Sunteți pe pagina 1din 21

STR.

STEFAN CEL MARE NR 25, ALBA IULIA


TEL 0258835346, FAX 0258832813, E-mail: licsportiv@yahoo.com
________________________________________________________________

Vizat Director:

Vizat responsabil Comisie metodica:


PLANIFICARE CALENDARISTICA
Disciplina: Limba Engleza
Anul şcolar: 2017-2018
Unitate de invăţământ: Liceul cu program sportiv, Alba Iulia/ structura Micesti
Clasa a VII-a E
Manual: Snapshot Pre- intermediate, ed. Longman
Nr. ore/săptămână: 2
Profesor Ivancu Alexandra Eva
Intocmit conform programei aprobate cu nr. 5097/09.09.2009

SEMESTRUL I
NR. UNITATE Continutul Instrumente NR. SAPT OBS.
CT A tematic al CONTINUTURI C.S de ORE
R. DE unitatii de vizate evaluare
INVATAR invatare T C A
E C D P
1 REVISION Toate Present tense 1.1 să sesizeze ordinea evenimentelor dintr-un mesaj articulat Handouts 4 S1
clar şi rar
Past tense 1.2 să desprindă sensul global al unui mesaj simplu / al unei Observare S2
conversaţii uzuale, articulat / ă clar, cu viteză normală 12.09
1.3 să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj oral 14.09
articulat clar si rar 19.09
1.4 să execute instrucţiuni rostite clar şi rar de profesor
21.09
2.2 să formuleze întrebări simple în situaţii de comunicare
uzuală
2.3 să relateze, în propoziţii simple, despre oameni, fapte,
evenimente ;
3.4 să deducă din context înţelesul unor elemente lexicale
necunoscute
2 Unit 1. Universul Present simple 1.1 să sesizeze ordinea evenimentelor dintr-un mesaj articulat
clar şi rar
I’M HERE personal: si continuous 1.2 să desprindă sensul global al unui mesaj simplu / al unei Handouts 4 S3
TO WORK Oameni si Infinitivul conversaţii uzuale, articulat / ă clar, cu viteză normală Observare S4
1.3 să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj oral
o 1,4.
locuri.Priete articulat clar si rar sistematica 26.09
28.09
nii 1.4 să execute instrucţiuni rostite clar şi rar de profesor
03.10
2.2 să formuleze întrebări simple în situaţii de comunicare
05.10
uzuală
2.3 să relateze, în propoziţii simple, despre oameni, fapte,
evenimente ;
4.3 să scrie instrucţiuni simple ;
3 Unit 2. Oameni si Past simple al 1.1 să sesizeze ordinea evenimentelor dintr-un mesaj articulat
clar şi rar
OVER locuri : verbelor 1.2 să desprindă sensul global al unui mesaj simplu / al unei
THREE calatorii. regulate conversaţii uzuale, articulat / ă clar, cu viteză normală Handouts S5
1.3 să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj oral
HOURS Universul Adverbe de articulat clar si rar Observare S6
LATE personal ;vi timp trecut : 1.4 să execute instrucţiuni rostite clar şi rar de profesor sistematica 4 10.10
2.2 să formuleze întrebări simple în situaţii de comunicare 12.10
ata yesterday, last uzuală 17.10
sanatoasa ;s week, a month 4.3 să scrie instrucţiuni simple ; 19.10

portul. ago, this


morning.
4 Unit 3. Oameni si Viitorul cu 1.1 să sesizeze ordinea evenimentelor dintr-un mesaj articulat Handouts 4 S7
clar şi rar
A PLACE locuri: going to, will 1.2 să desprindă sensul global al unui mesaj simplu / al unei Observare S8
WHICH Cornwall.Tr sau present conversaţii uzuale, articulat / ă clar, cu viteză normală sistematica
1.3 să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj oral
ATTRACT aditii continuous 24.10 Sapt.
articulat clar si rar
26.10
S Subordonata 1.4 să execute instrucţiuni rostite clar şi rar de profesor altfel
31.10
2.2 să formuleze întrebări simple în situaţii de comunicare
TOURISTS relativa 02.11
uzuală
introdusa 2.3 să relateze, în propoziţii simple, despre oameni, fapte,
evenimente ;
prin who, 3.3 să extragă informaţii specifice dintr-un text în vederea
which, where rezolvării unei sarcini de lucru simplu
3.4 să deducă din context înţelesul unor elemente lexicale
FCT.COM.:2, necunoscute
3,8. 4.1 să scrie texte scurte folosind cuvinte de legatura simple
(şi, dar, pentru că, deci)
4.2 să scrie mesaje scurte, familiare, pe teme din universul
imediat
4.3 să scrie instrucţiuni simple ;
5 Unit 4. Universul o Present 1.1 să sesizeze ordinea evenimentelor dintr-un mesaj articulat 2 S9
clar şi rar
HOW persona : perfect simple 1.2 să desprindă sensul global al unui mesaj simplu / al unei Handouts
LONG Viata cu for si since conversaţii uzuale, articulat / ă clar, cu viteză normală Observare 07.11
1.3 să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj oral
HAVE sanatoasa :s Comparatia articulat clar si rar sistematica 09.11
YOU portul. adjectivelor 1.4 să execute instrucţiuni rostite clar şi rar de profesor
2.2 să formuleze întrebări simple în situaţii de comunicare
BEEN Much+ uzuală
2.3 să relateze, în propoziţii simple, despre oameni, fapte,
HERE? adjective evenimente ;
3.3 să extragă informaţii specifice dintr-un text în vederea
comparativ rezolvării unei sarcini de lucru simplu
Comparatii cu 3.4 să deducă din context înţelesul unor elemente lexicale
necunoscute
(not) as 4.1 să scrie texte scurte folosind cuvinte de legatura simple
…..as (şi, dar, pentru că, deci)
4.2 să scrie mesaje scurte, familiare, pe teme din universul
Adjective cu imediat
prefix 4.3 să scrie instrucţiuni simple ;

