mai mult ziua decât noaptea. drumul, să se astupe craterele, dar cred că
Primarul Ilie Cheșa a încercat să-i ducă lei de apă, a sistemului de canalizare sau a Cristina Andreea: Domnu Primar, nu au fost bani de motorină pentru mași-
cu zăhărelul, cum se spune, pe cei de la asfaltului pe drumuri. faceți încălzire centrală la grădiniță, la năria aia. Ne-a mințit de fapt că altcumva
Digi 24, însă a fost prins cu minciuna, și școală, ceva pentru copii, că merg înghe- nu îmi explic sau poate s-a fi stricat mași-
arătat întregii țări așa cum este el. Localnicii se revoltă pe internet țați de frig și stau tot înghețați în clase. Nu năria.
„Discutam cu totul şi cu totul altceva. Nu Subiectul a ajuns și pe facebook, lansat,
de o fântână arteziană. Este vorba despre culmea, chiar de primarul Ilie Cheșa, care
o fântână, o arteză, foarte veche care a fost încerca să-i atace pe cei care au dezvăluit
făcută de comunitatea de germani. Era o pe ce mai aruncă banii, în loc să-și pună
simplă discuție să vedem cum putem să o cenușă în cap pentru că a stricat imaginea
punem în valoare. Am alocat, nu am alo- comunei. Deși se aștepta probabil să fie
cat bani efectiv pe planul de investiții, ne- aplaudat de cetățeni, lucrurile au stat Ilie Cheșa a prevăzut amenajarea fântânii în planul de achiziții pe 2018
4 Direct Arad
Arădenii au ieșit în stradă,
28 martie 2018 ACTUALITATE
www.livearad.ro

împotriva incompetenței CJA


Sute de arădeni au protestat, sâmbătă, vom ceda până nu se asfaltează!” sau
24 martie, cu autoturismele, formând o „Drum bun, nu drum nebun!”.
coloană lungă de câţiva kilometri în trafic, Unii dintre participanţi au împrăştiat
faţă de gropile de pe un important drum pe asfalt piese de la maşini, pe care le-au
judeţean, care leagă municipiul Arad de schimbat pentru că s-au stricat din cauza
staţiunea Moneasa, foarte degradat pe un gropilor.
segment de 25 de kilometri între Arad şi Pentru a bloca traficul şi a atrage
comuna Şiria. Oamenii au protestat şi cu atenţia autorităţilor, protestatarii au tra-
pancarte, în centrul unei localităţi de pe versat în grupuri numeroase strada, în
traseu, unde au blocat traficul de mai mod repetat, astfel că maşinile nu au mai
multe ori. putut circula.
Şoferii şi-au dat întâlnire, pe reţelele Protestul, care a fost autorizat şi supra-
sociale, la un protest în centrul localităţii vegheat de forţe de ordine, s-a încheiat
arădene Horia, pentru a-şi arăta după aproximativ o oră, fără incidente.
nemulţumirea faţă de starea de degradare De câţiva ani, arădenii protestează în
în care se află carosabilul pe DJ 709. stradă sau pe reţelele sociale faţă de starea
O coloană de maşini ale protestatarilor, DJ 709, care între municipiul Arad şi
lungă de câţiva kilometri, s-a format în comuna Şiria, pe o distanţă de aproxima-
trafic, între municipiul Arad şi localitatea tiv 25 de kilometri, este foarte degradat,
Horia, participanţii mergând cu viteză cu sute de gropi şi denivelări de asfalt.
redusă şi claxonând. Drumul este în planurile Consiliului
În Horia, cele peste o sută de maşini Judeţean pentru a fi reabilitat de aproxima-
participante au fost parcate pe ambele tiv zece ani, însă pentru că nu au existat fon-
părţi ale drumului, până la marginea loca- duri, s-au făcut doar plombări anuale, de
lităţii, iar şoferii au protestat în centru. În regulă primăvara. Şoferii s-au plâns însă de
total, aproximativ 400 de persoane au fost calitatea acestor lucrări şi de faptul că gropi-
prezente, având pancarte cu mesaje pre- le reapar după numai câteva săptămâni, ast-
cum „Huuuu, groparii drumurilor!”, „Nu Arădenii s-au săturat de incompetența conducerii CJA fel că au cerut să se facă reparaţii capitale.

