Sunteți pe pagina 1din 2

ACTIVITATEA INDIVIDUALĂ A STUDENTULUI LA DISCIPLINA

„ECONOMIA UNITĂŢILOR ECONOMICE”

SARCINI RECOMANDATE PENTRU PORTOFOLIU:

1. Întreprinderile mici si mijlocii: atuuri, vulnerabilităţi şi căi de creştere a contribuţiei lor la


dezvoltarea economică a Republicii Moldova.
2. Prezentați principalele tendințe actuale și de perspectivă a sectorului ÎMM în economia
mondială și în Republica Moldova.
3. Dimensiunile și problemele micului business în Republica Moldova.
4. Argumentaţi necesitatea susţinerii întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova.
5. Analizaţi perspectivele dezvoltării franchisingului în Republica Moldova. Prezentaţi
exemple de franchisee de succes care activează în Republica Moldova.
6. Identificați principalii factori de care depinde utilizarea resurselor umane în unitățile
economice autohtone.
7. Pe baza datelor din Anuarul Statistic analizați evoluția productivității muncii în Republica
Moldova în perioada 2010-2016. Formulați concluziile.
8. Pe baza datelor din Anuarul Statistic analizați creșterea (scăderea) salariului real în ultimii
trei ani în Republica Moldova. Formulați concluziile.
9. Analizați forma (formele) de salarizare într-o unitate (ramură) economică. Identificați căi de
perfecționare a sistemului de salarizare în cadrul unităților economice autohtone.
10. Analizați formele de motivare a angajaților într-o unitate (ramură) economică. Identificați
căi de eficientizare a acestora.
11. Salariile şi piaţa muncii în Republica Moldova.
12. Asigurarea cu resurse umane şi creşterea eficienţei lor în cadrul unităţilor economice din Republica
Moldova.
13. Rolul şi importanța mijloacelor fixe și activelor circulante în cadrul unităților economice.
14. Opţiuni în finanţarea mijloacelor fixe și activelor circulante în cadrul unităților economice.
15. Rentabilitatea şi metodele de sporire a rentabilităţii la întreprindere.
16. Leasingul – ca factor de creştere economică la întreprindere.
17. Impozitul pe venit, pârghie economică într-o economie de piață funcțională.
18. Analizați ofertele băncilor comerciale referitor la acordarea creditelor pe termen lung și pe
termen scurt pentru unitățile economice din Republica Moldova . Formulați concluziile.
19. Povara fiscală a unităților economice din Republica Moldova.
20. Direcţii de promovare a exportului la întreprinderile autohtone.
21. Strategii de atragere a investiților străine în Republica Moldova.
22. Mediul de afaceri – factor important al proceselor investiționale.

 Proiectul individual este condiţie de intrare la examenul „Economia unităţilor


economice”.
 Proiectul va fi evaluat înainte de susţinerea examenului.
 Studenții sunt obligați să aleagă opțional 1 sarcină din cele prezentate și să o susțină pe
parcursul semestrului.