negativ : un-
,in-,im-
FCT.COM.:2.
6 Unit 5. Oameni si Present 1.1 să sesizeze ordinea evenimentelor dintr-un mesaj articulat 4
clar şi rar
SOUTH locuri.Afric perfect 1.2 să desprindă sensul global al unui mesaj simplu / al unei Handouts
AFRICA a de sud. simple conversaţii uzuale, articulat / ă clar, cu viteză normală Observare S10-
1.3 să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj oral
Mijloace de FCT.COM.:2, articulat clar si rar sistematica 11
comunicar 8. 1.4 să execute instrucţiuni rostite clar şi rar de profesor
2.2 să formuleze întrebări simple în situaţii de comunicare
ein 14.11
uzuală
16.11
societatea 2.3 să relateze, în propoziţii simple, despre oameni, fapte,
21.11
evenimente ;
moderna : 23.11
3.3 să extragă informaţii specifice dintr-un text în vederea
scrisoarea. rezolvării unei sarcini de lucru simplu
3.4 să deducă din context înţelesul unor elemente lexicale
necunoscute
4.1 să scrie texte scurte folosind cuvinte de legatura simple
(şi, dar, pentru că, deci)
4.2 să scrie mesaje scurte, familiare, pe teme din universul
imediat
4.3 să scrie instrucţiuni simple ;
7 Unit 6. Incursiuni in Past simple si 1.1 să sesizeze ordinea evenimentelor dintr-un mesaj articulat
clar şi rar
THE CAR lumea continuous 1.2 să desprindă sensul global al unui mesaj simplu / al unei Handouts 4 S12
WAS artei : Advebrbe de conversaţii uzuale, articulat / ă clar, cu viteză normală Observare S13
1.3 să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj oral
SINKING articol de timp : while, articulat clar si rar sistematica 28.11
presa. as, when. 1.4 să execute instrucţiuni rostite clar şi rar de profesor Zi
30.11
2.2 să formuleze întrebări simple în situaţii de comunicare
Prepozitii de 05.12 libera
uzuală
07.12
miscare: 2.3 să relateze, în propoziţii simple, despre oameni, fapte,
evenimente ;
across, 3.3 să extragă informaţii specifice dintr-un text în vederea
along, rezolvării unei sarcini de lucru simplu
3.4 să deducă din context înţelesul unor elemente lexicale
towards,thro necunoscute
ugh, past , 4.1 să scrie texte scurte folosind cuvinte de legatura simple
(şi, dar, pentru că, deci)
into, over , 4.2 să scrie mesaje scurte, familiare, pe teme din universul
under,up, imediat
4.3 să scrie instrucţiuni simple ;
down.
Verbe de
miscare: dive
, jump, leap.
FCT.COM:2,
4,10.
8 REVISION Past simple 1.1 să sesizeze ordinea evenimentelor dintr-un mesaj articulat Handouts 4 S14
clar şi rar
and 1.2 să desprindă sensul global al unui mesaj simplu / al unei Observare S15
continuous conversaţii uzuale, articulat / ă clar, cu viteză normală sistematica 12.12
1.3 să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj oral 14.12
Present articulat clar si rar 19.12
PERfect 1.4 să execute instrucţiuni rostite clar şi rar de profesor 21.12
2.2 să formuleze întrebări simple în situaţii de comunicare
Future tense uzuală
2.3 să relateze, în propoziţii simple, despre oameni, fapte,
evenimente ;
3.3 să extragă informaţii specifice dintr-un text în vederea
rezolvării unei sarcini de lucru simplu
3.4 să deducă din context înţelesul unor elemente lexicale
necunoscute
4.1 să scrie texte scurte folosind cuvinte de legatura simple
(şi, dar, pentru că, deci)
4.2 să scrie mesaje scurte, familiare, pe teme din universul
imediat
4.3 să scrie instrucţiuni simple ;
9 Unit 7. Incursiuni in Question tags 1.1 să sesizeze ordinea evenimentelor dintr-un mesaj articulat 2
clar şi rar
YOU’RE lumea Past simple si 1.2 să desprindă sensul global al unui mesaj simplu / al unei Handouts S16
NICOLA artei:Mr. present conversaţii uzuale, articulat / ă clar, cu viteză normală Observare 16.01
1.3 să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj oral 18.01
AREN’T Bean perfect articulat clar si rar sistematica
YOU? simple 1.4 să execute instrucţiuni rostite clar şi rar de profesor
2.2 să formuleze întrebări simple în situaţii de comunicare
Adverbe de uzuală
timp: just , 2.3 să relateze, în propoziţii simple, despre oameni, fapte,
evenimente ;
already, yet 3.3 să extragă informaţii specifice dintr-un text în vederea
FCT. rezolvării unei sarcini de lucru simplu
3.4 să deducă din context înţelesul unor elemente lexicale
COM.:2,4. necunoscute
4.1 să scrie texte scurte folosind cuvinte de legatura simple
(şi, dar, pentru că, deci)
4.2 să scrie mesaje scurte, familiare, pe teme din universul
imediat
4.3 să scrie instrucţiuni simple ;
10 Unit 8. Mediul should/ought 1.1 să sesizeze ordinea evenimentelor dintr-un mesaj articulat
clar şi rar