Un primar PNL îl face Oradea atrage fonduri europene pentru spaţii verzi.
„praf” pe Cionca, din Noi defilăm cu... Universul Verde
cauza drumurilor judeţene Primăria Oradea ne
mai dă o lecție despre ce
necunoscută pentru primă-
rie, unde an de an se pom-
Un primar PNL îl face „praf” pe președintele înseamnă administrație pează milioane de lei în
Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, tot de la PNL, performantă: primarul Ilie firma de casă Universul
pentru modul în care gestionează problema drumurilor Bolojan a anunțat la finele Verde, unde iarna se plan-
județene. Marian Toader, primarul comunei Zăbrani, săptămânii trecute că va tează panseluțe, iar pomii
acuză modul în care sunt tratați arădenii care circulă pe depune mai multe pro- sunt măcelăriți pe zeci de
drumul Zăbrani - limită județul Timiș, de către condu- iecte, pe Programul Ope- străzi, unde parcurile sunt
cerea CJA. Toader susține că de zece ani face lobby la rațional Regional, pentru distruse, în speranța că vor
Consiliul județean pentru reabilitarea acestui drum, dar reabilitarea unor zone de- putea fi transformate în
fără succes. În timp ce drumul spre Timiș e plin de gradate, care urmează să parcări. Iată încă o dovadă
gropi, CJA aruncă zeci de miliarde de lei vechi pe studii devină spații verzi, tere- că la Arad nu e problema
pentru balta Ghioroc. nuri de joacă etc. Conform nici PSD, nici PNL, nici
„Dragi prieteni, privesc și eu cu consternare la primarului Bolojan, prin UDMR sau alt partid, nici
declarațiile recente ale președintelui CJ Arad, Iustin acest proiect de peste 6 mi- guvernul sau parlamentul,
Cionca, și nu pot rămâne indiferent atât față de modul lioane de euro, se vor rea- ci oamenii care se află la
ironic în care sunt tratați participanții la trafic pe DJ 691 liza spații verzi în toate cârma acestui oraș. Cei din
( Lipova-Zăbrani-Limită de județ Timiș), cât și la nesim- cartierele, pe o suprafață fruntea Primăriei Oradea
țirea afișată față de toți locuitorii acestei zone, atunci de 10 hectare, se vor ame- demonstrează încă o dată
când face analiza stării deplorabile a drumului județean naja locuri dedicate copii- că au o viziune cu privire
mai sus menționat! Ne întrebăm cu toții, acele «cratere» lor, zone pentru șah și tenis la ceea ce vor să devină ora-
sunt doar din iarna asta de când au furat PSD-iștii banii de masă, teren de baschet, șul lor în următorii ani. La
și i-au mutat la Teleorman? Suntem o rușine! De zece piste de alergare etc. Arad, din păcate, haosul și
ani fac lobby pe lângă CJ Arad, în speranța că cineva o Cam așa ar trebui admi- instabilitatea domină deci- Așa arată spațiile verzi în Oradea
să audă! Dar prioritar pe agenda președintelui CJ Arad nistrat un oraș. Spre deose- ziile administrației Falcă,
este balta de la Ghioroc, pentru care au fost alocați în bire de Arad, unde fondu- iar rezultatele se văd: un străzi pline de gropi și gu- puține, cu clădiri care stau
ultimii doi ani, nu mai puțin de 2,2 milioane lei! Iar cu rile europene sunt o oraș tot mai mohorât, cu noaie, cu spații verzi tot mai să dacă în centrul Aradului.
aroganța-i caracteristică, ne mai ia și la mișto! Rușine!”,
scrie Marian Toader, pe pagina sa de Facebook.
Procurorii au pus sechestru pe bunurile unui milionar arădean
Procurorii au luat măsura seches- din rândul anchetatorilor, sechestrul 2013, prin ascunderea sursei impoza-
trului asigurător în cazul omului de vizează bunuri imobile şi conturi ale bile, inculpatul, în calitate de admi-
afaceri Viorel Lazăr, din Arad, acuzat firmelor care ar fi fost folosite la co- nistrator a două societăţi comerciale
de o evaziune de peste 36 de milioane miterea infracţiunii. având ca obiect principal de activi-
de lei ce ar fi fost comisă prin inter- Totodată, ANAF s-a constituit tate prelucrarea şi conservarea cărnii,
mediul a două firme de procesare a parte civilă în proces, încercând să re- a cauzat un prejudiciu total bugetului
cărnii pe care le administrează, con- cupereze prejudiciul care ar fi fost de stat în sumă de 36.094.158 lei”.
form news.ro. În proces s-a constituit produs bugetului de stat.
ca parte civilă ANAF, care încearcă Omul de afaceri Viorel Lazăr, ad-
recuperarea presupusului prejudiciu ministrator al societăţilor comerciale
produs bugetului de stat. Lazăr & Sohne SRL şi L & Fleisch SRL
Procurorii Parchetului de pe lângă a fost trimis în judecată în stare de li-
Tribunalul Arad au instituit măsursa bertate, iar cele două firme sunt
sechestrului pe bunurile a două firme ”parte responsabilă civilmente” în
administrate de omul de afaceri Vio- proces.
rel Lazăr, trimis în judecată pentru o Conform unui comunicat de presă
presupusă evaziune de peste 36 de remis vineri de Parchetul de pe lângă Lazăr este acuzat de o evaziune
Iustin Cionca e criticat și de colegii de partid milioane de lei. Conform unor surse Tribunalul Arad, „în perioada 2010- de peste 36 de milioane de lei
5 28 martie 2018 Direct Arad ACTUALITATE

Consilierul Gheorghe Grad a discutat


www.livearad.ro

cu ministrul Agriculturii despre


reabilitarea canalului Aranca
Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost sele sunt destul de mari să obținem bani de
prezent vineri, 23 martie, în oraşul la Ministerul Agriculturii, mai ales că, așa
Chişineu-Criş, pentru a se întâlni cu fer- cum am spus, ministrul Daea a fost foarte
mieri din Arad şi pentru a inaugura un nou deschis să ne sprijine”, spune Grad.
centrul local APIA. La eveniment au parti- Problema canalului Aranca se putea re-
cipat și ministrul Apărării, Mihai Fifor, Pre- zolva de mai multă vreme, de către admi-
ședintele Comisiei de Apărare și Ordine nistrația locală, existând chiar fonduri eu-
Publică, deputatul Dorel Căprar, deputatul ropene pentru astfel de lucrări. „Din
Florin Tripa, prefectul Florentina Horgea păcate, la Secusigiu nu a existat preocu-
și directorul general APIA, Adrian Pintea. pare pentru acest canal, care putea fi rea-
Cu această ocazie, inginerul Gheorghe bilitat inclusiv cu fonduri europene. Mer-
Grad, consilier local la Secusigiu, a avut o geți în Timiș să vedeți cum arată canalul
discuție cu ministrul Petre Daea, ridicând Aranca, decolmatat, cu stații de pompare
problema canalului Aranca, canal ce ține de performante, dar acolo oamenii au fost
Agenția Națională de Îmbunătățiri Fun- interesați de acest subiect. La noi, nu
ciare, instituție aflată în subordinea Minis- există interes, deși oamenii au de suferit,
terului Agriculturii. „Am avut onoarea de în special cei din Satu Mare, unde canalul
a discuta, la Chișineu-Criș, la inaugura- trece prin localitate. Și nu sunt puțini cei
rea sediului APIA, cu domnul ministru care doresc să se facă ceva în privința
Daea, și am ridicat problema canalului acestui canal. Vom vedea cât de mulți
Aranca, care străbate comuna Secusigiu, sunt, fiindcă am decis să adunăm sem-
și care se află într-o stare deplorabilă. nături din toată comuna pentru reabili-
Dacă pe vremuri acest canal era o sursă tarea canalului Aranca, semnături pe
de apă pentru animale și sistemele de iri- care personal le voi duce ministrului Pe-
gații, astăzi a devenit un focar de infec- tre Daea, care sunt convins că va ține
ție, e plin de gunoaie, pe timp de vară cont de dorințele oamenilor”, declară in-
emană un miros îngrozitor, iar în unele ginerul Gheorghe Grad.
locuri abia se mai vede câte un firicel de
apă. Astfel că am abordat această temă CANALUL ARANCA - SCURT ISTORIC
cu ministrul Daea, care mi-a arătat toată Canalul Aranca este un vechi curs al
disponibilitatea pentru a sprijini proiectul râului Mureş, care în perioada cetăţii antice
de decolmatare a canalului. Bineînțeles, Morisena se presupune că ar fi fost navi-
suntem sprijiniți în acest demers și de mi- gabil, dovadă fiind corabia scufundată în
nistrul Mihai Fifor și de parlamentarii de albia Arancăi. Din legendele trecutului, o