YOU inconjurator to 1.2 să desprindă sensul global al unui mesaj simplu / al unei Handouts S17
OUGHT Ustensile have to / must conversaţii uzuale, articulat / ă clar, cu viteză normală Observare 2 23.01
1.3 să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj oral 25.01
TO TRY casnice. would you articulat clar si rar sistematica
THEM Obiceiuri si mind + 1.4 să execute instrucţiuni rostite clar şi rar de profesor
2.2 să formuleze întrebări simple în situaţii de comunicare
traditii:Man gerunziu uzuală
caruri FCT.COM.:,2 2.3 să relateze, în propoziţii simple, despre oameni, fapte,
evenimente ;
specifice ,5. 3.3 să extragă informaţii specifice dintr-un text în vederea
sarbatorilor. rezolvării unei sarcini de lucru simplu
3.4 să deducă din context înţelesul unor elemente lexicale
necunoscute
4.1 să scrie texte scurte folosind cuvinte de legatura simple
(şi, dar, pentru că, deci)
4.2 să scrie mesaje scurte, familiare, pe teme din universul
imediat
4.3 să scrie instrucţiuni simple ;
11 Unit 9. Incursiuni in Present 1.1 să sesizeze ordinea evenimentelor dintr-un mesaj articulat Handouts 2
clar şi rar
THEY‘VE lumea perfect 1.2 să desprindă sensul global al unui mesaj simplu / al unei Observare S18
BEEN aartei: continuous conversaţii uzuale, articulat / ă clar, cu viteză normală sistematica 30.01
1.3 să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj oral 01.02
BULLYIN personaje cu for si articulat clar si rar
G ME indragite. since 1.4 să execute instrucţiuni rostite clar şi rar de profesor
2.2 să formuleze întrebări simple în situaţii de comunicare
Actori Would you uzuală
like…? 2.3 să relateze, în propoziţii simple, despre oameni, fapte,
evenimente ;
Shall I …? 3.3 să extragă informaţii specifice dintr-un text în vederea
Fct.com.:4,5.. rezolvării unei sarcini de lucru simplu
3.4 să deducă din context înţelesul unor elemente lexicale
necunoscute
4.1 să scrie texte scurte folosind cuvinte de legatura simple
(şi, dar, pentru că, deci)
4.2 să scrie mesaje scurte, familiare, pe teme din universul
imediat
4.3 să scrie instrucţiuni simple ;
SEMESTRUL II
1 REVISION Incursiuni in Past simple si 1.1 să sesizeze ordinea evenimentelor dintr-un mesaj articulat Handouts 2 S1
clar şi rar
lumea artei. Present Observare 13.02
1.2 să desprindă sensul global al unui mesaj simplu / al unei
15.02
Articol de perfect conversaţii uzuale, articulat / ă clar, cu viteză normală sistematica
1.3 să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj oral
ziar articulat clar si rar
1.4 să execute instrucţiuni rostite clar şi rar de profesor
2.2 să formuleze întrebări simple în situaţii de comunicare
uzuală
2.3 să relateze, în propoziţii simple, despre oameni, fapte,
evenimente ;
3.3 să extragă informaţii specifice dintr-un text în vederea
rezolvării unei sarcini de lucru simplu
3.4 să deducă din context înţelesul unor elemente lexicale
necunoscute
4.1 să scrie texte scurte folosind cuvinte de legatura simple
(şi, dar, pentru că, deci)
4.2 să scrie mesaje scurte, familiare, pe teme din universul
imediat
4.3 să scrie instrucţiuni simple ;
2 Unit 11. Universul A face 1.1 să sesizeze ordinea evenimentelor dintr-un mesaj articulat Handouts S2
clar şi rar
UNLESS I personal:Via preziceri cu 1.2 să desprindă sensul global al unui mesaj simplu / al unei Observare S3
GET TO ta sanatoasa will/won’t,ma conversaţii uzuale, articulat / ă clar, cu viteză normală sistematica 6 S4
1.3 să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj oral
BED prin sport. y/might 20.02
articulat clar si rar
22.02
Conditionala 1.4 să execute instrucţiuni rostite clar şi rar de profesor
27.02
2.2 să formuleze întrebări simple în situaţii de comunicare
de tipul I 01.03
uzuală
06.03
Intrebari 2.3 să relateze, în propoziţii simple, despre oameni, fapte,
08.03
evenimente ;
negative 3.3 să extragă informaţii specifice dintr-un text în vederea
Fct.com.:9. rezolvării unei sarcini de lucru simplu
3.4 să deducă din context înţelesul unor elemente lexicale
necunoscute
4.1 să scrie texte scurte folosind cuvinte de legatura simple
(şi, dar, pentru că, deci)
4.2 să scrie mesaje scurte, familiare, pe teme din universul
imediat
4.3 să scrie instrucţiuni simple ;
3 Unit 12. Obiceiuri si Diateza pasiva 1.1 să sesizeze ordinea evenimentelor dintr-un mesaj articulat 2 S5
clar şi rar
THEY traditii:Diver :present si 1.2 să desprindă sensul global al unui mesaj simplu / al unei Handouts
WERE sitatea past simple conversaţii uzuale, articulat / ă clar, cu viteză normală Observare 13.03