Gheorghe Grad, alături de Mircea Purcaru, directorul ANIF, ministrul Petre Daea și Ioan Martin,
directorul Direcției Agricole Arad
ritoriale ale oraşului pentru a deservi o su-
trice. Canalul Aranca este divizat în patru
prafaţă de 98,4 km2. Sistemul a funcţionatcompartimente, zona Sânnicolau Mare fi-
până în anul 1919, când bazinul Aranca a ind situat în compartimentul II de la km
fost dezmembrat cu actuala frontieră. 81,7 – km 42. La limita teritorială a oraşului,
În urma proiectului din 1931 şi apoi din
canalul are o lungime de 10,532 km; lăţimea
1932 după inundaţiile din acelaşi an, s-a variind între 6 şi 16 m cu baza mică de 3 m
trecut la amenajarea canalului Aranca cu şi o adâncime cuprinsă între 1 şi 3 m. Panta
proiecte tehnice în colaborare cu ţara ve-este de 0,1-0,15 m cu diferenţa de nivel în-
cină, Iugoslavia. Între anii 1932-1954 au tre intrare şi ieşire din teritoriul localităţii
existat preocupări pentru o mai bună folo-de 2,5 m. Viteza apei este de 0,8-1,2 m/s, iar
sire a sistemului şi de abia începând cu debitul maxim este de 2,5 m/s.
anul 1954 s-a început propriu-zis executa- Spre deosebire de zona Aradului, în Ti-
rea lucrărilor în amonte şi aval de oraş, fi-
miș, canalul Aranca este traversat de opt
nalizate spre sfârşitul anilor 1986. poduri şi trei podeţe, iar în afara oraşului
de poduri la intersecţia de canale şi dru-
DATE TEHNICE muri. Canalul are legătură cu râul Mureş
Canalul Aranca are o lungime de 84,750 prin două canale reversibile, pe fiecare fiind
km, fiind marcat prin 81 de borne kilome- amplasate câte o staţie de pompare.

Așa e amenajat canalul Aranca la Sânnicolau Mare


Le doresc tuturor cetăţenilor
Arad, domnii Dorel Căprar, Florin Tripa și versiune este aceea că Attila, conducătorul comunei Secusigiu să aibă parte
Adrian Todor”, spune inginerul Gheorghe hunilor, după ce a fost încoronat pe albia de un Paşte liniştit şi fericit alături
Grad. Arancăi, aceştia au modificat cursul râului
Ulterior discuției de la Chișineu-Criș, Mureş în forma actuală. de familie şi de cei dragi.
Gheorghe Grad s-a întâlnit cu directorul De-a lungul timpului canalul Aranca a Minunea Învierii lui Iisus să dăinuie
ANIF Arad, Mircea Purcaru, și cu repre- fost colectorul principal al câmpiei Aranca, în inimile voastre, să vă lumineze
zentanții Parcului Natural Lunca Mureșu- deoarece solul din teritoriul câmpiei a fost
lui, pe al cărui teritoriu trece acest canal. sub influenţa directă şi accentuată a apelor viaţa şi să vă aducă renaşterea
„Am avut o întâlnire și cu directorul ANIF, de suprafaţă şi subterane, ceea ce a făcut să credinţei, speranţei, bucuriei
Mircea Purcaru, fiindcă acest canal se află aibă un proces de geneză şi evoluţie cu to-
în administrarea lor. La ANIF există în- tul caracteristic. cu bunătate şi căldură în suflete!
treaga documentație pentru Aranca, iar Aranca izvorăşte din lunca Mureşului
directorul Purcaru a făcut încă un pas pen-
tru reabilitarea acestui canal, depunând
de la Felnac (unde a început construcţia di-
gului în 1816 ) şi se varsă în râul Tisa. Hristos a Înviat!
aceste acte la minister, în această săptă- Canalul Aranca trece prin mijlocul
mână. Am discutat și cu cei de la Parcul oraşului Sânnicolau Mare şi a fost canalizat
Natural Lunca Mureșului și sunt și ei des- începând cu anul 1888, după inundaţiile Ing. Gheorghe Grad
chiși la colaborare pentru reabilitarea din primăvara aceluiaşi an. Începând cu Consilier Local Secusigiu
acestui canal, vom primi avizul necesar de anii 1887-1894 s-a construit sistemul hidro-
la ei, la momentul potrivit. Eu spun că șan- tehnic Aranca, ce cuprinde şi suprafeţe te-
6 28 martie 2018 Direct Arad ACTUALITATE

Dorel Căprar: „Starea


www.livearad.ro

drumurilor județene arată


limitele administrației PNL”
Drumurile județene sunt într-o stare deplorabilă, iar luni de la momentul obținerii acelor sume, CJA nu a
arădenii sunt din ce în ce mai revoltați de lipsa de reacție fost în stare până astăzi să dea drumul la lucrări, din
a administrației liberale a CJA. În ciuda sumelor imense motive de neînțeles. Mai mult, CJA refuză să aloce
pe care le are la dispoziție, conducerea CJA refuză să rea- sume pentru repararea drumurilor județene care nu au
biliteze drumurile județene, preferând să arunce banii pe finanțare prin programe europene sau guvernamentale,
serbări câmpenești sau studii de fezabilitate fără finalita- deși vedem cu toții zi de zi cum arată aceste drumuri.
te. Deși există fonduri la dispoziție, în excedentul bugetar,
„Zilnic vedem pe rețelele de socializare imagini Marinel Cionca și colegii săi liberali au refuzat ca acești
postate de cetățeni revoltați de modul în care arată bani să fie cheltuiți în folosul zecilor de mii de arădeni
drumurile județene. În ultimele zile, am văzut ară- care circulă zilnic pe drumurile județene. În schimb,
deni care au pus mâna pe lopată și au trecut la fapte, aceiași liberali aruncă banii arădenilor pe serbări câm-
adică au acoperit gropile de pe un drum județean, penești, pe tot felul de studii făcute de firmele de casă,
sătui de nepăsarea autorităților, în speță Consiliul care nu vor avea nicio finalitate, pe deplasări costisitoa-
Județean Arad. Nu e săptămână să nu vedem imagini re care nu aduc nimic bun Aradului.
cu mașini care suferă avarii pe drumurile aflate în Administrația condusă de Marinel Cionca a arătat în
grija liberalilor de la CJA. cei aproape doi ani de mandat că are o agendă cu totul
Guvernul PSD a adus în județul Arad zeci de străină de cea a cetățenilor, de interesele și nevoile ară-
milioane de euro, pentru reabilitarea unor drumuri denilor. Iar starea drumurilor județene arată incompe-
județene, prin programe derulate de Ministerul tența acestei administrații, limitele unei conduceri a
Dezvoltării, fie că vorbim de fondurile europene atrase județului care pe bună dreptate este catalogată ca cea
prin POR, fie de cele guvernamentale, alocate prin mai slabă de la înființarea Consiliului Județean Arad”,
PNDL. În ciuda faptului că au trecut mai bine de opt declară președintele PSD Arad, deputatul Dorel Căprar. Dorel Căprar, președintele PSD Arad

Florin Tripa: „Până și liberalii Adrian Todor: „Aradul


s-au săturat de minciunile a devenit „paradisul”
lui Marinel Cionca” contractelor fără licitație”
Liberalii arădeni s-au săturat de Deputatul PSD Arad Adrian Todor a
incompetența actualei conduceri a susținut o declarație politică, în ședința de
Consiliului Județean Arad, care se arată miercuri a Camerei Deputaților, pe tema
incapabilă să gestioneze problema dru- modificării legii achizițiilor publice.
murilor județene. Modul în care Marinel Deputatul PSD a solicitat premierului
Cionca, cel mai slab președinte din istoria Viorica Dăncilă ca la modificarea acestei
CJA, încearcă să scape de responsabilita- legi să se aibă în vedere și închiderea unor
tea pentru starea acestor drumuri e taxată „portițe”, prin care unii primari au posibi-
până și de primarii PNL, care s-au săturat litatea de a acorda contracte de milioane
de minciuni și cer conducerii CJA să rezol- de euro, cu dedicație, ocolind Sistemul
ve problema. Electronic de Achiziiții Publice – SEAP.
„Minciunile lui Marinel Cionca nu „În ultima perioadă, s-a discutat
mai sunt înghițite nici de membrii PNL, intens în spațiul public despre necesita-
care își dau seama că acest personaj va tea modificării legii achizițiilor publice,
duce județul Arad la faliment. Starea în modificări solicitate inclusiv de primarii
care se află drumurile județene, într- municipiilor, la ultima întâlnire cu pre-
unul dintre județele cu cea mai mare mierul României, Viorica Dăncilă.
creștere economică din țară, într-un Cu siguranță, este nevoie de aceste Adrian Todor, deputat PSD Arad
județ cu exporturi de 3 miliarde de euro, modificări, pentru că de multe ori proiec-
într-un județ cu șomaj foarte scăzut, cu tele administrațiilor locale, ale ministe- pățit nimic, fiind binecunoscută protec-
investiții private de miliarde de euro, nu relor sunt blocate din cauza unor preve- ția de care se bucură, existând o serie de
poate fi generată de altceva decât de deri legislative. Inclusiv absorbția fon- dosare ținute la sertar de procurori de ani
incompetența lui Marinel Cionca și a tre- durilor europene este afectată grav de de zile, inclusiv de către cei din DNA.
pădușilor din jurul său, care încearcă unele bariere legislative, care ar trebui La fel se atribuie în Arad și lucrările
prin tot felul de analize de doi bani să-i urgent eliminate, așa cum solicită și pri- majore, care sunt realizate cu credite
mintă pe arădeni că altcineva ar trebui să marii. BERD, iar licitațiile, din cauza vidului
se ocupe de aceste drumuri. Numai că, actuala lege are și alte lacu- legislativ, nu mai trec prin filtrul SEAP,
Până și primarii PNL îi cer lui Cionca ne, care permit acordarea unor contracte câștigătorul fiind decis de bancă și o
să nu mai mintă, să nu mai dea vina pe de lucrări sau servicii publice prin proce- comisie a Primăriei Arad. Având la dis-
Guvernul PSD pentru starea drumurilor duri profund corupte, care ocolesc siste- poziție un sistem prin care poate stabili
județene, să nu mai trateze arădenii cu Florin Tripa, deputat PSD Arad mul național de licitații publice (SEAP). cine e câștigătorul, primarul Falcă a ales
dispreț, să nu mai spună că nu sunt bani, Și vă dau exemplul municipiului Arad, în ultimii ani drumul împrumuturilor, în
când aruncă milioane de lei pe tot felul neavoastră veniți cu un tupeu de baron unde administrația locală condusă de locul fondurilor europene. Drept urma-
de studii, de care nu se va alege nimic. portocaliu, îmbogățit peste noapte, să ne liberalul Gheorghe Falcă, un protejat al re, Aradul este printre municipiile cu
Marinel Cionca încearcă în perma- spuneți că drumurile arată ca după răz- SISTEMULUI, alocă lucrări sau servicii cele mai puține fonduri europene atrase
nență să dea vina pe PSD, mințind că boi din cauză că în acest an s-au tăiat de milioane de euro, fără licitație, fără a și cu cele mai mari împrumuturi contrac-
guvernul a furat 45 de milioane de euro banii ? Dar în 2017, 2016, 2015, 2010, 2008, trece aceste achiziții prin SEAP. tate.
în acest an de la județul Arad. Dacă 2004 de ce nu ați reparat aceste drumuri ? Profitând de prevederile actualei legisla- Fac apel, pe această cale, la doamna
lucrurile stau așa, domnule Marinel Aveau dreptate colegii dumneavoas- ții, primarul Gheorghe Falcă a dat cu premier Viorica Dăncilă, ca la momentul
Cionca, cine a furat de la arădeni, anul tră când spuneau că ne luați la mișto, cu dedicație serviciul de salubrizare strada- modificării legislației în domeniul achi-
trecut, cele 45 de milioane de euro pe aroganța caracteristică unui pedelist care lă și de deszăpezire, fără licitație, unei zițiilor publice să aibă în vedere și închi-
care le-ați avut în plus, atâta timp cât nu a tăiat salariile și pensiile românilor și firme din Oradea, apropiată PNL, invo- derea acestor «portițe», prin care unii
ați reabilitat niciun drum în 2017 ? Unde care acum își bate joc de zeci de mii de când extrema urgență. Un contract de primari au posibilitatea de a acorda con-
sunt acei bani, cum i-ați sifonat, ce firme arădeni care circulă pe aceste drumuri. aproximativ 15 milioane de lei, atribuit tracte de milioane de euro, ocolind
au furat banii respectivi ? PNL Arad con- Ar trebui să vă dați demisia, pentru direct de protejatul SISTEMULUI, Sistemul Electronic de Achiziiții Publice
duce din 2000 județul nostru, fie sub incompetență, domnule Cionca”, declară Gheorghe Falcă, fără a mai trece prin – SEAP”, a afirmat Adrian Todor, în ple-
sigla PNL, fie sub cea a PDL, iar dum- deputatul PSD Arad Florin Tripa. SEAP. Bineînțeles, Gheorghe Falcă nu a nul Camerei Deputaților.
7 28 martie 2018 Direct Arad SPORT