1.3 să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj oral
DELIVERE spatiului Fct.com.:2,5. articulat clar si rar sistematica 15.03
D TODAY anglo- 1.4 să execute instrucţiuni rostite clar şi rar de profesor
2.2 să formuleze întrebări simple în situaţii de comunicare
saxon : uzuală
ferma. 2.3 să relateze, în propoziţii simple, despre oameni, fapte,
evenimente ;
3.3 să extragă informaţii specifice dintr-un text în vederea
rezolvării unei sarcini de lucru simplu
3.4 să deducă din context înţelesul unor elemente lexicale
necunoscute
4.1 să scrie texte scurte folosind cuvinte de legatura simple
(şi, dar, pentru că, deci)
4.2 să scrie mesaje scurte, familiare, pe teme din universul
imediat
4.3 să scrie instrucţiuni simple ;
4 Unit 13. Cultura si Pronumele: 1.1 să sesizeze ordinea evenimentelor dintr-un mesaj articulat Observare 2 S6
clar şi rar
IF I HAD civilizatie.O some-,any- 1.2 să desprindă sensul global al unui mesaj simplu / al unei sistematica 20.03
THE ameni ,every conversaţii uzuale, articulat / ă clar, cu viteză normală 22.03
1.3 să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj oral
MONEY celebrii. Conditionala articulat clar si rar
de tipul II 1.4 să execute instrucţiuni rostite clar şi rar de profesor
2.2 să formuleze întrebări simple în situaţii de comunicare
Fct.com.:2,5 uzuală
2.3 să relateze, în propoziţii simple, despre oameni, fapte,
evenimente ;
3.3 să extragă informaţii specifice dintr-un text în vederea
rezolvării unei sarcini de lucru simplu
3.4 să deducă din context înţelesul unor elemente lexicale
necunoscute
4.1 să scrie texte scurte folosind cuvinte de legatura simple
(şi, dar, pentru că, deci)
4.2 să scrie mesaje scurte, familiare, pe teme din universul
imediat
4.3 să scrie instrucţiuni simple ;
5 REVISION IF clauses I 1.1 să sesizeze ordinea evenimentelor dintr-un mesaj articulat Test 2 S7
clar şi rar
and II 27.03
1.2 să desprindă sensul global al unui mesaj simplu / al unei
29.03
Passive voice conversaţii uzuale, articulat / ă clar, cu viteză normală
1.3 să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj oral
articulat clar si rar
1.4 să execute instrucţiuni rostite clar şi rar de profesor
2.2 să formuleze întrebări simple în situaţii de comunicare
uzuală
2.3 să relateze, în propoziţii simple, despre oameni, fapte,
evenimente ;
3.3 să extragă informaţii specifice dintr-un text în vederea
rezolvării unei sarcini de lucru simplu
3.4 să deducă din context înţelesul unor elemente lexicale
necunoscute
4.1 să scrie texte scurte folosind cuvinte de legatura simple
(şi, dar, pentru că, deci)
4.2 să scrie mesaje scurte, familiare, pe teme din universul
imediat
4.3 să scrie instrucţiuni simple ;
6 Unit 14. Obiceiuri si Past perfect 1.1 să sesizeze ordinea evenimentelor dintr-un mesaj articulat
clar şi rar
SOMEONE traditii: simple 1.2 să desprindă sensul global al unui mesaj simplu / al unei Handouts 4 S8
HAD Festivaluri. Reported conversaţii uzuale, articulat / ă clar, cu viteză normală Observare S9
1.3 să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj oral
DROPPED requests sistematica 10.04 Zi
articulat clar si rar
12.04
IT Fct.com.:2,4,8 1.4 să execute instrucţiuni rostite clar şi rar de profesor libera
17.04
2.2 să formuleze întrebări simple în situaţii de comunicare
.. 19.04
uzuală
2.3 să relateze, în propoziţii simple, despre oameni, fapte,
evenimente ;
3.3 să extragă informaţii specifice dintr-un text în vederea
rezolvării unei sarcini de lucru simplu
3.4 să deducă din context înţelesul unor elemente lexicale
necunoscute
4.1 să scrie texte scurte folosind cuvinte de legatura simple
(şi, dar, pentru că, deci)
4.2 să scrie mesaje scurte, familiare, pe teme din universul
imediat
4.3 să scrie instrucţiuni simple ;
7 Unit 16. Obiceiuri si Vb. Used to 1.1 să sesizeze ordinea evenimentelor dintr-un mesaj articulat Handouts 2 S10
clar şi rar
THEY traditii:Dive so/such a/an + Observare 24.04
1.2 să desprindă sensul global al unui mesaj simplu / al unei
26.04
USED TO rsitatea adj + noun conversaţii uzuale, articulat / ă clar, cu viteză normală sistematica
1.3 să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj oral
HIDE spatiului Fct.com.:2,8. articulat clar si rar
HERE anglo- 1.4 să execute instrucţiuni rostite clar şi rar de profesor
2.2 să formuleze întrebări simple în situaţii de comunicare
saxon.Obice uzuală
iuri din 2.3 să relateze, în propoziţii simple, despre oameni, fapte,
evenimente ;
trecut.Orasu 3.3 să extragă informaţii specifice dintr-un text în vederea