Ionuţ Lupescu, la Arad: „Legislaţie


www.livearad.ro

şi credibilitate, principalele probleme”


Aflat în plină campanie pentru câştiga- Sigur că ideal ar fi ca privatul să asigure
rea funcţiei de preşedinte al Federaţiei partea de finanţare, dar trebuie să vedem
Române de Fotbal, fostul internaţional unde se află sportul românesc la momen-
Ionuţ Lupescu s-a aflat la începutul acestei tul actual şi să facem paşi în faţă, treptat,
săptămâni în judeţul şi municipiul nostru, până la ceea ce ne dorim cu adevărat.
unde a avut o rundă de întâlniri cu Apoi, aş vrea să facem fotbalul din nou
oameni de fotbal şi autorităţi locale. După credibil, investitorii să îşi întoarcă privirea
un tur de forţă, la AJF Arad, clubul UTA, mai mult spre acest sport, iar publicul
apoi în judeţ, la Ineu, Sebiş şi Cermei, spectator să vină cu plăcere la stadion.
Lupescu a ajuns şi la sala de evenimente Sportul şi fotbalul înseamnă sănătate şi
Biavati din Arad, unde a fost întâmpinat chiar educaţie, asta vom încerca să trans-
de o mulţime de oameni care îi acordă mitem, pentru a atrage un număr cât mai
sprijinul, printre care i-am remarcat, în mare de copii spre noi”.
principal, pe foşti fotbalişti de seamă ai
UTA-ei, în frunte cu Gheorghe Vaczi, E sigur de victorie, încă din turul 1!
Gabor Biro sau Dorel Cura, membri şi ai În privinţa atacurilor din partea actua- Lupescu e susţinut de foştii mari jucători
Old Boys UTA, pe actuali conducători ai lului preşedinte al FRF, Lupescu este
clubului UTA, Codru Grădinariu şi dezamăgit de ce a găsit în România, la infrastructurii: „Aradul e un județ cu veche românesc: „Nu mai trebuie doar să privim
Claudiu Drăgan, dar şi pe preşedintele de nivel de conducere şi strategie a și puternică tradiție fotbalistică, m-am de pe margine, vreau să mă implic, să ajut şi
la Şoimiii Lipova, Radu Pop. Federaţiei, dar este convins că din 18 apri- întâlnit cu oameni dedicaţi în judeţ, care s- să sprijin un om ca Ionuţ Lupescu, care a
lie, data alegerilor la FRF, totul va lua o au implicat, investesc şi de care avem mare făcut performanţă atât sportivă cât şi admi-
Semnale pozitive din vest altă turnură: „Nu am renunţat la munca de nevoie în planul nostru de dezvoltare al fot- nistrativă, are experienţă atât la Federaţie,
Însoţit la Arad de Cristian Chivu şi la UEFA ca să fac vreun târg cu cineva, sunt balului. Sincer, nu m-am aşteptat să nu cât mai ales la UEFA, unde ştiu bine cu ce se
Ioan Andone, două nume importante cu sigur că voi câştiga din turul 1, deci nu mă găsesc la Arad măcar un stadion omologat ocupa şi cât de mult era apreciat. Din exte-
care se află în aceste zile în partea de vest gândesc acolo şi pentru mine nu există turul pentru Liga a II-a, dar ştiu că e unul în con- rior am văzut foarte bine problemele din fot-
a ţării, Lupescu a încercat să îşi contureze 2. Am discutat cu oamenii din teritoriu, strucţie şi sper să fie gata cât mai repede. balul românesc şi cred că a venit timpul să
principalele teme de campanie, conside- oameni care ştiu ce e fotbalul adevărat şi Fotbalul românesc are mare nevoie de echi- ne dăm mâna, cei care înţelegem fenomenul,
rând că fotbalul românesc se confruntă în toate sondajele care sunt în mediul virtual, pe de tradiţie, precum UTA. Nu vreau să mă pentru a reuşi ceva.”
acest moment cu două mari probleme: în care eu nu aş avea şanse, rămân virtuale. avânt acum în tot felul de calcule şi planuri, Din rândul foştilor mari fotbalişti ai
„Am avut semnale pozitive din partea Realitatea e cu totul alta, o să vedeţi. M-am de genul câte serii vor fi în Liga a II-a, câte UTA-ei au luat cuvântul Gabor Biro şi
oamenilor de fotbal din Arad, care vor să întors în România şi sincer, m-am aşteptat la echipe vor promova sau câte baraje vom Gheorghe Vaczi, care şi-au arătat tot spri-
se implice, vor să ajute fotbalul, să îl dez- astfel de atacuri. Sunt de cinci săptămâni avea. Am învăţat, la UEFA, să discut cu toată jinul pentru Lupescu şi echipa sa, cel din
voltăm împreună, dar ca şi în alte multe aici şi totuşi credeam că există proiecte, idei, lumea implicată, să vedem minusuri şi plu- urmă insistând pentru un campionat
judeţe, ne confruntăm cu două mari pro- o strategie pentru dezvoltarea fotbalului, suri, să stabilim împreună care e cea mai naţional de old boys, care prin valorile de
bleme. În primul rând legislaţia, care tre- dar nu am găsit absolut nimic. Se spune că bună cale de urmat şi apoi să anunţăm deci- odinioară să atragă mai mult tineret spre
buie să fie mai coerentă şi să vină mult toată lumea se pricepe la politică şi la fot- zii.” fotbal.
mai mult în sprijinul fotbalului şi în gene- bal, actualul preşedinte al FRF se pricepe
ral al sportului, pentru că am constatat doar la politică, la una murdară!”, a fost Susţinut de Andone şi Chivu „Aradul, judeţ cu puternică
reticenţă şi frică de investiţii a oamenilor mesajul lui Lupescu pentru principalul Lupescu a fost completat de bunul său tradiţie”
care au putere decizională, autorităţi loca- său contracandidat, Răzvan Burleanu. prieten, Ioan Andone, fostul antrenor al „Am început săptămâna cu o zi plină de
le. Avem nevoie de o schimbare în acest lui Dinamo fiind dezamăgit de strategia întâlniri în județul Arad. După ce i-am vizi-
sens, iar asta se poate produce doar în Dezamăgit de ce a găsit actualei conduceri a Federaţiei: „Actualul tat pe membrii afiliați din municipiul Arad,
Parlament. Voi discuta cu specialişti, pen- în municipiu preşedinte nu vine din fotbal, nu îl înţelege ne-am întâlnit cu oamenii de fotbal din Ineu,
tru a ne pune de acord în privinţa unei În privinţa situaţiei particulare de la şi şi-a luat consilieri foarte slabi. O fi făcut Sebiș și Cermei. Nu am fost singur, ci însoțit
legi a sponsorizării. În condiţiile lipsei Arad, fostul internaţional a apreciat efor- câte ceva pentru fotbalul feminin, fotbalul de bunii mei prieteni Cristian Chivu și Ioan
unei astfel de legi, trebuie să vedem de turile şi investiţiile din judeţ, dar a rămas în sală, dar la fotbal nu se vede nimic. Nu Andone. Aradul, un alt județ cu veche și
unde vin banii. Guvernul, Ministerele şi neplăcut surprins de ceea ce a găsit în… mai zic câţi bani şi timp s-au pierdut cu puternică tradiție fotbalistică, întâmpină
multinaţionalele sunt trei factori impor- municipiu, cu speranţa că şi aici, în Daum, la naţională. Un proiect sănătos şi aceleași dificultăți pe care le-am întâlnit în
tanţi, care pot veni în sprijinul nostru. curând, se va schimba în bine situaţia viabil se face pe 8-10 ani, dar primele roade restul țării: finanțare, legislație, credibilita-
se văd după 4-5 ani. Trebuie să lăsăm copiii te, regulamente, lipsa infrastructurii și mij-
să joace fotbal curat, să aibă plăcerea de a loacelor de pregătire și multe altele. Am
lovi mingea, să dribleze, să fie tehnici, aşa vizitat deja peste 35 de județe și constat că
cum e stilul nostru, al românilor. Nu trebuie problemele care se tot repetă pot fi deja
să îi încărcăm de mici cu sisteme, cu tot felul catalogate ca fiind sistemice. Multe dintre
de tactici şi strategii. Sunt foarte multe de ele nu sunt dificil de rezolvat, nu-mi explic
făcut, dar totul depinde într-adevăr de legi- de ce au stagnat până acum, altele însă
slaţie, pentru că fără bani nu putem face necesită într-adevăr o anumită pregătire și
nimic”. anvergură pentru a putea fi soluționate.
Toate întâlnirile au fost foarte bune, am
Fostele glorii utiste, auzit și aici multe idei bune și am încheiat
alături de Lupescu într-o notă pozitivă care, sunt sigur, va con-
Cristi Chivu a pus accent pe nevoia de tinua în colaborarea noastră de după ale-
implicare a foştilor mari jucători români geri”, a fost mesajul lui Lupescu, de pe
care au evoluat în străinătate şi care din contul său de socalizare, în urma întâlniri-
exterior văd cel mai bine răul din fotbalul lor de la Arad.

Ţucudean şi Man, premiere la naţională


Old Boys UTA e alături de „Kaiser”