l Cornwall. rezolvării unei sarcini de lucru simplu
3.4 să deducă din context înţelesul unor elemente lexicale
necunoscute
4.1 să scrie texte scurte folosind cuvinte de legatura simple
(şi, dar, pentru că, deci)
4.2 să scrie mesaje scurte, familiare, pe teme din universul
imediat
4.3 să scrie instrucţiuni simple ;
8 Unit 17. Mijloace de reported 1.1 să sesizeze ordinea evenimentelor dintr-un mesaj articulat Handouts
clar şi rar
HE SAID comunicare questions 1.2 să desprindă sensul global al unui mesaj simplu / al unei Observare S11
HE’D BEEN in societatea Formarea subs conversaţii uzuale, articulat / ă clar, cu viteză normală sistematica 2 Zi
1.3 să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj oral 01.05
AWAY moderna: cu –ment,- articulat clar si rar 03.05 libera
radioul si ion,-er,-ance 1.4 să execute instrucţiuni rostite clar şi rar de profesor
2.2 să formuleze întrebări simple în situaţii de comunicare
aparitia sa. Fct.com.:2,3. uzuală
2.3 să relateze, în propoziţii simple, despre oameni, fapte,
evenimente ;
3.3 să extragă informaţii specifice dintr-un text în vederea
rezolvării unei sarcini de lucru simplu
3.4 să deducă din context înţelesul unor elemente lexicale
necunoscute
4.1 să scrie texte scurte folosind cuvinte de legatura simple
(şi, dar, pentru că, deci)
4.2 să scrie mesaje scurte, familiare, pe teme din universul
imediat
4.3 să scrie instrucţiuni simple ;
9 Unit 18. Incursiuni Vorbirea 1.1 să sesizeze ordinea evenimentelor dintr-un mesaj articulat Handouts 2 S12
clar şi rar
“THE din lumea indirecta 1.2 să desprindă sensul global al unui mesaj simplu / al unei Observare 08.05
BIRDS” artei.Person Fct.com.:2,4. conversaţii uzuale, articulat / ă clar, cu viteză normală sistematica 10.05
1.3 să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj oral
aje din carti articulat clar si rar
1.4 să execute instrucţiuni rostite clar şi rar de profesor
2.2 să formuleze întrebări simple în situaţii de comunicare
uzuală
2.3 să relateze, în propoziţii simple, despre oameni, fapte,
evenimente ;
3.3 să extragă informaţii specifice dintr-un text în vederea
rezolvării unei sarcini de lucru simplu
3.4 să deducă din context înţelesul unor elemente lexicale
necunoscute
4.1 să scrie texte scurte folosind cuvinte de legatura simple
(şi, dar, pentru că, deci)
4.2 să scrie mesaje scurte, familiare, pe teme din universul
imediat
4.3 să scrie instrucţiuni simple ;
10 Unit 19. Mijloace de too+adj./adv. 1.1 să sesizeze ordinea evenimentelor dintr-un mesaj articulat 4 S13
clar şi rar
HE’S TOO comunicare +to+adj./adv. 1.2 să desprindă sensul global al unui mesaj simplu / al unei Handouts S14
GOOD TO in lumea +enough to conversaţii uzuale, articulat / ă clar, cu viteză normală Observare 15.05
1.3 să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj oral
FALL artei. Fct.com.:2,4. articulat clar si rar sistematica 17.05
1.4 să execute instrucţiuni rostite clar şi rar de profesor 22.05
Interviuri. 2.2 să formuleze întrebări simple în situaţii de comunicare 24.05
uzuală
2.3 să relateze, în propoziţii simple, despre oameni, fapte,
evenimente ;
3.3 să extragă informaţii specifice dintr-un text în vederea
rezolvării unei sarcini de lucru simplu
3.4 să deducă din context înţelesul unor elemente lexicale
necunoscute
4.1 să scrie texte scurte folosind cuvinte de legatura simple
(şi, dar, pentru că, deci)
4.2 să scrie mesaje scurte, familiare, pe teme din universul
imediat
4.3 să scrie instrucţiuni simple ;
11 Revision tense forms 1.1 să sesizeze ordinea evenimentelor dintr-un mesaj articulat Handouts 6 S15-
clar şi rar
and uses 1.2 să desprindă sensul global al unui mesaj simplu / al unei Observare 17
if clauses conversaţii uzuale, articulat / ă clar, cu viteză normală sistematica
1.3 să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj oral
modal verbs 29.05
articulat clar si rar
31.05
passive voice 1.4 să execute instrucţiuni rostite clar şi rar de profesor
05.06
2.2 să formuleze întrebări simple în situaţii de comunicare
07.06
uzuală
12.06
2.3 să relateze, în propoziţii simple, despre oameni, fapte,
14.06
evenimente ;
3.3 să extragă informaţii specifice dintr-un text în vederea
rezolvării unei sarcini de lucru simplu
3.4 să deducă din context înţelesul unor elemente lexicale
necunoscute
4.1 să scrie texte scurte folosind cuvinte de legatura simple
(şi, dar, pentru că, deci)
4.2 să scrie mesaje scurte, familiare, pe teme din universul
imediat
4.3 să scrie instrucţiuni simple ;