România a câștigat amicalul cu Israel, 2-1, după o Victorii amicale, cu Israel şi Suedia
repriză secundă excelentă a jucătorilor lui Cosmin Clauza de 100 de mii de euro dintre FCSB și UTA se
Contra. Gazdele au deschis scorul, dar „tricolorii” au activează automat, în urma debutului lui Man la naţio-
întors spectaculos, prin golurile marcate de Stanciu, cu nală. Unicul gol al partidei de pe „Oblemenco” a fost
un şut de la 30 de metri, şi de arădeanul George marcat de Dorin Rotariu, în minutul 57, aflat la primul
Țucudean, atacantul liderului Ligii 1, CFR Cluj, mar- său gol pentru prima reprezentativă. Mai mult, „tricolo-
când în minutul 82, cu o frumoasă scăriţă peste portarul rii” rămân neînvinși la Craiova, acolo unde au disputat
advers. Este prima reuşită a lui Ţucudean în tricoul pri- al șaptelea meci din istorie. În prealabil, pe arena „Ion
mei reprezentative, atacantul lansat de UTA începând Oblemenco”, acolo unde s-a întors după 14 ani,
titular meciul cu Suedia, de la Craiova. Un alt arădean, România a obținut 5 victorii și două remize. Echipa
Dennis Man, în mare formă la FCSB, a fost convocat în naţională şi-a luat revanşa cu Suedia, la 24 de ani de la
premieră la naţională, el făcându-şi şi debutul sub trico- eliminarea de la Mondialul american.
lor în amicalul de marţi, 1-0 cu Suedia, când a fost intro-
dus pe teren cu trei minute înaintea finalului. Pagină realizată de Sorin Haut
Man promite să confirme şi sub tricolor
8 28 martie 2018 Direct Arad SPORT

Aradul are o nouă sală


www.livearad.ro
PE SCURT

de fitness, la bazinul „Delfinul”


Directorul executiv al Direcţiei
Judeţene pentru Sport şi Tineret,
Cristian Gavra, reuşeşte să animeze acti-
vitatea sportivă arădeană, cu noi
investiţii la cele două importante baze
sportive din municipiu. Promovarea
pachetelor de abonamente avantajoase
la bazinul acoperit de înot „Delfinul”,
reabilitarea parţială a acoperişului Sălii
Sporturilor, depunerea de proiecte pen-
tru finanţarea reabilitării totale a celor
două baze sportive amintite mai sus şi
colectarea, în regie proprie, de încasări
care să acopere cheltuielile unor luni de
Beata Kabat iarnă, sunt primele reuşite ale lui Gavra,
în mandatul de şef al DJST Arad. O nouă
Judoka au urcat pe podiumul realizare, mult mai recentă, este sala de Arădenii sunt aşteptaţi să facă mişcare Ping-pong pe gratis, la Sala Sporturilor
seniorilor fitness dotată cu aparatură modernă,
situată în incinta bazinului „Delfinul. „La pe holurile superioare ale Sălii Polivalente Sorin Trăistaru „Ariciu”, multiplu cam-
Campionatele Naţionale de judo rezervate preluarea mandatului de director am des- au fost montate opt mese de ping-pong pion naţional la supermoto, si micuţa
seniorilor şi desfăşurate la Cluj-Napoca au con- coperit, într-o magazie, aparatură de fit- moderne, care vor sta la dispoziţia amato- judoka Carolina Szabo, multiplă cam-
semnat rezultate bune în dreptul sportivilor ară- ness neutilizată, deşi achiziţia s-a făcut în rilor, de luni până vineri”, mai spune direc- pioană la judo. A fost o discuţie despre
deni. Judoka cluburilor din municipiu au obţinut, în
final, cinci medalii, după cum urmează: vicecam-
anul 2011. Am decis să o introducem în torul executiv Cristian Gavra. Pasionaţii sport şi beneficiile practicării lui, despre
circuitul sportiv, amenajând o sală cu spe- de tenis de masă vor avea acces gratuit, ambiţie şi perseverenţă. Carolina le-a
pioni naţionali au devenit Amado Lazea, 66 kilo- cific de fitness”, spune Cristian Gavra. iar singura lor obligaţie e păstrarea intac- făcut micuţilor elevi şi câteva demons-
grame, şi Luca Kunszabo, plus 100 kilograme Din 15 martie, sportivii de perfor-
(ambii de la CS Universitatea Arad) şi Beata tă a meselor şi prezentarea la sală cu pale- traţii, iar Sorin le-a povestit despre
Kabat, plus 78 kilograme (CSM Arad). Aceasta
manţă au acces, pe bază de programare, te şi mingi. „Pe baza unui act de identita- motociclism, prezentându-le totodată şi
din urmă a cucerit și bronzul la Open, pe ultima la noua sală de fitness a Aradului. Tot te, doritorii vor avea acces gratuit la folo- echipamentul său de concurs.
treaptă a podiumului urcând și Vlad Luncan (CS începând cu această dată, în afara pro- sirea meselor de tenis de masă. Dacă vor
Universitatea), la 60 kilograme. Aproape de gramului de performanţă, sala poate fi exista solicitări, vom extinde programul şi Sorin Trăistaru s-a alăturat
podium au mai fost Kinga Bleicziffer (CSM Arad) folosită şi de publicul amator, de luni pentru zilele de sâmbătă şi duminică”, a campaniei
şi Raul Hănciuţa (Podgoria Ghioroc) – ambii cla- până vineri, între orele 8-14 şi 19-22. mai spus reprezentantul DJST Arad, Prezente au fost și fetele de clasa a
saţi pe locul 5, Duşan Mraz, David Nagy și Robert Informaţii suplimentare despre costul care este convins că arădenii vor veni în IV-a, componente ale echipei de fotbal
Nagy (toţi CS Universitatea), locul 7. pachetelor de abonamente şi progra- număr mare la Polivalentă, pentru a fete, ciclul primar, care au câştigat etapa
mări se pot obţine la administraţia bazi- practica tenisul de masă. pe judeţ la ONSS, dar şi Dragoş Muscă,
nului „Delfinul”. din clasa I, campion judeţean la șah. Din
Atleţii s-au remarcat O nouă acţiune partea Direcției Județene pentru Sport și
Opt mese noi de tenis de masă, „Campionii României”
la aruncări lungi la Polivalentă În altă ordine de idei, Direcția
Tineret Arad au participat directorul
executiv Cristian Gavra, directorul exe-
Bucureştiul a găzduit, recent, Campionatul O altă noutate utilă iubitorilor de Județeană pentru Sport și Tineret Arad a cutiv adjunct Dan Cuedan şi Liliana
Naţional de iarnă la aruncări lungi. Raul Rusu, mişcare şi sport e punerea la dispoziţia continuat acțiunile din cadrul progra- Nica, expert superior în cadrul compar-
dublă legitimare CS Municipal - CS Universitatea amatorilor a opt mese de tenis de masă mului lansat de către Ministerul timentului sport. Se aduc mulţumiri
Arad, este medaliat cu bronz la seniori, în urma moderne, amplasate deja la Sala Tineretului și Sportului, intitulat profesorilor de educaţie fizică și sport
unei aruncări ce a măsurat 67.60 metri, în vreme Sporturilor „Victoria”. „Aradul este un „Campionii României în școală, liceu și Radu George şi Radu Sabău, pentru fap-
ce colegul său, Denis Both, tot dublă legitimare centru important în tenisul de masă româ- universitate”, la Şcoala Gimnazială tul că au facilitat această interesantă