Saptamana 23-27.10.2017 : Programul Saptamana altfel:”Sa stii mai multe, sa fii mai bun”
STR. STEFAN CEL MARE NR 25, ALBA IULIA
TEL 0258835346, FAX 0258832813, E-mail: licsportiv@yahoo.com
_______________________________________________________________
Vizat Director
Vizat responsabil Comisie metodica
PLANIFICARE ANUALA
MANUAL:Snapshot Pre-Intermediate, ed. Longman
AN ŞCOLAR: 2017-2018 NR. SĂPTĂMÂNI: 35
DISCIPLINA: Limba Engleza TOTAL ORE: 70 din care: predare-învăţare: 65 evaluare: 5
PROGRAMA aprobată cu O. M. nr. 5097/09.09.2009 activităţi extraşcolare:
CLASA a VII-a E PROFESOR: Ivancu Alexandra Eva
Nr. Perioada Unitati de Continuturi Nr. Ore
Crt. invatare alocate
Semestrul I
1 REVISION REVISION 4
2 Unit 1 I’M HERE TO WORK 4
3 Unit 2 OVER TWO HOURS LATE 4
4 18 SAPT Unit 3 A PLACE WHICH ATTRACTS TOURISTS 4
5 Unit 4 HOW LONG HAVE YOU BEEN HERE? 2
6 2 ORE/SAPT Unit 5 SOUTH AFRICA 4
7 Unit 6 THE CAR WAS SINKING 4
8 REVISION REVISION 4
9 Unit 7 YOU’RE NICOLA AREN’T YOU? 2
10 Unit 8 YOU OUGHT TO TRY THEM 2
11 Unit 9 THEY’VE BEEN BULLYING ME 2
Semestrul II
1 REVISION REVISION 2
2 Unit 11 UNLESS I GET TO BED 6
3 Unit 12 THEY WERE DELIVERED TODAY 2
4 17 SAPT Unit 13 IF I HAD THE MONEY 2
5 2 ORE /SAPT REVISION REVISION 2
6 Unit 14 SOMEONE HAD DROPPED IT 4
8 Unit 16 THEY USED TO HIDE HERE 2
9 Unit 17 HE SAID HE’D BEEN AWAY 2
10 Unit 18 “THE BIRDS” 2
11 Unit 19 HE’S TOO GOOD TO FALL 4
12 Unit 20 REVISION 6
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE

Clasa a VII-a , SNAPSHOT

Unitatea de invatare 1 : I’m Here to Work

Resurse
Continuturi Ob. Activitati de invatare Materiale Organizare Evaluare Obs.
Ref.
-A se prezenta 1.1 -exercitiu de tip Manual Individual Hw
-A incepe si a 1.2 adevarat/fals CD pairwork
mentine o 2.1 -dialoguri WORKSHEET
conversatie 2.2 exercitiu de redactare de
- Formarea paragrafe 6/9
substantivelor
-present simple 3.2 -exercitiu de transfer Manual individual Hw
-present continuous 3.3 -exercitiu de recunoastere CD
4.1 -exercitiu de completare a Handout
formei verbale Workbook

-a arata surpriza -dialog Manual Individual Hw


-infinitivul -Exercitiu de transfer in Workbook pairwork
-interviu despre tabel
sport -exercitiu de redactare de
paragrafe

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE


UNIT 2: OVER THREE HOURS LATE
MANUAL: SNAPSHOT

Resurse
Continuturi Ob. Activitati de invatare Materiale Organizare Evaluare Obs.
Ref.
PAST tense simple 1.1 Listening ex text book Individual Hw
Regular/irregular 1.2 Comprehension ex/answer blackboard whole class
vbs. 2.1 he questions CD
2.2 Recognize pasttense verbs WORKSHEET
Oragnise vbs into
categories : reg./ireg
Past tense forms 3.2 textbook individual Hw
Past time adverbials 3.3 Write the vbs into past CD
Linkers 4.1 tense Handout
Transform the verbs into Workbook
neg/int ppt
Fill in the blanks presentation
Oral drills

Talk about past -communicative ex. textbook Individual Hw ex.


jurneys Dialogue 9ex.11/17) Workbook pairwork 13/17
Means of transport
Linkers: so/because
CLASA A VII-A , SNAPSHOT
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE 3 : A PLACE WHICH ATTRACTS TURISTS

OBIECTIVE DE RESURSE
CONTINUTURI REFERINTA ACTIVITATI DE INVATARE MATERIALE ORGANIZARE EVALUARE OBS.
 the natural  exercitiu de citire Manual individual Hw
environment  exercitiu de potrivire a Cd
 subordonata definitiei cu termenul potrivit Handout
relativa  exercitiu de raspundere la Workbook
introdusa prin intrebari
who  exercitiu de completare
,which,where
 a vorbi despre  exercitiu de potrivire a imaginii Manual individual
planuri si cu propozitia Workbook
actiuni viitoer  exercitiu tip fill in the gaps
 viitorul lcu will  exercitiu de completare in
si present tabel
continuous
 a face si a  exercitiu de citire pe roluri Manual Pw
raspunde la  dialoguri Workbook individual
invitatii  redactare de paragraf in care
elevul prezinta planurile sale
de vacanta
EXERCITII
I. Potriviti cuvantul cu definitia corecta :
1. beach 10.cliff

2.valley 11. field


3.rock 12.lake

4. forest 13. island

5.hill 14.bay

6. tree 15. moor

7.cove 16. river

8. mountain 17.sea

9. coast 18.cave
a) an area of sand or small stones beside the sea or a lake
b) a large area of land covered by trees and other plants growing close together:
c) a natural structure like a very big hill that is much higher than the usual level of land around it
d) a large piece of stone lying on the ground
e) a low area of land between two mountains or hills, usually with a river flowing through it
f) an area of land that is higher than the land surrounding it but smaller and lower than a mountain:
g) the steep side of an area of high land:
i) an area of the coast where the land curves inwards
j) a very tall plant that has deep roots, a thick stem made of wood, and many branches:
k) an area of land beside a sea:
l) a small area of sea that is partly surrounded by land
m) area of land/water
n) a large area of water that flows towards the sea:
o) a piece of land that is completely surrounded by water:
p) a large area of high land covered with grass, bushes, and HEATHER, with soil that is not good
for growing crops
r) a large hole in the side of a hill or under the ground
s) a large area of water surrounded by land:
t) the large area of salt water that covers most of the surface of the Earth.