Pistolarii au fost în top, la aer comprimat


CSM Arad - CS Universitatea, a cucerit şi el bron- nesc şi pentru a continua această tradiţie, „Avram Iancu” din Arad. Invitați au fost întâlnire cu elevii.
zul la tineret, cu 60,23 metri. La categoria juniori
II, în proba de aruncare a discului, Andrei
Câmpan, de la CS Municipal, a cucerit medalia
de bronz la juniori II, el situându-se pe locul 6 la
juniori I. În fine, Andrei Severin, legitimat la CSȘ Secţia de tir a CS Munici- campioni în proba de dublu pioană naţională şi Daria Ha- de la CSM Arad a totalizat 17
Gloria Arad, s-a clasat pe locul 9 la suliţă, în con- pal şi-a respectat blazonul şi la mixt, Cristian Mărcoşan şi An- ristiade, individual - cam- medalii la Naţionale: opt la ju-
cursul juniorilor II. etapa finală de tineret din ca- drada Gheocel - locul 4 la du- pioană naţională. niori, patru la seniori şi alte
Cele mai bune rezultate au venit însă, la cate- drul Campionatului Naţional blu mixt; echipa masculină, în cinci la tineret. Pistolarii CSM-
gorii copii, unde performerul a fost Mihai Motorca de aer comprimat, desfăşurată componenţa Casian Codrean, Începe pregătirea ului nu au timp de respiro, în
- CSS Gloria, 12 ani, campion naţional la ciocan la Bucureşti. Pistolarii pre- Luca Joldea şi Cristian Măr- pentru glonţ perioada următoare începând
şi medaliat cu bronz la disc, iar Vannessa Oriaku, gătiţi de trioul Gheorghe Pop coşan - campioană naţională, Sezonul de aer comprimat deja antrenamentele pentru
dublă legitimare CSS Gloria - CS Universitatea, a - Mircea Budurişan - Monica Casian Codrean, individual - s-a încheiat odată cu întrecerea sezonul de glonţ. Prima etapă
cucerit argintul la suliţă. La juniori III, Andrei Toth au urcat din nou pe po- medaliat cu bronz, echipa fe- din capitală, cu menţiunea că naţională la care vor concura e
Mondek - CSS Gloria a ocupat locul 4 la ciocan şi diumul de premiere, după minină, în componenţa Daria juniorii II şi III îşi vor disputa în perioada 19-22 aprilie, tot
6 la disc, iar Erika Zaharia a fost a patra la ciocan cum urmează: Casian Co- Haristiade, Andrada Gheocel finalele odată cu cele de glonţ, la Bucureşti.
şi a şaptea la suliţă. Antrenorii atleţilor arădeni drean şi Daria Haristiade - şi Alexandra Buda, vicecam- în vară. Per total, secţia de tir

Andreea Popescu a performat la Naţionale


sunt Constantin Miclea şi Zoltan Szabo.

Pagină realizată de Sorin Haut


Înotătorii de la CSM Arad s-au nu- Iată rezultatele înotătorilor
mărat printre remarcaţii Campionatului enumeraţi mai sus, la Naţionale:
Naţional de juniori, tineret şi seniori la
nataţie, de la Bacău. La această com- Sărac Ionuţ (categoria seniori) – loc 2
petiţie au participat 390 de sportivi de la seniori – 50m bras 30.01 (la 8 sutimi de
57 de cluburi din ţară. CS Municipal a sec de loc 1) – 646 puncte FINA;
fost reprezentat de Popescu Andreea, Popescu Andreea (în primul an la ca-
Kugelman Patrik, Rad Sarah - toţi trei tegoria junioare):
pregătiţi de aproape un an şi jumătate de 50m bras – 34.75 – loc 2 juniori; loc 3
profesorul Viorel Bitang şi de Laszlo Zol- la tineret, loc 4 la cat seniori; 605 puncte
tan - antrenoare Daria Barta, cu menţiu- FINA
Publicitate: 0722-293769 nea că Sărac Ionuţ, legitimat la Dinamo, 100m bras – 1.16.74 – loc 2 junioare, O sportivă care promite mult, pe viitor
redactia@livearad.ro. se pregăteşte din vara anului trecut la loc 4 la tineret si loc 7 la seniori; 583 p
Tiparul executat la Arad, alături de profesorul Viorel Bi- FINA Kugelman Patrick Alexandru - cate-
S.C. TIPOMEDIA PROD S.R.L. tang. Anterior, fostul său antrenor a fost 200m bras – 2.47.95 – loc 2 junioare, goria juniori
Sebastian Lucaci. Până la revenirea lui loc 3 tineret, loc 5 seniori; 568 p FINA; 1500 m liber – 17.45.27 – loc 4 juniori,
Viorel Bitang la Arad, adică martie 2016, Laszlo Zoltan - categoria tineret finala B; 546 puncte FINA
DTP de pregătirea sportivilor Popescu An- 100 m fluture –1.00.18 – finala B – loc Rad Sarah Damaris - categoria ju-
dreea, Kugelman Patrik şi Rad Sarah s- 7 tineret; 567 p FINA niori
Azbest Publishing Editură și tipografie
au ocupat profesorii Daria Barta, Mo- 50 m fluture – 26.78; – loc 6 tineret – 200 m fluture – 2.41.26 – locul 4 – Fi-
Telekom: 0787-822469,
edituraazbest@gmail.com
fb: Azbest Publishing nica Stertl si Martin Liptak. finala B; 587 p FINA nala B; 430 p FINA.