II. Answer the following questions:


a) Where does Cornwall lie?
b) What are resorts like in Cornwall?
c) What sightseeing points can be seen in Cornwall?
d) How is Cornwall important for tourists interested in art and literature?
e) What are the bad sides of Cornwall?

III. Make a short dialogue in which you ask and answer about the attractions in your own town.
Proiectul unitatii de invatare
Clasa aVII-a
Manual: Snapshot
Unitatea de invatare 11: Unless I get to bed
Continuturi O.R. Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
Materiale Organizare
 Talk about future 1.1  Exercitiu de listening (1,3/64)
possibility 1.2  Exercitiu de reading pe roluri (1/64) PW
 Verbs: 2.1  Exercitiu de comprehension, de tip Textbook individual Tema:
will/won’t/may/ 3.2 adevarat/fals (2/64) Tape Ex. 6/65
might for predictions 3.3  Exercitiu de redactare de paragraf (5/65) Ex. 1 /75
4.2
 Conditionala de 1.1  Exercitiu de matching (9/67)
tipul I 1.2  Exercitiu de tip « fill in the blanks » textbook Individual Tema :
 Verb get 4.2  Exercitiu de potrivire (15/68) handouts frontal Ex. 2,3 / 75
2.3 Ex. 5/ 75

 Cond. tip I 1.1  Exercitiu de tip « fill in the blanks »


(consolidation) 1.2  Exercitiu de brainstorming / cluster Manual Frontal Tema:
 Vocabulary : 4.2 (11/67) Caseta PW Ex. 7/75
parts of the body 2.3  Execitiu de listening (12/67) audio
 Execitiu de raspuns la intrebari (12/67)
 Negative 1.1  Dialog Textbook PW
questions 1.2 Worksheets Individual
4.2
2.3
 Evaluation 1.2  Listening exercise “ Trouble for Jamie”
1.2 Textbook individual Proba orala
2.1 Worksheet
2.2 Tape
3.2
4.2
Proiectul unitatii de invatare
Clasa aVII-a
Manual: Snapshot
Unitatea de invatare 12: They were delivered today

Continuturi O.R. Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


Materiale Organizare
 Vocabulary: 1.1  Exercitiu de citire pe roluri(1/71)
complain, 1.2  Exercitiu de comprehension (2/71) PW
request, 2.1  Dialog (ex.5/71) Textbook Observare
apologise 3.2 Tape Individual sistematica
 Vocabulary : 3.3
adjectives to 4.2
describe
behaviour
 Passive voice : 1.1  Exercitiu de « rephrasing » (ex. 6/72)
persent and past 1.2  Exercitiu/ dialog de tip « information Manual Individual Tema :
simple 4.2 gap » (ex. 7/72) Caseta frontal Ex. 4/75
2.3  Exercitiu de redactare de paragraf (ex. audio
8/72) handouts

 Letter writing : 1.1  Exercitiu de completare


Formal letters 1.2  Exercitiu de redactare a unei scrisori Manual Frontal Tema:
4.2 Caseta pw Imaginati-va un
2.3 audio interviu cu o
persoana celebra.
Proiectul unitatii de invatare
Clasa aVII-a
Manual: Snapshot
Unitatea de invatare 13: If I had the money

Continuturi O.R. Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


Materiale Organizare
 A vorbi despre 1.1  Exercitiu de citire
situatii imaginare 1.2  Exercitiu de completare de tabel
in viitor 2.1 (ex.1a/77) Textbook Individual Observare
 Pronumele 3.2  Exercitiu de tip « fill in the gaps » sistematica
nedefinit 3.3  Exercitiu de redactare de propozitii
 4.2
 Conditionala de 1.1  Exercitiu ascultare ( 7/78)
tipul II 1.2  Exercitiu de completare de tabel (7/78) Textbook Individual Tema :
4.2  Exercitiu de formulare de propozitii Caseta audio frontal Redactare de
2.3  Exercitiu de « fill in the gaps » (3/78) handouts paragraf.
 Exercitiu de tip “multiple choice”

 Adjective care 1.1  Exercitiu de ascultare


descriu 1.2  Exercitiu de citire Textbook Frontal Tema:
personalitatea 4.2  Exercitiu de « comprehension » Caseta audio PW Imaginati-va un
 A cere si a da 2.3  Exercitiu de completare interviu cu o
sfaturi  Dialog persoana celebra.

 Evaluare 1.2 conditional tye 2


1.2 adjectives individual test
2.1
2.2
3.2
4.2